Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
17773 02.09.2013 Oku
6913 26.04.2010 Oku
2415 14.12.2007 Oku
18330 Adem Balaban 19.02.2014 Oku
17578 27.05.2013 Oku
18441 24.03.2014 Oku
2900 06.02.2008 Oku
13152 Ahmet Demir 20.03.2012 Oku
13154 20.03.2012 Oku
5947 15.02.2010 Oku
3774 07.08.2008 Oku
17790 12.09.2013 Oku
16181 Ahmet Pehlivan 30.10.2012 Oku
1832 31.01.2007 Oku
15662 Ainur Nogayeva 01.08.2012 Oku
3775 07.08.2008 Oku
16186 30.10.2012 Oku
19249 13.01.2015 Oku
8344 Ali Fuat Bilkan 08.02.2011 Oku
1716 09.05.2007 Oku
13159 20.03.2012 Oku
2887 05.02.2008 Oku
13149 20.03.2012 Oku
14044 26.04.2012 Oku
19250 Ayabek Bayniyazov-Canar Bayniyazova 13.01.2015 Oku
19253 13.01.2015 Oku
2891 05.02.2008 Oku
17777 03.09.2013 Oku
5782 Aziz Merhan 11.11.2009 Oku
1687 20.04.2007 Oku
5783 11.11.2009 Oku
2467 19.12.2007 Oku
15657 01.08.2012 Oku
7947 25.10.2010 Oku
14051 26.04.2012 Oku
14041 26.04.2012 Oku
17776 02.09.2013 Oku
18331 19.02.2014 Oku
18445 Cafer Gariper 24.03.2014 Oku
19256 15.01.2015 Oku
16995 31.01.2013 Oku
2478 24.12.2007 Oku
2472 24.12.2007 Oku
16989 31.01.2013 Oku
14046 26.04.2012 Oku
18446 25.03.2014 Oku
11943 26.04.2010 Oku
18452 25.03.2014 Oku
16994 Derya Duman 31.01.2013 Oku
13164 20.03.2012 Oku
8345 08.02.2011 Oku
19259 A Qualitative Inquiry from the Aegean Region: Changing Ruling Class in Business Circles 15.01.2015 Oku
13158 20.03.2012 Oku
4958 24.03.2009 Oku
19255 13.01.2015 Oku
2884 05.02.2008 Oku
16177 30.10.2012 Oku
8343 08.02.2011 Oku
2835 30.01.2008 Oku
19252 13.01.2015 Oku
17774 02.09.2013 Oku
15663 01.08.2012 Oku
17778 Esra Sazyek 03.09.2013 Oku
7914 20.10.2010 Oku
5786 11.11.2009 Oku
2883 Fatih Arslan 05.02.2008 Oku
1686 20.04.2007 Oku
2886 05.02.2008 Oku
5785 11.11.2009 Oku
14038 26.04.2012 Oku
[ 1 2 3 4 ]