Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
2895 05.02.2008 Oku
13156 Nyyazmyrat Halow 20.03.2012 Oku
13155 20.03.2012 Oku
13154 20.03.2012 Oku
14048 26.04.2012 Oku
17775 02.09.2013 Oku
18449 25.03.2014 Oku
19259 A Qualitative Inquiry from the Aegean Region: Changing Ruling Class in Business Circles 15.01.2015 Oku
15662 Ainur Nogayeva 01.08.2012 Oku
5774 11.11.2009 Oku
14053 26.04.2012 Oku
14052 26.04.2012 Oku
17790 12.09.2013 Oku
7947 25.10.2010 Oku
4428 28.01.2009 Oku
2886 05.02.2008 Oku
7914 20.10.2010 Oku
18442 Mine Baran 24.03.2014 Oku
4429 28.01.2009 Oku
2477 24.12.2007 Oku
2468 19.12.2007 Oku
19254 13.01.2015 Oku
5782 Aziz Merhan 11.11.2009 Oku
17769 Attribution in Turkish with Dependency Tree Analyses 26.08.2013 Oku
17580 Automated Synonym Dictionary Generation Tool for Turkish (ASDICT) 27.05.2013 Oku
15653 Umut Al 01.08.2012 Oku
19256 15.01.2015 Oku
3772 Ramazan Korkmaz 07.08.2008 Oku
13159 20.03.2012 Oku
2472 24.12.2007 Oku
19249 13.01.2015 Oku
16178 30.10.2012 Oku
7918 20.10.2010 Oku
19251 Zehra Arslan 13.01.2015 Oku
3895 25.09.2008 Oku
2478 24.12.2007 Oku
17587 Bilgisayar Bir Metni Vurgulu Okuyabilir mi? 27.05.2013 Oku
17578 27.05.2013 Oku
2885 Lokman Baran 05.02.2008 Oku
16186 30.10.2012 Oku
17789 12.09.2013 Oku
18441 24.03.2014 Oku
2891 05.02.2008 Oku
17579 27.05.2013 Oku
17788 12.09.2013 Oku
2470 19.12.2007 Oku
2887 05.02.2008 Oku
17771 Mustafa Acar 26.08.2013 Oku
17770 26.08.2013 Oku
3775 07.08.2008 Oku
13150 20.03.2012 Oku
13149 20.03.2012 Oku
17586 27.05.2013 Oku
17778 Esra Sazyek 03.09.2013 Oku
18452 25.03.2014 Oku
18451 Haziretali Tursun 25.03.2014 Oku
13158 20.03.2012 Oku
756 Han-Woo Choi 06.10.2006 Oku
2415 14.12.2007 Oku
7943 25.10.2010 Oku
13162 20.03.2012 Oku
8343 08.02.2011 Oku
849 31.01.2007 Oku
18454 25.03.2014 Oku
5779 11.11.2009 Oku
17780 03.09.2013 Oku
2877 04.02.2008 Oku
7944 Nezir Temur 25.10.2010 Oku
11943 26.04.2010 Oku
6913 26.04.2010 Oku
[ 1 2 3 4 ]