Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
92 01.05.2007 oku
73 01.05.2007 oku
49 01.05.2007 oku
21 01.05.2007 oku
6633 02.04.2010 oku
122 02.05.2007 oku
94 02.05.2007 oku
93 02.05.2007 oku
88 Lozan?dan Cumhuriyet Rejimine Giden Yol 02.05.2007 oku
83 Taciser Onuk 02.05.2007 oku
60 02.05.2007 oku
112 03.05.2007 oku
28 03.05.2007 oku
22 03.05.2007 oku
3666 04.07.2008 oku
3665 Cemal Enginsoy 04.07.2008 oku
3664 04.07.2008 oku
3663 Feridun Ergin 04.07.2008 oku
3662 04.07.2008 oku
3661 04.07.2008 oku
3660 04.07.2008 oku
3658 04.07.2008 oku
3657 04.07.2008 oku
3656 04.07.2008 oku
3655 04.07.2008 oku
3654 M. Vehbi Tanfer 04.07.2008 oku
3653 04.07.2008 oku
3652 04.07.2008 oku
3651 04.07.2008 oku
3650 Sadi Irmak 04.07.2008 oku
3780 07.08.2008 oku
3779 07.08.2008 oku
113 08.05.2007 oku
42 08.05.2007 oku
32 08.05.2007 oku
5672 10.07.2009 oku
5670 Mehmet Okur 10.07.2009 oku
5668 10.07.2009 oku
2183 10.11.2007 oku
2182 10.11.2007 oku
2181 10.11.2007 oku
2180 Kadir Kasalak 10.11.2007 oku
2179 10.11.2007 oku
2178 10.11.2007 oku
2177 10.11.2007 oku
97 11.05.2007 oku
65 11.05.2007 oku
53 11.05.2007 oku
34 11.05.2007 oku
31 11.05.2007 oku
25 11.05.2007 oku
23 Derya Bozoklu 11.05.2007 oku
12 Mukaddes Arslan 11.05.2007 oku
3688 11.07.2008 oku
3687 M. Vehbi Tanfer 11.07.2008 oku
3686 11.07.2008 oku
3685 11.07.2008 oku
3684 11.07.2008 oku
3683 11.07.2008 oku
3682 11.07.2008 oku
3681 11.07.2008 oku
2109 15.10.2007 oku
107 M. Vehbi Tanfer 18.05.2007 oku
104 18.05.2007 oku
64 Fahri Kayadibi 18.05.2007 oku
51 18.05.2007 oku
26 18.05.2007 oku
14 18.05.2007 oku
2121 18.10.2007 oku
2120 Nezahat Demirhan 18.10.2007 oku
[ 1 2 ]