Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
7 30.04.2007 oku
11 Mukaddes Arslan 30.04.2007 oku
12 Mukaddes Arslan 11.05.2007 oku
13 31.05.2007 oku
14 18.05.2007 oku
15 30.04.2007 oku
17 31.05.2007 oku
19 30.04.2007 oku
21 01.05.2007 oku
22 03.05.2007 oku
23 Derya Bozoklu 11.05.2007 oku
25 11.05.2007 oku
26 18.05.2007 oku
28 03.05.2007 oku
30 30.04.2007 oku
31 11.05.2007 oku
32 08.05.2007 oku
34 11.05.2007 oku
37 30.04.2007 oku
41 Menendi Erdem 31.05.2007 oku
42 08.05.2007 oku
45 30.04.2007 oku
46 Mehmet Evsile Mehmet Evsile 31.05.2007 oku
48 30.04.2007 oku
49 01.05.2007 oku
51 18.05.2007 oku
53 11.05.2007 oku
56 30.04.2007 oku
59 30.04.2007 oku
60 02.05.2007 oku
64 Fahri Kayadibi 18.05.2007 oku
65 11.05.2007 oku
66 30.04.2007 oku
69 30.04.2007 oku
73 01.05.2007 oku
75 31.05.2007 oku
79 30.04.2007 oku
82 Zehra Odyakmaz 30.04.2007 oku
83 Taciser Onuk 02.05.2007 oku
86 30.04.2007 oku
88 Lozan?dan Cumhuriyet Rejimine Giden Yol 02.05.2007 oku
92 01.05.2007 oku
93 02.05.2007 oku
94 02.05.2007 oku
97 11.05.2007 oku
104 18.05.2007 oku
107 M. Vehbi Tanfer 18.05.2007 oku
108 31.05.2007 oku
109 30.04.2007 oku
110 31.05.2007 oku
112 03.05.2007 oku
113 08.05.2007 oku
116 30.04.2007 oku
122 02.05.2007 oku
127 31.05.2007 oku
2020 Mustafa Budak 24.09.2007 oku
2021 24.09.2007 oku
2022 24.09.2007 oku
2024 Ahmet Vehbi Ecer 24.09.2007 oku
2025 24.09.2007 oku
2026 24.09.2007 oku
2027 24.09.2007 oku
2109 15.10.2007 oku
2114 Sedat Cereci 18.10.2007 oku
2115 18.10.2007 oku
2116 18.10.2007 oku
2117 18.10.2007 oku
2118 18.10.2007 oku
2119 Ali Tuna 18.10.2007 oku
2120 Nezahat Demirhan 18.10.2007 oku
[ 1 2 ]