Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
16577 18.12.2012 Oku
5767 Nurettin Demir "Arpad Berta" Hakk?nda 21.10.2009 Oku
14934 Ahmet Bican Ercilasun 30.05.2012 Oku
10473 V. ?. Rassadin 14.12.2011 Oku
10475 Feyzi Ersoy 14.12.2011 Oku
14942 Cengiz Aly?lmaz 30.05.2012 Oku
10484 Feyzi Ersoy A Grammar of Old Turkic (tan?tma) 14.12.2011 Oku
10472 14.12.2011 Oku
16205 Leyla Karahan 02.11.2012 Oku
10491 Nicholas Poppe 14.12.2011 Oku
16217 Ankara ?li A??zlar? 02.11.2012 Oku
14935 30.05.2012 Oku
10479 Emine Atmaca 14.12.2011 Oku
14945 Hatice Parlak 30.05.2012 Oku
16222 ?lker Tosun 02.11.2012 Oku
14943 Hatice ?irin User 30.05.2012 Oku
10468 Yavuz Kartall?o?lu 14.12.2011 Oku
17676 06.06.2013 Oku
16213 Ekrem Ar?ko?lu 02.11.2012 Oku
16576 18.12.2012 Oku
14947 Murat Cerito?lu 30.05.2012 Oku
14948 Einar Haugen 30.05.2012 Oku
10486 Ekrem Ar?ko?lu 14.12.2011 Oku
16212 Merritt Ruhlen 02.11.2012 Oku
16206 02.11.2012 Oku
17669 ?aban Do?an 05.06.2013 Oku
17672 Emine Atmaca 06.06.2013 Oku
17680 Annemarie von Gabain 11.06.2013 Oku
10489 Osman Fikri Sertkaya 14.12.2011 Oku
10478 Ekrem Ar?ko?lu 14.12.2011 Oku
10494 Ahmet Bican Ercilasun 14.12.2011 Oku
10466 Mustafa Argun?ah 14.12.2011 Oku
16580 F. Y. Veyselli 18.12.2012 Oku
16579 18.12.2012 Oku
14936 Mehman Musao?lu Kamal Abdulla Metninin Konseptual-Linqvistik Tehliline Giri? 30.05.2012 Oku
10467 14.12.2011 Oku
16216 I??lay I??kta? Sava 02.11.2012 Oku
10477 14.12.2011 Oku
16582 Tibor Halasi-Kun 18.12.2012 Oku
10485 Cemile K?nac? 14.12.2011 Oku
17674 I??lay I??kta? Sava 06.06.2013 Oku
16219 02.11.2012 Oku
17675 06.06.2013 Oku
16215 02.11.2012 Oku
16575 Nurdin Useev 18.12.2012 Oku
10492 Osman Nedim Tuna 14.12.2011 Oku
16214 Hakan Akca 02.11.2012 Oku
10490 Ahmet Bican Ercilasun 14.12.2011 Oku
16221 Cemile K?nac? Louis Bazin?in Ard?ndan 02.11.2012 Oku
17681 12.06.2013 Oku
16218 Tolga Arslan 02.11.2012 Oku
16208 02.11.2012 Oku
17682 Marcel Erdal 12.06.2013 Oku
14941 30.05.2012 Oku
16211 02.11.2012 Oku
17673 06.06.2013 Oku
17668 04.06.2013 Oku
10464 14.12.2011 Oku
10487 14.12.2011 Oku
10483 Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun Makaleler Dil ? Destan ? Tarih - Edebiyat (tan?tma) 14.12.2011 Oku
10476 Yavuz Kartall?o?lu 14.12.2011 Oku
10488 Hakan Akca 14.12.2011 Oku
16574 18.12.2012 Oku
16583 18.12.2012 Oku
17667 V.?. Rassadin Sledy Oguzskogo Vlijanija v Sajanskih Turskih Jazykah 04.06.2013 Oku
10470 14.12.2011 Oku
10469 14.12.2011 Oku
10471 14.12.2011 Oku
10463 Leyla Karahan 14.12.2011 Oku
14937 30.05.2012 Oku
[ 1 2 ]