Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
13053 Tahsin Parlak Oltu Taşının Dünü, Bugünü, Yarını ve Türk Üniversitesi Türk Halk Takıları Bölümü 16.03.2012 Oku
13056 Adem Çelik Erzurum'da Kadın Giyiminin Tarihi Süreci İçinde Ehram ve Dokumacılığı 16.03.2012 Oku
13057 Erol Kılıç Çağdaş Resim Sanatının Oluşmasında Doğu ve İslam Sanatlarının Etkisi 16.03.2012 Oku
13068 Erbil Göktaş Evliya Çelebi Seyahat-name'sindeki Mukallit, Mudhik, Kıssahan ve Meddahlar 16.03.2012 Oku
13069 Sema Göktaş Pinter'ın Aldatma ve Dürrenmatt'ın Uyarca Adlı Oyunlarında Zaman Olgusu 16.03.2012 Oku
13080 A. Yaşar Serin Türk Afiş Sanatının Abidesi İhap Hulusi Görey (28 Kasım 1898 - 27 Mart 1986) 19.03.2012 Oku
13081 Semra Şen Türklerde Ad Verme Törenleri, Adların Önemi, Ad Verme ile İlgili Gelenek ve İnançlar 19.03.2012 Oku
13096 Şeyda Algaç Saltuklu Emirleri'nden "Ziyaeddin Gazi" İçin Hazırlanmış Tezhipli Bir Yazma 19.03.2012 Oku
13100 Çağatay İnam Karahan Dada'dan Yeni-Dada'ya Oluşum Süreçleri ve "Hazır Eşya" 19.03.2012 Oku
13101 Erol Kılıç Türk Resminde Sorgulama: Çağdaşlaşma Sorunu, "Müstakiller ve D Grubu" 19.03.2012 Oku
13102 İmruz Efendiyeva Çağdaş Azerbaycan Müzik Kültürünün Tanınmış Bestekarı Vasif Adıgözelov 19.03.2012 Oku
13110 Ahmet Ali Bayhan Mısır'daki Eyyubi Devri Mimari Eserleri: Medreseler ve Hankah/Zaviyeler 19.03.2012 Oku
13114 Burhanettin Güneş Mezar Anıtlarının Tarihlendirilmesi ile İlgili Bir Değerlendirme 19.03.2012 Oku
13117 Cahit Aksu Türk Halk Müziği Ezgilerindeki Türk Müzik Dokusunun Bilgisayar Destekli Analizi 19.03.2012 Oku
13116 Serhat Yener Türk Halk Müziği Ezgilerindeki Türk Müzik Dokusunun Bilgisayar Destekli Analizi 19.03.2012 Oku
13120 Nesrin Feyzioğlu Geleneksel Türk Sanat Mûsıkîsi Bestekârlığı’nda Söz-Beste İlişkisi 19.03.2012 Oku
13121 R. Eser Gültekin Tarihi Kemeraltl Çarşıspndaki "Ali Paşa Meydanı ve Şadırvanı Üzerine Görüşler" 19.03.2012 Oku