Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Manas Destan? ve Muhtar Avezof Link
Alt?norda ve K?r?m Hanl?klar?ndaki ?Kurultay? Gelene?inin K?r?m Tatar Destanlar?na Ve K?r?m Tatar Geleneklerine Yans?mas? Link
Link
Link
Link
Link
Bitmemi? Bir Destan: Kuyucakl? Yusuf Link
Link
Link
Link
Link
Bal?k Destanlar? Link
Link
Link
Link
Kitabi Dede Gorgud Dastan?n?n Strukturunda Sistemlilik [=Kitabi Dede Gorgud Destan?n?n

Yap?s?nda Tutarl?l?k]
Link
Destan?n Tarifi Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Ahmet Muhip D?ranas'?n "A?r?" ?iiri ile ?ehriyar'?n "Haydar Baba'ya Selam" Adl?

Destan-?iirinin Kar??la?t?r?lmas?
Link
Link
Link
Hakaslarda Destanc?l?k Gelene?i I: Ara?t?rma Tarihi ve Kaynaklar Link
Link
Manas Destan??nda Alp Kad?n Tipi Link
Yalanlamal? Destanlar ile Masal Tekerlemeleri Aras?ndaki Benzerlikler Link
Link
Link
Dede Korkut Destan??nda Dua Link
Link
T?va ve ?or Kahramanl?k Destanlar?nda Mitolojik Motifler Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Axel Olrik?in Epik Yasalar? I????nda O?uz Ka?an Destan??na Bir Bak?? Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
?degey Destan?nda Baz? Motifler Link
Saha Kahramanl?k Destan? "Olonko" Link
Link
Kafkas Nart Destanlar?nda At Motifi Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Manas Destan?'ndaki Kad?n Adlar? ile ?lgili Bir Deneme Link
Link
Link
Dedem Korkut Destanlar?nda Ahlak Kavram? Link
Link
Link
Link
Link
Link
Prizrenli A??k Ferki'nin Destanlar? Link
Link
Adil Sultan Destan? Link
Ahmet Harami Destan? Link
Battal Gazi Destan?ndaki Beldeler ve Tabiat Link
Battal Gazi Destan?nda Deyimler Link
Link
Halk Edebiyat?nda Yemek Destanlar? Link
Sivasl? Pehlivanlar? Konu Edinen Destanlar? Link
Link
Zaral? Destanc? ?airler Link
Link
Link
Link
Link
Link
K?rg?zlardan Bir Destan: Cang?l Mirza Link
K?zcibek Destan? Link
Link
Nark?z Destan? ve Dede Korkut Link
Link
Link
Link
K?br?sl? A??k Kenzi'nin Destanlar? Link
Link
Link
Link
Link
Link
Destandan Halk Hikayesine De?i?en Beden Tasvirleri Link
Link
Link
A??klar?n Destanlar?n?n Sosyal Tarihe Kaynakl?k Etmeleri Link
Kazak Edebiyat?nda Manas Destan? Link
Link
Milli Folklor Dergisi'nde yay?nlam?? Destan Konulu Makalelerin Tenkidli Bibliyografisi Link
Link
Link
[ 1 2 3 ]