Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Link
-Ik Ekinin Anadolu A??zlar?nda Kullan?l??? Link
Link
Link
Link
Ac?payam A??zlar?nda Kullan?lan ?imdiki Zaman Ekleri ve Etnik Yap? ?le ?li?kisi Link
Link
Link
Link
Link
Link
A??z Ara?t?rmalar?nda Kaynak Ki?i Meselesi Link
A??z Ara?t?rmalar?nda Transkripsiyon ??aretlerinin Farkl? Kullan?lmas? Sorunu Link
Link
A??z Atlaslar? Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
A??z ve Halk Bilimi Derlemelerinde Kaynak Ki?i Link
Link
Link
Link
Link
A??zlardaki {-dIklI?In} Zarf-Fiil Ekinin Yap?s? Link
Link
Link
Link
A?r? ?li A??zlar? Link
Link
Akhisar ve Cihanbeyli A??zlar? Link
Alanya a??zlar?nda ?imdi'nin varyantlar? Link
Link
Link
Anadolu A??zlar? Bibliyografyas? Link
Link
Anadolu A??zlar? Konson De?i?meleri Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Anadolu A??zlar?nda ?vIk/-vUk VE -yIk/-yUk Ekleriyle Olu?turulan Kelimeler Link
Link
Link
Link
Link
Link
Anadolu A??zlar?n?n Etnik Yap? ?le ?li?kisi Sorunu Link
Anadolu Karamanl? A??zlar?na Ait Ara?t?rmalar Link
Link
Link
Link
Link
Link
Anadolu ve Rumeli A??zlar?n?n En Eski Kaynaklar?ndan Biri: Gramer Kitaplar? Link
Link
Ankara ?li A??zlar? Link
Ankara ?li A??zlar?nda ?imdiki Zaman Ekinin Varyantlar? Link
Link
Link
Link
Link
Link
Azerbaycan A??zlar?nda Kullan?lan Arkaik Zarf-Fiiller Link
Link
Azerbaycan ve Anadolu A??zlar?ndaki Mo?olca Unsurlar Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Bat? Anadolu A??zlar?nda Asli Vokal Uzunluklar? Hakk?nda Link
Link
Link
Link
Link
Link
Bursa Yerli A??zlar?nda Fiil ??letimi Link
Link
Link
Link
Link
Link
Dede Korkut Kitab?'n?n Dilinde Do?u Anadolu A??zlar?yla ?lgili ?zler Link
Link
Link
Die Frage des Verhaltnisses der Anatolischen Mundarten zu ihrer Etnischen Sturuktur

[=Anadolu A??zlar?n?n Etnik Yap? ?le ?li?kisi Sorunu]
Link
Link
Link
Link
Link
Do?u Anadolu A??zlar?nda Hal Kavram? Ta??yan ?yelikli Yap?lar Link
Do?u Anadolu A??zlar?nda ?sim Yap?m Ekleri Link
Link
Link
Link
Link
Link
Do?u Trakya A??zlar?nda ?stek Kipi Link
Link
[ 1 2 3 ]