Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Link
Link
Link
"Yol" Kelimesiyle Yap?lan Anlamca Kayna?m?? ve Deyimle?mi? Birle?ik Fiiller Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Battal Gazi Destan?nda Deyimler Link
Bir Askerlik Terimi Olarak til/t?l/dil ?le Kurulan Unutulmu? Deyimler Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Dar Alanda K?sa Pasla?malar: Futbol Deyimleri Link
Link
Link
Link
Deyimlerimizde Temizlikle ?lgili Kavramlar Link
Link
Deyimlerin Kimli?i: Varsay?mc?l?k, Kuramc?l?k Link
Deyimlerin Yap?s? De?i?ir mi? Link
Link
Link
Link
Link
Link
?El Arkas? Yerde? Deyimi ve Bu Deyimin Divan ?iirindeki Kullan?m? Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Halk Deyimleri-Duyumlar? ve ?Kitab-? Dede Korkut?ta Alk??-Dua, Ant-Kasem ve Karg??lar Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
K?br?s A??zlar?nda Organ Adlar?yla Kurulan Deyimler Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Naz?m Hikmet'in ?iir Dilinde Kulland??? Deyimlerin Yap?sal ?ncelemesi Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Nevruza Ba?l? Takvimle ?lgili Kavram, Deyim ve Terimler I Link
Nevruza Ba?l? Takvimle ?lgili Kavram, Deyim ve Terimler II Link
Link
Link
Link
[ 1 2 ]