Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Adil Sultan Destan? Link
Link
Ahmet Harami Destan? Link
Ahmet Muhip D?ranas'?n "A?r?" ?iiri ile ?ehriyar'?n "Haydar Baba'ya Selam" Adl?

Destan-?iirinin Kar??la?t?r?lmas?
Link
Link
Link
Link
?Al?p-Mana?? ve ?Bams? Beyrek? Destanlar?n?n Ortak Motifleri Link
Link
Alpam?? Destan? Link
Link
Link
Link
Alpam?? Destan?nda Hz. Ali Tasavvuru Link
Link
Alpam?? ve Prens Marko Destanlar?nda Kahraman?n Erginlenmesi Link
Altay Destan? Alm?s Kaan Link
Link
Link
Link
Altay Kahramanl?k Destan?ndaki Kad?n ?simlerinin Dil Bak?m?ndan Tahlili Link
Link
Link
Alt?norda ve K?r?m Hanl?klar?ndaki ?Kurultay? Gelene?inin K?r?m Tatar Destanlar?na Ve K?r?m Tatar Geleneklerine Yans?mas? Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
A??klar?n Destanlar?n?n Sosyal Tarihe Kaynakl?k Etmeleri Link
Link
Link
Axel Olrik?in Epik Yasalar? I????nda O?uz Ka?an Destan??na Bir Bak?? Link
Azerbaycan A?k Destanlar?nda Elmadan Do?u? Motifleri Link
Link
Link
Bal?k Destanlar? Link
Link
Link
Bams? Beyrek ?le Alpam?? Destan?n?n Co?rafyas? Link
Link
Link
Battal Gazi Destan?nda Deyimler Link
Link
Battal Gazi Destan?ndaki Beldeler ve Tabiat Link
Link
Link
Link
Link
Link
Bir K?rg?z Destan?: Mendirman Link
Link
Bitmemi? Bir Destan: Kuyucakl? Yusuf Link
Link
Link
Link
Link
Link
Coodarbe?im Destan?n?n Varyantlar? Link
Link
Link
Link
Link
Dede Korkut Destan??nda Dua Link
Dede Korkut Destan?nda Epitetler Link
Link
Link
Dede Korkut Destanlar?nda Aral?kl? ?kilemeler Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Dede Korkut Kitab? ve Beowulf Destan?nda Ya?l?l?k ve Ya?lanma Link
Link
Dede Korkut Kitab? ve Manas Destanlar?nda Av Link
Dede Korkut Kitab? ve Slav Destanlar? Link
Link
Dedem Korkut Destanlar?nda Ahlak Kavram? Link
De?erlendirmeler: A. Turan Oflazo?lu: Fetih-Destan Link
Destan Ara?t?rma ve ?ncelemelerinde Kullan?lan Baz? Terimler Hakk?nda I Link
Destan Ara?t?rma ve ?ncelemelerinde Kullan?lan Baz? Terimler Hakk?nda II Link
Link
Link
Link
Link
Link
Destandan Halk Hikayesine De?i?en Beden Tasvirleri Link
Link
Link
Destan?n Tarifi Link
Destanlarda Evlilik Link
Link
Link
Link
Destanlar?n ?ah? Link
Link
[ 1 2 3 ]