ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YAYINLAR

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri


Faruk Yıldırım
Abdal Gizli Dili yeni

Yard. Doç. Dr. Refiye Şenesen
Çukurova Bölgesi Girit Göçmenleri Halk Kültürü Araştırması

Prof. Dr. Erman Artun

Türk Halkbilimi

Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı

Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı

Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri


Türk Halk Edebiyatına Giriş
-Edebiyat Taihi Metinler
-

Âşık Edebiyatı Metin Tahlilleri

Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı
-Edebiyat Tarihi/Metinler-


Âşık Edebiyatı Metin Tahlilleri
Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri

Prof. Dr. Çetin Derdiyok
- Cemâlî- Miftâhü'l-Ferec
- Hikâye-i Câbir

Yard. Doç. Dr. Aslıhan Ünlü
Merkeze Dönmek

Prof. Dr. Erman Artun
Âşık Edebiyatı Araştırmaları

Prof. Dr. Erman Artun
Seyirlik Köy Oyunları ve Anonim Halk Edebiyatı Araştırmaları

Prof. Dr. Erman Artun
Halk Kültürü Araştırmaları

Prof. Dr. Erman Artun
Türk Halkbilimi (Genişletilmiş 2. baskı)

Prof. Dr. Fikri Akdeniz

Altın Oran

Dr. Nadir İlhan
Geçmişten Günümüze Sözlükçülük Geleneği ve Türk Dili Sözlükleri

Dr. Yaşar Kalafat
Türk Halk İnançları Seti

László Károly-Nurettin Demir-Emine Yılmaz
Turcology in Turkey

Yard. Doç. Dr. Ümral Deveci
Deniz Üstü Köpürür (Muğla Türküleri ve Hikâyeleri-Tasnif ve İnceleme)

Prof. Dr. İsmail Görkem
Elazığ Efsaneleri Dadaloğlu

Yard. Doç. Dr. Aslıhan Ünlü
Türk Tiyatrosunun Antropolojisi

Prof. Dr. Mustafa Apaydın (web sayfası)
Osman Cemal Kaygılı'nın Hikayeciliği
Osman Cemal Kaygılı'nın Hikayeleri

Prof. Dr. Erman Artun (web sayfası)
Türk Halk Edebiyatına Giriş (3. baskı, çıktı)
Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri (2. baskı, çıktı)
Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı (Genişletilmiş 2. Baskı) 
Adana Halk Kültürü (Genişletilmiş 2. Baskı) 
Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı  (Genişletilmiş 2. Baskı)
Türk Halkbilimi 

Yard. Doç. Dr. Faruk Yıldırım (web sayfası)
Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları

Prof. Dr. Talat Tekin
Makaleler 3. Çağdaş Türk Dilleri 

Yard. Doç. Dr. Nilgün Çıblak (web sayfası)
Mersin Tahtacıları 

Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok (web sayfası)
Hâlet Efendi Divançesi