ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ATATÜRK ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar Dizini | Kaynaklar DiziniMakale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi |Güncel Türkoloji Kaynakçası

E-Kitaplar

>> 2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları|| Çukurova Araştırmaları ||Halkbilim||Dilbilim||Halk Edebiyatı|| Yeni Türk Dili|| Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı|| Eski Türk Edebiyatı ||Dil Sorunları ||Genel ||Tiyatro||Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (192)Makale (250)
Ramazan Acun
 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’nin İnternet’e Dayalı Öğretimi (12.09.2007)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Atatürk'ün Dil Politikası (14.03.2008)
Doç. Dr. Osman Akandere
 1. Millî Mücadelenin Başlarında Mustafa Kemal Paşada Sine-İ Millet Düşüncesi İle Askerlikten İstifası Öncesi ve Sonrası Kendisine Gösterilen Bağlılıklar (28.12.2007)
 2. Damat Ferit Paşa Hükümetleri Döneminde Kuva-yı Milliye Hareketine Yöneltilen İthamlar (07.02.2008)
Memeduh Aslan Akçay
 1. Atatürk ve Vargas Dönemleri (1920-1938)(18.09.2006)
Eren Akçiçek
 1. Atatürk'ün Su ve Deniz Sevgisi (18.09.2006)
Prof. Dr. Fikri Akdeniz
 1. Atatürk'te Bilimsel Anlayış Tutkusu (14.12.2005)
 2. Atatürk Bilinci ile Atatürk'ü Anlamak (14.04.2006)
 3. Atatürk’ün Sanat Anlayışı ve Sanatçıya Bakışı (23.11.2007)
Dr. Veysi Akın
 1. Selanik Atatürk Evi ve Müze Haline Getirilmesi (24.09.2007)
Prof. Dr. Ekrem Aksoy
 1. Batılılaşma ve Atatürk (31.05.2006)
Prof. Dr. Okan H. Aktan
 1. Atatürk'ün Ekonomi Politikası: Ulusal Bağımsızlık ve Ekonomik Bağımsızlık (31.05.2006)
Sabri Alagöz
 1. Bulgaristan Türk Şiirinde Atatürk (01.04.2008)
Dr. Alparslan Aliağaoğlu
 1. Atatürkçü Düşünce ve Turizm (30.04.2007)
Doç. Dr. Tamilya Aliyeva
 1. Azerbaycan Bazı Halk Yazınında Atatürk (22.11.2007)
Tuğba Altan
 1. Çanakkale Savaşlarında Mustafa Kemal Paşa (18.09.2006)
Prof. Dr. Yılmaz Altuğ
 1. Atatürk And Building of a Modern Nation State (04.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Semra Alyılmaz
 1. Atatürk ve Türk Dili (07.09.2006)
Öğr. Gör. Dr. Hacı Murat Arabacı
 1. Atatürk’ün Laiklik İlkesi Bibliyografyası (27.12.2007)
Öğ. Kd. Ütğm. Ömer Faruk Arslan
 1. Atatürk ve Eğitim (25.05.2005)
Uzm. Mukaddes Arslan
 1. Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Cumhuriyetin İlanı ve Tarihi Önemi (30.04.2007)
 2. Atatürk İlkeleri İle İlgili Bibliyografya Denemesi (11.05.2007)
Prof. Dr. Süleyman Arslan
 1. Atatürk'ün Devlet Adamlığı Vasfı (31.05.2007)
Doç. Dr. Sait Aşgın
 1. Atatürkçü Düşüncenin Tarihsel Gelişimine Bir Bakış (18.05.2007)
 2. Atatürk Döneminde Doğu Anadolu (1923-1938) (19.10.2007)
Yard. Doç. Dr. Bahri Ata
 1. Atatürk, Eğitim ve Altruism (13.02.2008)
 2. Atatürk, Tarih Öğretimi ve Müzeler (13.02.2008)
Halil Atılgan
 1. Türkü Seven Atatürk (03.12.2007)
Prof. Dr. Aygün Attar
 1. Ulus Devlete Geçiş Süreci ve Türkiye Cumhuriyetinin Üniter Yapısı (30.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Cemal Avcı
 1. Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı (07.02.2006)
Sıtkı Aydınel
 1. Atatürkçülükte Ulusal Hedefler (18.10.2007)
 2. Atatürk'ün Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Nitelikleri (25.10.2007)
Okt. Ayşe Başçetinçelik
 1. Atatürk'ten Sonra Ne Yaptık? (26.02.2008)
Mustafa Bayık
 1. Atatürk’ün Ana Fikrini Verdiği İlk Opera: Özsoy Destanı (18.10.2007)
Haluk Bayülken
 1. Atatürk İlkelerinin Türk Dış Politikasına Etkisi (31.05.2007)
Tevfik Bıyıklıoğlu
 1. Atatürk Anadolu'da (e-kitap) (10.11.2006)
Doç. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin
 1. Atatürk Döneminde Türkiye'nin Balkan Diplomasisi (1923-1930) (30.04.2007)
Prof. Dr. Ramazan Boyacıoğlu
 1. Harf Devrimi ve Sağladığı Kolaylıklar (19.10.2007)
Prof. Dr. Süleyman Bozdemir
 1. Atatürk'ün Bilgeliği ve Edebi Yönü (12.05.2006)
Ahmet Bozdoğan
 1. Atatürk Döneminin Dil Kültür ve Edebiyat Politikalarını Yansıtan Bir Halkevi Dergisi: Ortayayla (03.04.2008)
Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt
 1. Sevr’i Bilmek Lozan’ı Anlamak (01.05.2007)
 2. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (03.05.2007)
İsmail Bozkurt
 1. Atatürk ve Kıbrıs Kültürü (22.11.2007)
Derya Bozoklu
 1. Atatürk Döneminde Bankacılık Sistemine ve Gelişimine Genel Bir Bakış (11.05.2007)
A. Esat Bozyiğit
 1. Atatürklü Ankara ve Güreş Sporu (04.12.2007)
Dr. Muhsine Börekçi
 1. Atatürk-Dil ve Kültür (28.02.2008)
Doç. Dr. Mustafa Budak
 1. Amasya Genelgesi İhtilal Bildirisi mi? (Analitik Değerlendirme) (24.09.2007)
Okt. Aydın Can
 1. Atatürk Dönemi Türk- İran İlişkileri (03.07.2008)
 2. Türkiye ve Mazlum Milletler (03.07.2008)
 3. Atatürk ve Türk Gençliği (03.07.2008)
 4. Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri (03.07.2008)
 5. Atatürk Dönemi Türkiye'nin Ortadoğu Politikası (1923-1938) (03.07.2008)
 6. Milli Egemenlik ve Atatürk (03.07.2008)
Doç. Dr. Sedat Cereci
 1. Halkın İçinden Halkçı Bir Önder (18.10.2007)
 2. Mustafa Kemal’in İletişim Dehası (19.10.2007)
Prof. Dr. Salican Cigitov
 1. Çağdaşlaşmada Atatürk Modeli (07.09.2006)
Prof. Dr. Salim Cöhce
 1. Atatürkçü Düşünce Sistemi (11.05.2007)
Doç. Dr. Gülzura Cumakunova
 1. Atatürk'ün Harf Devrimi ve Kırgızistan'da Alfabe Meselesi (22.11.2007)
Ahmet Çakır
 1. Atatürk Döneminden Günümüze Türk Halk Oyunları Üzerine Bir Değerlendirme (22.11.2007)
Ömer Çakır
 1. Türk Edebiyatında Mustafa Kemal (Atatürk) İsminin Yer Aldığı İlk “Manzum” ve “Mensur” Esere Dair (18.05.2007)
Dr. Yusuf Çam
 1. Gazi Mustafa Kemal ve Büyük Nutuk (06.08.2006)
Uzm. Neşe Çetinoğlu
 1. Cumhuriyet Kavramı ve Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı (03.05.2007)
Selçuk Çıkla
 1. Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü Anısına Yapılan Edebi Yayınlar (09.05.2007)
Doç. Dr. Rahmi Çiçek
 1. Atatürkçü Düşünce İçinde Milli Egemenlik Kavramı Konulu Panel Konuşması (10.11.2007)
Yard. Doç. Dr. İsmail Çiftçioğlu
 1. Atatürk'ün Türk Eğitimi Hakkındaki Görüş ve Uygulamaları (22.02.2008)
Doç. Dr. Özkul Çobanoğlu
 1. Atatürk Devrimlerinin Kültür Konsepti Bağlamında Halkevlerinde Türk Halkbilimi Çalışmalarının Kurumsal Eğilimleri (17.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Melek Çolak
 1. Atatürk’ün Vefatı ve Macaristan’daki Yankıları (30.04.2007)
Prof. Dr. Esin Dayı
 1. Atatürk İlkeleri, Atatürk’ün Siyasi ve Askeri Kişiliği (11.05.2007)
Dr. Nezahat Demirhan
 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin Onuncu Yıl Kutlamaları (18.10.2007)
Yard. Doç. Dr. Fatih M. Dervişoğlu
 1. Bir Sivas Kongresi Bibliyografyası Denemesi (08.05.2007)
Okt. Sait Dinç
 1. Atatürk Döneminde (1920- 1938) Türk Dış Politikasında Gelişmelere Genel Bir Bakış; İkili ve Çok uluslu İlişkiler (03.07.2008)
 2. Atatürk Sonrası Türkiye’de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938 - 1965) (10.07.2008)
 3. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihimizde II. Milli Eğitim Şûrası (15 – 21 Şubat 1943) ve Uygulamaları (17.07.2008)
 4. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihimizde I. Milli Eğitim Şûrası (17 – 23 Temmuz 1939) ve Uygulamaları (17.07.2008)
 5. Atatürkçü Düşünce Sistemine Göre Devletçilik İlkesi (01.09.2008)
 6. Atatürkçü Düşünce Sistemine Göre İnkılâpçılık (Devrimcilik) İlkesi (01.09.2008)
 7. Atatürkçü Düşünce Sistemine Göre Halkçılık İlkesi (01.09.2008)
 8. Türk İnkılâbının Dayandığı Temeller ve Atatürkçülük (01.09.2008)
 9. Atatürkçü Düşünce Sistemine Göre Milliyetçilik İlkesi (01.09.2008)
 10. Atatürkçü Düşünce Sistemine Göre Lâiklik İlkesi (01.09.2008)
 11. Atatürkçü Düşünce Sistemine Göre Cumhuriyetçilik İlkesi (01.09.2008)
 12. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihimizde III. Milli Eğitim Şûrası ve Uygulamaları (2 – 10 Aralık 1946)(03.09.2008)
 13. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihinde IV. Milli Eğitim Şûrası (22 – 31 Ağustos 1949) ve Uygulamaları (09.08.2008)
 14. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihimizde V. Milli Eğitim Şûrası ve Uygulamaları (15.09.2008)
 15. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihinde VI. Milli Eğitim Şûrası ve Uygulamaları (15.09.2008)
Dr. Ayhan Doğan
 1. I. Dünya Savaşı’nda “Kop Savunması” ve Ulusal Birliğimiz Açısından Önemi (24.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Rahmi Doğanay
 1. Misak-ı Millî’ye Göre Lozan (03.04.2007)
 2. Atatürk’ün Askeri Yaşamında Suriye Günleri (11.05.2007)
Öğr. Gör. Dr. Yasemin Doğaner
 1. Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Kutlamaları (18.04.2007)
 2. Yüksek Öğretimde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve Yeni Yaklaşımlar–Hacettepe Üniversitesi Örneği- (12.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Cengiz Dönmez
 1. Atatürk ve Cumhuriyet Döneminde Ortaöğretim (18.09.2006)
Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer
 1. Cumhuriyetin 80.Yılında Atatürkçü Düşünce ve Hukukta Durum Tespiti (30.04.2007)
Dr. Önder Duman
 1. Atatürk Döneminde Romanya'dan Türk Göçleri (1923-1938) (23.05.2008)
Selçuk Duman
 1. Mustafa Kemal'de Cumhuriyet Düşüncesinin Doğuşu ve Cumhuriyetin Nitelikleri (27.09.2006)
Dr. Ahmet Vehbi Ecer
 1. Atatürkçü Düşüncedeki Laiklik Türkiye Gerçeklerine Uygundur (24.09.2007)
Cemil Ekiyor
 1. Atatürk'ün Söz Varlığı Üzerine Bir Deneme (14.04.2008)
Öğ. Ütğm. Mustafa Tuğbay Emiroğlu
 1. Atatürk'ün Tarihe Verdiği Önem(25.05.2005)
Gülmisal Emiroğlu
 1. Atatürk'ün "Milli Hakimiyet" Anlayışının Temel Vasıfları (18.09.2006)
Prof. Dr. Cezmi Eraslan
 1. Understanding of Atatürk’s Foreign Policy, Peace at Home, Peace in the World and Accession of Hatay to Turkey (22.10.2007)
Menendi Erdem
 1. Bir Eğitim Lideri Olarak Atatürk (31.05.2007)
Araş. Gör. Yasemin Tümer Erdem
 1. Atatürk Dönemi Arkeoloji Çalışmalarından Biri: Sultanahmet Kazısı (08.05.2007)
M. Akif Erdoğdu
 1. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Fikri (05.10.2006)
Prof. Dr. Feridun Ergin
 1. Birinci Dünya Savaşı'nda ve Atatürk Döneminde Fiyatlar ve Gelirler (04.07.2008)
Prof. Dr. Vecdet Erkun
 1. Atatürk Döneminde Tarım Politikası (06.10.2006)
Prof. Dr. Hamza Eroğlu
 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanı (30.04.2007)
Doç. Dr. Mehmet Evsile
 1. Amasya Tamimi ve Atatürk'ün Amasya'daki Faaliyetleri (31.05.2007)
Prof. Dr. Rafet Evyapan
 1. Atatürk ve Sosyal Devlet (02.06.2006)
Harid Fedai
 1. 'İstiklal Harbi" Yıllarında Bir Dergi : İrşad (04.12.2007)
Doç. Dr. Tahsin Fendoğlu
 1. Atatürk’ün Devlet Adamlığı ve Verginin Önemi Hakkındaki Düşünceleri (30.04.2007)
Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu
 1. Milli Kurtuluş Önderi Atatürk ve Milletlerarası Etkisi (04.07.2008)
Prof. Dr. İsmet Giritli
 1. Atatürk ve Cumhuriyet (01.05.2007)
 2. Günümüz Işığında (18.10.2007)
 3. Atatürkçülük İdeolojisi (04.07.2008)
 4. Atatürkçü Çağdaşlaşmanın Türk Toplumundaki Sonuçları (04.07.2008)
 5. Samsun'da Başlayan ve İzmir'de Biten Yolculuk (1919-1922) (04.07.2008)
Prof. Dr. Önder Göçgün
 1. Atatürk ve Türk Kültürü (09.03.2006)
Dr. Zafer Gölen
 1. Atatürk’ün Tarih Anlayışı (18.05.2007)
Prof. Dr. Nejat Göyünç
 1. İnsan Olarak Atatürk (06.02.2008)
Prof. Dr. Ali Güler
 1. Bir Çağdaşlaşma Modeli Olarak Atatürkçülük (07.09.2006)
Yard. Doç. Dr. Nurettin Gülmez
 1. Üniversite Gençliğinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Bakışı (24.09.2007)
Dr. Osman Gümüşçü
 1. Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçiş ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Halk Sağlığı (11.05.2007)
Doç. Dr. Zekai Güner
 1. Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi (28.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Günver Güneş
 1. İzmir’in İşgali ve Aydın’daki Yankıları (19.04.2007)
 2. Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın Seyahatleri (30.04.2007)
Prof. Dr. İhsan Güneş
 1. Büyük Taarruz Öncesi Diplomatik Hazırlıklar (21.01.2008)
Okt. Dr. Cemal Güven
 1. Millî Mücadele Döneminde Fransız Gazeteci ve Yazar Berthe Georges Gaulis’in Mustafa Kemal Paşa ile Temas ve Görüşmeleri (07.02.2008)
Prof. Dr. Nimetulla Hafız
 1. Balkan Şiirinde Atatürk (01.04.2008)
Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları
 1. İzmir-İktisat Kongresi Görüşler ve Değerlendirmeler (10.11.2007)
Prof. Dr. Cengiz Hakov
 1. Atatürk ve Türkiye'nin Modernleşmesi (14.03.2008)
Ahmet Halaçoğlu
 1. Ölümünün 69. Yıldönümünde Üç Soruda Atatürk (13.11.2007)
Doç. Dr. M. Murat Hatiboğlu
 1. Cumhuriyet'in 75. Yılında Kemalizm ve Türkiye Üzerine Düşünceler (13.04.2007)
Ercan Haytoğlu
 1. Cumhuriyet, Türk Tarihindeki Gelişimi ve Atatürk (29.09.2006)
Dr. Mustafa Hergüner
 1. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hereke’de (30.04.2007)
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak
 1. Atatürk'ü Anarken (04.07.2008)
Prof. Dr. Tülin Günşen İçli
 1. Cumhuriyet Döneminde Kadının Sosyal Konumu (02.05.2007)
Suat İlhan
 1. Türk Kurtuluş Hareketinin Safhaları ve Çağdaşlaşmaya Etkileri (04.07.2008)
 2. The Universality of Atatürk (04.07.2008)
Prof. Dr. Tuğrul İnal
 1. Atatürk Türkiye'sinde Çağdaş Düşüncenin Temel Kavramları (31.05.2006)
Prof. Dr. Afet İnan
 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbad Hatıraları (10.11.2006)
Hayrettin İvgin
 1. Atatürk'ün Sevdiği Bir Halk Oyunu: Balıkesir Panukçu Bengisi (04.12.2007)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Atatürk - Halk Kültürü Milli Kimlik (22.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Kadir Kasalak
 1. Irak’ta Manda Yönetiminin Kurulması ve Atatürk Dönemi Türkiye-Irak İlişkileri (19.04.2007)
 2. Kuva-yı Milliye'nin Askeri Açıdan Etüdü (10.11.2007)
Prof. Dr. Fahri Kayadibi
 1. Atatürk’ün Eğitim Hedeflerinin Neresindeyiz? (18.05.2007)
Ord. Prof. Reşat Kaynar
 1. Atatürk Düşüncesinde Ulusçuluk ve Çağdaşlaşma (11.05.2007)
Süleyman Kazmaz
 1. Atatürk ve Sömürgecilik (Emperyalizm) (30.04.2007)
 2. Atatürk Düşüncesinde Halk Kültürü (03.12.2007)
Prof. Dr. Mustafa Keskin
 1. Yeni Bir Dünya Görüşü Olarak Atatürkçülük (27.09.2006)
 2. Cumhuriyet ve Temel Ülküleri (29.10.2006)
Sezen Kılıç
 1. Cumhuriyet Döneminde Yabancı Okullar (1923-1938) (30.04.2007)
Dr. M. Derviş Kılınçkaya
 1. Milli Mücâdele’de Kongreler ve İttihatçılık Sorunu (12.09.2007)
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı
 1. Atatürk ve Cumhuriyet (05.06.2006)
Prof. Dr. Suna Kili
 1. 19 Mayıs’ta Atatürk Gibi Düşünebilmek...(21.07.2007)

Araş. Gör. Yunus Kobal
 1. 1933 Üniversite Reformu’nun Atatürk’ün Kültür Politikasındaki Yeri (04.08.2006)
 2. Milli Mücadelede İç Ayaklanmalar (04.08.2006)
Prof. Dr. Utkan Kocatürk
 1. Cumhuriyetin Anlamı, Önemi ve Milletimize Kazandırdıkları (01.05.2007)
 2. Atatürk'ün Üniversite Reformu İle İlgili Notları (04.07.2008)
 3. Türk Toplumunda Çağdaşlaşma Gereği (04.07.2008)
 4. Atatürk's Concept of "Youth" and the Characteristics of The Atatürkist Youth (04.07.2008)
Dr. Atilla Kollu
 1. Mustafa Kemal ve Cumhuriyet (27.09.2006)
Zekiye Kopaçlı
 1. Yurtdışında Kurulan Atatürk Araştırma Merkezleri (31.05.2007)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Atatürk'ün Kelime Dünyasında Dil ve Üslup Özellikleri (11.11.2006)
 2. Atatürk ve Kültürel Alandaki Çağdaşlaşmada Türk Dilinin Yeri (27.04.2007)
Prof. Dr. Nerin Köse
 1. Atatürk İnkılapları, Avrupa Birliği ve Küreselleşme (24.01.2008)
Prof. Dr. Nuri Köstüklü
 1. Atatürk ve Milli Mücadeleyi Anlamak veya Türk İnkılap Tarihinde Terminoloji Meselesi (24.09.2007)
Prof. Dr. Cemal Kurnaz
 1. Ahmet Talat Onay'ın Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile İlgili Şiirleri (11.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Ali Kuşat
 1. Bir Değerler Sistemi Olarak “Kimlik” Duygusu ve ATATÜRK(25.02.2008)
Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel
 1. Atatürk, Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji (30.04.2007)
Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu
 1. Atatürk ve Türk Folkloru (17.09.2007)
Prof. Dr. Özdemir Nutku
 1. Atatürk ve Türk Hümanizması(25.05.2005)
 2. Atatürk'ü Anlamak (26.05.2005)
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz
 1. Atatürk’ün Hukuk İnkılabının 21.Yüzyılda Türkiye’de Yönetim ve Toplumsal Yaşamdaki Etkileri (30.04.2007)
Prof. Dr. Taciser Onuk
 1. Cumhuriyetin 80. Yılında Atatürk ve Ulusallıktan Evrenselliğe Türk Kadını (02.05.2007)
Prof. Dr. Özer Ozankaya
 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Değerleri (30.04.2007)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe Devrimi (06.02.2008)
Prof. Dr. Ergun Özbudun
 1. Atatürkçü Düşünce Sisteminin Demokrasiye Yönelik Niteliği (11.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Nezahat Özcan
 1. Atatürk’ün Kastamonu Ziyareti ve Bu Ziyaretin Önemi (30.04.2007)
Yekta Güngör Özden
 1. Cumhuriyeti Korumalı ve Her Yönden Gerçek Kılmalıyız (11.01.2007)
Prof. Dr. Ahmet Özgiray
 1. Lozan’dan Cumhuriyet Rejimine Giden Yol (02.05.2007)
Uzm. Aydın Özgören
 1. Atatürk Dönemi Türk-Yunan İlişkilerine Bir Bakış (25.05.2005)
Dr. Öğ. Alb. Yavuz Özgüldür
 1. Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Sistemi Açısından Çağdaşlaşma (06.06.2005)
Mehmet Özgüneş
 1. Devlet Adamı Olarak Atatürk (04.07.2008)
Ali Özgüven
 1. Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923) (23.11.2007)
Mevlüt Özhan
 1. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Geleneksel Türk Tiyatrosu (04.12.2007)
Prof. Dr. Yücel Özkaya
 1. Cumhuriyetin İlanı ve Rejim Olarak Eğitime Katkıları (01.05.2007)
Prof. Dr. İzzet Öztoprak
 1. Atatürk, Çağdaşlaşma ve Dış Dünyadaki Etkileri (02.05.2007)
Latife Öztoprak
 1. Atatürk, Sanat, Sanatçı ve Resim (02.05.2007)
Hasan Özyurt
 1. Atatürkçü Düşünce İçinde Milli Egemenlik Kavramı Konulu Panel Konuşması (10.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Yaşar Özüçetin
 1. Atatürk'ün Kişiliği ve Özellikleri (25.05.2005)
 2. Atatürkçü Düşünce Sistemi (01.05.2007)
Dr. Hayrettin Parlakyıldız
 1. Cumhuriyet ve Atatürk Devrimleri (11.05.2007)
Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Atatürk Sözlüğü (04.12.2007)
Okt. Şakire Polat
 1. Cumhuriyet Olgusunun Tarihsel Gelişimi (18.04.2007)
Araş. Gör. Serdar Sakin
 1. Ulusal Bir Devlet Kurucusu Olarak Mustafa Kemal Atatürk (04.08.2006)
 2. Misâk-ı Millî’nin Hazırlanışı ve İlânıyla İlgili Görüşler (28.03.2007)
 3. Milli Mücadele Döneminde Atatürk’ün Demokrasi Anlayışı ve Uygulamaları (26.02.2008)
 4. Mustafa Kemal Atatürk'e Göre Musul Sorunu (08.05.2008)
Alparslan Santur
 1. Türbe ve Yatırlar Etrafındaki İnanışların Atatürk Devrimleri ve Halk Hekimliği Çerçevesinde Değerlendirilmesi (03.12.2007)
Prof. Dr. Kazım Sarıkavak
 1. Cumhuriyet Döneminde Felsefe Yayınları (30.04.2007)
Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu
 1. Milli Mücadele Döneminde Eskişehir Mitingleri ve Çekilen Protesto Telgrafları(19.02.2008)

Doç. Dr. Yusuf Sarınay
 1. Atatürk'ten Günümüze Türk Dış Politikası Hakkında Genel Bir Değerlendirme (24.09.2007)
Okt. Mevhibe Savaş
 1. Atatürk'e Göre Türk Kadını (26.02.2008)
 2. Millî Mücadele’de Adana Cephesi (17.06.2008)
 3. Ata’mızın Adanayı Son Ziyareti ve Hatay’ın Anavatana Katılması(17.06.2008)
 4. Mustafa Kemal-Amasya ve İki Din Adamı (17.06.2008)
 5. Atatürk’ün Tarih Görüşü (18.06.2008)
Dr. Ayten Sezer
 1. Türkiye’deki İlk Kadın Milletvekilleri ve Meclis’teki Çalışmaları (04.08.2006)
 2. Mısır Basınında Atatürk ve İnkılâpları (19.10.2007)
Dr. Selami Sönmez
 1. Millî Bir Lider Olarak Motivasyon Dehası Atatürk (05.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Serpil Sürmeli
 1. Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı ve Ona Dair Düşünceler (26.05.2005)
Dr. Yücel Atilla Şehirli
 1. Atatürk İlkelerinin Sürekliliğini Sağlamak Görevi ve Bu Görevde Gençliğin Rolü (18.05.2007)
 2. Atatürk, Milli Birlik ve Beraberlik (10.11.2007)
Leman Şenalp
 1. Atatürk’ün Okuduğu Uygarlık Tarihleri (26.07.2007)
Araş. Gör. Bülent Şener
 1. Atatürk’ün Dış Politika Anlayışında Gerçekçilik ve Pragmatizm Olguları (18.04.2007)

Yard. Doç. Dr. İsa Tak
 1. Atatürk Dönemi Eğitim Politikasının Cumhuriyetçi Karakteri (11.04.2008)
Dr. Mustafa Talas
 1. Örnek Bir Dış Siyaset Modeli Olarak Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” Politikası (31.12.2007)
Nail Tan
 1. Atatürk Dönemi Tiyatro ve Opera Çalışmalarında Türk Halk Kültüründen Nasıl Yararlanıldı? (22.11.2007)
M. Vehbi Tanfer
 1. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri (05.10.2006)
 2. Atatürk ve Barış (18.05.2007)
 3. Atatürk ve Atatürkçülük (04.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Tarakçı
 1. Ondan Öğrenecek Daha Çok Şey Var (28.07.2007)
Prof. Dr. Ersoy Taşdemirci
 1. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laikliğin Yeri ve Önemi(31.05.2007)
Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran
 1. Çanakkale Savaşlarının Önemi ve Sonuçları (30.04.2007)
Yaşar Tekdemir
 1. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” Anlayışı Ve Küreselleşen Dünyadaki Yeri (31.05.2007)
Doç. Dr. Mehmet Temel
 1. Atatürk Devrimlerinin Çin Aydınlarınca Algılanışı ve XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Türkiye-Çin İlişkilerine Yansıması (11.01.2008)
Prof. Dr. Mahmut Tezcan
 1. Atatürk'ün Beslenme Alışkanlığı (03.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Nurcan Toksoy
 1. Türk İnkılâbında Milli Kültürün Yeri ve Halkevi Çalışmaları (13.09.2007)
Uzm. Hüseyin Tosun
 1. Atatürk'ün Kalkınma Modeli (26.05.2005)
 2. Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye’de Cumhuriyet (03.05.2007)
 3. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne İlişkin Yurt Dışından Haberler ve Yorumlar (08.05.2007)
Doç. Dr. Ramazan Tosun
 1. Cumhuriyetin İlanında Kamuoyu (27.09.2007)
Ali Tuna
 1. Atatürk Hakkında Özbekistan'da Yayınlanan Bir Kitap: "Türk Halkının Büyük Evladı Atatürk" (18.10.2007)
Dr. Elif Asude Tunca
 1. Türk Harf Devrimi’nin Halka Tanıtımı Çalışmaları (22.11.2007)
Prof. Dr. Mete Tunkocu
 1. Çanakkale Savaşlarının Günümüze Yansıyan Stratejik Sonuçları (13.06.2006)
Prof. Dr. Sadık Tural
 1. Sömürgeciliğin Yöntemleri ve Bunu Yıkan Atatürk (15.06.2007)
 2. Atatürk'ün Yapılandırmayı İstediği Hukukun Gereği (10.11.2007)
Dr. Berna Türkdoğan
 1. Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi (30.04.2007)
 2. Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri - Atatürkçü Düşünce Işığında (18.10.2007)
Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil
 1. Atatürk'ü Anlamak ve Tamamlamak (e-kitap) (10.11.2006)
Alaattin Uca
 1. Atatürk’ün Doğumu ve Çocukluk Yılları (1881-1893) (04.03.2008)
 2. Kurtuluş Savaşı Yıllarında Kendi İmzasını Taşıyan Belgeler Işığında Mustafa Kemal Atatürk’ün Ermeni Sorununa Bakışı (04.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Hakkı Uyar
 1. Atatürk Dönemi İç Politikası (1920-1938) (30.04.2007)
İbrahim Ülgen
 1. Atatürk'ün Etrafındaki Edebiyatçılar (29.05.2006)
Deniz Ünver
 1. Atatürk ve Spor (14.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Fatma Ürekli
 1. Atatürk'ün Yakın Bölgesel Ülkelerle Olan Dış Siyasetinin Özellikleri (30.05.2005)
Prof. Dr. Semih Yalçın
 1. Atatürk İlkeleri ve Atatürkçü Çağdaş Düşünce Yapısı (13.06.2006)
 2. Cumhuriyetin İlanında Emeği Geçenler (02.05.2007)
 3. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş ve 19 Mayıs Ruhu (15.10.2007)
J. Tğm. Sedat Yaralı
 1. Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Demokratikleşme Çabaları (07.02.2006)
Doç. Dr. Bilge Yavuz
 1. Fransız Gözüyle Atatürk Devrimi Uzerine Genel Değerlendirmeler (11.01.2007)
Doç. Dz. Kur. Kd. Alb. Celalettin Yavuz
 1. Atatürkçü Çağdaşlaşma Modelinde Akıl, Bilim, Eğitim ve Yüksek Öğretim (30.05.2005)
Prof. Dr. Dursun Yıldırım
 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kültür Anlayışı ve Tam Bağımsızlık Stratejisi Üzerine (13.06.2006)
Yard. Doç. Dr. İsmail Yıldırım
 1. Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış (31.05.2007)
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz
 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri ve Bu Konuda Yapılan Araştırmalar (10.11.2007)
Mehmet Serhat Yılmaz
 1. Atatürk'ün Kastamonu Gezisi ve Şapka İnkılabı (27.09.2006)
Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı
 1. Atatürk İlkeleri ve Diğer Akımlar (04.10.2006)
 2. Atatürk ve Milli Mücadele (18.10.2007)
Hacettepe Üniversitesi-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-
 1. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (18.09.2006)
 2. Atatürk Sonrası Türkiye (18.09.2006)
 3. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Geçişi ve Kongreler (18.09.2006)
 4. Atatürk İlkeleri I (01.05.2007)
 5. Atatürk İlkeleri II ve Bütünleyici İlkeler (01.05.2007)
-wiki ansiklopedisi
 1. Mustafa Kemal Atatürk(10.11.2006)
 2. Atatürk Devrimleri (10.11.2006)

>> 2. sayfa | 3. sayfa