ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 
ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası


Sempozyum Bildirileri

I. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu , 21-23 Kasım 1990, Adana

II. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, 20-24 Kasım 1991, Adana 

III. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni, 30 Kasım-2 Aralık 1998, Adana

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

>> 2. sayfa

Yazar (16)Makale (50)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Adana'nın Sözvarlığı
Yard. Doç. Dr. Gülseren Akalın
 1. Adana'nın Gazili Günleri
 2. Kurtuluş Savaşı'nda Adana Basını
Hayriye Akıl
 1. Eski Halep Yolu Üzerinde Az Bilinen İki Yapı: Ceyhan Kurtkulağı Kervansarayı ve Camisi (18.09.2007)

Prof. Dr. Erman Artun

 1. Adana Âşıklık Geleneği ve Âşık Fasılları
 2. Adana Mutfak Kültürü ve Adana Yemeklerinden Örnekler
 3. Adana Karatepeli Fıkraları
 4. Adana'da Yağmur Yağdırma Törenleri ve Çomçalı Gelin
 5. Adana’da, Törenlere, Adaklara, Özel Günlere Ait İnançlar, Pratikler ve Bunlara Bağlı Mutfak Kültürü
 6. Adana’da Asker Uğurlama - Karşılama Törenleri: Asker Ağıtları, Türküleri, Şiirleri, Manileri
 7. Çukurova Konulu Romanlarda Çukurova Halk ve Halk Edebiyatı Geleneği Ürünlerinin Etkisi ve Yeri
 8. Adana Âşıklık Geleneğinin Yeniden Yapılanmasında Sıvaslı Âşıkların Etkisi
 9. Adana Âşıklık Geleneğinde “Karacaoğlan Çığırma”
 10. Günümüz Adana Âşıklık Geleneğinde Ölüm, Mezar Teması
 11. Günümüz Adanalı Âşıkların Dini-Tasavvufi Şiirleri
 12. Günümüz Adana Âşıklık Geleneğinde Nasihat (Öğütleme)
 13. Günümüz Adana Âşıklık Geleneğinde Mizah
 14. Adana Âşıklık Geleneğinde Kayserili Bir Âşık: Âşık Derdiderya
 15. Karacaoğlan’ın Şiirlerinin Kültür Kaynakları
 16. Adanalı Âşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Barış Harekatı
 17. Adana'da İnanç Merkezleri ve Bunlara Bağlı Kültür Değerleri
 18. Adana'da Bilmece Sorma Geleneği
 19. Adana Yağmur Yağdırma Törenlerinde "Boğa Dede, Bulut Dede ve Tosun Dede Kültü"
 20. Ritüel Kökenli Çukurova Tören ve Köy Seyirlik Oyunarında "Canlandırma, Hayvan Benzetmeceleri ve Semboller"
 21. Çukurova Yörüklerinin Gelenek ve Görenekleri, Bunlardaki Eski Kültür İzleri
 22. Adana Halk Kültürüne Bakış
 23. Adana Halk Hekimliğinde Atalar Kültü
 24. Çukurova'da Salavatçılık Geleneği ve Âşıkların Pehlivan Salavatlamaları
 25. Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Yiğitleme (Yiğit Üstüne Türkü) (06.02.2006)
 26. Ortak Türk Folklorunun Geleceğe Aktarılması ve Çukurova Nogaylarının Halk Kültürü Araştırması Çalışmaları (21.11.2006)
Yard. Doç. Dr. Bedri Aydoğan
 1. Adana'nın Ünlü İnsanları  (16.06.2005)

Okt. Ayşe Başçetinçelik

 1. Adana ve Çevresinde Gelenek ve Görenekler
 2. Karaisalı ve Çevresinde Doğum, Evlenme ve Ölüm (21.11.2006)
 3. Adana Halk Kültüründe Kısmet Açma (24.11.2006)

Yard. Doç. Dr. Zekiye Çağımlar

 1. Adana ve Çevresinde İnsana Bağlanan Umudun Yatırlar ve Ziyaretler Boyutu
 2. Adana ve Yöresindeki Nusayrilerde Yatır-Ziyaret İnancı ile, Ölüm Sonrası Uygulanan Adet, İnanma ve Pratikler
 3. Adana’da Çocuğa Bağlı İnançlar ile Bunlara Bağlı Pratiklere Genel Bir Bakış (20.12.2006)
 4. Adana Halk İnançları İçinde Nazara Bağlı Hastalık, Ölüm Anlatıları ve Bunlardan Korunmak İçin Uygulanan Yöntemler (20.12.2006)
Yard. Doç. Dr. Nilgün Çıblak
 1. Çukurova'da Halk Hekimliği ve İlgili Uygulamalarda Eski Türk İnançlarının İzleri (15.01.2008)
Prof. Dr. Necati Demir
 1. XX. Yüzyıl Başlarında Doğu Çukurova’da Fırtınalı Hayat ve Fettahoğulları (26.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Serdar Girginer
 1. Tepebağ Höyük (Adaniia) Kizzuwatna Ülkesinin Başkenti miydi? (23.08.2004)
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu
 1. Adana Tarihçesi (19.08.2004)
Doç. Dr. Yılmaz Kurt
 1. 1525 Tarihinde Adana Sancağında Türkçe Kişi Adları Üzerine (12.06.2008)
 2. Adana Sancağı Yer Adlarındaki Değişim (Ekim 2001, C: 2001/II, S: 598, s. 405-408 50. Yıl Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.12.2008)
F. Gülay Mirzaoğlu
 1. Toroslardan Çukurova'ya Yankılanan Ses: Bozlak (18.04.2008)
Öğr. Gör. Dr. Duygu F. Saban
 1. XVI. Yüzyılda Adana Kentinin Fiziksel Yapısına Dair Bulgular (18.09.2007)

Yard. Doç. Dr. Refiye Okuşluk Şenesen

 1. Pagandan Hıristiyanlık ve Müslümanlığa Bir İnanç Merkezi: Ashab-ı Kehf ve Günümüzde Tarsus Ashab-ı Kehf'te Hıdrellez Şenlikleri

 2. Şahmeran Lokman Hekim ve Adana Efsaneleri

Yard. Doç. Dr. Kemal Üçüncü
 1. Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı (Tanıtma) (30.04.2008)
Prof. Dr. Ahmet Ünal
 1. Hitit İmparatorluğu’nun Yıkılışından Bizans Dönemi’nin Sonuna Kadar Adana ve Çukurova Tarihi (29.08.2007)

>> 2. sayfa