ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
TİYATRO  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

2. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (144)Makale (336)
Abdüllâtif Acarlıoğlu
 1. Albert Camus'nün Yanlışlık Adlı Oyununda Kişiler ve Uzamlararası Karşıtlıklar (26.02.2010)
Adalet Ağaoğlu
 1. Oyun Yazarının Eğitimi (05.03.2010)
 2. Adalet Ağaoğlu'nun Konuşması [1974 Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülünü Alması Üzerine](Ocak 1975, C: XXXI, S: 280, s. 25-26, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.04.2010)
Fatma Önalan Akfırat
 1. Yaratıcı Dramanın İşitme Engellilerin Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi (25.02.2010)
Hüseyin Sabri Alanyalı
 1. Patara Tiyatrosu 2004 Çalışmaları (15.03.2010)

Sabahattin Kudret Aksal
 1. Türk Tiyatrosu, Tarih; Görüşler-Anılar..: Tiyatro Eğlence mi? (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 741-745, Tiyatro Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2010)
 2. Tiyatro Üzerine (Ekim 1977, C: XXXVI, S: 313, s. 290-300, Seha L. Meray Üzerine, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2010)
Kazım Akşar
 1. Dogaçlamalı Günler (09.03.2010)

Raik Alnıaçık
 1. Tiyatro Üzerine Denemeler (Haziran 1967, C: XVI, S: 189, s. 736-737, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.04.2010)

Dr. Hakan Altun
 1. Brecht’ten Bourdıeu’ya Otonom Tiyatroya Doğru: Habıtus/Gestus (03.03.2010)
Prof. Dr. Metin And
 1. İlk Öğretimde Tiyatro (05.03.2010)
 2. Tiyatroda 'Açık Biçim' ve Türk Tiyatrosu Bakımından Önemi (05.03.2010)
 3. Ali Bey ve Çıngırak (08.03.2010)
 4. Eski İstanbul'da Fransız Sahnesi (08.03.2010)
 5. Eski Bir Karagöz Faslı: Ödüllü Ya Da Karagöz'ün Pehlivanllğı (08.03.2010)
 6. Eski İstanbul'da Yunan Sahnesi (09.03.2010)
 7. Bir Tanzimat Opereti: "Penbe Kız" (09.03.2010)
 8. Cumhuriyet'in 70. Yıldönümünde Kimliğini .Bulamamış Türk Tiyatrosu ve Kültür Bakanlığı (10.03.2010)
 9. Türkiye'de Moliere (11.03.2010)
 10. The Communıcatıon Process In Turkısh Tradıtıonal Performances (12.03.2010)
 11. Cenap Şehabettin ve Tiyatro (Ekim 1966, C: XVI, S: 181, s. 33-37, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
 12. II. Abdülhamid ve Tiyatro (Kasım 1961, C: XI, S: 122, s. 84-85, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
 13. İslâm, Din Adamları ve Tiyatro (Haziran 1967, C: XVI, S: 189, s. 690-696, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
 14. Moralızade Vassaf Kadri ve Tiyatro (Ekim 1967, C: XVII, S: 193, s. 29-33, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
 15. Reşat Nuri Güntekin'in Cumhuriyet'ten Önceki Tiyatro Çalışmaları (Ağustos 1967, C: XVI, S: 191, s. 847-851, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
 16. Ataç Tiyatroda: İlk Eleştiri Yazıları - I (Nisan 1963, C: XII, S: 137, s. 244-251, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2010)
 17. Ataç Tiyatroda: İlk Eleştiri Yazıları - II (Nisan 1963, C: XII, S: 139, s. 377-386, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2010)
 18. Ataç Tiyatroda: Oyun Yazarlığımız Üzerine - III (Nisan 1963, C: XII, S: 140, s. 429-436, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)
 19. Tiyatroda Atatürk (Kasım 1967, C: XVII, S: 194, s. 145-147, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)
 20. Bizans Tiyatrosu - Türk Tiyatrosu (Aralık 1962, C: XII, S: 135, s. 150-157, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2010)
 21. Çok Değerli Bir inceleme [Niyazi Akı, XIX.Yüzyıl Türk Tiyatrosu Tarihi], (Kitaplar - Tenkit) (Mart 1964, C: XIII, S: 150, s. 380-382, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2010)
 22. Meşrutiyet Tiyatrosunda Konusunu Tarihten Alan Oyunlar (Şubat 1969, C: XIX, S: 209, s. 681-684, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.03.2010)
 23. Gedikpaşa Tiyatrosundan Önceki Türkçe Oyunlar (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 677-683, Tiyatro Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.03.2010)
 24. Tiyatro ve Sinema’da Roman: Romandan Tiyatroya (Temmuz 1964, C: XIII, S: 154, s. 793-797, Roman Özel Sayısı - I, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.03.2010)
 25. Çok Değerli Bir inceleme [Niyazi Akı, XIX.Yüzyıl Türk Tiyatrosu Tarihi] (Kitaplar - Tenkit) (Mart 1964, C: XIII, S: 150, s. 380-382, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.04.2010)
Burhan Arpad
 1. Türk Halkı İçin Tiyatroda Dil (Ağustos 1968, C: XVIII, S: 203, s. 520-521
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.03.2010)
 2. Türk Tiyatrosu, Tarih; Görüşler-Anılar..: Müzikli Türk Tiyatrosu (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 683-688, Tiyatro Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.03.2010)
 3. Türk Tiyatrosu 1970 (Haziran 1970, C: XXII, S: 225, s. 201-205, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.03.2010)
 4. Türk Tiyatrosunda Yazar (Nisan 1963, C: XII, S: 137, s. 283-284, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.03.2010)
Lütfi Ay
 1. Hacettepe Üniversitesinde Tiyatro Eğitimi ve Tiyatromuzun Üniversitelerden Beklediği (04.03.2010)
 2. Tiyatromuzda Gelişmeler (Mart 1956, C: V, S: 54, s. 386-390, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
Servet Aybar
 1. Sahne Tasarımında Dramatik Aksiyonun Belirleyiciliği (26.02.2010)
Gürkal Aylan
 1. Tiyatro ve Sinema Sanatları Arasındaki Ayrımlar (Ağustos 1966, C: XV, S: 179, s. 1038-1046, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2010)
Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş
 1. Şinasi'den Önce Yazılan İlk Türkçe Piyeslerde Hacı Bektaş Veli ve Bektaşîlik Üzerine Bir Araştırma (04.05.2010)
 2. Çocuk ve Tiyatro (05.05.2010)
 3. Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatımıza Katkısı (07.05.2010)
 4. Emine Işınsu'nun Tiyatroları (07.05.2010)
 5. Geleneksel Tiyatromuzun Penceresinden (07.05.2010)
Ünal Aytür
 1. Shakespeare'de Cinsel Mizah (11.03.2010)

Turgut Bağır
 1. F.G. Lorca’nın Töre Konulu Üçlemesinde Trajik Olanın İrdelenmesi (17.03.2010)

Umut Balcı
 1. Vormarz Tiyatrosu ve Epik Tiyatro Bağlamında Alman Tiyatro Tarihinin Gelişim Süreci
 2. (26.04.2010)
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
 1. Tiyatro Problemi (17.03.2010)
 2. Tiyatro Dili Üzerine Düşünceler (Kasım 1951, C: I, S: 2, s. 31-32, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
Pınar Bayhan
 1. Zıhınsel Ozurlu Çocuklarda Drama (25.02.2010)

Erdinç Parlak - Gökhan Biçer
 1. Edward Bond’un Kuzeye Giden İnce Yol Oyununda Aydın Sorunu (27.04.2010)

Recep Bilginer
 1. 1987 Tiyatro Günü Bildirisi (Nisan 1987, C: LIII, S: 424, s. 269-270, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.04.2010)
Adnan Binyazar
 1. Yeni Türk Tiyatrosu [Ali Püsküllüoğlu] (Kitaplar - Tenkit) (Temmuz 1969, C: XX, S: 214, s. 592-595, Türk Kısa Oyunları Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.04.2010)
Salâh Birsel
 1. Fransız Tiyatrosu 67 (Bir Seyircinin Notları - I) (Ekim 1967, C: XVII, S: 193, s. 34-38
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2010)
 2. Fransız Tiyatrosu 67 (Bir Seyircinin Notları - II) (Aralık 1967, C: XVII, S: 195, s. 230-235
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
 3. Fransız Tiyatrosu 67 (Bir Seyircinin Notları - III) (Nisan 1968, C: XVIII, S: 199, s. 38-45
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
Kahraman Bostancı
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bir Tiyatro Anketine Verdiği Cevap (Şubat 2001, C: 2001/I, S: 590, s. 157-162, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.04.2010)
Bülent R. Bozkurt
 1. Shakespeare'in IV. 'Henry." Oyununda Politika, Komedi ve İnsanlık Komedyası (10.03.2010)

Eren Buğlalılar
 1. In-Yer-Face: Tarihsel ve Teorik Bir İnceleme (04.03.2010)
Doç. Dr. Müzeyyen Buttanrı
 1. Atatürk'ün İsteğiyle Yazılan Bayönder İsimli Tiyatro Eserinde Atatürk Tarafından Yapılan Dil Düzeltmeleri (Ekim 2003, C: LXXXVI, S: 622, s. 422-430, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.04.2010)
 2. Cumhuriyet Devri Türk Tiyatrosunda Batı Etkisi (07.09.2010)
Didem Ardalı Büyükarman
 1. Vatan Kavramının Türk Tiyatro Edebiyatındaki Seyri Üzerine Bir İnceleme (27.04.2010)

Prof. Dr. Ayşın Candan
 1. Türkiye'de ibsen (02.03.2010)
Murat Çağlar
 1. 'Kesin Tasarılar Yapmamalısın' Andorralı (26.04.2010)
M. Hamit Çalışkan
 1. Kralı Öldürmek: Bir Politik Trajedi Olarak Macbeth (11.03.2010)

Prof. Dr. Cevat Çapan
 1. Musiki Aşkı Besliyorsa Eğer (11.03.2010)

Dr. Süreyya Karacabey Çelik
 1. Modern sonrasında dramatik metinler (26.02.2010)
 2. Öğreti Oyunu Düşüncesi ve Önlem (02.03.2010)
 3. Beckett ve Estetik Şok (02.03.2010)
 4. Bir Okuma “Kül Bellek” Üzerine (04.03.2010)
 5. Shakespeare'in Oyunlarında Doğa ve Doğa Üstü Güçler (11.03.2010)
 6. Gelenekselden Batı'ya Türk Tiyatrosu (12.03.2010)
Adnan Çevik
 1. Maya Uygarlığından Bir Tiyatro Örneği :Rabinal Achi Veya Xajoj Tun (01.03.2010)
 2. Sahnedeki Kültürel Travma: Oyunlarla Yaşayanlar (02.03.2010)
 3. Beckettyen Karakter Yaratımı (02.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Kadir Çevik
 1. Derinlikli fiziksel devinimin önemi ve birbirinin devamı iki usta: K.S. Stanislawski, J. Grotowski (26.02.2010)
 2. Kendinden başka birini oynamayı öğrenme sürecinde sanatsal bir araç olarak doğaçlama (02.03.2010)
 3. Tiyatroda Yeni Eğilimler: Doğaçlama Tiyatro (04.02.2010)
Fatma Necla Çıkıgil
 1. Shakespeare'de Coşku (11.03.2010)

Esra Dicle
 1. Günün Adamı Üzerine göstergebilimsel Bir İnceleme (02.03.2010)
Hikmet Dizdaroğlu
 1. Çağdaş Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış (Şubat 1969, C: XIX, S: 209, s. 685-689
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
Turhan Doyran
 1. Uluslararası Tiyatro'nun 10. Yılı (Nisan 1963, C: XII, S: 140, s. 422-424, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2010)
 2. Doğu Paris Tiyatrosu (Ocak 1964, C: XIII, S: 148, s. 228-231, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2010)
 3. Yeni Yıl Fransız Tiyatrosu (Ağustos 1963, C: XII, S: 143, s. 764-767, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.03.2010)
 4. Modern Tiyatro Üzerine (Nisan 1963, C: XII, S: 136, s. 189-192, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.04.2010)
 5. Televizyon, Sinema ve Tiyatro (Haziran 1962, C: XI, S: 129, s. 734-735, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.04.2010)
Prof. Dr. Üstün Dökmen
 1. Bazı Tiyatro Eserlerinin Sosyometri Testi İle ve İletişim Türleri Açısından İncelenmesi (16.03.2010)
Baha Dürder
 1. Tiyatroda Sansür - I (Haziran 1963, C: XII, S: 141, s. 502-504
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (22.03.2010)
 2. Tiyatroda Sansür - II (Eylül 1963, C: XII, S: 144, s. 795-798, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)
 3. Tiyatroda Sansür ve Bürokrasi (Ekim 1963, C: XIII, S: 145, s. 20-24, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)
 4. 1968'de Açılan Tiyatrolar - I [A. İstanbul] (Kasım 1969, C: XXI, S: 218, s. 164-167, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
 5. 1968'de Açılan Tiyatrolar - II [B. Ankara] (Aralık 1969, C: XXI, S: 219, s. 251-254, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
 6. Tuluat Tiyatroları (Eylül 1966, C: XV, S: 180, s. 1124-1130, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
 7. Gedikpaşa Tiyatrosu'nun İlk Belgesi (Nisan 1963, C: XII, S: 140, s. 414-418
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (26.03.2010) (26.03.2010)
 8. Ata'nın Tiyatroya İlgisi (Kasım 1963, C: XIII, S: 146, s. 96-98, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.03.2010)
 9. 1965'te Tiyatro (Haziran 1966, C: XV, S: 177, s. 592-598, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
 10. 1966'da Tiyatro (Şubat 1967, C: XVI, S: 185, s. 399-402, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
 11. 1967'de Tiyatro (Şubat 1968, C: XVII, S: 197, s. 607-614, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
 12. 1968'de Tiyatro - I (Şubat 1969, C: XIX, S: 209, s. 690-696, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
 13. 1968'de Tiyatro - II (Mart 1969, C: XIX, S: 210, s. 785-788, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
 14. 1968'de Tiyatro - III (Nisan 1969, C: XX, S: 211, s. 48-56, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
 15. 1969'da Tiyatro - I (Üzücü Bir Yıl) (Şubat 1970, C: XXI, S: 221, s. 426-428, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
 16. 1969'da Tiyatro - II (Olaylar I) (Mart 1970, C: XXI, S: 222, s. 508-512, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
 17. 1969'da Tiyatro - III (Olaylar II) (Haziran 1970, C: XXII, S: 225, s. 231-235, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
 18. 1969'da Tiyatro - IV (Yayın Dizileri) (Ağustos 1970, C: XXII, S: 227, s. 418-420, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
 19. 1969'da Tiyatro - V (Eylül 1970, C: XXII, S: 228, s. 487-491, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.04.2010)
 20. 1969'da Tiyatro - VI (Ödenekli Tiyatrolar) (Kasım 1970, C: XXIII, S: 230, s. 186-190,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.04.2010)
 21. 1970'de Tiyatro - I (Nisan 1971, C: XXIV, S: 235, s. 80-82, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.04.2010)
 22. 1970'de Tiyatro - II (Haziran 1971, C: XXIV, S: 237, s. 248-254, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.04.2010)
 23. 1970'de Tiyatro - III (Ağustos 1971, C: XXIV, S: 239, s. 390-395, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.04.2010)
 24. 1970'de Tiyatro - IV (Eylül 1971, C: XXIV, S: 240, s. 491-493, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.04.2010)
 25. 1971'de Tiyatro - I : Basılı Yapıtlar (Mayıs 1972, C: XXVi, S: 248, s. 167-168, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.04.2010)
 26. 1971'de Tiyatro - II : Ödenekli Tiyatrolar (Temmuz 1972, C: XXVI, S: 250, s. 373-375, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.04.2010)
 27. 1971'de Tiyatro - III : İstanbul Özel Tiyatroları (Eylül 1972, C: XXVi, S: 252, s. 514-516, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.04.2010)
 28. Bir Tiyatro Eleştiri Kitabı [Burhan Arpad: İlk Gece] (Mart 1963, C: XII, S: 138, s. 335-338, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.04.2010)
Belgin Elbir
 1. Importance Of The Irısh Dramatıc Movement (09.03.2010)

Prof. Dr. İnci Enginün
 1. Tiyatroda Dil (Ocak 1993, C: 1993/I, S: 493, s. 11-14, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)
Prof. Dr. Hasan Erkek
 1. Oyun Içinde Sarki ve Türküler (26.02.2010)
Dr. Zekiye Er
 1. Tom Stoppard'ın Arcadia Adlı Oyununun Postmodern/ Yeni Tarihselci Bağlamda Okunması
  (01.03.2010)
Rahmi Er
 1. Modern Mısır Tiyatrosu (I) (17.03.2010)
 2. Modern Mısır Tiyatrosu (II) (17.03.2010)
Doç. Dr. Yusuf Eradam
 1. The Theatre of The Absurd and Jean Genet (09.03.2010)

Erkan Ergin
 1. Türklerde Dini Danslar (15.03.2010)

Yard. Doç. Dr. Gülayşe Erkoç
 1. 1960-1970 Dönemi Tiyatro Hareketleri (26.02.2010)
 2. Romantik Oyunlarda Ak - Kara Karşıtlıgı (09.03.2010)
 3. Modern Oyunlarda Değer Değişiminin Yarattığı İkilemler (Matmazel ]Ulıe,Marıa Magdalena, Satıcının Ölümü) (12.03.2010)
 4. Çok Partili Dönemde Tiyatro Ortamı ve Kimlik Arayışı (12.03.2010)
Muhsin Ertuğrul
 1. Türk Tiyatrosu, Tarih; Görüşler-Anılar..: Halkın Tiyatrosu (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 707-710, Tiyatro Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.03.2010)
 2. Dünya Tiyatro Günü (Nisan 1963, C: XII, S: 140, s. 456-458, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.04.2010)
Dr. Türel Ezici
 1. Tennessee Williams'ın Kısa Oyunlarında "Çürümüş Dünya" ve "Kaçak Benlik" Metaforları (26.02.2010)
 2. Pozitif Yoldan Negatif Yola: Beckett Dramaturjisinde İndirgemeci ve Analitik Stratejiler (03.03.2010)
 3. Türk Üniversite Tiyatrosunda Geleneksel Kültür Araştırmalarının İşlevi (04.03.2010)
Ayfer Teker Garda
 1. Lope De Vega Tiyatrosu'nda Nükteci Figürün (El Gracioso) Yeri ve Önemi (16.03.2010)
Prof. Dr. Engin Geçtan
 1. Tiyatro Yolu İle Ruhsal Tedavi "Psikodrama" (05.03.2010)

Selim Nüzhet Gerçek
 1. Türk Tiyatrosu, Tarih; Görüşler-Anılar..: Yerli Tiyatro (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 714-715, Tiyatro Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.04.2010)
Nur Gökalp
 1. Antonin Artaud: His Life, Mexico And Bali Experıences (09.03.2010)

Enver Naci Gökşen
 1. Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi [M. Nihat Özön - Baha Dürder] (Kitaplar - Tenkit) (Kasım 1967, C: XVII, S: 194, s. 181-182, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.03.2010)
Erbil Göktaş
 1. Türkiye'de Tiyatro Eğitimi (27.04.2010)

Sıtkı Salih Gör
 1. Dram Tiyatrosu (Haziran 1957, C: VI, S: 69, s. 508, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Ebru Gökdağ
 1. Tiyatro Kuramının Başlangıcından Modern Döneme Tragedyanın Algılanışı (26.02.2010)
Aydın Görmez
 1. Man, Woman, Vıolence and Sam Shepard (03.03.2010)
Doç. Dr. Beliz Güçbilmez
 1. Türkiye Tiyatrosunda Romantik Karakterler (25.02.2010)
 2. Absürd Tiyatroda İroni (25.02.2010)
 3. Melodram, Beden ve Gülnihal (26.02.2010)
 4. Tekinsiz Tiyatro: Sahibinin Sesi / Sevim Burak'ın Metninde Tekinsiz Teatrallik ve Minör Ses'in Temsili (26.02.2010)
 5. Tragedya Oyunun(un) Sonu: Oidipus'un Tahtında Kör Hamm(let) Tragedya ve "Geç Kalma" Ontolojik ve Epistemolojik bir Yaklaşım (26.02.2010)
 6. Tekinsiz teatrallik/ Sahne-dişi'nin Temsili: Eurydike Olarak Beckett Oyunları (01.03.2010)
 7. Performans Sanatı: Nietzsche'nin Kehaneti (02.03.2010)
 8. İbsen'den Beckett'e Belleğin Temsili (02.03.2010)
Günver Güneş
 1. II. Meşrutiyet Döneminde İzmir'de Tiyatro Yaşamı (16.03.2010)
Can Gürzap
 1. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Eğitim Nasıl Yapılmaktadır-Nasıl Yapılmalıdır (05.03.2010)
Orhan Hançerlioğlu
 1. Tiyatro Sanatı ve Biz (Nisan 1956, C: V, S: 55, s. 425-427
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (19.03.2010)
 2. Türk Tiyatrosu (Aralık 1952, C: II, S: 15, s. 162-163, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.03.2010)

Agnieszka Koecher-Hensel

 1. Tiyatro Alanında Polonya.Türkiye İlişkileri (15.03.2010)

Agnieszka Ayşen Kaim
 1. Sözlü Edebiyat ve Gösteri Kültürünün Buluşma Noktası: “Meddah” Tek Kişilik Tiyatro (16.03.2010)
Yasemin Kalaç
 1. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyun Çalışmalarında Dans Uygulamaları (15.03.2010)

Kerem Karaboğa
 1. Absürd'den Geleneksel'e Genç Oyuncular Deneyimi: Tavtati Kütüpati ve Vatandas Oyunu (26.02.2010)
Nesrin Tağızade Karaca
 1. Doğumunun 100. Yılında: Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Öncelikli Bir İsim: Cevat Fehmi Başkut (Nisan 2005, C: LXXXIX, S: 640, s. 300-311, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.03.2010)
Prof. Dr. Nurhan Karadağ
 1. Radyo Tiyatrosu Eğitimi (05.03.2010)
 2. 1932-1951 Yılları Arasında Halkevleri Tiyatro Çalışmaları (12.03.2010)
 3. Türk Tiyatrosu'nun Kut -Törensel Kaynakları ve Köylü Tiyatrosu (15.03.2010)
Gülşen Karakadıoğlu
 1. Devlet Tiyatrolarında İntihar (Şubat 1982, C: XLIV, S: 362, s. 126-128, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
 2. Ankara Halk Tiyatrosu’nda Mutfak (Mayıs 1982, C: XLIV, S: 365, s. 311-313, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.03.2010)
 3. Ankara Oda Tiyatrosunda Bir Gölge Ustası (Aralık 1982, C: XLV, S: 372, s. 385-386, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.03.2010)
 4. “ODTÜ Amatör Tiyatrolar Şenliği 82” ve Ankara Yarıaçık Cezaevi Tiyatro Kolu (Temmuz 1982, C: XLV, S: 367, s. 53-55, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.04.2010)
Numan Kartal
 1. Gizli Kalan Bir Tiyatro Oyunu: “Bolu Beyi” (Ekim 1977, C: XXXVI, S: 313, s. 318-325, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
Prof. Dr. Asker Katarı
 1. DlE ElNFLÜSSE DER ANATOLİSCHEN DÖRFLİCHEN DRAMATİSCHEN SPİELE AUF DlE OSMANİSCHEN FESTE Anadolu Köy Seyirlik Oyunlarının Osmanlı Şenliklerine Etkisi (02.03.2010)
Kamer Kaya
 1. Çağdaş Bir Tiyatro Yazarı: Sabahattin Engin (Mart 2006, C: XCI, S: 651, s. 258-262,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.03.2010)
Fatma Keçeli
 1. Güngör Dilmen'in Oyunlarında "Mitolojik, Tarihsel ve Fantastik Olan"ın Kullanımı (26.02.2010)
Cezmi Koca
 1. Dramaturgi ve "Sehrazat'in Oyunu"nun Dramaturgisi Üzerine Notlar (26.02.2010)
Malgorzata Labecka-Koecherowa
 1. Şaman Ayini- Yeniden Yapılanma Deneyi (15.03.2010)

Prof. Dr. Emre Kongar
 1. Toplumbilim Açısından Tiyatro (05.03.2010)

Doç. Dr. Tahsin Konur
 1. Tiyatroya Bağımsız Kurumlar Aracıllğı İle Yardıma Bir Örnek: Arts Councıl (12.03.2010)
 2. Ortaoyunu (15.03.2010)
 3. Cumhuriyet Döneminde Devlet-Tiyatro İlişkisi (16.03.2010)
Ülker Köksal
 1. Oyun Kişilerinin Yaşamı (09.03.2010)
Yrd. Doç. Dr. Nihal Kuyumcu
 1. Eğitimde Tiyatro ve Gençler (26.04.2010)
Agnieszka Ayşen Litko
 1. Meddah-Avrupa ve Dogu Tiyatro Geleneginin Baglamında Tek Oyunculu Meddah Türk Tiyatrosu (15.03.2010)
Mustafa Mutlu
 1. Karagöz (15.03.2010)
Ünal Norman
 1. Shakespeare Oyunlarında Sahnede Hareket Oluşması (11.03.2010)

Prof. Dr. Özdemir Nutku
 1. Tiyatro Yönetmeninin Egitimi (05.03.20210)
 2. Orta Oyunu'nda "Yabancılaştırma" Kavramı (05.03.2010)
 3. Darülbedayi'in Oyun Seçimindeki Tutumu Üzerine Notlar (08.03.2010)
 4. "Ayak-Bacak Fabrikası"nı Sahneye Koyarken Zorunlu Düşünceler (08.03.2010)
 5. Evcilik Oyunu" Üzerinde Sahne Çalışması (09.03.2010)
 6. Tiyatronun İçerigi ve Seyirciye Yönelişi (09.03.2010)
 7. Çagdaş Hamlet (09.03.2010)
 8. Almanya Notları 1 (09.03.2010)
 9. Cumhuriyet'in Ellinci Yılında "Söylev"İn Sahne Üzerindeki Yorumu (10.03.2010)
 10. Max Reınhardt'n 100. Doğum Yıldönümü Anısına: Yirminci Yüzyıl Tiyatrosuna İmzasını Atan Yönetmen: Reınhardt (10.03.2010)
 11. Tiyatro Toplumbilimi Üzerine (Mayıs 1980, C: XLI, S: 344, s. 284-292, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2010)
 12. Toplum ve Tiyatro (Nisan 1967, C: XVI, S: 187, s. 503-505, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2010)
 13. Tiyatro: Ulusal Kimlik ve Tiyatro (Eylül 1969, C: XX, S: 216, s. 739-745, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2010)
 14. Tiyatro’da Dil ve “Tavır” Sorunu (Ağustos 1970, C: XXII, S: 227, s. 381-384, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)
 15. Tiyatroda Dil ve Tavır Sorunu (Mayıs 1974, C: XXIX, S: 272, s. 660-667, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)
 16. Lorca'nın Tiyatroda Şiirden Yararlanışı (Nisan 1961, C: X, S: 115, s. 483-486, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
 17. Tiyatromuzu Yenilemede İlk Adım Ne Olmalıdır? (Aralık 1972, C: XXVII, S: 255, s. 267-272, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
 18. Atom Çağı Tiyatrosu Üzerine Denemeler (Eylül 1967, C: XVI, S: 192, s. 928-931, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2010)
 19. İstanbul Şehir Tiyatrosunun Ellinci Yılı Dolayısıyla: Ferah Tiyatrosu (Şubat 1965, C: XIV, S: 161, s. 386-389, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2010)
 20. Türk Tiyatrosunu Tanımak İçin Yazılan Bir Belge Üzerine [Mehmet Naci, Das Türkische Theater] (Haziran 1964, C: XIII, S: 153, s. 543-545, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.03.2010)
 21. Türk Tiyatrosunun Ana Sorunu (Mayıs 1968, C: XVIII, S: 200, s. 166-171. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.03.2010)
Turan Oflazoğlu
 1. Dil ve Tiyatro (Aralık 1985, C: L, S: 408, s. 407-413, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
 2. Tarih ve Tiyatro (Ocak 1985, C: XLIX, S: 397, s. 1-14, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
 3. Tiyatroda Düşüncenin Yeri (Nisan 1990, C: 1990/I, S: 460, s. 137-149, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)
 4. Tiyatroda Evrensellik (Kasım 1991, C: 1991/II, S: 479, s. 331-345, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)
 5. Tiyatroda Anlam (Aralık 1989, C: LVIII, S: 456, s. 273-276, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.04.2010)
Türkan Olcay
 1. İbsen ve Çehov tiyatrosunda Komik ve Trajik (02.03.2010)
Gültekin Oransay
 1. Tiyatro Eğitiminde Musiki (05.03.2010)

Prof. Dr. İlber Ortaylı
 1. Tiyatroda Tarihi Oyunlar Üzerinde Siyasal Bir Analiz Denemesi (05.03.2010)

Ertuğrul Önalp
 1. Calderon ve Trajedilerinde Namus ve Şeref Teması (09.03.2010)

Doç. Dr. Selda Öndül
 1. Satıcının Ölümü okuma stratejisi; ikili karşıtlık/ birliktelik- yan yanalık (02.03.2010)
 2. Oyun Kişisini Tanımak/Anlamak (02.03.2010)
 3. İbsen Kadınları İçin Sonra Bir Hayat Var mi? (02.03.2010)
 4. Pinter'ın Kadınları (09.03.2010)
 5. Identity, Choice And Performance Rıtuals In John Barth's "Lost In The Funhouse" And Sam Shepard's "Actıon" And "Cowboy Mouth" (12.03.2010)
Prof. Dr. Olcay Önertoy
 1. Nigar Hanım ve Tesir-i Aşk (05.03.2010)
 2. Oyun Yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar (17.03.2010)
Ali Avni Öneş
 1. Başka Dillerden Haberler: Fransız Dilini Savunma; İbrani Dil Akademisinin yeni merkezi açıldı; Ordu konferansının kararları; Ordu - Bnagali Sözlüğü, Esperanto Üniversitesi ve Tiyatrosu (Ağustos 1959, C: VIII, S: 95, s. 632-633, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2010)

Mahmut Tali Öngören
 1. Elektronik Tiyatro Eğitimi (05.03.2010)

Turgut Özakman
 1. Yazarlar ve Tiyatrolar (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 745-747, Tiyatro Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Özcan
 1. Hürrem Sultan'ı Anlatan Oyunlar (26.04.2010)
Yrd. Doç. Dr. Özlem Özen
 1. Hamlet ve Othello'da Anlam ve Düzen Mücadelesi (26.04.2010)

Muhaddere N. Özerdim
 1. Çin Tiyatrosu Tarihsel Gelişmesi ve Özelliği (08.03.2010)

Prof. Dr. Melahat Özgü
 1. Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro Eğitimi (04.03.2010)
 2. Tiyatro Bilimi (05.03.2010)
 3. Luigi Pirandello (08.03.2010)
 4. Tiyatronun Kültür Niteligi (08.03.2010)
 5. "Empedokles'in Ölümü" Hölderlin'in İlk ve Son Tragedyası (08.03.2010)
 6. Cevat Fehmi Başkut Ölümünün Yıldönümünde (08.03.2010)
 7. Scidller'in "Wallensteın" Tragedyasında Suç ve Suçsuzluk Sorunu (09.03.2010)
 8. Ölümü'nün 100. Yıldönümünde: Franz Grıllparzer'in Tiyatro İle İlişkisi (09.03.2010)
 9. Goethe'nin 'Tiyatroculugu (09.03.2010)
 10. Küçük Bir Anı'nın Büyük Bir İzi Devlet Konservatuvarı'nın "Kamp Ateşi" (10.03.2010)
 11. Molıere'in 300. Doğum Yıldönümü Anısına: Molıere (11.03.2010)
 12. Almanya ve Avusturya'da Molıere'i Yaşatanlar (11.03.2010)
Tüten Özkaya
 1. A.P. Çehov'un Oyunlarında Üslûp Özellikleri (17.03.2010)

Mustafa Nihat Özön
 1. Türk Tiyatrosu, Tarih; Görüşler-Anılar..: Türk Tiyatrosuna Toplu Bir Bakış (Temmuz 1966, C: XV, S: 178, s. 654-673, Tiyatro Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.03.2010)
Özlem Hemiş Öztürk
 1. Çehov'dan Beckett'e Köprü Sözcükler (02.03.2010)
Dr. Yavuz Pekman
 1. Tanzimat Dönemi Oyun Yazarliginda Batililasma Olgusu (26.02.2010)
Ali Püsküllüoğlu
 1. Devlet Tiyatrosu Oyunları(Kasım 1964, C: XIV, S: 158, s. 119-120
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
Doç. Dr. Tülin Sağlam
 1. Dramaturjik Açidan Mekanin Önemi ve Ocak ve Yagmur Sikintisi Oyunlarinda Mutfak Mekaninin Kullanimi (26.02.2010)
 2. Dramatik Eğitim: Amaç mı? Araç mı? (26.02.2010)
 3. İbsen'den Beckett'e Uzamın Dönüşümü (02.03.2010)
 4. Halk Tiyatrosunda Göstergelerin Dönüşümü (04.03.2010)
Prof. Dr. Neriman Samurçay
 1. Çocuk Psikolojisi Açısından Tiyatro (05.03.2010)

Prof. Dr. İnci San
 1. Tiyatro ve Halk Eğitimi (16.03.2010)
 2. Sanat ve Yaratıcılık Eğitimi Olarak Tiyatro (16.03.2010)
Ömer Atila Sav
 1. Cumhuriyet Döneminde Gençlik Tiyatroları (Kasım 1973, C: XXIX, S: 266, s. 165-169, Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Dili ve Yazını Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
 2. Devlet Tiyatrosu 1968-1969(Ağustos 1969, C: XX, S: 215, s. 676-679
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (24.03.2010)
 3. Halk Tiyatrosu Konusunda (Mart 1970, C: XXI, S: 222, s. 480-487, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.03.2010)
 4. Devlet Tiyatrosunda İki Türk Oyunu [Kanaviçe; Midas'ın Kulakları] (Kasım 1960, C: X, S: 110, s. 90-93, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.03.2010)
Dr. Ayşe Selen
 1. Luıgı Pırandello ve Bir Yapısalcı Uygulama Denemesi (12.03.2010)

Nevin Selen
 1. Konuşma Egitimi (05.03.2010)

Prof. Dr. Sevinç Sokullu
 1. Komedyanın Eğitici İşlevi (05.03.2010)
 2. Cevat Fehmi Başkut'un Oyunlarına Komedya Açısından Bir Bakış (08.03.2010)
 3. Alternatif Tiyatro Serüveni (12.03.2010)
 4. Tiyatroda Bitmeyen Bir Tartışma Çağdaş Sahne Biçimi Sorunu (17.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Levent Suner
 1. Ses ve Oyuncu (26.02.2010)
 2. Yapısalcı Bir Okumayla Sam Shepard'ın Vahşi Batı Adlı Oyununun Çözümlemesi (01.03.2010)
 3. Sam Shepard'ın Gömülü Çocuk Adlı Oyununda Uzam ve Zaman (01.03.2010)
 4. Commedıa Dell’Arte Etkisinde Üç Oyun Beş Yorum (04.03.2010)
 5. Cumhuriyet Döneminde Tiyatroların Kurumlaşması (12.03.2010)
Yusuf Ziya Sümbüllü
 1. Ahmet Kutsi Tecer'in "Koçyigit Köroğlu"Adlı Oyunu Üzerine Bir İnceleme (27.04.2010)

Cemal Süreya
 1. Belge Tiyatrosu ve Peter Weiss’in Görüşleri (Ekim 1969, C: XXI, S: 217, s. 73-74, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.04.2010)
Yavuz Çelik, Yavuz Şen
 1. Epik Tiyatroda Müzik; Oyun İçin mi, Oyuna Karşı mı? (27.04.2010)

Prof. Dr. Sevda Şener
 1. Tiyatro Öğretiminin Sorunları (05.03.2010)
 2. "Kurban" Üzerine Bir İnceleme (08.03.2010)
 3. Pir Sultan Abdal Oyunu Üzerine Bir İnceleme (08.03.2010)
 4. Mikadonun Çöpleri Üzerine Bir İnceleme (08.03.2010)
 5. 'Popüler' Yazar Cevat Fehmi Başkut (08.03.2010)
 6. Cumhuriyet Dönemi Kadın Oyun Yazarlari (10.03.2010)
 7. Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Bir Aydın Yazarı: Sedat Veyis Örnek (10.03.2010)
 8. Moliere ve Türk Kodmedyası (11.03.2010)
 9. Çağdaş Türk Tiyatrosunda İki Kişilik Oyunlar (12.03.2010)
 10. Tiyatro Eserlerimizde Kadın İmajı (17.03.2010)
 11. Tiyatro: Şiirli Tiyatro (Haziran 1982, C: XLIV, S: 366, s. 374-375, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2010)
 12. Tiyatroda Yaşama Sevinci (Mayıs 1982, C: XLIV, S: 365, s. 310, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.03.2010)
 13. Çağdaş Tiyatronun Bocalayan İnsanı (Eylül 1983, C: XLVII, S: 381, s. 325-327
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
 14. Kukla Tiyatrosu (Ağustos 1982, C: XLV, S: 368, s. 115
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (25.03.2010)
 15. Türk Tiyatrosunda Tarihsel Olaylar (Mart 1982, C: XLIV, S: 363, s. 187-188, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.03.2010)
 16. Amatör Tiyatro Şenlikleri (Temmuz 1982, C: XLV, S: 367, s. 53, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.04.2010)
 17. Bir Tiyatro Tanımı (Şubat 1975, C: XXXi, S: 281, s. 125-128, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.04.2010)
 18. Tutkunun Dramı [Güngör Dilmen: Bağdat Hatun] (Nisan 1974, C: XXIX, S: 271, s. 595-597
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (29.04.2010)
 19. Sokrates'in Savunması [A.Turan Oflazoğlu] (Haziran 1969, C: XX, S: 213, s. 267-270, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2010)
Doç. Dr. Abdullah Şengül
 1. Türk Tiyatrosunda Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli (19.01.2011)
Sıla Şenlen
 1. 1580 - 1660 Yılları Arası İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Sultanları (25.02.2010)
 2. Rönesans Dönemi İngiliz Tiyatrosunda Osmanlı Türkleri (16.03.2010)
Mehmet Takkaç
 1. Passion For Building: Henrik Ibsen’s The Master Builder And Arnold Wresker’s Their Very Own And Golden City (27.04.2010)
 2. Female Survival In The Contemporary Society Without Causing Feminist Polemic As Reflected In Pam Gems’ Piaf, Camille, And Loving Women (27.04.2010)
 3. Arnold Wesker'ın I'm Talking About Jerusalem Oyununda Bireysel Özgürlük Arayışı / Search For Personal Freedom In Arnold Wesker's I'm Talking About Jerusalem (27.04.2010)
Nail Tan
 1. Yitirdiklerimiz: Hikâyeci, Romancı ve Oyun Yazarı Mustafa Necati Sepetçioğlu (Eylül 2006, C: XCII, S: 657, s. 296-299, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.03.2010)
Suat Taşer
 1. Jourdainlik, Tiyatro ve Okul (Ocak 1976, C: XXXiii, S: 292, s. 22-25, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.04.2010)
Prof. Dr. Nurhan Tekerek
 1. Batı Tiyatrosuyla Geleneksel Tiyatromuzu Bireştirme Çabalarından İki Örnek: Eşeğin Gölgesi ve Şahları da Vururlar (26.02.2010)
 2. Tiyatromuzun Modern Tiyatroyla Kesişmesi Yolunda Gelenekselin Önemi ve Baltacıoğlu'ndan Bir Deneme: Kafa Tamircisi (26.02.2010)
 3. Tuncer Cücenoğlu'nun Oyunlarında Durumlar ve Soyutlamanın Getirdiği Evrensel Açılımlar: Helikopter, Çığ, Şapka ve Matruşka (01.02.2010)
 4. Arnold Wesker'in Dünyası ve Son Oyunlarından İki Örnek: Boylam ve İnkâr (01.03.2010)
 5. Oyun Kavrami'ndan Drama'ya Drama'dan Dramatik Eğitim'e (02.03.2010)
 6. Köy Seyirlik Oyunları, Seyirlik Uygulamalarıyla 51 Yıllık Bir Amatör Topluluk: Ankara Deneme Sahnesi ve Uygulamalarından İki Örnek: Bozkır Dirliği ve Gerçek Kavga (03.03.2010)
 7. Halk Tiyatrosu Geleneğimizde "soyutlama-abstraction" ve Yapısal Yansımaları (17.03.2010)

Meral Tekin
 1. Üniversite Gençliğinin Radyo, Televizyon, Sinema ve Tiyatro İzleme Alışkanlıkları (16.03.2010)
Atila Tolun
 1. Ahmet Vefik Paşa'nın Moliere Çevirilerinde Anlatım Nitelikleri (11.03.2010)

Doç. Dr. Enver Töre
 1. Romandan Yapılmış Bir Tiyatro Eseri: Eski Şarkı (Mart 2006, C: XCI, S: 651, s. 212-218
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (18.03.2010)
 2. Ahmet Midhat Efendi’nin Tiyatroları (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 601-605, Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
Mehmet Törenek
 1. Türk Tiyatrosunda Fatih Ve İstanbul'un Fethi (27.04.2010)

Bedrettin Tuncel
 1. Devlet Eliyle Tiyatro Öğretim ve Eğitimi (04.03.2010)

Ayşe Ulusoy Tunçel
 1. Türk Edebiyatında ‘Manzum Tiyatro’ Formunun Doğuşu (03.03.2010)
M. Elif Tüfekçi
 1. Behçet Necatigil'in Radyo Oyunlarinda Geçmis Izlegi (26.02.2010)
 2. Oktay Rifat'ın Yağmur Sıkıntısı ve Auguste Strindberg'in Matmazel Julie Adlı Oyunlarını Birlikte Okumak (26.02.2010)
 3. Yapısalcı Yöntem ve Uygulama Alanları (26.02.2010)
 4. Anton Çehov'un Martı Oyununda Yapısalcı Yöntem Açısından Bir Gösterge Olarak "Tekrarlar"
  (26.02.2010)
 5. Oğuz Atay'in Oyunlarla Yaşayanlar Oyununda Teatrallik (02.03.2010)
Asiye Mevhibe Coşar-Çiğdem Usta
 1. Geleneksel Türk Gölge Oyununda Ana Tipler ve Dil Yergisi (26.04.2010)
Muzaffer Uyguner
 1. Cumalı'nın Tiyatro Yapıtları (Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Eylül 1970, C: XXII, S: 228, s. 491-493) (18.03.2010)
Erdoğan Uygur
 1. Moliere ve Ahundof Tiyatrosunda "Cimri" Karakterleri Harpagon ve Hacı Kara (16.03.2010)

Yard. Doç. Dr Aslıhan Ünlü
 1. Yeniden Kurulan Geçmiş: Ülkü Ayvaz'in Oyunları Üzerine Bir İnceleme (01.03.2010)
 2. Şiddete Gülmek: Geleneksel Türk Tiyatrosunda Şiddet ve Mizah (03.03.2010)
Prof. Dr. Selçuk Ünlü
 1. 18. Yüzyıl ve Yeni Alman Tiyatrosu (26.04.2010)
Yard. Doç. Dr.Nil Ünlüaycıl
 1. Grotesk Anlatım ve Türk Oyun Yazarlığında Kullanımı (26.02.2010)
Güzin Yamaner
 1. Susan Glaspell'ın Önemsizşeyler'inin Önemi (01.03.2010)

F. Yegül
 1. Bir Tiyatro Ne Zaman Tiyatro Değildir? Menderes Magnesiası’nda Bir ‘Seyir Yeri’ (16.03.2010)
Mukadder Yaycıoğlu
 1. Halide Edip Adivar'in Maske ve Ruh'u (26.02.2010)
 2. Kusursuz Sahne ve Kostüm Tasarımlarının Yaratıcısı Fabià Puigserver (01.03.2010)
 3. Pablo Picasso: Şair, Oyun Yazarı, Sahne ve Kostüm Tasarımcısı (17.03.2010)
Selda Kulluk Yerdelen
 1. Tiyatro Sanatında Oyuncu İçin Kostümün Anlamı (27.04.2010)

Yard. Doç. Dr. Nedim Yıldız
 1. Oyunlarla Müzik (26.02.2010)
 2. Emrem Yunus'un Müzigi Üzerine (10.03.2010)
 3. Çagdaş Türk Tiyatrosu Müziginin Geleneksel Kaynakları (15.03.2010)
Haluk Yüce
 1. "Bir Beckett Oynamak" Oyununun Sahnelenme Süreci (03.03.2010)
Doç. Dr. Neşe Taluy Yüce
 1. Mrozek ve Tango (01.03.2010)
Prof. Dr. Ayşegül Yüksel
 1. İbsen'den Beckett'e: Yıkım Öncesi ve Sonrası (02.03.2010)
 2. Turgut Özakman'ın Oyun Yazarlıgının İkinci Dönemi (10.03.2010)
 3. Cumhuriyet'in 70. Yılında Tiyatromuz (10.03.2010)
 4. Troılus ve Cressıda: Bozuk Düzende "Savaş ve "Aşk" (10.03.2010)
 5. Modern Türk Tiyatrosunda Arayış ve Gelişmeler (15.03.2010)
 6. Antik Yunan Tiyatrosunda Komedyanın Evreleri (17.03.2010)

2. sayfa