ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4.sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2460 Mustafa Karabulut - Eyüp Güneş Rasim Özdenören'in Hikayelerinde Gelenek - Modernizm Çatışması 30.10.2017
2458 Mustafa Karabulut - İbrahim Biricik Postmodern Edebiyatın “Ne”liği 30.10.2017
2456 Mustafa Karabulut Osmanlı İmparatorluğunda 19. Yüzyılda Değişim Süreci, Sosyal ve Kültürel Durum 30.10.2017
2453 Mahfuz Zariç Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah Adlı Romanında Libido Ve Destrudo 30.10.2017
2452 Mustafa Karabulut Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma 30.10.2017
2451 Mustafa Karabulut Edip Canseverin Şiirlerinde Melankoli 30.10.2017
2448 Mustafa Karabulut cenap_şahabettinin_siirlerinde_ask_ve_kadin_olgusu.pdf 30.10.2017
2447 Mahfuz Zariç Akademik Eleştiri Bağlamında Mehmet Rauf'un Eylül Adlı Romanı 24.10.2017
2446 Claudia Römer Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler) 23.10.2017
2445 Şamil Yeşilyurt-Elif Esra Önen Fantastik Bir Anlatı: Zaragoza’da Bulunmuş El Yazması 02.10.2017
2444 Oktay Yivli Metaforların Yorumlanması Sorunu 15.08.2017
2443 Mahfuz Zariç Aşk-ı Memnu’da Karakterlerin Çatışmaları, Tercihleri ve Akıbetleri 28.07.2017
2442 Veysel Şahin Refik Halit Karay’ın ‘İstanbul’un Bir Yüzü’ Romanında Yapı 04.07.2017
2441 Yurdagül Cihangir-Elza Alışova Demirdağ Pembe Marmara'nın Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri 10.02.2017
2440 Veysel Şahin Rasim Özdenören’in Öykülerinde Kendine Dönüş İzlekleri 17.01.2017
2439 Veysel Şahin Sosyolojik Açıdan Ağır Hayatın “Ağır Roman”ı ve Metin Kaçan 17.01.2017
2438 Mustafa Karabulut Bir Milli Hikâyeci: Şevket Bulut (Vefatının 20. Yılında) 17.01.2017
2437 Mustafa Karabulut Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerindeki Söz Varlığının Üslûpbilim Açısından İncelenmesi 17.01.2017
2436 Veysel Şahin Yahya Kemal’in Şiirlerinin Simge Kurgusu ve Görüntü Düzeyleri 12.01.2017
2435 Veysel Şahin Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Kimlik Kurgusu ve Benlik Algısı 12.01.2017
2434 Abide Doğan Bahanur Garan Nabizade Nazım'ın Çocuklara Yönelik eserleri ve Çocuk Edebiyatımızdaki Yeri 12.01.2017
2433 Oktay Yivli Buket Uzuner’de Retorik Olarak Kişilik Bölünmesi 12.01.2017
2432 Oktay Yivli Sözde Anlatıcı 12.01.2017
2431 Mustafa Karabulut Şiir ve Bilinçaltı: Edip Cansever Örneği 12.12.2016
2430 Mustafa Karabulut Şevket Bulut’un Hikâyelerinde “İnanç” Teması Üzerine Bir İnceleme 12.12.2016
2429 Mustafa Karabulut Türk Hikâyesinde Milli Bir Ses: Şevket Bulut 12.12.2016
2428 Aslı Yüksel Amat Romanında Yeni Tarihselcilik 12.12.2016
2427 Cennet Yarşı Fantastik Bir Anlatı: Tek Kanatlı Bir Kuş 12.12.2016
2426 Aysun İlhan "Eşik" Öyküsüne Göstergebilimsel Yaklaşım 12.12.2016
2425 Senem Gezeroğlu Ferit Edgü'nün "Yazar ve Yazman" Adlı Öyküsünde Yaratıcı Yazarlık Bağlamında Benlik Algısı 12.12.2016
2424 Seda H. Sayğılı Leylâ Erbil'in Öykülerinde Evlilik Teması 12.12.2016
2423 Birsel Sağıroğlu Tehlikeli Oyunlar'a Biçimci Yaklaşım 12.12.2016
2422 Emrah Çelikhan Çokkültürlülük Açısından Sait Faik Öykülerinin Çocuk Edebiyatındaki Yeri 02.12.2016
2421 Oktay Yivli Ethem Baran'ın "Emanet Gölgeler Defteri"nde Temel Sorunsallar 02.12.2016
2420 Bahanur Garan Gökşen-Erol Gökşen 1923’ten 1960’a Kadar Ankara’da Çıkan Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergileri Üzerine Tanıtıcı Bir Kaynakça Denemesi 02.12.2016
2419 Bahanur Garan Gökşen Menemenlizade Mehmet Tahir'in Kaleminden 1897 Türk-Yunan Savaşı 02.12.2016
2418 Bahanur Garan Gökşen İbrahim Alaettin Gövsa'nın Balkan Harbi Şiirleri 02.12.2016
2417 Salih Uçak Stilistik Açıdan Süleyman Nazif Şiiri 01.11.2016
2416 Orhan Güdek “Halka Doğru’’ Mecmuasında Balkan Savaşlarının Yansımaları Üzerine Bir İnceleme 01.11.2016
2415 Orhan Güdek Orhan Kemal’in ‘’Bereketli Topraklar Üzerinde’’ Adlı Romanında İdeolojik Arka Planın Bir Yansıması Olarak İnsan Bedeninin Sömürüsü 01.11.2016
2414 Orhan Güdek “Aykırı Bir Yolculuk”: Cemal Şakar’ın Öykücülüğüne Genel Bir Bakış ve Yolculuk Öyküsünün Tahlili 01.11.2016
2413 Bahanur Garan Gökşen Tüketim Çağında Sanat: Aziz Bey Hadisesi'nde Tamburilik ve Tambur 01.11.2016
2412 Mustafa Karabulut Türk Edebiyatında Bir Anadolu Hikâyecisi: Şevket Bulut 20.10.2016
2411 Mustafa Karabulut Vefatının Yirminci Yılında Türk Hikâyesinde Milli Benliğin Sesi: Şevket Bulut 20.10.2016
2410 Mustafa Karabulut Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Su” İmgesi 20.10.2016
2409 Mustafa Karabulut (Vefatının 20. Yılında) Bir Anadolu Hikâyecisi: Şevket Bulut 20.10.2016
2408 Mehmet Ulucan Orhan Veli’nin Şiirlerinde Çocuksu Söylem 20.10.2016
2407 Serdar Demircan Ömer Seyfettin’in Bazı Hikâyelerinde Dönemin Eğitim Anlayışındaki Kimi Aksaklıklar: İnsan-Mekân 03.10.2016
2406 Necati Tonga Rengarenk Bir Gökkuşağı: Hilmi Yavuz'un Şiirlerinde Metinlerarası İlişkiler 21.09.2016
2405 Necati Tonga Hikayenin Peşindeki Hikaye 21.09.2016

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4.sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

Önceki sayfa Sonraki sayfa