ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Ad alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
2354 Atalay Adil Ali 2004 Elazığ Sün Köyünde Bir İnanç Merkezi: Koca Seyyid Ocağı Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.137-151
1690 Ayten Adlî 1988 Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan Problemler Ve Yanlışlıklar Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.41-47
1691 Ayten Adli 1991 Türk Halk Oyunlarının Eğitim Ve Öğretiminde Karşılaşılan Yanlışlıklar – Problemler Çözümler Türk Halk Oyunlarının Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları Ankara Ss.49 – 53
2816 Ayter Adli 2001 İyi Değerlendirildiği Takdirde Türk Folklorunun Turizme Katkısı Tartışılamaz Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.28-30
153 Binyazar Adnan 1998 Dede Korkut Anlatılarının Çağdaş Türk Yazınına Etkileri Iv. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı- Bildiriler İlesam Yayınları Ankara Ss.153 - 167
2685 İnce Adnan 1991 Avanas’ta Eski Düğünler Erciyes Üniversitesi 1. Folklor Halk Edebiyatı Ve Etnografya Sempozyumu Bildiriler Erciyes Üniversitesi Yayınları Kayseri Ss.279-295
1958 Kaeppler Adrienne L. 2003 Dans ( Çev: Fatma Kanat Fay) Halk Biliminde Kuramlar Ve Yaklaşımlar Milli Folklor Yayınları Ankara Ss.382-388
1435 Levend Agâh Sırrı 1968 Halk Ve Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.171-186
1431 Kurbanov Ahat 2000 Sovyetler Birliği’nde Alevî Bektaşi Araştırması I.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Ankara Ss.338-343
2803 Asrar Ahmed 2002 Son Elli Yılda Pakistan’da Türk Halk Kültürü Çalışmalarının Bibliyografyası Ve Değerlendirilmesi Vı. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.25-34
183 Buran Ahmet 1986 Keban Ve Baskil Yörelerinden Derlenen Efsâneler Türk Folklorundan Derlemeler 1986/1 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınarı Ankara Ss.31-39
189 Cebeci Ahmet 1975 Delisiman Bilmeceleri Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974 Ss.35-55
255 Doğan Ahmet 2002 Dede Korkut’u Yeniden Okumak Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.265 – 285
463 Kartal Ahmet 2003 Cami’nin Yusufu Züleyha’sı İle Hamdullah Hamdi’nin Yusufu Züleyha’sının Mukayesesi Diriözler Armağanı Bizim Büro Basımevi Kırşehir Ss.93-139
647 Öcal Ahmet 1996 Yozgat – Boğazlıyan’da Mâni Geleneği Ve Boğazlıyan Yöresi Mânileri Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1994 Ss.125-147
666 Özdemir Ahmet 1986 Eşref Bey Hikâyesi Türk Folklorundan Derlemeler 1986/1 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınarı Ankara Ss.205-239
667 Özdemir Ahmet 2002 Halk Edebiyatı Ürünlerinin Yayın Ve Pazarlama Sorunları Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.559 – 567
709 Pirverdioğlu Ahmet 1998 Türk Kültüründe Şamânizm Ozan Âşık Sanatı Ve Dede Korkut Iv. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı- Bildiriler İlesam Yayınları Ankara Ss.293 – 301
864 Uğur Ahmet 1987 Akkışla (Bünyan – Kayseri) Ve Çevresinde Ağıt Yakma Ve Örnekleri I. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.359-365
1139 Mortaş Ahmet 1999 Neşet Ertaş Ve Kırşehir 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.113-119
1265 Asrar Ahmet 1994 Yunus Emre Ve Pakistan V. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve Sevgi Yılı Kongresi Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.13-17
1409 Kabaklı Ahmet 1983 Mevlâna’da İslâm Hümanizmi Mevlâna Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlâna Üzerine Araştırmaları Bildirileri Ülkü Basımevi Konya Ss.103-108
1416 Kartal Ahmet 2004 Ahmet Atillâ Şentürk Xvı. Asra Kadar Anadolu Sahası Mevlevilerinde Edebi Tasvirler Kitabevi 178 İstanbul 2002... Türk Dili Ve Edebiyatı Makaleleri 2003 Bayrak Matbaası Sivas Ss.361-373
1453 Ocak Ahmet 1996 Moğol Tahribatı Karşısında Ahilik Kültürü I. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyum Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.123-128
1533 Taşğın Ahmet 2002 Anadolu’nun Yok Olmaya Yüz Tutan Zenginliklerinden: Süryaniler Vı. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Genel Konular Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.205 – 229
1764 Buran Ahmet 1991 Kayseri’de Halk Takvimi Erciyes Üniversitesi 1. Folklor Halk Edebiyatı Ve Etnografya Sempozyumu Bildiriler Erciyes Üniversitesi Yayınları Kayseri Ss.347-353
1767 Cihan Ahmet 2002 Yerel Kültür Kadın Ve Modernleşme: Siirt Kurtalan Örneği Vı.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Genel Konular Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.45 – 65
1774 Çakır Ahmet 1987 Türk Halk Oyunlarında Hayvan Motifleri Üzerine Bir Atlas Denemesi Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iıı.Cilt Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.75-87
1775 Çakır Ahmet 1988 Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Yapılan Yanlışlıklar Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.79-89
1776 Çakır Ahmet 1991 Öğretim Kurumlarında Halk Oyunları Öğretimi Nasıl Olmaları Türk Halk Oyunlarının Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları Ankara Ss.67 – 75
1777 Çakır Ahmet 1992 Türk Halk Oyunarının Temel Figürleri Iv. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Iıı. Cilt Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.59-71
1778 Çakır Ahmet 1997 Araçla Oynanan Halk Oyunlarımız Üzerine Bir Atlas Denemesi V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.82-100
1779 Çakır Ahmet 2000 Adıyaman Halk Oyunları Üzerine Bir Değerlendirme Iı. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.126-131
1780 Çakır Ahmet 2001 Atatürk Döneminden Günümüze Türk Halk Oyunları Üzerinde Bir Değerlendirme I. Uluslararası Atatürk Ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.71-77
1781 Çakır Ahmet 2002 Sosyal – Kültürel Değişim Sürecinde Kitle İletişim Araçları Ve Halk Oyunları Vı. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Medya Ve Geleneksel Kültür Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.49-53
1783 Çalışkan Ahmet 2004 Belen’de Yapılan Yemeklerden Örnekler Iı. Hatay Mutfağı Sempozyumu Bildirileri Hatay Folklor Araştırmaları Derneği Yayınları Hatay Ss.49-55
1955 Kabaklı Ahmet 1989 Dede Korkut Kitabı’nda Yemekler Ve Yemekle İlgili Bazı Töreler İkinci Milletlerarası Yemek Kongresi Bildirileri Konya Kültür Ve Turizm Vakfı Yayını Ankara Ss.185-190
2203 Şenol Ahmet 1992 Türk Halk Oyunları Adları İçindeki Renk Ve Rakam Motifi Iv.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Iıı. Cilt Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.311-343
2204 Şenol Ahmet 1997 Sosyal Çalışmalarda Halk Oyunlarının Rolü V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.397-405
2205 Şenol Ahmet 1998 Türk Dünyası Ülkelerindeki Halk Oyunları İle İlgili Bir Değerlendirme Iı. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildiriler İlesam Yayınları Ankara Ss.423-473
2206 Şenol Ahmet 2001 Türk Halk Oyunlarında Araştırma – Derleme İlkeleri Yayın Haline Dönüştürülmesi Ve Değerlendirmesi Sosyal Çalışmalarda Kullanılması İletişim Bilgi İlgi Teşkilatlanma Sorunları I. Uluslararası Atatürk Ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.243-257
2243 Terzioğlu Ahmet 1991 Türk Halk Oyunlarının Eğitimde Rolü Türk Halk Oyunlarının Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları Ankara Ss.139-143
2430 Gökbel Ahmet 2002 Yıldızeli Yöresi Alevi Kültüründe İnanç Önderleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.361-377
2431 Gökbel Ahmet 2004 İnanç Tarihi Açısından Xx. Yüzyılda Sivas Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.533-557
2475 Kankal Ahmet 2004 Kastamonu’daki Dini Tasavvufi Mekanlar Ve Banluran Şehrin Gelişmesindeki Rolleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.693-717
2515 Mermer Ahmet 2004 Osmanlı Kültür Ve Edebiyatına Kaynaklık Eden Bir İnanç Merkezi: Mevlevilik Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.813-831
2548 Pirverdioğlu Ahmet 1999 Dede Korkut Ve Şamanizm Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları Ankara Ss.293-301
2583 Taşğın Ahmet 2002 Turabdin-Midyat Ve Çevresi İnanç Önderleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.837-853
2584 Taşğın Ahmet 2004 İnanç Merkezinin Sosyal Bütünleşmedeki İşlevi: Diyarbakır Örneği Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.1095-1109
2782 Alkan Ahmet 1991 Toroslarda Yayla Yerleşmeleri Türk Halk Mimarisi Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Dairesi Yayınları Ankara Ss.1-17
İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş