ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yıl alanına göre listelenmiştir.



Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
3229 Ergönenç Dilek - Nogay Türkleri Edebiyatı Türk Dünyası El Kitabı (Türkiye Dışı Türk Edebiyatları), 3. Baskı 341-365
284 Elçin Şükrü 1965 Gölpazarı Bilmeceleri Türk Kültürü Kültürü S.1 Ss.68-161
24 Alangu Tahir 1968 Keloğlan Masalları Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.458-470
61 And Metin 1968 Karagöz Üzerindeki Bilgilere Yeni Katkılar Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.497-518
119 Baltacıoğlu Ismayıl Hakkı 1968 Orta Oyunu Nedir? Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.518-526
157 Boratav Pertev Naili 1968 Halk Edebiyatı Üzerine Öndeyiş Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.294-299
373 Gökyay Orhan Şaik 1968 Dede Korkut Hikâyeleri Ve Önemi Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.424-436
530 Kırzıoğlu M. Fahrettin 1968 Halk Hikâyelerinde ‘Döşeme’ Söyleme Geleneği Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.470-482
831 Tezel Naki 1968 Türk Halk Edebiyatında Masal Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.447-458
984 Boratav Pertev Naili 1968 Âşık Edebiyatı Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.340-357
985 Boratav Pertev Naili 1968 Halk Şiiri Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.299-340
1012 Dizdaroğlu Hikmet 1968 Halk Şiirinde Türler Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.186-294
1214 Uyguner Muzaffer 1968 Âşık Veysel Üzerine Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.538-542
1215 Uyguner Muzaffer 1968 Günümüz Halk Şiirine Bakış Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.527-538
1370 Gölnıparlı Abdülbaki 1968 Hacı Bayram-I Veli Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.390-395
1371 Gölpınar Abdülbaki 1968 Eşrefoğlu Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.395-405
1372 Gölpınarlı Abdülbaki 1968 Halk Edebiyatımızda Zümre Edebiyatları Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.357-376
1373 Gölpınarlı Abdülbaki 1968 Kaygusuz Abdal Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.395-405
1374 Gölpınarlı Abdülbaki 1968 Pir Sultan Abdal Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.413-424
1375 Gölpınarlı Abdülbaki 1968 Seyyid Seyfullah (Nizamoğlu) Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.405-413
1376 Gölpınarlı Abdülbaki 1968 Yunus Emre Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.376-384
1435 Levend Agâh Sırrı 1968 Halk Ve Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.171-186
720 Sakaoğlu Saim 1973 Bey Böyrek Hikâyesinin Bayburt Rivayeti Türk Kültürü Araştırmaları Iıı-Iı-V-Vı 1966-1969 Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını Ankara Ss.159-181
1997 Keskinoğlu Orhan 1973 Bulgaristan Türkleri Kocabalkan Köyleri Folkloru Türk Kültürü Araştırmaları Iıı-Iı-V-Vı 1966-1969 Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını Ankara Ss.215-253
2450 İnan Abdülkadir 1973 Dede Korkut Kiabında Eski İnançlar Ve Gelenekler Türk Kültürü Araştırmaları Iıı-Iı-V-Vı 1966-1969 Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını Ankara Ss.145-159
2595 Türkoğlu Orhan 1973 Türklerde Kirvelik Ve Sünnet Geleneği Türk Kültürü Araştırmaları Iıı-Iı-V-Vı 1966-1969 Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını Ankara Ss.197-215
354 Erguvanlı Eser 1974 Türk Masallarında ‘Her’ Tipi Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı Ss.18-45
542 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Finler’in Milli Destanı: Kalevela Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.120-124
543 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Folklor Nedir? Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.46-51
721 Sakaoğlu Saim 1974 Atasözleri Eş Manalı Olabilir Mi? Halk Kültürü S.3 Ss.103-113
848 Türk Bahattin 1974 Avşar Ağıtları Halk Kültürü S.3 Ss.137-141
849 Türkiçin Bilge 1974 Çocuk Oyunları Ve Tekerlemeleri Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı Ss.48-132
2013 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Halk Edebiyatı Ve An’anelerini Toplamanın Usulü Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.40-46
2014 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Köylerimiz Ve Geleneklerimiz Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.99-103
2015 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Tarihi Yollar Ve Halk Bilgisi Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.63-72
2393 Çelik İsmail 1974 Nazar Nazarlık Ve İlgili Büyüsel İşlemler Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı Ss.155-185
2575 Taner Nuri 1974 Ağrı’da Tarla Sulama Ve Ekin Biçmeye İlişkin İnanmalar Ve Büyüsel İşlemler Halk Kültürü S.3 Ss.123-137
3022 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Açık Hava Halk Müzesi İle İlgili Yazışmalar Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.177-184
3023 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Açık Hava Müzeleri Ve Türkiye’de Açık Hava Halk Müzesini Kurma İmkanları Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.136-152
3024 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Atatürk’ün Kültür Tarifi Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.1-2
3025 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Eski Medeniyetlerin Halk Kültür Ve San’atında İzler Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.189-191
3026 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Halk Bilgisi Kılavuzu Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.12-40
3027 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Halk Müzeleri Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.130-132
3028 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Hars’a (Kültüre) Dair Bir Makale Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.2-5
3029 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Memleket Harbi Ve Halk Edebiyatı Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.72-77
3030 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Türk Halk Müzesi Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.132-136
3031 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Türkiye’de Açık Hava Halk Müzesi Nerede Kurulabilir? Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.156-177
3032 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Türkiye’de Eski Medeniyetlerin Maddi Kültürde Temadisi Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.199-211
3033 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Unesco Ve Icom (Uluslararası Müzeler Konseyi)’Un Açık Hava Halk Müzeleri Kurulması Hakkında Direktifleri Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.152-156
3152 Şavkay İsmail Tuğrul 1974 1973 Türkiye Folkor Bibliyografyası Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı Ss.185-198
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş