ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Soyad alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
2758 Abbas Zerrin Bedri 1999 Makedonya’da Türklerin Eğitimi (1912-1996) Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim Ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni Bildirileri Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara Ss.283-301
927 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli/ Deli Eşref Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.218-248
928 Abdulkadiroğlu Abdülkerim 1993 Sofuzâde M. Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen On Beş Koşması Türk Kültürü Araştırmaları Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları Ankara Ss.1-14
1249 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Yunus’un Deryasında Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.1-26
1585 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Kastamonu Cide İlçesi Mutfağından Örnekler Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.288-300
1586 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Kastamonu Mutfağı (Dünü – Bugünü) Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaa İzmir Ss.248-288
1587 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 1986 Dini Folklor Veya Dini Manevi Halk İnançlarıyla İlgili Bir Sınıflandırma Denemesi Türk Folkloru Araştırmaları 1986 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1 – 25
1588 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 1992 Kastamonu Mutfağı (Dünü –Bugünü) Iv.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri V. Cilt Maddi Kültür Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınarı Ankara Ss.1-23
1589 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 2002 Gözgöz Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Türk Halk Kültürünü Araştırma Ve Tanıtma Vakfı Yayınları Ankara Ss. 47 – 51
2328 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Bartın Ve Çevresinde Dini – Manevi Halk İnançları Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.189-218
2329 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Dini Folklor Veya Dini – Manevi Halk İnançları İle İlgili Bir Sınıflandırma Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.132-158
2330 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Kastamonu’da Dini Folklor Veya Dini – Manevi Halk İnançları Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.158-189
2331 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 1987 Bartın Ve Çevresinde Dini Manevi Halk İnançları Türk Folklorundan Derlemeler 1987 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-23
2332 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 1987 Kastamonu’da Dinî Folklor Veya Dini – Manevî Halk İnançları Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-19
2333 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 1996 Dini Folklor Veya Dini – Manevi Halk İnançlarıyla İlgili Bir Sınıflandırma Denemesi Türk Halk Biliminde Ve Edebiyatında Görüşler Antoloji Kültür Ajans Yayınları Ankara Ss.1-18
2759 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Folklorun Bilinmeyen Bir Kaynağı Vefeyatnâmeler Ve Bursa Vefeyatnâmelerindeki Folklorla İlgili Unsurlar Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaa İzmir Ss.114-132
1250 Abdullatipov Abdulkadir 1997 Anci Yakınlarında Geçen Bir Savaş Hakkında Menkıbe V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri I Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.1-5
1 Abdülkadiroğlu Abdülkerim 1984 Atasözlerimizle İlgili Bir Yazı Üzerine Düşünceler Türk Folkloru Araştırmaları 1984 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-15
1590 Abdülkadiroğlu Abdülkerim 1985 Folklorun Bilinmeyen Bir Kaynağı Türk Halk Edebiyatı Ve Folklorunda Yeni Görüşler I 1985 Konya Kültür Ve Turizm Derneği Yayınları Ankara Ss.125 – 138
2760 Abik Deniz 1997 İki Kelime Sölpük Ve Pörsük Türkoloji Araştırmaları 1997 Fuat Özdemir Anısına Ç.Ü. Basımevi Adana Ss.?
2 Acaroğlu M.Türker 1984 Sovyetler Birliği’nde Yaşayan Kimi Kavimlerin Atasözleri Halk Kültürü Derleme Araştırma 1984/1 Gümüş Basımevi İstanbul Ss.11-23
3 Acaroğlu M. Türker 1985 Bulgaristan Türklerinin Atasözleri Ve Deyimleri Türk Halk Edebiyatı Ve Folklorunda Yeni Görüşler Iı Konya Kültür Ve Turizm Derneği Yayını Byy Ss.105 – 129
4 Acaroğlu M. Türker 1986 Gagauz Türk Atasözleri Ve Deyimleri Türk Folkloru Araştırmaları 1986 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.25 – 55
5 Acaroğlu M. Türker 1987 Nasrettin Hoca Balkanlarda Iıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss. 15 – 41
6 Acaroğlu M. Türker 1988 Türkçede ‘Binbir Gece Masalları’ Kaynakçası ( 1851-1985) Masal Araştırmaları 1 Art-San Yayınları İstanbul Ss.13-25
7 Acaroğlu M. Türker 1996 Avrupa’da Balkanlarda Ve Özellikle Romanya’da Nasreddin Hoca V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.1-25
8 Acaroğlu M. Türker 1996 Nasreddin Hoca İle Kurnaz Peter Üzerine Kapsamlı Bir Araştırma Nasreddin Hoca’ya Armağan Oğlak Yayınları İstanbul Ss.15-39
9 Acaroğlu Türkler 1985 Dünya Atasözleri Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.5 – 23
1591 Acaroğlu M. Türker 1975 Türk Halkbilgisi Kaynakçası Üzerine Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı B.Ü. Folklor Kulübü Yayınları İstanbul Ss.9-39
1592 Acaroğlu M. Türker 1998 Halk Sanatı Ve Estetiği Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1997 Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.1 – 17
1593 Acaroğlu M. Türker 2000 Çukurova’nın Yetiştirdiği Değerli Bir Halkbilimci: Kerim Yund Ve Yapıtları Vııı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.9–27
1594 Acaroğlu Mehmet Türker 1988 Malatya İlinde Yer Adları İnönü Üniversitesi Iı.Battal Gazi Ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler Kuşak Ofset İstanbul Ss.15-22
2761 Acaroğlu M. Türker 1986 Bulgaristan Etnografyası Mı Yoksa Türk Etnografyası Mı? Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri I. Cilt Genel Konular Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-13
2762 Acaroğlu M. Türker 1992 Gagauzca’da Takma Adlar Soyadları Yer Adları Iv.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.1-23
2763 Acaroğlu M. Türker 2002 Son 50 Yılda Bulgaristan’da Türk Halk Kültürü Üzerine Seçme Yayınlar Kaynakçası Vı. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.1-14
1595 Acıpaamlı Orhan 1996 Klasik Folklorun Temel Özellikleri Türk Halk Biliminde Ve Edebiyatında Görüşler Antoloji Kültür Ajans Yayınları Ankara Ss.40-43
1596 Acıpayamlı Orhan 1983 Açık Hava Müzesinin Niteliği Ve Fonksiyonu Ne Olmalıdır? Folklor Açık – Hava Müzelerinin Türkiye’de Kurulma İmkanları Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.9 – 15
1597 Acıpayamlı Orhan 1989 Türkiye Folklorunda Halk Hekimliğinin Morfolojik Ve Fonksiyonel Yönden İncelenmesi Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-9
2334 Acıpayamlı Orhan 1976 Türk Folklor Ürünü Yağmır Duasıyla İlgili Yapı Ve Fonksiyon Sorunları I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-9
2335 Acıpayamlı Orhan 1992 Türk Kültüründe ‘Ad Koyma Folkloru’nun Morfolojik Ve Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi Iv. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.1-15
2764 Acıpayamlı Orhan 1986 Türkiye’de Kurulan İlk Folklor Okulu Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri I. Cilt Genel Konular Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.13-23
2765 Acıpayamlı Orhan 1987 Klasik Folklorun Temel Özellikleri Üzerine I.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.15-21
10 Aça Mehmet 2002 Türk Destancılık Geleneğine Bütüncül Yaklaşabilme Ve ‘Alp’ Kavramı Üzerinde Bazı Yeni Yaklaşım Denemeleri Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.5 – 19
2766 Açıkgözoğlu Ahmet Sacid 1999 Hattat Sami Efendi’nin Mezar Taşı Kitâbeleri Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü Ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu Bildirileri Mezarlıklar Vakfı Yayınları İstanbul Ss.128-140
1598 Açın Cafer 1987 Halk Çalgılarımızda Kullanılan Ağaçların Önemi Iıı.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iıı.Cilt Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-11
11 Adalı Hülya 1988 Masal Kitaplığımız Ve Bize Gelen Masal Kitapları Masal Araştırmaları 1 Art-San Yayınları İstanbul Ss.239-249
2767 Adanır Tülün 2002 Osmanlı’da Soyağacı Geleneğinin Silsilename Minyatürlerinde İncelenmesi Vı. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Genel Konular Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.1-15
1599 Adeviye Akdoğan 1995 Bilecik Pazaryeri Kınık Köyü’nde Toprak İşleri Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1993 Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.5-11
12 Adıyeke Nuri – Ümit Aloğlu 2002 Halk Edebiyatı’nın Tarihsel Kaynak Olarak Kullanımı Sorunu Ve Osmanlı Sistemi Örneği Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.19 – 33
13 Ago Arif 1998 Makedonya Cumhuriyeti’nde Yaşayan Türk Halk Edebiyatında Köroğlu Masalı Bolu’da Halk Kültürü Ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu Bildirileri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları Bolu Ss.260-268
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş