ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Soyad alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
1600 Ago Arif 1987 Makedon Halk Mutfağında Türk Yemeklerinin Ve Türkçenin Etkisi Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri V. Cilt Maddi Kültür Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-6
1601 Ago Arif 1989 Makedonya’da Yaşayan Makedon Arnavut Ve Türk Halkı Mutfağında Pişirilen Yemekler /Komita Kuzu Tandırması/ İkinci Milletlerarası Yemek Kongresi Bildirileri Konya Kültür Ve Turizm Vakfı Yayını Ankara Ss.16-20
2768 Ago Arif 1992 Makedonya Türk Yazarlarının Eserlerinde Türk Halk Edebiyatından Örnekler Iv. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.23-33
14 Ahmedova Şelale 1999 İlmi Araştırma Ve Toplantılarda ‘Kitab-I Dede Korkut’ Uluslararası Dde Korkut Bilgi Şöleni Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları Ankara Ss.21-31
1602 Aka İsmail 1983 Hazar Ötesi Türkmenlerinde Hayvancılık Ziraat Ve Yemekler Iı.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri V. Cilt Maddi Kültür Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.5-11
1251 Akalın Şükrü Hâluk 1998 Sarı Saltuk’un Türbe Ve Makamları Üzerine I.Uluslararası Türk Dünyası Eren Ve Evliyaları Kongresi Bildirileri Ervak Yayınları Ankara Ss.9 – 29
2769 Akalın L. Sami 1976 Dünya Folklorunda Annelerin Çocuk Taşıma Biçimleri I.Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.-9-13
1252 Akar Metin 1986 Mirac Hâdisesinin Türk Halk Şiirine Yansıması Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.17 – 25
1603 Akar Rüştü 1991 Türk Folkloru Ve Temel Sorunlarına Bir Bakış Türk Halk Oyunlarının Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları Ankara Ss.1 – 7
2770 Akar Metin 1998 Kutup Osman Efendi Ve Kıbrıs’ta Bıraktığı İzler I. Uluslararası Türk Dünyası Eren Ve Evliyaları Kongresi Bildirileri Ervak Yayınları Ankara Ss.29 – 43
2771 Akar Rüştü 1992 Türk Folklor Müzesinin Kurulmasında Karşılaşılan Problemler Iv. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri I. Cilt Genel Konular Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.1-5
15 Akarpınar Bahar 1997 Chanson De Roland Ve Seyyit Battal Gazi Destanlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri I Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.5-17
1253 Akarpınar Bahar 2004 Sûfi Kültürde Sembollerin Yeri Ve Önemi Hakkında Bir Deneme Türkbilig S.6 Ss.3-19
2336 Akarpınar Bahar 2002 Kültürel Süreklilikte ‘İnanç Önderliği’ Ve Alanla İlgili Bilgilerin Aktarım Yolları Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.7-19
2337 Akarpınar R. Bahar 2002 Denizli İli Çivril İlçesinde Ölüme Bağlı Uygulamalar Ve Yaş Elma Türkbilig S.3 Ss.1-17
2772 Akarpınar R. Bahar 1998 Ahmet Mithat Efendi’nin Eserlerinin Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1996 Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.1-28
16 Akberoğlu İsa Habibbeyli 1996 ’Molla Nasreddin’ Dergisi’nde Nasreddin Hoca Gelenekleri V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.25-29
2338 Akbıyık Abuzer 2001 Sıra Gecesi Geleneği Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1998 Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.21-36
2339 Akbıyık Yaşar 1997 Türk Devlet Geleneğinde Rüya Motifi V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.1-11
17 Akbulut Yusuf 1997 Tekerlemelerin Müziksel Özellikleri V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.9-16
1604 Akçam Zeki 2002 Dipkarpaz Kölü’nde Halk Meteorolojisi İle İlgili İnançlar Üzerine Bazı Tespitler İnançlar Halk Hekimliği Kötü Sözler – Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları Iıı Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Gazimağusa Ss.85-94
1605 Akçaöz Suat 1996 Denizli – Çal İlçesinden Geleneksel Kilim Örnekleri I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri I Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.152-158
2340 Akçaöz Suat 2000 Çal-Akkent’te Ömer Gazi Türbesi Etrafında Oluşan İnanç Ve Uygulamalar Iı. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.195-202
1606 Akçiçek Eren 1988 Anne Sütü İle İlgili Adet Ve İnançlar Türk Halk Hekimliğinde Anne Sütü 1. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.35-71
1607 Akçiçek Eren 1989 Türk Halk Hekimliğinde Sarımsak Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.9-33
1608 Akçiçek Eren 1992 Anadolu Halk Hekimliğinde ‘Köpek’ İle İlgili Olarak Tatbik Edilmiş Ampirik Uygulama Ve Tedavi Usulleri Iv. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.15-25
1609 Akçiçek Eren 1997 Anadolu Efsanelerined Kutsal Ve Gazi Balıklar Eren’ce Halk Bilim Yazıları Güneşim Ofset İzmir Ss.137-142
1610 Akçiçek Eren 1997 Anadolu Halk Hekimliğinde ‘Köpek’ İle İlgili Olarak Tatbik Edilmiş Ampirik Uygulama Ve Tedavi Usulleri Eren’ce Halk Bilim Yazıları Güneşim Ofset İzmir Ss.83-92
1611 Akçiçek Eren 1997 Anadolu Tıp Tarihinde Ve Halk Hekimliğinde Haşhaş Eren’ce Halk Bilim Yazıları Güneşim Ofset İzmir Ss.142-153
1612 Akçiçek Eren 1997 Anadolu’da Kuşburnu’nun Tıbbi Ve Folklorik Özellikleri Eren’ce Halk Bilim Yazıları Güneşim Ofset İzmir Ss.171-181
1613 Akçiçek Eren 1997 Denizli Ve Yöresi Yemekleri Mutfak Ve Sofra Gelenekleri Eren’ce Halk Bilim Yazıları Güneşim Ofset İzmir Ss.7-17
1614 Akçiçek Eren 1997 Girit Türkleri’nin Mutfağı Yedikleri Otların Beslenme Ve Sağlık Yönünden Değerlendirilmesi Eren’ce Halk Bilim Yazıları Güneşim Ofset İzmir Ss.99-111
1615 Akçiçek Eren 1997 Hasta Ziyareti Eren’ce Halk Bilim Yazıları Güneşim Ofset İzmir Ss.45-46
1616 Akçiçek Eren 1997 Patatesin Sağlık Ve Kültürel Hayatımızdaki Yeri Eren’ce Halk Bilim Yazıları Güneşim Ofset İzmir Ss.111-123
1617 Akçiçek Eren 1997 Tıbbi Ve Folklorik Yönden Elma Eren’ce Halk Bilim Yazıları Güneşim Ofset İzmir Ss.67-83
1618 Akçiçek Eren 1997 Tıbbi Ve Folklorik Yönden Şalgam Eren’ce Halk Bilim Yazıları Güneşim Ofset İzmir Ss.92-99
1619 Akçiçek Eren 1997 Türk Halk Kültüründe Sabun V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.36-44
2341 Akçiçek Eren 1997 Bilmecelerimizde Kedi Eren’ce Halk Bilim Yazıları Güneşim Ofset İzmir Ss.153-154
2773 Akengin Yahya 1999 Kıbrıs Türk Kültürü’nden Şiir Dünyasına Yansımalar İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi – Cilt Iıı Türkçe Bildiriler Edebiyat- Sanat Daü Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları Gazimağusa Ss.147-151
2342 Akgül Nakış 1999 Anadolu Selçuklu Dini Mimarisinde Kullanılan Altıgen Kompozisyonların İkonografik Açıdan Yorumlanması Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü Ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu Bildirileri Mezarlıklar Vakfı Yayınları İstanbul Ss.72-83
2774 Akıllı Hüseyin 1999 Edirne Osmanlı Mezarlıklarının Restarasyon Ve Konservasyon Işığı Altında Değerlendirilmesi Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü Ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu Bildirileri Mezarlıklar Vakfı Yayınları İstanbul Ss.140-160
2343 Akın Fikret 2000 Emirdağ’da Ağıt Yakma Geleneği Ve Ağıt Çarpma Vııı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.27 – 39
2775 Akif Haşim 1997 Doğu Radoplar’dan Ezgiler V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.16-27
929 Akkaya Mehmet 1997 Divan Şiirinde Ve Halk Şiirinde Kuş Motifi Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Balıkesir Üniversitesi I. Halkbilimi Bilgi Şöleni Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.265-276
930 Akkaya Nevin 1999 Dadaloğlu’nun Şiirlerindeki Tarihi Olaylar Ve Bu Olaylarda Ve Yer Alan Özel Kişi Adları Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni ( Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.37-48
1620 Akkaya Nevin 1997 Balıkesir Mahalli Yemekleri Üzerinde Bir Araştırma Balıkesir Üniversitesi I. Halkbilimi Bilgi Şöleni Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.276-283
1621 Akkoyunlu Ziyat 1987 Kerkük Mutfağı Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri V. Cilt Maddi Kültür Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.7-18
2776 Akkoyunlu Ziyat 1992 Divânu Lugâti’t – Türk Halkbilimi Bakımından Değerlendirilirken Kaşgarlı Mahmud’un Arapça’sında Dikkat Edilecek Hususlar Iv. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.33-45
1622 Akman Mehmet 2002 Devekuşu Etinin Diğer Etlerle Karşılaştırılması Ve Sağlık Açısından Önemi Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Türk Halk Kültürünü Araştırma Ve Tanıtma Vakfı Yayınları Ankara Ss. 51 – 69
2621 Akmataliyev Abdıldacan 2001 Kırgız Halkının Evlenme Geleneği Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Basımevi Muğla Ss.21-27
İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş