ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Soyad alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
2320 Yund Kerim 1989 Balın Ve Delibalın Şifalı Yönleri Delibalın Ağısını Giderme Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.267-277
2619 Yund Kerim 1986 Türk Folklorunda Eski Uygarlıklardan Kalma Sanıkalar (Fabıllar)- İnançlar Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri I. Cilt Genel Konular Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.297-308
3224 Yund Kerim 1987 Türk Halk Edebiyatı’nde Havacılık – Uçma Iı. Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.405-413
3225 Yurtsever Cezmi 1999 Çukurova’ya Yönelik Fransız Emperyalizminin Tarihi Ve Kültürel Görünümü Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.665-677
916 Yusufoğlu Hicran 1996 Kunas’ta Türk Masal Dünyası Halkı Iıı. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folkloru Kongresi Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.73-79
2321 Yuvalı Abdülkadir 1988 Malatya Meyvecilik Gelenekleri Üzerine Bazı Bilgiler İnönü Üniversitesi Iı. Battal Gazi Ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler Kuşak Ofset İstanbul Ss.248-253
917 Yüce Kemal 1987 Avcı Fıkraları Iı. Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.413-419
918 Yüce Kemal 1998 Köroğlu Destanı’nda Tabakalaşmalar Bolu’da Halk Kültürü Ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu Bildirileri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları Bolu Ss.347-353
2322 Yücecan Sevin 1997 Ankara İli İlçe Ve Köylerinde Yaşayan Ailelerin Beslenme Alışkanlıklarını Etkileyen Sosyo-Kültürel Etmenler V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.456-471
919 Yücel Ayşe 1997 Nasreddin Hoca Fıkralarının Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.54 - 57
920 Yücel Ayşe 2002 Fıkraların Toplumsal İşlevi Ve Basın Örnekleri Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.733 – 743
1247 Yücel Ayşe 2000 Türk Edebiyatında Münazara Ve Şenlik’in Münazaraları Âşık Şenlik Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.279-293
1584 Yücel Bilal 2004 Kaygusuz Abdal’ın Kitâbu Mağlata’sı Türk Dili Ve Edebiyatı Makaleleri 2003 Bayrak Matbaası Sivas Ss.73-120
2620 Yücel Ayşe 1998 Dirse Han Oğlı Buğüş Han Hikâyesinde Töre Iv. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı- Bildiriler İlesam Yayınları Ankara Ss.345 – 353
921 Yüksel Dr. Hasan Avni 2001 Bir Yozgat Halk Hikâyesi ‘İki Arkadaş’ Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1998 Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.205-214
922 Yüksel Hasan Avni 1987 Necip İle Anşe’nin Hikâyesi Türk Folklorundan Derlemeler 1987 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.209-225
923 Yüksel Hasan Avni 1998 Akdağmadeni Çocuk Oyunları – Âşık Oyunu Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1996 Ss.226-234
924 Yüksel Hasan Avni 2000 Cihan Şah İle Şemsibanu’nun Hikâyesi Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1997 Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.116-122
925 Yüksel Hasan Avni 2000 Hasoğun Hikâyesi Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1997 Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.103 – 116
2757 Zafer Zeynep 2002 Pomak Türklerinin Nişan Ve Düğün Geleneği Erdem Türk Kültürü Özel Sayısı C.13 S.39 Ss.569-589
2323 Zeren Ayhan 1987 Türk Müziğinde Kullanılan Kural Dışı Sesler Hakkında Iıı.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iıı.Cilt Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.353-361
2324 Zeren Ayyhan 1997 Türk Müziğinin Ana Yazı Dizisi Hakkında V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.497-504
2325 Zeren M. Ayhan 1992 Makam Kavramında Seyrin Önemi Hakkında Iv.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Iıı. Cilt Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.379-391
3226 Zeybek Namık Kemal 2002 Ahmed Yesevi Yolu Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.953-955
1248 Zeyrek Yunus 2000 Âşık Şenlik’in Sanatı Ümmîliği Ve Karşılaşmaları Üzerine Bazı Mülâhazalar Âşık Şenlik Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.293 – 303
926 Zhenhua Muhammed Hu 1992 Çin’deki ‘Manas’ Destanı Ve Araştırma Çalışmaları Iv. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.363-366
2326 Zubaida Sami 1989 Kurma Ve Kavurma İkinci Milletlerarası Yemek Kongresi Bildirileri Konya Kültür Ve Turizm Vakfı Yayını Ankara Ss.474-478
2327 Züber Hüsnü 1983 Konya Korucu İvrindi-Balıkesir Taraklı Geyve-Sakarya Çan Çanakkale Bademli (Cevizli-Akseki-Antalya) Kaşıklarındaki Desen Ayrıcalıkları Iı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri V. Cilt Maddi Kültür Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.285-293
3227 Zülfikar M. Nazmi 2001 Halk Oyunlarının Turizme Katkısı Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.130-133
İlk kayıt Önceki

Arama formuna dönüş