ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yayın Adı alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
2504 Köse Nerin 1997 Anayurt’tan Anadolu’ya Dürü Geleneği Araştırmalar Iı Milli Folklor Yayınları Ankara Ss.123-131
2394 Çelik Mehmet 1997 Balıkesir Ve Çevresi Halk İnançları Balıkesir Üniversitesi I.Halkbilimi Bilgi Şöleni Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.74-82
2341 Akçiçek Eren 1997 Bilmecelerimizde Kedi Eren’ce Halk Bilim Yazıları Güneşim Ofset İzmir Ss.153-154
2344 Akpınarlı Feriha 1996 Anadolu’da Nazar Ve Nazarlıklar I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri I Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.158-165
2380 Çağatay Saadet 1976 Altay Türklerinde Kıyamet Anlayışı I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.79-85
2478 Karamağaralı Beyhan 1987 Türk Folklorunda Kurt Üzerine Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri V. Cilt Maddi Kültür Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.161-164
2381 Çağımlar Zekiye 1999 Adana Halk Kültüründe Ziyaretler Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.207-220
2459 Kalafat Yaşar 1999 Adana Ve Çevresinde Türbelerimiz Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.409-423
2367 Başçetinçelik Ayşe 1999 Adana Halk Kültüründe Kısmet Açma Iıı.Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.166-174
2487 Kazansoy Zülâl 2003 Mehmetçik’te Damatlara Kına Yakma Meslekler Törenler Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları Iı Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Gazimağusa Ss.51-53
2457 Kalafat Yaşar 1996 Halk İnançlarımızda ‘Değirmen’ Prof. Dr. Umay Günay Armağanı Feryal Matbaacılık Ankara Ss.142-151
2427 Artun Erman 1998 Tekirda’da Günlerle İlgili İnanışlar Tekirdağ Halk Kültürü Araştırmaları Tekirdağ Genç Yöneticiler Ve İş Adamları Yayınları Tekirdağ Ss.78-81
2503 Köksal Hasan 2000 Türk Kültüründe Vasiyet Geleneği Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Iv Ss.361289-301
2479 Karataş Aynur 1991 Vezirköy (Artvin) Doğum Adetleri Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1991 Kültür Bakanlığı Halk Kültürü Araştırma Dairesi Yayınları Ankara Ss.63-71
2471 Kalafat Yaşar 2003 Halkbilimi Müzeciliği Ve Halk İnançları Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.214-217
2346 Altıntaş Ramazan 2004 Unutulan Bir İnanç Merkezi: Sille Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.87-115
2400 Davletov Timur 2004 Dinlerin Karşılıklı İlişkileri Işığında Sibirya Türklerinden Hakavların İnanç Yaşamının Dünü Ve Bugünü Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.441-459
2421 Erdoğan Kutluay 2004 Alevi Ocakları Ve Oluşan Kültler Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.489-503
2425 Erpolat Mehmet Salih 2004 Dünden Bugüne Ergani’deki İnanç Merkezleri Ve Bu Ziyaret Yerleri İçin Kullanılan Terimler Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.515-533
2445 Güven Suna 2002 Lefkoşa’da Türbeler Ve Fetih Şehitleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.415-429
2477 Karakaya Nilay Çorağan 2002 Türk – İslâm Kültüründe Hızır – İlyas Ve H.Georgios İlintisi Ve Anadolu’daki H. Georgios Makamları Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.493-507
2484 Kaya Doğan 2002 Sivas Kaynaklı Cönklerde Kızıldeli Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.511-527
2449 İbrayev Şakir 2001 Orta Asya Şamanizminin Özellikleri Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Basımevi Muğla Ss.71-95
2505 Köse Nesrin 2001 Kazaklar’ın ‘Beşik’ ‘Bel-Karın-Kursak’ ‘Karşı Kuda’ ‘Bosağa Mavlav’ ‘Emengerlik’ ‘Kelin Körimdik’ Ve ‘Kuyrık-Bavır Cev’ Adlı Adet İnanç Ve Pratikleri Hakkında Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Basımevi Muğla Ss.147-153
2465 Kalafat Yaşar 2000 Türk Halk İnançları Atlasında Kıbrıs Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi Gazimağusa Ss.157-161
2374 Bozyiğit A. Esat 1997 Türk Halk Edebiyatında Deve Motifi V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri I Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.91-121
2339 Akbıyık Yaşar 1997 Türk Devlet Geleneğinde Rüya Motifi V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.1-11
77 Artun Erman 2000 Tekirdağ’da Ninni Söyleme Geleneği ? Ss.47 – 74
57 Altunel İbrahim 1999 Balıkesir Ve Yöresi Halkiyatında Fıkra Türü Ve Bazı Fıkra Örnekleri 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.422 – 426
106 Ayhan Aydın 1999 İvrindili Çolak Osman Bey’in Öldürülmesi Ve Yakılan Türkü 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.426 – 431
470 Kaya Azat 1999 Karagöz Ve Balıkesirli Karagöz – Kukla Sanatçısı Hayali İbrahim Pirinç 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.367 – 373
658 Önder Mehmet 1999 Balıkesir Ve Yöresinden Bir Demet Efsane 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.393 – 396
1057 Gülhan Abdülkerim 1999 Balıkesir İl Halk Kütüphanesi’ndeki Bir Cöngün Tanıtılması Ve Cönkteki Âşık Ömer’e Ait Şiirler 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.343 – 356
1795 Çobanoğlu Özkul 1999 Halkbilimi Açısından Gelenek Turizm Ve İcad Edilmiş Gelenek Bağlamında Ayvalık Şeytan Sofrası Örneği 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.373 – 379
1977 Karadağ Metin 1999 Baü Necatibey Eğitim Fakültesindeki Halkbilim Çalışmalarının Genel Değerlendirilmesi 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.386 – 393
2296 Ünlüyol Aynur 1999 Xvııı. Yüzyılda Balıkesir’de Kullanılan Giyim Malzemeleri 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.356 – 367
2389 Çelik Ali 1999 Trabzon Ve Balıkesir Çepnileri’nin Türk Tarihi İçindeki Yeri Ve Trabzon – Şalpazarı Çepnileri’nde Doğumla İlgili Gelenek Görenek Ve İnanmalar 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.396 – 413
2423 Ergun Metin 1999 Balıkesir’de Ağaç Kültürü 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.413 – 418
2461 Kalafat Yaşar 1999 Balıkesir Ve Yöresi Örnekleri İle Halk İnançlarımızda (Basmak) Ve (Basılmak) Kavramları Ve Mahiyetleri 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.418 – 422
946 Artun Erman 1999 Günümüzde Yeniden Yapılanan Âşıklık Geleneğinin Sosyo Kültürel Boyutu 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.43-49
962 Atılgan Halil 1999 Âşık Derviş Ali Ve Bazı Şiirleri 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.89-101
964 Avcı A. Haydar 1999 16. Yy Ozanlarından Koyun Abdal Ve Kalender Çelebiyle İlişkisi 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.33-43
970 Balkız Mustafa 1999 Âşık Dertli Vefa 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.182-195
982 Bildik Yavuz 1999 Âşık Seyrâni 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.1-7
988 Bozyiğit Ali Esat 1999 Sivas’lı Halk Ozanlarında Hayvanı Konu Alan Şiirler Üzerine 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.163-182
1011 Dinçal Ali 1999 Âşık Aziz Üstün 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.231-239
1015 Doğan Ziya 1999 Emlek’in Tarihi: Ekol Yaratan Halk Ozanları 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.154-163
1016 Durbilmez Bayram 1999 Âşık Veysel’in Kayseri’li Ozanlara Etkileri 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.55-65
1059 Gürsoy Hüseyin 1999 Âşık Hüseyin 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.216-224
1074 İvgin Hayrettin 1999 Âşık Kemter Baba Ve Bazı Düzeltmeler 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.17-29
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş