ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yayın Adı alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
3151 Şahin Kamil 2000 Eskişehir Caca Bey Camii Minare Kitâbesi Vııı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.237 – 241
539 Kojima Mitsuko 2000 Türk Halk Masallarının Japon Çocuklara Tanıtılması Vııı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.177 – 181
1077 Kaçar Burhan 2000 Erzurumlu Emrah’ın Hayatı Hakkında Bazı Düşünceler Vııı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.127 – 139
1127 Koz M. Sabri 2000 Ahmet Şükrü Esen’in Halk Edebiyatı Hazinesi Ve Âşıklar Vııı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.181 – 91
1185 Sakaoğlu Saim 2000 Karacaoğlan Üzerine Yapılan Sanat Çalışmaları Vııı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.217 – 222
1212 Turan Metin 2000 Kent Ve Kentlilik Bağlamında Anadolu Halk Şiiri Vııı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.271 – 281
1269 Atılgan Halil 2000 Kısas Ve Semahı – Bölümleriyle İlgili Bazı Tespitler Vııı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.55 – 77
1423 Kaymaz Zeki 2000 Âşık Paşa’nın Kişiliği Etrafında Oluşan İnanışlar Vııı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.167 – 177
1441 Muharremova Makbule 2000 Yunus Emre Yaratıcılığı Rusya’da Vııı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.201 – 207
1582 Yıldız Saadettin 2000 Yunus’ta İmaj Oluşturma Tarzı Ve Başlıca İmajlar Vııı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.293 – 306
2343 Akın Fikret 2000 Emirdağ’da Ağıt Yakma Geleneği Ve Ağıt Çarpma Vııı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.27 – 39
170 Bozyiğit Ali Esat 1987 Nasrettin Hoca Yayınları Iı. Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.57-69
1361 Etik Arif 1983 Mevlâna’da Hakka Yakarış Ve Yalvarış Mevlâna Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlâna Üzerine Araştırmaları Bildirileri Ülkü Basımevi Konya Ss.50-55
69 Artun Erman – M. Sabri Koz 2000 Efsaneden Tarihe Tarihten Bugüne Adana: Köprü Başı Yky İstanbul
195 Cemiloğlu Mustafa 2004 Bursa’da Derlenmiş Zeybek Türkülerinde Öz Ve Biçim Kopmozisyonu Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.275-291
228 Çınar Ali Abbas 2004 Manav Destanındaki Alp/Yiğit Tipiyle Efe / Zeybek Tipinin Müşterekleri Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.127-141
233 Çine Hamit 2004 Zeybek Oyunlarının Yapısal Özelliği Ve Milli Kültür Olmasının Değeri Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.447-457
245 Çolak Kerem 2004 Marmara Bölgesinde Ve Ege Bölgesinde Oynanan Zeybek Oyunlarının Karşılaştırılması Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.477-488
446 Kaçar Burhan 2004 Türk Halk Şiirinde Zeybekler Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.361-369
531 Kirman Ümral 2004 Eric Hobsbawm’ın Sosyal Haydut Veya Halk Kahramanı Kalıbına Göre İki Muğla Türküsünün Hikâyeleri Üzerine Yapısal Çözümleme Çalışması Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.407-417
534 Koçak Aynur 2004 Karagöz Oyunlarında Zeybek Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.369-385
576 Köse Nerin 2004 Destanlarımız Ve Zeybek Türkülerimiz Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.311-331
608 Mirzaoğlu Gülay 2004 Anlatım Tutumu Özellikleri Açısından Zeybek Türküleri Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.273-275
650 Önal Naci 2004 Glim Efe’nin Hikâyesi Ve Göstergebilimsel Çözümlemesi Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.387-407
691 Özsan Mustafa 2004 Gökçen Efe’nin Tarihi Kişiliği Ve Ziya Hanhan’ın Gökçen Efe Destanı Üzerine Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.435-445
867 Uygur Ceyhun Vedat – Ramazan Teğiz 2004 Denizli İli Zeybek Türküleri Ve Hikâyeleri Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.3-11
888 Yaltırık Hüseyin 2004 Bilinmeyen Yönleriyle Giritli Cafer Efe Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.417-435
1627 Aktaş Ali 2004 Marmara Bölgesi’ndeki Manavlarda Zeybek Kültürü (Geyve-Taraklı Pamukova Ve Korudere Zeybeği) Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.11-39
1688 Aydın Rabia Kocaman 2004 Zeybek Kıyafetlerinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla Ss.261-273
İlk kayıt Önceki

Arama formuna dönüş