ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Ad alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
2549 Sakar A Sevim 2003 Aşerme Loğusalık Ve Albasması İle İlgili İnançlar Meslekler Törenler Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları Iı Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Gazimağusa Ss.57-67
2242 Terzioğlu A. Ahmet 1997 Halk Oyunları Oynayanlarda Görülen Bazı Şahsiyet Boyutları V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.405-415
29 Alptekin A. Berat 1986 Anamur’da Derlenen Bir Masal (Altın Kuş) Türk Folklorundan Derlemeler 1986/1 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınarı Ankara Ss.1-13
30 Alptekin A. Berat 1988 Köroğlu Hikâyeleri İnönü Üniversitesi Iıı. Battal Gazi Ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Kuşak Ofset İstanbul Ss.42 – 47
31 Alptekin A. Berat 1999 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nde Anlatılan Hayvan Masalları Üzerine Bir Araştırma İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Cilt Iv Türkçe Bildiriler –Halkbilim- Çeşitli Konular Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları Gazimağusa Ss.43-61
168 Bozyiğit A. Esat 1989 Eski İstanbul Semai Kahvelerinde (Çalgılı Kahvelerde) Söylenen Ayaklı Mâniler Türk Folkloru Araştırmaları 1986 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.73 – 123
169 Bozyiğit A. Esat 1989 Beypazarı Ninnileri Türk Folklorundan Derlemeler 1989 Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.9 – 13
2374 Bozyiğit A. Esat 1997 Türk Halk Edebiyatında Deve Motifi V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri I Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.91-121
2640 Bozyiğit A. Esat 1987 Düğünlerimizde Bayrak Geleneği Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.67-84
2853 Bozyiğit A. Esat 1999 Adana’nın İlçelerinde Sokak Adları Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.200-207
2854 Bozyiğit A. Esat 1999 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sokak Adları Lefkoşa Ve Gazimağusa İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Cilt Iv Türkçe Bildiriler –Halkbilim- Çeşitli Konular Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları Gazimağusa Ss.271-283
99 Avcı A. Haydar 1998 Anadolu’da Ağıtlar Pertev Naili Boratav’a Armağan Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.517-547
964 Avcı A. Haydar 1999 16. Yy Ozanlarından Koyun Abdal Ve Kalender Çelebiyle İlişkisi 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.33-43
2370 Beyhan A. İhsan 1995 Kemerhisar – Bahçeli’de İnançlar Yerel Adlar Takma Adlar Ve Sağıltmacılık Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1993 Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.41-75
2298 Ünver A. Süheyl 1976 Hemen Her Yerde Birbirlerinden Farklı Mistik Folklor İle İyi Telkin Tedavileri Esasları Ve Buna Bursa’nın Verdiği Tam Bir Örnek I.Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.385-415
2299 Ünver A. Süheyl 1982 Selçuklular Beylikler Ve Osmanlılarda Yemek Usulleri Ve Vakitleri Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-15
842 Turan A. Şükür 1987 Çin Timur Batur Destanı I. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.325-337
843 Turan A. Şükür 1987 Sadır Pelivan Destanı Iı. Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.381-385
1998 Kılıç A. Yavuz – Çiğdem Kara 2003 Eskişehir Yemek Kültürünün Süresiz Sergilenebilmesi Üzerine Düşünsel Tasarılar Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.202-214
3130 Santur A.Alparslan 2000 Açık Hava Müzelerine Bir Örnek Norveç Halk Müzesi Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1998 Ss.49-58
2021 Köse A.Vasi 2004 Kırıkhan’a Ait Yemek Ve Mezeler Iı. Hatay Mutfağı Sempozyumu Bildirileri Hatay Folklor Araştırmaları Derneği Yayınları Hatay Ss.55-61
2621 Akmataliyev Abdıldacan 2001 Kırgız Halkının Evlenme Geleneği Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Muğla Üniversitesi Basımevi Muğla Ss.21-27
18 Akmatiliyev Abdıldocan 2002 Manas Destanı’ndaki Bazı Terim Meseleleri Hakkında Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.51 – 57
796 Şeriyev Abdiganı 1998 Manas Destanı Ve Türk Edebiyatı Iı. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildiriler İlesam Yayınları Ankara Ss.408-411
1449 Nisanbeyev Abdilmelik 1998 Türk Dünyasının Bilge Ve Hümanisti Korkut Ata I.Uluslararası Türk Dünyası Eren Ve Evliyaları Kongresi Bildirileri Ervak Yayınları Ankara Ss.357 – 361
1448 Nisanbayev Abdimalik 2000 Hoca Ahmet Yesevi’nin Dünya Görüşü I.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Ankara Ss.316-338
186 Can Abdul Kayyum 1987 Dış Yurtlarda Nasreddin Hoca Iıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss. 81 – 83
927 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli/ Deli Eşref Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.218-248
1249 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Yunus’un Deryasında Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.1-26
1585 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Kastamonu Cide İlçesi Mutfağından Örnekler Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.288-300
1586 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Kastamonu Mutfağı (Dünü – Bugünü) Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaa İzmir Ss.248-288
2328 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Bartın Ve Çevresinde Dini – Manevi Halk İnançları Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.189-218
2329 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Dini Folklor Veya Dini – Manevi Halk İnançları İle İlgili Bir Sınıflandırma Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.132-158
2330 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Kastamonu’da Dini Folklor Veya Dini – Manevi Halk İnançları Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaası İzmir Ss.158-189
2759 Abdulkadiroğlu Abdulbaki 1997 Folklorun Bilinmeyen Bir Kaynağı Vefeyatnâmeler Ve Bursa Vefeyatnâmelerindeki Folklorla İlgili Unsurlar Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Yazıları Anıl Matbaa İzmir Ss.114-132
2957 Hacıyev Abdulhakim 1997 Kumuk Folklorunun Jonileri V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri I Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.271-275
2648 Çay Abdulhalûk 1997 Hıdrellez ‘Kültür – Bahar Bayramı’ Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara -
756 Salgır Abdulkadir 1986 Atasözlerimizle Kırım Atasözleri Arasındaki Duygu Ve Düşünce Yakınlığı Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.349 – 359
1250 Abdullatipov Abdulkadir 1997 Anci Yakınlarında Geçen Bir Savaş Hakkında Menkıbe V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri I Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.1-5
1587 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 1986 Dini Folklor Veya Dini Manevi Halk İnançlarıyla İlgili Bir Sınıflandırma Denemesi Türk Folkloru Araştırmaları 1986 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1 – 25
1588 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 1992 Kastamonu Mutfağı (Dünü –Bugünü) Iv.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri V. Cilt Maddi Kültür Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınarı Ankara Ss.1-23
1589 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 2002 Gözgöz Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Türk Halk Kültürünü Araştırma Ve Tanıtma Vakfı Yayınları Ankara Ss. 47 – 51
2331 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 1987 Bartın Ve Çevresinde Dini Manevi Halk İnançları Türk Folklorundan Derlemeler 1987 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-23
2332 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 1987 Kastamonu’da Dinî Folklor Veya Dini – Manevî Halk İnançları Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-19
2333 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 1996 Dini Folklor Veya Dini – Manevi Halk İnançlarıyla İlgili Bir Sınıflandırma Denemesi Türk Halk Biliminde Ve Edebiyatında Görüşler Antoloji Kültür Ajans Yayınları Ankara Ss.1-18
2720 Rahman Abdulkerim 1987 Uygurların Defin Âdetleri Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.307-319
1189 Satoğlu Abdullah 1987 Türk Halk Edebiyatı Ve Kayseri Şairleri’ne Genel Bir Bakış I. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.281-289
1190 Satoğlu Abdullah 1987 Xıx. Yüzyılın Ünlü Halk Şâiri Molu’lu Revaî (1805-1883) Iı. Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.325-337
1425 Kılıç Abdullah 2000 Isparta İli Gümüşgün Köyü’nde Alevî-Bektaşi İnanışları Ve Nevruz Uygulamaları Iı. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.310-323
1515 Satoğlu Abdullah 1991 Kayseri Şairlerinin Şiirlerinde Tasavvuf Unsurları Erciyes Üniversitesi 1. Folklor Halk Edebiyatı Ve Etnografya Sempozyumu Bildiriler Erciyes Üniversitesi Yayınları Kayseri Ss.11-23
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş