ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Ad alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
1999 Kılıç Abdullah 1997 Isparta Halk Mutfağı Ve Yemekleri V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.239-248
2000 Kılıç Abdullah 2000 Küreselleşmenin Geleneksel Kültürümüzde Meydana Getirdiği Değişimler Ve Isporta Örneği Vı. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Küreselleşme Ve Geleneksel Kültür Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Ankara Ss.189-203
2491 Kılıç Abdullah 2002 Seyyid Veli Baba Sultan Ve İsmi Etrafında Oluşan Adet Gelenek Ve İnanışlar Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.597-617
3009 Kılıç Abdullah 1998 Isparta İli Halk Kültüründen Örnekler Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1996 Ss.10-121
1978 Karademir Abdurrahim 1988 Zeybek Oyunlarında Sahneleme Ve Sahne Düzenleri Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.147-155
1979 Karademir Abdurrahim 1991 Halk Oyunlarının Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Türk Halk Oyunlarının Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları Ankara Ss.125 – 129
407 Güzel Abdurrahman 1985 Viyan’da Bugün Görülen Türk Halk Edebiyatına Ait Belli Başlı Motifler Türk Halk Edebiyatı Ve Folklorunda Yeni Görüşler I 1985 Konya Kültür Ve Turizm Derneği Yayınları Ankara Ss.434 – 450
408 Güzel Abdurrahman 1987 Köroğlu Destanı Trabzon’dan İki Kol Türk Folklorundan Derlemeler 1987 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.79-103
409 Güzel Abdurrahman 1987 Manavgat Yolları – Karatay – Türküsü’nün Menşei I.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.115-121
1386 Güzel Abdurrahman 1987 Seyrani’nin Şiirlerinde Dini Ve Tasavvufi Unsurlar Türk Folklor Araştırmaları 1987 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.31 – 49
1387 Güzel Abdurrahman 1989 Tekke Şiiri Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı Iıı (Halk Şiiri) Sayı 445 – 450 / Ocak Haziran 1989 Ss.251 – 454
1388 Güzel Abdurrahman 1991 Yunus Emre Ve Hümanizm Iv. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları Ankara Ss.41 – 71
1389 Güzel Abdurrahman 1992 Ahmed Yesevî’nin Faki Name’si İle Hacı Bektaş Veli’nin Makalâtı Arasındaki Benzerlikler Milletlerarası Ahmed Yesevi Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.33 – 45
1390 Güzel Abdurrahman 1993 Kaygusuz Abdal (Aladdin Gaybi) – Hayatı Eserleri Iv.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.5-7
1391 Güzel Abdurrahman 1993 Kaygusuz Abdal’ın Bilinmeyen Çağtayca Bir Gazeli Türk Kültürü Araştırmaları Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları Ankara Ss.164-172
1392 Güzel Abdurrahman 2002 Türk Edebiyatı’nın Şubelere Taksiminde İhmal Edilen Bir Disiplin Olarak Dini – Tasavvufi Türk Edebiyatı Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.355 – 375
1909 Güzel Abdurrahman 1983 Kaygusuz Abdal’ın Eserlerinde Yiyecek Adları Türk Folkloru Ve Araştırmaları 1982 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.97-111
1910 Güzel Abdurrahman 1986 Türk Halk Bilimi’nde Coğrafi Metod Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri I. Cilt Genel Konular Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.131-139
1911 Güzel Abdurrahman 1987 Türk Halkbiliminde Tarihi Ve Lenguistik Metod Iı. Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.129-137
1912 Güzel Abdurrahman 1990 Türk Kültürü’nde Mevlid Ve Yoğ Gelenekleri Etrafında Teşekkül Eden Folklorik Unsurlar Üçüncü Milletlerarası Yemek Kongresi Bildirileri Konya Kültür Ve Turizm Vakfı Yayını Ankara Ss.80 – 94
1913 Güzel Abdurrahman 1996 Türk Halk Biliminde Coğrafi Metot Türk Halk Biliminde Ve Edebiyatında Görüşler Antoloji Kültür Ajans Yayınları Ankara Ss.124-129
2510 Küçük Abdurrahman 1987 Erzincan Ve Çevresindeki Halk İnanışlarına Toplu Bakış Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.241-257
2956 Güzel Abdurrahman 2003 Avusturya Müzelerinde Görülen Türk Kültürüne Ait Belli Başlı Motiflerden Örnekler Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.51-67
1370 Gölnıparlı Abdülbaki 1968 Hacı Bayram-I Veli Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.390-395
1371 Gölpınar Abdülbaki 1968 Eşrefoğlu Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.395-405
1372 Gölpınarlı Abdülbaki 1968 Halk Edebiyatımızda Zümre Edebiyatları Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.357-376
1373 Gölpınarlı Abdülbaki 1968 Kaygusuz Abdal Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.395-405
1374 Gölpınarlı Abdülbaki 1968 Pir Sultan Abdal Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.413-424
1375 Gölpınarlı Abdülbaki 1968 Seyyid Seyfullah (Nizamoğlu) Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.405-413
1376 Gölpınarlı Abdülbaki 1968 Yunus Emre Türk Dili Halk Edebiyatı Özel Sayısı Ss.376-384
3172 Tefekcioğlu Abdülhamit 1999 Türk-İslâm Dönemi Türbe Ve Mezar Taşı Kitâbelerinde Tarih İbareleri Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü Ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu Bildirileri Mezarlıklar Vakfı Yayınları İstanbul Ss.394-405
1517 Sezgin Abdülkadir 1998 Eren Ve Evliya Kavramının Dini Tarihi Folklorik İzahı Ve Eren İnancı Üzerine Düşünceler I. Uluslararası Türk Dünyası Eren Ve Evliyaları Kongresi Bildirileri Ervak Yayınları Ankara Ss.457 – 509
2321 Yuvalı Abdülkadir 1988 Malatya Meyvecilik Gelenekleri Üzerine Bazı Bilgiler İnönü Üniversitesi Iı. Battal Gazi Ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler Kuşak Ofset İstanbul Ss.248-253
2450 İnan Abdülkadir 1973 Dede Korkut Kiabında Eski İnançlar Ve Gelenekler Türk Kültürü Araştırmaları Iıı-Iı-V-Vı 1966-1969 Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını Ankara Ss.145-159
2967 Hayber Abdülkadir 1999 Makadonya’da Türkçe Öğretimi (Üniversite Düzeyinde) Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim Ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni Bildirileri Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara Ss.301-309
2990 Karahan Abdülkadir 2000 Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Güneydoğu Anadolu Ve Şanlıurfa Ve Çevresi Kültür Kurumları Ve Hizmetleri Uluslararası Üçüncü Türk Kültürü Konferansı Bildirileri Atatürk Kültür Merkezi Yayınları Ankara Ss.487-501
1 Abdülkadiroğlu Abdülkerim 1984 Atasözlerimizle İlgili Bir Yazı Üzerine Düşünceler Türk Folkloru Araştırmaları 1984 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-15
928 Abdulkadiroğlu Abdülkerim 1993 Sofuzâde M. Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen On Beş Koşması Türk Kültürü Araştırmaları Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları Ankara Ss.1-14
1057 Gülhan Abdülkerim 1999 Balıkesir İl Halk Kütüphanesi’ndeki Bir Cöngün Tanıtılması Ve Cönkteki Âşık Ömer’e Ait Şiirler 1. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.343 – 356
1590 Abdülkadiroğlu Abdülkerim 1985 Folklorun Bilinmeyen Bir Kaynağı Türk Halk Edebiyatı Ve Folklorunda Yeni Görüşler I 1985 Konya Kültür Ve Turizm Derneği Yayınları Ankara Ss.125 – 138
151 Benderoğlu Abdüllâtif 1987 Irak – Türk Atasözlerinden Benzerlikler I.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.53-57
3074 Nisanbayev Abdülmalik 2002 Kazak Felsefesi Ve Geleneksel Kültürün Evrensellikleri Vı. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.183-193
3193 Uluçam Abdüsselâm 1993 Bağdat-Irak Müzesi’nde Bulunan Figürlü Bir Selçuklu Mihrabı Üzerine I-Iı. Milli Selçuklu Kültür Ve Medeniyeti Semineri Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.57-69
3194 Uluçam Abdüsselam 1999 Erciş Çelebibağı Tarihi Mezarlığı’ndaki Mezar Şahideleri Hakkında Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü Ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu Bildirileri Mezarlıklar Vakfı Yayınları İstanbul Ss.114-128
847 Turdi Abdüşşekür 1987 Divani Lügat’it Türk’deki Atasözleri Ve Temsilleriyle Şimdiki Uygur Atasözlerinin Mukayesesi Hakkında I. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.337-349
254 Doğan Abide – Sıdıka Gökçelik 2004 Türk Tiyatrosunda İki Kişilik Oyunlar Üzerine Bir Değerlendirme Türkbilig S.6 Ss.45-73
2338 Akbıyık Abuzer 2001 Sıra Gecesi Geleneği Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1998 Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.21-36
797 Şimşek Adan 2003 Mitolojik Kahramanların Klasik Türk Şiirinde Kullanımı Diriözler Armağanı Bizim Büro Basımevi Kırşehir Ss.353-381
198 Ceyhan Âdem 1998 Eski Bir Atasözleri Kitabı Bir Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Ss.109-132
1507 Saraç Adil 1987 Karacaoğlan’da Öte Dünya Ve Allah Düşüncesi Iıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.333-343
İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş