ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Ad alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
283 Elbir Zekiye Gül 1987 Elazığ’dan Derlenen Atasözleri Ve Deyimler Türk Folklorundan Derlemeler 1987 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.65-79
2758 Abbas Zerrin Bedri 1999 Makedonya’da Türklerin Eğitimi (1912-1996) Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim Ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni Bildirileri Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara Ss.283-301
600 Makas Zeynelabidin 1992 Kafkasya’da Kaçaklar Ve Bunlarla İlgili Hikâyeleri Iv.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.229-235
601 Makas Zeynelabidin 1995 Azerbaycan’ın Nasreddin Hocası Karağan Usup İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.377-393
1136 Makas Zeynelabidin 1987 Türkçe Yazan Ermeni Âşıkları Ve Bizden Aldıkları Halk Şiiri Nev’ilerinden Numuneler Iıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.253 – 263
1137 Makas Zeynelâbidin 2000 Âşık Şenlik’in Borçalı Seferi Âşık Şenlik Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.199 – 215
665 Özçörekçi Zeynep 1995 Çorum Merkez Ve İskilip İlçelerinde Çocuk Ninnileri Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1993 Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.217-229
2495 Korkmaz Zeynep 1987 Dilde Yaşayan Folklor Unsurları: Geleneklerimiz Iıı.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.221-227
2757 Zafer Zeynep 2002 Pomak Türklerinin Nişan Ve Düğün Geleneği Erdem Türk Kültürü Özel Sayısı C.13 S.39 Ss.569-589
2434 Göl Zeynep Özçörekçi 2002 Doğum Adetlerinin Kültürel Değişim Sürecinde Gaziantep-Almanya Bağlamında Değerlendirilmesi Vı.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Yurt Dışında Çalışan Türkler Ve Kültürel Değişim Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.35-72
2974 İsmail Zeyneş 1997 Şeşendik Sözler V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri I Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.285-293
1015 Doğan Ziya 1999 Emlek’in Tarihi: Ekol Yaratan Halk Ozanları 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.154-163
1621 Akkoyunlu Ziyat 1987 Kerkük Mutfağı Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri V. Cilt Maddi Kültür Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.7-18
2776 Akkoyunlu Ziyat 1992 Divânu Lugâti’t – Türk Halkbilimi Bakımından Değerlendirilirken Kaşgarlı Mahmud’un Arapça’sında Dikkat Edilecek Hususlar Iv. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.33-45
2422 Erdoğan Zübeyde 1995 Ankara Çubuk Kargın Köyü’nde Doğumla İlgili Adet Ve İnanmalar Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1993 Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.101-107
2119 Özsayıner Zübeyde Cihan 1997 Yöresel Hattatlarımızdan Mehmet Nuri Sivasi V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.340-343
2793 Arıkdal Zühal 2001 Turistik Tesislerin Türk Folklorunu Tanıtmadaki Yeri Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.14-15
2487 Kazansoy Zülâl 2003 Mehmetçik’te Damatlara Kına Yakma Meslekler Törenler Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları Iı Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları Gazimağusa Ss.51-53
2052 Nahya Zümrüt 1983 Özel Gün Yemekleri Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.189-199
2053 Nahya Zümrüt 1984 Geleneksel Türk Kültüründe Tatlı Geleneksel Türk Tatlıları Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.91 – 105
2054 Nahya Zümrüt 1989 Van’ın Bazı Köylerinde Halk Hekimliği Açısından Çocuğa Kalma Ve Çocuk Düşürme İle İlgili Uygulamalar Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1985-1991
2055 Nahya Zümrüt 1997 Geleneksel Mutfağımızda Çorba (Bir Atlas Denemesi) V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.284-298
2056 Nahya Zümrüt 2000 Küreselleşme Sürecinde Türk Mutfağı (Tarihe Mi Karışıyor?) Vı. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Küreselleşme Ve Geleneksel Kültür Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Ankara Ss.237-247
2057 Nahya Zümrüt 2004 Geleneksel Türk Mutfağı Örneğinde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelerde Sergilenmesi Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.108 – 113
2519 Nahya Zümrüt 1984 Urfa’da Doğum Gelenek Ve Görenekleri Türk Folkloru Araştırmaları 1983 Ss.73-81
2520 Nahya Zümrüt 2001 Değiştirmekte Geciktiğimiz Bazı Gelenek Ve Göreneklerimiz I. Uluslararası Atatürk Ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.175-183
2669 Erk Zümrüt 1976 Anadolu’da Kutlama I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.101-111
2706 Nahya Zümrüt 1987 Kız İsteme Ve Söz Kesme Gelenekleri Üzerine Bir Atlas Denemesi Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.257-269
3069 Nahya Zümrüt 2003 Türkiye Açık Hava Halk Kültürü Müzesi Ve Bir Deneyim Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.26-30
İlk kayıt Önceki

Arama formuna dönüş