ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Makale Adı alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
953 Aslan Ensar 2003 1.Bölüm-Âşık Edebiyatı Halk Şiiri Halk Bilimi Araştırmaları I Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yayınları Diyarbakır Ss.3-211
1446 Nasrattınoğlu İrfan Ünver 1984 120 Yıllık Bir Cönkteki Deyişler Ve Yunus’un Bilinmeyen Şiiri Folklor Ve Etnografya Araştırmaları Anadolu Sanat Yayınları İstanbul Ss.347-365
1561 Tuncer Ömer 2000 13. Yüzyılda Anadolu Ve Evrensel Kültüre Katkıları I.Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Ankara Ss.71-83
1457 Ocak Ahmet Yaşar 2004 13.-14. Yüzyıllar Anadolu’sunun İki Büyük Cezbeci Ve Estetikçi Şair Sufisi:Celaleddin-İ Rumi Ve Yunus Emre Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yaylınları İstanbul Ss.122-137
1184 Sakaoğlu Saim 2000 16. Yüzyıl Anadolu Ve Azerbaycan Sahası Âşıklarının Karşılıklı Etkilenmeleri Uluslararası Üçüncü Türk Kültürü Konferansı Bildirileri Atatürk Kültür Merkezi Yayınları Ankara Ss.445-453
964 Avcı A. Haydar 1999 16. Yy Ozanlarından Koyun Abdal Ve Kalender Çelebiyle İlişkisi 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.33-43
1853 Erdemir Ayşegül Demirhan 1989 17. 18. Ve 19. Yüzyıllara Ait Bazı Reçete Örnekleri Ve Halk Hekimliğimizdeki Yeri Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.139-145
1226 Yardımcı Mehmet 1999 17. Yüyıldan Günümüze Malatyalı Âşıklar Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Araştırmaları Ürün Yayınları Ankara Ss.187-203
1197 Şimşek Tacettin 1997 18. Asır Şairlerinden Kusûri Türklük Bilimi Araştırmaları 5. Sayı Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil Armağanı Ss.125-128
2238 Tekin Mehmet 1993 18. Ve 19. Yüzyıllarda Hatay’da Beslenme Hatay Mutfağı Sempozyumu Bildirileri Kültür Ofset Basımevi Hatay Ss.9-14
1227 Yardımcı Mehmet 1999 18. Yüzyıldan Günümüze Zileli Âşıklar Zinciri Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Araştırmaları Ürün Yayınları Ankara Ss.203-214
518 Kaya Turhan 2002 19-20 Yy. Âşıklarının Destan Ve Ağıtlarında Deprem Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.445 – 459
1705 Barışta Örcün 1997 19. 20. Yüzyıl Yazılı Bezemeli Türk İşlemeleri İstanbul Hanedan Türbelerinden Puşide Ve Puşide Levhalarından Örnekler V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.93-104
883 Yalçın Alemdar 1987 19. Asır Türk Edebiyatında Destan I. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.373-385
882 Yalçın Alemdar 1986 19. Asır Türk Halk Edebiyatında Destan Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.427 – 441
2185 Svetieva Aneta 1992 19. Yüzyılda Ve 20. Yüzyılın Başlarında Üsküp’te Ev Yapımı Ve Süslemesi Iv. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri V.Cilt Maddi Kültür Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınarı Ankara Ss.211-219
3061 Mert Hasan 1999 19. Yy. Sonlarında Karçınzâde Süleyman Şükrü’nün Gözüyle Çukurova Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.497-506
2293 Ünal Şahin 1997 1900-1950 Yılları Arasında Halk Oyunları Üzerine Ülkemizde Yapılan Teorik Ve Pratik Çalışmalara Genel Bakış V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Müziği Oyun Tiyatro Eğlence Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.475-497
376 Görkem İsmail 1997 1909 Adana Vilayeti Ermeni Olayları Ve Bahçe Müftüsü İle Kardeşinin Ağıdı V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri I Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.237-259
1527 Tan Nail 1993 1915 Yılında Basılan Bir İlahi Mecmuası Iv. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Ve Yunus Emre Semineri Bildirileri Eskişehir Valiliği Yayınları Eskişehir Ss.327-333
3152 Şavkay İsmail Tuğrul 1974 1973 Türkiye Folkor Bibliyografyası Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı Ss.185-198
3160 Tan Nail 1996 1995 Dünya Hoşgörü Yılında Türk Tarihinde Hoşgörü Örnekleri Vı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Eskişehir Valiliği Yayınları Eskişehir Ss.193 – 201
3096 Özbağı Tevhide 2003 1995-2001 Yılları Arasında Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Programlarında Yer Alan Uygulamalı Mezuniyet Tezlerinin Uygulamaları Üzerine Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.217-227
2058 Nasraddınoğlu İ. Ünver 1998 1996 Yılı Folklor Oyunları Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1997 Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.247
85 Aslan Ensar 2003 2. Bölüm – Destan Halk Bilimi Araştırmaları I Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yayınları Diyarbakır Ss.229-347
389 Gülensay Tuncer 1975 24 Oğuz Boyunun Anadolu’daki İzleri Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.73 – 99
1043 Fedai Harid 1992 2şem’î’nin Ondört Şiiri Iv. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Iı. Cilt Halk Edebiyatı Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.83-97
2801 Aslan Ensar 2003 3. Bölüm – Genel Konular Halk Bilimi Araştırmaları I Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yayınları Diyarbakır Ss. 359-463
2407 Durdu Aydın 1998 Abdal Hasan Ve Abdal Hasan Türbesiyle İlgili İnanç Ve Uygulamalar Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1996 Ss.49-56
2949 Gülensoy Tuncer 2002 Abd’nde Türk Halk Kültürü Çalışmalar Ive ‘Archive Of Turkish Oral Narrative’ Vı. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi – Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.124-136
547 Koz M. Sabri 1994 Acem Mânisi Acem Koşması Ve Acem Kalenderîsi Deyimleri Üzerine Notlar Ve Bunlarla İlgili Örnekler V. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve Sevgi Yılı Kongresi Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.135-145
595 Makal Tahir Kutsi 1986 Acıpayam Türküleri Türk Folklorundan Derlemeler 1986/1 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınarı Ankara Ss.195-205
552 Kök Şaban 1996 Acıpayam’dan Derlenen Atasözleri Türk Halk Kültürü’nden Derlemeler 1995 Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.109-120
551 Kök Şaban 1991 Acıpayam’dan Derlenen Halk Hikâye Ve Fıkraları Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1991 Kültür Bakanlığı Halk Kültürü Araştırma Dairesi Yayınları Ankara Ss.87-103
1769 Cingöz Meltem 1995 Acısu’da (Trabzon) Halk Takvimi Meteorolojisi Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1993 Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.75-83
1846 Erbek Güran 1983 Açık – Hava Folklor Müzeleri Ve El Sanatları Folklor Açık – Hava Müzelerinin Türkiye’de Kurulma İmkanları Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.119 – 127
2227 Tankut Gönül 1983 Açık – Hava Müzelerinin Planlanması Üzerine Folklor Açık – Hava Müzelerinin Türkiye’de Kurulma İmkanları Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.61 – 67
2091 Önder Mehmet 1983 Açık – Havva Folklor Müzelerine Doğru Folklor Açık – Hava Müzelerinin Türkiye’de Kurulma İmkanları Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.15 – 21
3022 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Açık Hava Halk Müzesi İle İlgili Yazışmalar Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.177-184
3134 Santur Alparslan 2003 Açık Hava Müzeleri Tanımı Türkiye’deki Durumu Ve Yurtdışından Bir Örnek Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği Ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yayını Ankara Ss.15-22
3023 Koşay Hâmit Zübeyir 1974 Açık Hava Müzeleri Ve Türkiye’de Açık Hava Halk Müzesini Kurma İmkanları Makaleler Ve İncelemeler Ayyılaz Matbaası Ankara Ss.136-152
3130 Santur A.Alparslan 2000 Açık Hava Müzelerine Bir Örnek Norveç Halk Müzesi Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1998 Ss.49-58
3132 Santur Alparslan 1997 Açık Hava Müzelerinin Gelişiminde Norveç Örneği Ve Türkiye’de Durum V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.193-207
1596 Acıpayamlı Orhan 1983 Açık Hava Müzesinin Niteliği Ve Fonksiyonu Ne Olmalıdır? Folklor Açık – Hava Müzelerinin Türkiye’de Kurulma İmkanları Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.9 – 15
3197 Uysal Ahmet Edip 1984 Açıkhava Müzelerinin Kurulması Ve İşletilmesi Hakkında (Icom)’Ca Tespit Edilen İlkeler Türk Folkloru Araştırmaları 1984 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.177-193
2882 Çobanoğlu Özkul 1998 Adalar Türklüğü Folkloru: Kıbrıs İle Midilli Girit Sakız İstanköy Ve Rodos Türkleri’nin Folklorundaki Yapısal Ve İşlevsel Ortaklıklar Üzerine Tespitler Birinci Uluslararası Kıbrıs Ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu Bildirileri Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Gazimağusa Ss.101-115
941 Artun Eriman 2001 Adana Âşıklık Geleneğinde Kayserili Bir Âşık: Âşık Derdiderya Kayseri Ve Yöresi Kültür Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni – Bildiriler 1. Cilt Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Yayınları Kayseri Ss.73-89
152 Berker Çetin 1996 Adana Avşar Ağıtları’ndan Örnekler Türk Halk Kültürü’nden Derlemeler 1995 Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.30-60
73 Artun Erman 1997 Adana Bilmece Sorma Geleneği Balıkesir Üniversitesi I.Halkbilimi Bilgi Şöleni Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.159-170
2152 Savran Gülnaz 1999 Adana Bölgesinden Derlenen Bazı Halk Tıbbı Uygulamalarının Tıbbi Antropoloji Açısından Değerlendirilmesi Iıı.Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.580-592
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş