ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Makale Adı alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
2490 Ketre Melek 1999 Adana Halk Kültüründe Asker Uğurlama Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.456-466
634 Okuşluk Refiye 1998 Adana Halk Kültüründe Demirtaş Dede Kültü Ve Etrafında Oluşan Efsaneler I. Uluslararası Türk Dünyası Eren Ve Evliyaları Kongresi Bildirileri Ervak Yayınları Ankara Ss.361 – 373
2367 Başçetinçelik Ayşe 1999 Adana Halk Kültüründe Kısmet Açma Iıı.Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.166-174
2563 Sümbül Muzaffer 1999 Adana Halk Kültüründe Şaba Geleneği Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.610-620
2381 Çağımlar Zekiye 1999 Adana Halk Kültüründe Ziyaretler Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.207-220
2145 Santur Meltem Cingöz 1998 Adana İlinde Bazı Hastalıkları Geleneksel Yolla Tedavi Etme Yöntemleri Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1996 Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.136-153
72 Artun Erman 1996 Adana Köy Seyirlik Oyunlarından Örnekler Prof. Dr. Umay Günay Armağanı Feryal Matbaacılık Ankara Ss.92-107
1659 Artun Erman 1995 Adana Mutfak Kültüründe Ekmekler Ve Hamurişi Yemekler Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 1994 Türk Halk Kültürünü Araştırma Ve Tanıtma Vakfı Yayınları Ankara Ss.17-40
2459 Kalafat Yaşar 1999 Adana Ve Çevresinde Türbelerimiz Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.409-423
2074 Onuk Taciser 1996 Adana Ve İçel Boncuk Oyaları I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri I Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.242-244
56 Altunel İbrahim 1999 Adana Ve Yöresi Halk Kültüründe Mahalli Fıkra Türü Ve Tespit Edebildiğimiz Bazı Mahalli Tiplere Bağlı Fıkra Örnekleri Iıı.Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.83-94
2497 Koz Sabri 1999 Adana Vilayeti Salnamelerinde Yatırlar Ziyaretler Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.470-487
2351 Artun Erman 1998 Adana Yağmur Yağdırma Törenlerinde ‘Boğa Dede Bulut Dede Ve Tosun Dede Kültü’ I. Uluslararası Türk Dünyası Eren Ve Evliyaları Kongresi Bildirileri Ervak Yayınları Ankara Ss.43 – 53
2535 Özen Kutlu 1999 Adana Yöresindeki Üç Adak Yeri: Çoban Dede Hasan Dede Ve Durhasan Dede Yatırları Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.553-364
2382 Çağımlar Zekiye 2002 Adana’da Hıdır Kültü Ve Etrafında Oluşan İnanç Değerleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.211-225
2353 Artun Erman 2004 Adana’da İnanç Merkezleri Ve Bunlara Bağlı Kültür Değerleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.121-137
635 Okuşluk Refiye Şenesen 1999 Adana’da Ölüme Ve Mezara Bağlı Efsaneler Iıı.Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.531-541
2153 Savran Gülnaz 2000 Adana’dan Derlenen Bazı Halk Hekimliği Ve Halk Veterinerliği Uygulamalarının Karşılaştırılması Iı. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.342-363
1089 Kaya Doğan 1999 Adana’lı Aşıkların Mektup Şiirleri Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.435-456
1093 Kaya Doğan 2000 Adanalı Âşıkların Mektup Şiirleri Âşık Edebiyatı Araştırmaları Kitâbevi İstanbul Ss.315-341
1145 Nasrattınoğlu İrfan Ünver 1988 Adanalı Halk Ozanları I. Mersin Milli Kültür Ve Eğitim Sempozyumu Bildirileri Mersin Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.105-118
2853 Bozyiğit A. Esat 1999 Adana’nın İlçelerinde Sokak Adları Iıı. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valiliği Yayınları Adana Ss.200-207
1779 Çakır Ahmet 2000 Adıyaman Halk Oyunları Üzerine Bir Değerlendirme Iı. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.126-131
370 Göçmez Hülya 2000 Adıyaman’da Mâniler Atasözleri Ve Çocuk Oyunlarında Söylenen Tekerlemeler Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1997 Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.74 – 82
1887 Göçmez Hülya 1998 Adıyaman’da Mutfak Ve Yemek Türlerinden Seçmeler Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1996 Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara Ss.90-98
486 Kaya Doğan 2002 Adil Sultan Destanı Halkbilim Araştırmaları Kitabevi Ss.419-425
3182 Tör Nükhet 2000 Adlarımız Ne İse Biz Oyuz Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi Gazimağusa Ss.161-177
1832 Durul Yusuf 1983 Afşarlar Ve Dokuma Sanatları Iı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri V. Cilt Maddi Kültür Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.75-81
1146 Nasrattınoğlu İrfan Ünver 1988 Afyon Karahisarlı Aşık Naneci Ahmet 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.211-241
2195 Şar Sevgi 1992 Afyon Yöresinde Halk Hekimliğinde Görülen Uygulamalar Iv.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Ankara Ss.241-249
2725 Santur Alparslan 1990 Afyon’da Hıdırellez Geleneği Türk Halk Kültüründen Derlenen 1990 Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.131 – 137
778 Seyirci Musa 1987 Afyonkarahisar Ağıtları I. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.297-307
66 Arça Halil 1995 Afyonkarahisar Çocuk Oyunları Iv. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Afyon Belediyesi Yayınları Afyonkarahisar Ss.245-251
1963 Kahvecioğlu Habibe 1995 Afyonkarahisar Geleneksel Kadın Giysilerinde Kullanılan Başlık Ve Takılar Iv. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Afyon Belediyesi Yayınları Afyonkarahisar Ss.71-81
2838 Bayar Muharrem 1995 Afyonkarahisar İline İskan Olmuş Aşiretler Ve Karabağlı Türkmen Aşireti’nin İskanı Sosyal Kültürel Yaşantıları Iv. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Afyon Belediyesi Yayınları Afyonkarahisar Ss.179-222
663 Özçelik Mehmet 1996 Afyonkarahisar Masallarının Formel Yapısı Iıı.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folkloru Kongresi Bildirileri Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara Ss.39-58
2059 Nasrattınoğlu İrfan Ünver 1983 Afyonkarahisar Mutfağı Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.215-235
2161 Seyirci Musa 1985 Afyonkarahisar’da Bir Hayvan Hekimi: Karababa Ve Tekkesi Türk Halk Edebiyatı Ve Folklorunda Yeni Görüşler I 1985 Konya Kültür Ve Turizm Derneği Yayınları Ankara Ss.428 – 434
2596 Uçkun Rabia Kocaarslan 2004 Afyonkarahisar’da Bir İnanç Merkezi: Karaca Ahmet Türbesi Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.1221-1229
1142 Nasrattınoğlu İrfan Ünver 1987 Afyonkarahisarlı Çağdaş Halk Ozanları Iıı.Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.277 – 287
1143 Nasrattınoğlu İrfan Ünver 1987 Afyonkarahisarlı İki Ozan Harabi Ve Türabî Iı. Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı Yayınları Eskişehir Ss.237-245
2592 Tuncer Hadiye 1985 Ağaç Dikme Ve Bitki Yetiştirmede Batıl İnanışlar Türk Halk Edebiyatı Ve Folklorunda Yeni Görüşler I 1985 Konya Kültür Ve Turizm Derneği Yayınları Ankara Ss.280 – 287
1706 Barlas Uğurol 1986 Ağır Sanayii Etkisinde (Karabük) Bulak Köyü Halk Bilgisi Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri I. Cilt Genel Konular Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.23-39
2170 Smith Robert 1989 Ağırlığı Gözet İkinci Milletlerarası Yemek Kongresi Bildirileri Konya Kültür Ve Turizm Vakfı Yayını Ankara Ss.418-419
894 Yardımcı Mehmet 1999 Ağıt Söyleme Geleneğimiz Ve Kadirli – Kozan Yöresinde Söylenen Ağıtlar Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Araştırmaları Ürün Yayınları Ankara Ss.352-365
122 Başgöz İlhan 1986 Ağıtlar Üzerine Folklor Yazıları Adam Yayınları İstanbul Ss.245-248
421 Honko Lauri 2003 Ağıtlar: Yeniden Yaratma Yapı Ve Tür Problemleri (Çev: İsmail Görkem) Halk Biliminde Kuramlar Ve Yaklaşımlar Milli Folklor Yayınları Ankara Ss.333-347
784 Sönmez Zeki 1984 Ağrı Dağı Efsaneleri Folklor Ve Etnografya Araştırmaları Anadolu Sanat Yayınları İstanbul Ss.457-477
2940 Görgünay Neriman 1987 Ağrı Kars Erzincan Erzurum Çevresinde Cecim Iıı.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri V. Cilt Maddi Kültür Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.139-150
2220 Taner Nuri 1984 Ağrı’da Ekin Ekme Ve Çift Sürmeyle İlgili İnanma Ve Uygulamalar Halk Kültürü Derleme Araştırma 1984/1 Gümüş Basımevi İstanbul Ss.113-119
İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş