ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yayın Adı alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
1090 Kaya Doğan 1999 Emlek Yöresindeki Âşıklık Geleneği 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.142-154
1126 Koz M. Sabri 1999 Sivas’lı Pesendi 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.29-33
1139 Mortaş Ahmet 1999 Neşet Ertaş Ve Kırşehir 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.113-119
1140 Nasrattınoğlu İ.Ü. 1999 Emlek Yöresi Ozanlarından Veysel Satıroğlu’nda İnsan Ulus Ve Atatürk Sevgisi 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.195-202
1162 Öz Gülağ 1999 Sivralan’lı Ali Özsoy Dede 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.49-55
1172 Özen Kutlu 1999 Emlek Ozanları Cöngü 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.206-216
1175 Öztürk İhsan 1999 Şarkışla’lı Âşık Ahmet 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.224-231
1199 Tan Nail 1999 Âşık Devrani’nin Şiirlerindeki Temalar Ve Sanatının Değerlendirilmesi 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.119-128
1211 Turan Metin 1999 Âşık Ali İzzet’in Avrupa Gezileri 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.202-206
1245 Yetkin Hacı 1999 Farklı Ve Bilinmeyen Yönleriyle Âşık Ali İzzet 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.101-113
1246 Yıldırım Ali 1999 Saraç Köyü Ozanları 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.65-89
118 Bali Muhan 1999 Bir Kazdağı Masalının Halk Hikâyesi Özelliği Var Mıdır? 1.Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.331 – 334
273 Duymaz Ali 1999 Balıkesir’de Derlenen Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme 1.Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.334 – 343
388 Güleç Hamdi 1999 Balıkesir Mânilerinde İnsan Gurbet Ve Ayrılık Unsuru 1.Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları Balıkesir Ss.379 – 386
983 Birdoğan Nejat 1999 Emlek Çukurunun Bir Büyük Ozanı Âşık Agâhi 1.Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri Emod Yayınları Ankara Ss.7-17
40 Alptekin Ali Berat 1988 Bingöl Efsanelerinin Türk Efsaneleri İçindeki Yeri 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.71-81
355 Ergün Metin 1988 Özbek Türklerinin İntizar Destanları 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.97-103
536 Koçar Çağatay 1988 Türkistan Halk Edebiyatında Nasrettin Hoca 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.197-211
732 Sakaoğlu Saim 1988 Anadolu Efsanelerinde ‘Pınarda Kaybolan Tas Motifi’ Ve Yayılma 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.255-263
859 Türkten Nevzat 1988 Asker Mektupları 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.289-299
1041 Fedai Harid 1988 Kıbrıslı Aşık Kenzi’nin Destanları 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.103-129
1070 İvgin Hayrettin 1988 Aşık Baba Ceyhuni Ve Hakkında Bilinenler / Bilinmeyenler 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.177-185
1146 Nasrattınoğlu İrfan Ünver 1988 Afyon Karahisarlı Aşık Naneci Ahmet 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.211-241
1161 Önder Mehmet 1988 Konya’nın Bilinmeyen Halk Şairlerinden Örnekler 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.243-249
1216 Yakıcı Ali 1988 Konya Aşıklık Geleneği İçinde Aşık Mehmet’in Yeri 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.299-303
2544 Öztürk Ali 1988 Türk Efsanelerinde Gök Dini Veya Şamanizmin İzleri 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.249-255
2550 Sakin Tursunay 1988 Türk Boylarında ‘Uğurlu Sayılar’ İnancı 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.263-269
2683 İdrisi Hebib 1988 Azerbaycan’da Evlenme Merasimleri Ve Folklor Yönünden İncelenmesi 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.169-177
2943 Guboğlu Mihail P. 1988 Gagauz Halk Edebiyatı – Folklorundan İki Tarihi Efsane Ve Bir Demet Tarihsel Türkü 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.137-155
3089 Ögel Bahettin 1988 Türk Folklor Araştırmaları Ve Türk Kültür Tarihi Metodu 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.241-243
3158 Tan Nail 1988 İllerimizin Meşhur Folklorik Özellikleri 1.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı Ve Folklor Kongresi Bildirileri Selçuk Üniversitesi Yayınları Konya Ss.269-289
67 Arnaut Tudorka 1996 Gagauzlar’da Efsane Ve Halk Hikâyeleri Üzerine 1995 Dünya ‘Hoşgörü –Manas – Abay Yılı’ Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri Yesevi Yayıncılık İstanbul Ss.17-19
100 Ay Arif 1996 Destanların Günümüz İnsanına Taşıdığı Mesajlar 1995 Dünya ‘Hoşgörü –Manas – Abay Yılı’ Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri Yesevi Yayıncılık İstanbul Ss.39-43
340 Emin Emel 1996 Bir Romence Kitapta Türklere Ait Efsaneler 1995 Dünya ‘Hoşgörü –Manas – Abay Yılı’ Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri Yesevi Yayıncılık İstanbul Ss.53-58
476 Kaya Doğan 1996 Alpamış Destanı 1995 Dünya ‘Hoşgörü –Manas – Abay Yılı’ Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri Yesevi Yayıncılık İstanbul Ss.87-93
908 Yıldız Naciye 1996 Manas Destanı’nda Aile İçi İlişkiler Ve Bunların Dede Korkut Hikâyeleri İle Mukayesesi 1995 Dünya ‘Hoşgörü –Manas – Abay Yılı’ Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri Yesevi Yayıncılık İstanbul Ss.151-158
942 Artun Erman 1996 Ozan’dan Âşığa Halk Şiiri Geleneğinin Kültür Kaynakları 1995 Dünya ‘Hoşgörü –Manas – Abay Yılı’ Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri Yesevi Yayıncılık İstanbul Ss.20-27
1044 Fedai Harid 1996 Konyalı Âşık Şem’î’nin Bilinmeyen Bir Destanı – Elif Nâme 1995 Dünya ‘Hoşgörü –Manas – Abay Yılı’ Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri Yesevi Yayıncılık İstanbul Ss.59-66
1134 Makal Tahir Kutsi 1996 Âşık Hasan Dede’nin Kişiliği Ve Sanatı 1995 Dünya ‘Hoşgörü –Manas – Abay Yılı’ Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri Yesevi Yayıncılık İstanbul Ss.113-120
3168 Tasnadi Edit 1996 Türk Ve Macar Halk Edebiyatındaki Benzerlikler 1995 Dünya ‘Hoşgörü –Manas – Abay Yılı’ Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri Yesevi Yayıncılık İstanbul Ss.146-150
1668 Atalay Beşir 1996 Kırıkkale Ve Çevresinin Kültürel Dokusu 1995 Dünya ‘Hoşgörü –Manas – Abay Yılı’ Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve I.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri Yesevi Yayıncılık İstanbul Ss.159-161
1489 Önder Mehmet 1996 Mevlâna Yunus Ve Hoşgörü 1995 Dünya ‘Hoşgörü –Manas– Abay Yılı’ Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri Yesevi Yayıncılık İstanbul Ss.135-138
2753 Uğurlu Mustafa 1996 Matem Esnasında Yüz Yırtma Âdeti 1995 Dünya ‘Hoşgörü-Manas - Abay Yılı’ Vıı. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Ve I.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri Yesevi Yayıncılık İstanbul Ss.166-172
377 Görkem İsmail 2000 Çukurova’da Hikâyecilik Geleneği Ve Âşık Mustafa Köse Halk Hikâyeleri Araştırmaları Çukurovalı Âşık Mustafa Köse Ve Hikâye Repertuarı Akçağ Ankara Ss.21-49
378 Görkem İsmail 2000 Hikâyelerin Dil Ve Anlatım Özellikleri Halk Hikâyeleri Araştırmaları Çukurovalı Âşık Mustafa Köse Ve Hikâye Repertuarı Akçağ Ankara Ss.135-152
379 Görkem İsmail 2000 Hikâyelerin Tahlilleri Halk Hikâyeleri Araştırmaları Çukurovalı Âşık Mustafa Köse Ve Hikâye Repertuarı Akçağ Ankara Ss.95-130
380 Görkem İsmail 2000 Hikâyelerle İlgili Problemler Halk Hikâyeleri Araştırmaları Çukurovalı Âşık Mustafa Köse Ve Hikâye Repertuarı Akçağ Ankara Ss.53-82
381 Görkem İsmail 2000 Metinler Halk Hikâyeleri Araştırmaları Çukurovalı Âşık Mustafa Köse Ve Hikâye Repertuarı Akçağ Ankara Ss.161-271
866 Uyguner Muzaffer 1985 Bir Efsane Folklor Ve Etnografya Araştırmaları 1985 Anadolu Sanayi Yayınları İstanbul Ss.361-370
2060 Nasrattınoğlu İrfan Ünver 1985 Nail Tan Folklor (Halkbilimi) – Genel Bilgiler Folklor Ve Etnografya Araştırmaları 1985 Anadolu Sanayi Yayınları İstanbul Ss.429
İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş