ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yıl alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
2431 Gökbel Ahmet 2004 İnanç Tarihi Açısından Xx. Yüzyılda Sivas Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.533-557
2432 Gökdağ Bilgehan 2004 İnanç Merkezleri: Dağlar Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.557-571
2443 Güray Ünver 2004 Türk Halk Dindarlığının Önemli Çekim Merkezleri Olarak Dini Ziyaret Yerleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.571-609
2475 Kankal Ahmet 2004 Kastamonu’daki Dini Tasavvufi Mekanlar Ve Banluran Şehrin Gelişmesindeki Rolleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.693-717
2506 Kungaa Margarita 2004 Tuva’daki Şaman Merkezleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.781-787
2507 Kuşdemir Orhan Fatih 2004 Bir İnanç Merkezi Olarak Haydar Sultan Köyü Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.773-781
2515 Mermer Ahmet 2004 Osmanlı Kültür Ve Edebiyatına Kaynaklık Eden Bir İnanç Merkezi: Mevlevilik Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.813-831
2517 Mirzeyeva Elmira 2004 Ortaçağ Azerbaycan Şehirlerinde Sufî Derviş Merkezleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.831-843
2556 Sarrafi Ali Rıza 2004 Çağdaş İran’da İnançlar Ve Şi’ilerin İnanç Merkezi Meşhed Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.843-465
2557 Selçuk Ali 2004 Mersin Tahtacılarında Ateşle İlgili İnançlar Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.865-877
2560 Sirel Ayşe – Esin Benian 2004 Kentsel Kimlik Öğesi Olarak Dini Yapılar Ve İnanç Turizmi: Edirne Selimiye Camii Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.811-919
2561 Sirel Ümit 2004 Kutsal Alanların Eski Çağlardan Günümüze Dinler Ötesi Kullanımı: Van Kalesi ‘Analı Kız’ Kutsal Alan Örneği Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.919-935
2562 Sivas Taciser 2004 Friglerde Ana Tanrıçası / Matar Kubileya Tapınımına Kült Anıtları Üzerine Yeni Gözlemler Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.935-961
2571 Şener Cemal 2004 Karacaahmet Sultan Dergahı Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.993-1023
2572 Şenesen Refiye 2004 Pagandan Hıristiyanlık Ve Müslümanlığa Bir İnanç Merkezi Eshab-I Kehf Ve Günümüzde Tarsus Eshab-I Kehf’te Hıdrellez Şenlikleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.1023-1041
2574 Tanaç Mine 2004 Tarihsel Süreç Boyunca Bir Yahudi İnanç Merkezi Olarak İzmir Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.1041-1059
2582 Taş Kenan Ziya 2004 Bir İnanç Merkezi Olarak Diyarbakır’da Dini Ve Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.1059-1081
2584 Taşğın Ahmet 2004 İnanç Merkezinin Sosyal Bütünleşmedeki İşlevi: Diyarbakır Örneği Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.1095-1109
2596 Uçkun Rabia Kocaarslan 2004 Afyonkarahisar’da Bir İnanç Merkezi: Karaca Ahmet Türbesi Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.1221-1229
2607 Vatandaş Celaleddin 2004 Bir İnanç Havzası Olarak Toroslar (Silifke – Mut Tahtacıları) Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.1229-1257
2617 Yıldız Cengiz 2004 Bir İnanç Havzası Olarak Eğil Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.1257-1285
2618 Yitik Ali İhsan 2004 Buhara Mı? İhara Mı? Budizm’in İslâm Dönemi Türk Kültürüne Etkileri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.1285-1297
2777 Akpınar Ali 2004 İnanç Turizmine Katkı Açısından Kur’an’ın İşaret Ettiği Kutsal Yerler – Anadolu Örneği Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.45-75
2780 Akyüz Gabriyel 2004 Hıristiyanlık Tarihinde Süryanilerin İnancı Ve Özellikleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.75-87
2863 Ceylan Burcu 2004 Hıristiyanlık Merkezleri Olarak Anadolu Kentleri Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yayınları Ankara Ss.319-329
3076 Ocak Ahmet Yaşar 2004 Tarihi Araştırmacılığı Hakkında Bazı Düşünceler Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yaylınları İstanbul Ss.23-31
3228 Ergönenç Dilek 2004 Nogaylarda Nevruz Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara 337-341
2654 Çıblak Nilgün 2005 Mersin’de İnanç Merkezlerine Bağlı Kurban Törenleri Türk Bilimi Araştırmaları Ss.155-176
2748 Türkdoğan Orhan 2976 Evlenmede Başlık Geleneğinin Sosyolojik Açıklaması I.Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.315-363
İlk kayıt Önceki

Arama formuna dönüş