ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yıl alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
113 Balaman Ali Rıza 1975 Türkiye Kır Toplumlarında Sağlık Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı B.Ü. Folklor Kulübü Yayınları İstanbul Ss.183-178
120 Başgöz İlhan 1975 Türk Halk Hikâyelerinde Söz Kalıpları Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı B.Ü. Folklor Kulübü Yayınları İstanbul Ss.47-59
161 Boratav Pertev Nailir 1975 Nasreddin Hoca Fıkraları İçin Bir ‘Kaynak Kitap’ Tasarısı Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı B.Ü. Folklor Kulübü Yayınları İstanbul Ss.39-47
189 Cebeci Ahmet 1975 Delisiman Bilmeceleri Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974 Ss.35-55
389 Gülensay Tuncer 1975 24 Oğuz Boyunun Anadolu’daki İzleri Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.73 – 99
391 Gülensoy Tuncer 1975 Türk Dünyası Atasözlerinin Benzerlikleri Üzerine Notlar Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974 Ss.93-103
402 Günay Turgut 1975 Havza Yöresinde Geyikle İlgili Bir Efsane Türkhalkbilim Araştırmaları Yıllığı Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.99 – 103
544 Koz M. Sabri 1975 Elbistan Ve Adana Yöresinde Ağıtlar Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı B.Ü. Folklor Kulübü Yayınları İstanbul Ss.59-101
614 Mutlu Mustafa 1975 Karagöz Tasvirlerinin Yapımı Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.166 - 171
651 Önder Ali 1975 Atasözlerinde Tüze Kuralları Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974 Ss.109-123
722 Sakaoğlu Saim 1975 Atasözlerinin Yapısı Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974 Ss.133-143
791 Şaul Mahir 1975 Taklitler Güldürüsü Ve Cemaatlar Toplumu Karagöz Mizahı Üzerine Bir Deneme Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı B.Ü. Folklor Kulübü Yayınları İstanbul Ss.124-147
836 Tuğrul Mehmet 1975 Çal Köylerinden Derlenmiş Türkü Mâni Ninni İlahi Ve Tekerlemeler Üzerine Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.233 – 289
868 Uysal Ahmet E. 1975 Behlül Dâna Fıkralarının Türk Halk Edebiyatındaki Yeri Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974 Ss.177-189
891 Yand Kerim 1975 Türk Atasözlerinde Kişi Adları Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.329
1591 Acaroğlu M. Türker 1975 Türk Halkbilgisi Kaynakçası Üzerine Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı B.Ü. Folklor Kulübü Yayınları İstanbul Ss.9-39
1641 And Metin 1975 Yapma Atın Dünya Ve Türk Folklorunda Yeni Dramatik Önemi Ve İşlevi Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.23 – 59
2046 Nahya Osman 1975 İslâm-Türk Hukukunda Örf Ve Adetlerin Önemi Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974 Ss.103-109
2111 Özder M. Adil 1975 Türk Halk Biliminde İncili Çavuş Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.179 – 189
2156 Sekerbay Yılmaz 1975 Halkbilimsel Filimlerin Yapım Tekniği Üzerine Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.189 – 209
2157 Sernikli Güner 1975 Türkiye’de Halkbilim Üzerine İlk Düşünceler Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974 Ss.143-161
2375 Canpolat Mustafa 1975 Divanü Lügat’it Türk’te Şamanizm İzleri Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974 Ss.19-35
2518 Nahya Osman 1975 Gelenek Ve Göreneklerimizin Ticari Hayatımızdaki Önemi Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.171 – 179
2528 Örnek Sedat Veyis 1975 Türk Folklorunda Ad Seçme Ve Ad Koyma Boğaziçi Üniversitesi Halkbilimi Yıllığı B.Ü. Folklor Kulübü Yayınları İstanbul Ss.101-113
2626 And Metin 1975 Dramatik Köylü Gösterilerinin Ritüel Niteliği Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974 Ss.1-19
62 And Metin 1976 Komşu Kültürlerde Dramatik Köylü Oyunarı Ve Türk Etkisi Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975 Ss.1-27
256 Doğanç Ayhan 1976 Gelenek Sözcüğünün Düşündürdükleri Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975 Ss.65-67
374 Gökyay Orhan Şaik 1976 Birkaç Deyim Üzerine Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975 Ss.67-75
805 Tan Nail 1976 Mânilerimizde Halk Hikâyesi Kahramanları Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975 Ss.123-129
914 Yund Kerim 1976 Atasözlerimizde Geçen İstanbul Yer Adları Ve Açıklamaları Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975 Ss.171-195
991 Cunbur Müjgân 1976 Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Etnografya Ve Folklor Unsurları Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975 Ss.41-55
1013 Dizdaroğlu Hikmet 1976 Halk Şiirine Değişik Açıdan Bir Bakış Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975 Ss.55-65
1314 Cunbur Müjgân 1976 Ahi Gelenek Ve Görenekleri Üzerine I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.59-79
1450 Noyan Bedri 1976 Bektâşî Ve Alevî’lerde Hukuk Düzeni (Düşkünlük) I.Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.189-215
1709 Başar Zeki 1976 Halk Hekimliğinde Sülük I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.29-41
1819 Dinçer Ferruh 1976 Türk Folklorunda Veteriner Hekimliği I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.85-93
1857 Erdentuğ Nermin 1976 Türkiye Geleneksel Toplumlarında Başlık I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.93-101
2088 Önder Ali Rıza 1976 Geleneksel Halk Hukuku I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.225-241
2210 Tan Nail 1976 Türkiye Halk Meteorolojisinde Hava Tahmini I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.249-283
2298 Ünver A. Süheyl 1976 Hemen Her Yerde Birbirlerinden Farklı Mistik Folklor İle İyi Telkin Tedavileri Esasları Ve Buna Bursa’nın Verdiği Tam Bir Örnek I.Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.385-415
2334 Acıpayamlı Orhan 1976 Türk Folklor Ürünü Yağmır Duasıyla İlgili Yapı Ve Fonksiyon Sorunları I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.1-9
2371 Beysanoğlu Şevket 1976 Eshab-I Kehf’in Yeri I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.41-49
2380 Çağatay Saadet 1976 Altay Türklerinde Kıyamet Anlayışı I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.79-85
2439 Gülensoy Tuncer 1976 Türklerde ‘Dokuz’ Sayısı I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.111-123
2444 Gürsoy Akile 1976 Muradoba Köyündeki Dinsel İnançlar Üzerine Bir Çalışma I.Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.123-133
2448 Hınçer İhsan 1976 İnançlarımız Açısından Yatırlar Ve Ziyaretlerin Müspet Yönleri I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.133-141
2492 Kırzıoğlu Fahrettin 1976 Gürcistan’da Eski-Türk İnanç Ve Geleneklerinin İzleri I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.141-167
2512 Mahmuti Sabahat 1976 Ohri Türkleri Arasındaki Görenekler Ve Dolayısıyle Okunulan Mâniler I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.167-177
2543 Öztelli Cahit 1976 Eski İnançların Bugünkü İzleri I. Uluslararası Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve İnançlar Kültür Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara Ss.241-249
2577 Tanyu Hikmet 1976 Türklerde Ağaçla İlgili İnançlar Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı 1975 Ss.129-143
İlk kayıt Önceki Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş