büyük önder

cutam_logoÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Nutuk'tan bölümler (sunu)
Atatürk'ün sesinden 10. Yıl Nutku

Türk Dili Üzerine (sunu)
Türkçesi varken... (sunu)
Okur yazar mısınız? (sunu)
Nevruz Sunusu


Akademik

<21428 -> Makale

< 8079 -> Yazar

Bizi izleyin: facebook  instagram  twitteryoutube

26 Haziran 2024 Kültür Evi Etkinliği yeni

ÇÜTAM Haziran Ayı Konuşmaları yeni

Doğumunun 100. Yılında Yaşar Kemal Sempozyumu
(2-3 Kasım 2023)

1 Ocak 2022-1Kasım 2022 Erişim İstatistiklerimiz

Kültür Evi Etkinliklerimiz (334 etkinlik)

Merkezimiz 2019-2022 Yılı Faaliyetleri

ÇÜTAD TR-DİZİN'de

Kültür Evi 2022 Yılı Etkinlik Afişlerimiz  (34 afiş)

Kültür Evi 2021 Yılı Etkinlik Afişlerimiz  (47 afiş)

 

ÇÜTAM-Kısacıkzade Konağı
ÇÜTAM-Kültür Evi
Kısacıkzade Konağı

cutad_logo

Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi

||Site İçi Kapsamlı Arama
||Yeni Sözler Projesi

Atatürk Sayfaları

Veritabanları

Sempozyum-Kongre ve Çalıştaylar

Çanakkale

Yayın-Tanıtım

Türk Dil Kurumu

İnternet

Ansiklopedi

ÇÜTAM

Merkezimiz Türk edebiyatı, Türk dili, lehçeleri ve ağızları, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları, Türk tarihi, Türk sanatı, halk kültürü alanlarında araştırma ve uygulama çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere kurulmuştur.

Merkezimizin, Üniversitemizde yıllardır yapılan araştırmalarla öğrencilerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek, Üniversitemizde yapılan çalışmaları duyurmak amacıyla aşağıda sıralanan konu başlıklarında oluşturulan veri tabanının zenginleştirilip yayınlanarak bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır:
1. Türk Edebiyatı
2. Türk Dili
3. Türk Sanatı
4. Halk Kültürü
5. Türk Tarihi
6. Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları
7. Çukurova Bölgesi Dil ve Edebiyat ve Halk Kültürü Araştırmaları

Makale yayını

Değerli araştırmacılar, 

Son 20 yıla damgasını vuran bilgi teknolojileri ve bilişim çalışmaları, toplumsal yaşamı ve düşünüş biçimlerini de etkilemiş, bilgiye hemen her yerden erişim çok hızlı ve kolay bir duruma gelmiştir. Diğer bilim alanlarında olduğu gibi Türk dili edebiyatı, tarihi, sanatı ile ilgili araştırma konularında üretilen bilginin de internet adı verilen genel bir bilgilenme ve iletişim ortamında sunulması büyük önem kazanmıştır. İnternet, tek yanlı olarak bilgi sunumunun yanında, bilginin üretim sürecinde de rol oynamaktadır.

Yeni yüzyıl, bilgiye sahip olanların güçlü olacağı bir yüzyıl olacaktır. Bilgi sahibi olmak, bilgiye hızlı ve seri şekilde ulaşabilmek, bilgi üretebilmek ve ürettiği bilgiyi hakim kılabilmek, yeni yüzyılın başlıca aktörlerinin belirleyici nitelikleri olacaktır.

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi web sitemizde (www.turkoloji.cu.edu.tr) Türk dili, edebiyatı, tarihi, sanatı, dilbilim, halkbilim vb. konularında makale ve bildiri yayınlama ve bu yayınları bir veritabanı çerçevesinde oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir. Merkezimiz web sitesi, yukarıdaki konularla ilgili olarak internette herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir yayın, kaynakça vb. bir internet başvuru kaynağı olma yolunda ilerlemektedir. Sitemizde makale arama, sorgulama ve bu sürece bağlı sonuçların gösterimi çalışmaları da bir yandan yürütülmektedir.

Bu bağlamda, internette Türk dili, edebiyatı, tarihi, sanatı kısacası Türk kültürünün tanıtılması ve yayılması amacıyla web sitemiz (http://turkoloji.cu.edu.tr) yayınını sürdürmektedir. Ayrıca, Halk Kültürü Müzesi oluşturma çalışmalarımızda sürmekte olup şu ana kadar 1500’den fazla müze objesi derlenmiştir.

İnternette Türkçe akademik içeriğin artırılması için çalışmalarımız sürmektedir. Sitemizde yayımlanmak üzere, "hakemli dergi"lerde yayımlanmış makalelerinizi, bildirilerinizi bekliyoruz. Alanla ilgili kitap tanıtımları da sitemizde yayımlanmaktadır.

Merkezimiz web sitesinde yayımlanan ya da bağlantı verilen makale ve bildirilerin sorumluluğu yayımcıya ve yazarına aittir.

Bu kapsamda,  yayımlanmasını istediğiniz makalelerinizi sitemizde yayımlanmak üzere Prof. Dr. A. Deniz Abik ve cutam2017@gmail.com adresine iletebilirsiniz. Sitemizde yer alacak yayımlanmış yazıların künyelerinin belirtilmesi de önem taşımaktadır.

Prof. Dr. A. Deniz Abik
Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

|İletişim | ©2022 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi | Tasarım ve Veritabanları Dr. Öğr. Üyesi B. Tahir Tahiroğlu

Bu ağkümesi en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında görüntülenir.

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Tel: 0 322 3387118       0322 3386084-2693

Bu site en iyi 1024*768 piksel çözünürlükte izlenir.