:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 214556 Zuhal Do?an 2008 100 Fatma Erkman
Göster 214578 Derya Girgel 2008 84 Hasan Alt?nzencir
Göster 215068 Emrullah Yakut 2008 262 A. Azmi Bilgin
Göster 215104 Oktay Akraz 2008 244 Metin Y?lmaz
Göster 215644 Vildan Emre 2008 172
Göster 215724 2008 312
Göster 215740 ?sa ?evik 2008 290
Göster 215752 Arzu Polato?lu 2008 102 Mehmet Demirci
Göster 216928 Evin Ero?lu 2008 205 ?brahim K?br?s
Göster 216929 Burcu Eren 2008 87
Göster 216938 2008 151
Göster 216944 2008 158 ?brahim K?br?s
Göster 217062 Emine Seymen 2008 212 Mine Mengi
Göster 217101 Mustafa Bal 2008 119 Bedri Aydo?an
Göster 217192 2008 342 Refiye Oku?luk ?enesen
Göster 217193 Nabi Kobotarian 2008 770 Erman Artun
Göster 217214 Safiye Y?lmaz 2008 383
Göster 218217 2008 275 Ramazan Kaplan
Göster 218222 Nazl? Sa?lam 2008 182 Ramazan Kaplan
Göster 218248 2008 363 Doktora
Göster 218353 2008 109
Göster 218386 Mehmet Kaygana 2008 750 ?erif Akta? Doktora
Göster 218401 2008 1106 Doktora
Göster 218439 Leyla Ka?n?c? Nedim Divan?'nda mimari, e?ya ve k?yafet 2008 124 Ahmet Mermer
Göster 218471 Salim Pilav 2008 1014 Cemal Kurnaz Doktora
Göster 218519 ?eyda Bay?nd?r ?ehdi Divan? 2008 397
Göster 218534 2008 1126
Göster 218544 Dinara Du?sebayeva Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" ve Muhtar Avezov'un "Abay Yolu" adl? eserinin tema bak?m?ndanincelenmesi 2008 463 ?erif Akta? Doktora
Göster 218569 Ay?e Nur Mermer 2008 252 Ali Y?lmaz
Göster 218614 Emel Kaya 2008 1129 Yakup Karasoy Doktora
Göster 218624 Fatih Erbay 2008 1034 Mustafa Toker Doktora
Göster 218686 2008 302
Göster 218687 2008 243
Göster 218697 Mehmet Turgutlu 2008 235
Göster 218753 2008 334 Mustafa Toker
Göster 218791 Yasemin Yavuz Hekim Hayreddin'in Kit?b-? Akr?b?d?n'i 2008 284 Yakup Karasoy
Göster 218839 "Varl?k dergisinde ?iir ve edebi inceleme" 2008 412 Ayfer Y?lmaz
Göster 218840 2008 441 ?uayip Karaka?
Göster 218841 Zeliha Ar? 2008 323
Göster 218859 2008 205 ?smail Hakk? Aksoyak
Göster 218868 Petek Ersoy 2008 100
Göster 218874 ?mran A?ca Halit Ziya U?akligil'in romanlarinda yap? tema 2008 527 ?erif Akta? Doktora
Göster 218875 2008 762 Leyla Karahan Doktora
Göster 218944 2008 301 Fatma Ahsen Turan
Göster 218946 Ezgi Metin 2008 126
Göster 218947 Mirlanbek Nurmatov 2008 734 Naciye Y?ld?z
Göster 218950 2008 655 Doktora
Göster 218951 Sava? ?ahin 2008 175
Göster 218953 Mustafa Erdo?an 2008 910 Ahmet Mermer Doktora
Göster 218956 2008 560
Göster 218957 Janyl Myrza Bapaeva Tuva kamlar?n?n alk??lar? (inceleme - metin - aktarma) 2008 182 Ekrem Ar?ko?lu
Göster 218958 ?srafil Babacan 2008 508 Ahmet Mermer Doktora
Göster 218960 Ay?e Y?ld?z 2008 1370 Doktora
Göster 218962 Divan ?iirinde at 2008 471 Cemal Kurnaz
Göster 218963 2008 367 Mustafa Tatc?
Göster 218964 Harun Ceylan 2008 561
Göster 218970 2008 532
Göster 219001 2008 368 Ahmet Mermer
Göster 219157 2008 114 Ahmet Y?lmaz
Göster 219184 2008 132
Göster 219186 ?hsan Oktay Anar hayat?-eserleri-sanat? 2008 285
Göster 219239 Mustafa Durdu 2008 136 Ahmet Y?lmaz
Göster 219240 Melike Gedik 2008 391 Seyit Emiro?lu
Göster 219248 Hilal Do?an Kemal Tahir'in romanlar?nda kad?n kahramanlar 2008 243 Mehmet Tekin
Göster 219262 2008 123 Seyit Emiro?lu
Göster 219269 Satiye Da?? Safranbolu masallar? 2008 143 Ali Berat Alptekin
Göster 219347 Zeliha Gaddar 2008 622
Göster 219362 Afife Turgut 2008 354
Göster 219364 2008 374 Erdo?an Boz
Göster 219366 Esma Karaka? Raculi, hayat?, edebi ki?ili?i ve divan? 2008 348 A. ?rfan Aypay
Göster 219370 Emine Ada? 2008 531
Göster 219382 Ozan Ba?p?nar 2008 452
Göster 219386 2008 309
Göster 219391 Nuriye Bozdemir 2008 127
Göster 219397 ?irin Aydo?an Sel?nikli Akif Efendi?nin hayat?, edebi ki?ili?i, div?n? 2008 285
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son