:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 86 Sabahat Beyzadeo?lu Zati'nin 50 gazelinin tahlili (1054-1104) 1990 132
Göster 302 L. Nihal Yazar Halvetiyyenin ?a'baniyye kolu ve ?a'ban-? Veli 1985 100
Göster 303 1985 231 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 314 ?ahin ?brahim Tevfik Nezad'?n hayat? 1986 78
Göster 315 Himmet Biray 1985 70 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 316 Vecihi Bey'in hikayelerinde fiktif yap? 1985 190 Sad?k Tural
Göster 317 Serpil Hayber Ebubekir Haz?m Tepeyran'?n hikayeleri ve romanlar? 1986 113 Bilge Ercilasun
Göster 318 Ay?e ?lker 1985 118 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 329 Mustafa U?urlu Munyetu'l Guzat: Metin-index 1984 299 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 332 Ali Osman Co?kun 1985 185
Göster 333 K.Mehmet Gece 1985 111 A. Bican Ercilasun
Göster 334 ?smet Cemilo?lu 1986 49 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 337 1986 243 Sad?k Tural
Göster 343 Osmaniye tatar a??z? 1985 197 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 365 ?rfan Topal Ta?l?cal? Yahya Bey Divan?'nda din ve tasavvuf 1986 138
Göster 366 Develi a?z? 1987 143 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 367 1985 134 Sad?k K. Tural
Göster 391 1985 167
Göster 392 Ahmet Mermer Ta?l?cal? Yahya Bey Divan?'nda nebatlar 1985 144
Göster 393 Mehmet Kiremit 1986 136 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 402 Yavuz Demir Ta?l?cal? Yahya Bey Divan?nda sevgili ve sevgiliye ait fiziki unsurlar 1986 194
Göster 449 Canan Akkoyunlu 1986 152
Göster 451 Yakup Kadri'nin romanlar?nda Anadolu 1985 130 Bilge Ercilasun
Göster 462 1986 190 Ahmet B. Ercilasun
Göster 469 1985 144 Sad?k Tural
Göster 470 Mehmet Ali Uyar 1985 79
Göster 523 Mehmet Sar? 1986 272
Göster 527 1985 133 Ahmet B. Ercilasun
Göster 568 Nevzat Kale 1985 136 Ahmet Bican Ercil?sun
Göster 570 Develi'li A??k Seyrani ve ?iirleri 1985 780
Göster 583 Ali Yak?c? Niyazi-i M?sri'nin divan-? ilahiyat?'? 1985 226
Göster 587 Ali Atalay 1986 114
Göster 838 M.Fatih And? 1987 484
Göster 843 Mahmut Babacan 1987 123 Zeynep Kerman
Göster 850 1987 235
Göster 851 Ulya Nisar 1987 236
Göster 852 Berna Karahan 1987 172 Ali Alparslan
Göster 869 Cemil Ertonga 1987 192 Ali Alpaslan
Göster 918 1986 209 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 960 Ferhat Tamir 1985 188 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 961 Mehmed Akif Ersoy'un ?iirlerinde sosyal meseleler 1986 255 Bilge Ercilasun
Göster 985 ?lyas Ya?c? Devrez vadisi a?z? ses ve ?ekil bilgisi 1986 246 Ahmet B. Ercilasun
Göster 998 1986 397 Sad?k K. Tural
Göster 1001 Nigar Kasap Peyami Safa'n?n romanlar?nda e?itim meselelerinin ele al?n??? 1987 123
Göster 1012 1984 175 Sad?k Tural
Göster 1013 1985 135 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 1014 1985 171 Bilge Ercilasun
Göster 1015 Mehmet Temizkan Hayreti Divan?'nda a??k 1986 287 M. Nejat Sefercio?lu
Göster 1020 Mustafa Tatc? Hayreti Divan'?nda din ve tasavvuf 1986 225
Göster 1021 Erzurumlu ?brahim Hakk? Divan'?nda a?k 1986 139
Göster 1040 Yakup Karasoy 1985 88 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 1059 Leyla Karahan 1985 911 Ahmet Bican Ercilasun Doktora
Göster 1101 Ahmet Sevgi 1984 107
Göster 1102 1986 583
Göster 1104 Mustafa ?bni Muhammed Ankaravi Yasin Suresi Tefsiri 1986 120 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 1476 Bezmi Nusret Kaygusuz'un hayat? 1987 67
Göster 1520 Mehmet Tekin Peyami Safa'n?n romanlar?n?n yap? ve anlat?m teknikleri bak?m?ndan incelenmesi 1986 332 M. Orhan Okay Doktora
Göster 1554 Hayrettin Rayman Karacao?lan'?n ?iirlerinde ahenk 1987 70
Göster 1624 1984 282 M. Kaya Bilgegil Doktora
Göster 1626 Cengiz Ketene Ahmet Midhat Efendi'nin romanlar?nda mekan 1987 228 Doktora
Göster 1699 1985 685 Doktora
Göster 1700 1986 348 Kaya Bilofgil Doktora
Göster 1702 Orhan Yavuz 1986 355 A. Mertol Tulum Doktora
Göster 1804 1987 440 Ali Alparslan
Göster 1860 Kadir Atlansoy 1987 151 Mustafa Kara
Göster 1938 Hayati Develi 1987 75 Mertol Tulum
Göster 1980 Bayburt'lu Celali (hayat?, sanat? ve ?iirleri) 1987 120
Göster 1993 Naz?m H. Polat 1984 235 M. Orhan Okay Doktora
Göster 2028 Metin Akku? 1987 207 Haluk ?pekten
Göster 2030 Sakinameler ve Edirneli Revani'nin ??aretname'si 1987 286 Haluk ?pekten
Göster 2031 Selahaddin Enis (hayat?, edebi ki?ili?i, hikayecili?i) 1987 228 ?erif Akta?
Göster 2041 Gani-zade Nadiri hayat?, edebi ki?ili?i, eserleri, divan? ve ?eh-namesinin tenkidli metni 1985 460 Doktora
Göster 2059 1987 86 Kemal Eraslan
Göster 2658 Shawky Hassan Ahmed Abdo Shaban 1987 402 A. Mertol Tulum Doktora
Göster 2717 Vahap Kabahasano?lu 1987 221 Ayhan Songar Doktora
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son