:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 187343 Ahmet Da?l? 2006 136
Göster 53604 1996 126 Ne?e Onural
Göster 42364 Fikret Uslucan 1995 468
Göster 174962 2006 240
Göster 210081 Ebru Kavas 2007 260
Göster 54555 M.Fetih Yanarda? 1995 190
Göster 42536 "?blis" adl? piyesin dil incelemesi 1995 259 Hidayet Kemal Bayatl?
Göster 86056 Zeynep Uysal Elkatip 1999 376 Doktora
Göster 42556 1995 819 Hidayet Kemal Bayatl?
Göster 210570 Ahmet Durmu? Ta?demir 2007 455
Göster 31723 1994 561 Orhan Okay
Göster 42367 1994 88
Göster 162390 Tarana Abdullayeva "Molla Nasreddin" dergisinin Azerbaycan ?iirine katk?lar? 2005 358 Doktora
Göster 72694 Ahmet ?hsan Kaya 1998 296
Göster 188134 Emine Topal 2005 423
Göster 10122 "Peyami Safa" imzal? romanlarda fiktif yap? 1989 546 Sad?k Kemal Tural Doktora
Göster 42555 1995 654
Göster 117358 arzu Kalender "Taze can buldu cihan" Osmanl? ?iirinde bahar 2002 82 Mehmet Kalpakl?
Göster 61334 1997 248
Göster 218839 "Varl?k dergisinde ?iir ve edebi inceleme" 2008 412 Ayfer Y?lmaz
Göster 140659 2003 339
Göster 140652 Yasemin Yabuz 2003 582
Göster 188217 2005 812
Göster 14869 Lilien Buza? (Anonim) Hikaye-i Al-i Osman inceleme-metin 1990 225 Mehmet Akal?n
Göster 102039 2000 417
Göster 14843 Mehmetrahim Sait (Kitab-? K?rk Sual) metin ve indeks 1990 242 Mehmet Akal?n
Göster 13773 ?sa Kayaalp 1. Ahmed ve divan? 1991 110
Göster 54395 1996 264 Doktora
Göster 125323 2002 455 A. Deniz Abik
Göster 100272 Defne Bilir 12 Mart romanlar? tematik inceleme (1970-1980) 2001 179 Abide Do?an
Göster 210647 Y?lmaz Yasemin 2007 409 Zikri Turan
Göster 61349 Funda Sezgin 1997 352 C. Vedat Uygur
Göster 125702 2003 382
Göster 104860 Abdurrahim Elveren 2001 469 Muhammet Nur Do?an
Göster 209759 Mestan Y?ld?r?mer 2007 244 Sebahat Deniz
Göster 32201 1994 429 Mine Mengi Doktora
Göster 123089 2003 103 Selami Ece
Göster 109355 Hamza Koluk?sa 2001 108 Ali Kafkasyal?
Göster 109086 2001 294
Göster 72562 Mehmet Emin ?nan 16. as?r ?airlerinden Za`ifi ve Ba?-? Behi?t mesnevisi 1998 130
Göster 172842 2006 157 Bekir ?i?man
Göster 218639 2007 747 Emine Yeniterzi Doktora
Göster 24175 Sabahat Deniz 1992 463 Nejat Sefercio?lu Doktora
Göster 42379 Yavuz Bayram 1995 205 Ali Osman Co?kun
Göster 27377 Nuray Kartal 1994 621 Nejat Sefercio?lu Doktora
Göster 209809 2007 149 Sebahat Deniz
Göster 190664 2006 229 Menderes Co?kun
Göster 111265 Hasan Kuruta? 2002 170
Göster 107021 ?brahim Hakan Karata? 2001 252
Göster 172785 2006 284 Hamiye Duran
Göster 209712 2006 316
Göster 209830 2006 285
Göster 123280 2003 1155 Saim Sakao?lu Doktora
Göster 209757 2006 227 Ahmet Topalo?lu
Göster 209832 ?shak Algan 2005 432
Göster 209672 Dilek Karaya??z 2006 237
Göster 209878 2005 386 Ahmet Topalo?lu
Göster 209718 Erhan Akta? 2005 358
Göster 209746 Zahide Okun 2006 211 Ahmet Topalo?lu
Göster 209689 Selvet Isparta 2006 408 Ahmet Topalo?lu
Göster 133801 17. yy Divan ?airi ?erif Nehci, hayat?, eserleri ve Divan?'n?n Tenkitli Metni 2003 593 Ahmet Mermer
Göster 137178 17. yy ?airlerinden Fehim, Na?ili ve Ne?ati divanlar?nda kozmik unsurlar 2003 49 ?ener Demirel
Göster 205607 Aysel E?ri 17. yy. ?airlerinden Hikmeti ve Divan? 2007 399 Cemal Kurnaz
Göster 209760 Neslihan Balc? Eri? 2006 259
Göster 206730 2007 197
Göster 209891 17.yy ?airlerinden Dimetokal? Vahdeti'nin divan?n?n tenkitli metni 2006 159 Sebahat Deniz
Göster 161606 2005 209 Bekir ?i?man
Göster 209873 Ali Y?ld?z 2007 175
Göster 160633 Gamze Demirel 2005 455 Doktora
Göster 188413 Hafize Gamze Demirel 2005 887 Doktora
Göster 209899 Meryem Kurumehmet 2006 257 Sebahat Deniz
Göster 62239 1997 1800 Doktora
Göster 63015 1997 274 ?smet Cemilo?lu
Göster 30398 18. yy. tezkirelerinde edebiyat ara?t?rma ve tenkidi 1993 551 Doktora
Göster 209784 2007 250 Sebahat Deniz
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son