:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 42413 Yahya Bey Divan? gramer indeksi -2 cilt- 1994 815
Göster 142641 Orhan Pamuk roman?nda atmosfer 2003 66
Göster 54001 1996 325 Mustafa Balc?
Göster 122597 2002 403 Doktora
Göster 64151 A. Ferit Taktak Sand?kl?l? Fikri hayat? ve divan? 1997 360 Mehmet Sar?
Göster 72705 A. Halim Ula? N. Ali Akkirmani, hayat?, edebi ?ahsiyeti ve Gavriye mesnevisi (tenkitli metin-inceleme) 1998 384
Göster 20888 Nam?k Kemal'in tiyatrosu 1992 329 ?erif Akta? Doktora
Göster 21280 A.?rfan Aypay 1992 1066 Doktora
Göster 42571 A.Mecit Canatak Muhbir gazetesinin sistematik tahlili 1995 94
Göster 26103 1993 224
Göster 25539 A.Mevhibe Co?ar 1993 58 Mertol Tulum
Göster 62104 Abdul Samet ?engil 1997 452 Mustafa ?sen
Göster 206048 Abdulbasit Sezer Murathan Mungan'?n mensur eserlerinde halk bilimi unsurlar? 2007 461 Ensar Aslan Doktora
Göster 110096 Abdulhak Halim Ula? 2002 509 Doktora
Göster 17957 Zaifi ve Bustan-? Nasay?h'? (inceleme-tenkitli metin) 1991 317 Cemal Kurnaz
Göster 81432 Abdulhakim Mehmet 1999 264 Alimcan ?nayet
Göster 204944 Abdulhakim Mehmet Uygur halk destanlar? (icra merkezli ve kar??la?t?rmal? bir ara?t?rma) 2006 870 Metin Ekici
Göster 52753 Abdulhalim Ayd?n Un Travil compare sur les trilogies de Jean Giono et de Ya?ar Kemal 1996 267 Doktora Frans?zca
Göster 117932 1998 787 Mustafa ?sen Doktora
Göster 122264 2002 172
Göster 190173 2006 618 Sad?k Armutlu
Göster 87454 Abdulkadir Da?l? Fatma Aliye Han?m'?n "Re`fet" roman? (Tahlil ve yeni harflere aktar?lmas?) 1999 181
Göster 210650 Abdulkadir Durmu? 2007 225 Mehmet Emin Agar
Göster 140396 Abdulkadir Emeksiz ?stanbul manileri 2003 366 Doktora
Göster 72778 Abdulkadir Erkal 1998 324 Turgut Karabey
Göster 19717 Abdulkadir Hayber 1989 581 Bilge Ercilasun Doktora
Göster 219756 Abdulkadir Kayhan 2005 198 Cihan Okuyucu
Göster 95996 2000 241
Göster 54010 1996 375 Zikri Turan
Göster 191059 Abdulkerim Karadeniz 2006 178
Göster 30414 Abdullah Acehan Kemal Mehmet Alt?nkaya hayat?-eserleri-sanat? 1994 116 Halim Serarslan
Göster 73163 Abdullah Acehan Halit Fahri Ozansoy hayat?, eserleri, sanat? 1998 578 Orhan Okay Doktora
Göster 51855 Abdullah Arslan Bekir Fahri (?diz) hayat?-edebi ki?ili?i-eserleri 1996 171
Göster 133812 Abdullah Ayd?n Fenayi Cennet Mehmed Efendi ve Divan? 2003 459 Cemal Kurnaz
Göster 9543 Abdullah Azmi Bilgin 1990 310 Kemal Eraslan Doktora
Göster 20810 Abdullah Ba?demir Kitab-? ?skender 200a-300b (giri?-metin-dizin) 1992 315
Göster 62456 Abdullah Ba?demir 1997 721 Doktora
Göster 107218 2001 325 Y.Sad?k Armutlu
Göster 73264 Abdullah Bulut Sofyal? Yusuf Rasih hayat?, edebi ?ahsiyeti, divan?n?n tenkitli metni 1998 200 M. Naci Onur
Göster 36851 Niyazi-yi M?sri Hazretleri`nin gazellerine yap?lan ?erhler 1994 233 Mustafa Tahral?
Göster 108617 2001 438 Turgut Karacan Doktora
Göster 211350 Abdullah Day?o?lu 2007 261 Mehmet Tekin
Göster 173300 Abdullah Demirci 2006 391 Doktora
Göster 188935 Abdullah Do?an 2006 335 ?eref Boyraz
Göster 26476 1993 213
Göster 92209 Abdullah Eren 1999 181 Ahmet Hilmi ?mamo?lu
Göster 189396 Abdullah Harmanc? 2006 369 Mehmet Tekin
Göster 215583 Abdullah Kara 2007 373 Azmi Bilgin
Göster 122226 Abdullah Karaca Kemalpa?azade`nin Dekay?k` ul-Hakay?k`? (metin-indeks) 2002 204 Adnan Karaismailo?lu
Göster 42396 1995 137 Muzaffer Akku?
Göster 141355 2004 757 Doktora
Göster 187725 Dede Korkut hikayelerinde s?fat tamlamalar? 2005 267 ?ahin Barano?lu
Göster 72572 Abdullah ?ahin Kilis`li Abdullah Sermest (Halis) divan? (metin-inceleme) 1998 398
Göster 43662 Abdullah Tataro?lu Muhiti hayat?, eserleri ve edebi ki?ili?i, divan?n tenkidli metni 1995 338
Göster 961 Mehmed Akif Ersoy'un ?iirlerinde sosyal meseleler 1986 255 Bilge Ercilasun
Göster 215142 Abdullah Y?lmaz 2007 257
Göster 105009 Abdulmecit Canatak 2001 785 Nejat Birinci Doktora
Göster 127822 Abdulmecit ?slamo?lu 2003 206 Mehmet Akku?
Göster 218234 Abdulmecit ?slamo?lu 2007 1158 Mehmet Akku? Doktora
Göster 160632 Abdulselam Arvas 2005 285
Göster 122278 Abduraop Polat Musa Sayrami, Tarih-i Hamidi, inceleme-metin-dizin 2002 513 Doktora
Göster 104860 Abdurrahim Elveren 2001 469 Muhammet Nur Do?an
Göster 94471 Abdurrahim Karadeniz 2000 269 ?erif Akta?
Göster 191316 Abdurrahman Adak 2006 401 Ali Y?lmaz Doktora
Göster 125309 Abdurrahman Alkan 2002 127 Mustafa Apayd?n
Göster 106564 Abdurrahman Bilgin Keyhusrev ve Gu?tasb hikayesi 2001 266 Ceval Kaya
Göster 127778 Abdurrahman Da? 2003 315 Nesimi Yaz?c? Doktora
Göster 54538 1994 239 Ensar Aslan
Göster 53225 Abdurrahman Kaplan 1996 128 Abdulkadir Donuk
Göster 209829 Abdurrahman Kaya 2005 336
Göster 30493 Kitab-? Mukaddime-i Ebu'l-Leysi's Semerkandi (imla-gramer-tenkitli-metin-indeks) 1994 322 Orhan Yavuz
Göster 210423 2007 80 Mehmet Sait Do?an
Göster 3821 Abdurrahman Takirdaro?lu 1988 93 Efrasiyap Gemalmaz
Göster 32178 Abdurrahman Tarikdaro?lu 1994 434 Toparl? Recep Doktora
Göster 73216 Abdusselami Y?ld?z ?anl?urfa`da enbiya k?ssalar? 1998 166 Muhsin Kalk???m
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son