:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 141278 Metin Akar 1980 515 Doktora
Göster 147357 Mehmet Alev 1983 316 Doktora
Göster 160417 Sema U?urcan 1983 636 Mehmet Kaplan Doktora
Göster 1624 1984 282 M. Kaya Bilgegil Doktora
Göster 1993 Naz?m H. Polat 1984 235 M. Orhan Okay Doktora
Göster 144845 Be?ir Amir 1984 321 Ali Alparslan Doktora
Göster 160599 Mohammad Jalal Shams 1984 480 Ali Alparslan Doktora
Göster 163278 Pakize Erci? 1984 466 Doktora
Göster 163801 1984 784 Muharrem Ergin Doktora
Göster 1059 Leyla Karahan 1985 911 Ahmet Bican Ercilasun Doktora
Göster 1699 1985 685 Doktora
Göster 2041 Gani-zade Nadiri hayat?, edebi ki?ili?i, eserleri, divan? ve ?eh-namesinin tenkidli metni 1985 460 Doktora
Göster 162078 Leyla Karahan 1985 911 Ahmet Ercilasun Doktora
Göster 162085 1985 725 Doktora
Göster 1520 Mehmet Tekin Peyami Safa'n?n romanlar?n?n yap? ve anlat?m teknikleri bak?m?ndan incelenmesi 1986 332 M. Orhan Okay Doktora
Göster 1700 1986 348 Kaya Bilofgil Doktora
Göster 1702 Orhan Yavuz 1986 355 A. Mertol Tulum Doktora
Göster 1626 Cengiz Ketene Ahmet Midhat Efendi'nin romanlar?nda mekan 1987 228 Doktora
Göster 2658 Shawky Hassan Ahmed Abdo Shaban 1987 402 A. Mertol Tulum Doktora
Göster 2717 Vahap Kabahasano?lu 1987 221 Ayhan Songar Doktora
Göster 3245 Yusup Beg-Ahmet Beg Destan? 1987 441 Dursun Y?ld?r?m Doktora
Göster 3750 Muhsin Kevser Nuri Erbil ve Amirli a??zlar? 1987 264 Faruk Timurta? Doktora
Göster 10608 Uygurca Sadaprarudita ve Dharmodgata Bodhisattva hikayesi 1987 491 Mustafa Canpolat Doktora
Göster 13647 Durali Y?lmaz 1987 143 Doktora
Göster 19696 Ahmet Sevgi Latifi (hayat? ve eserleri) inceleme-metin 1987 542 Doktora
Göster 3330 ?smet Cemilo?lu 1988 555 Ahmet Bican Ercilasun Doktora
Göster 4450 1988 321 Sad?k K. Tural Doktora
Göster 4451 1988 602 Bilge Ercilasun Doktora
Göster 4516 Nesrin Ta??zade 1988 321 Bilge Ercilasun Doktora
Göster 4791 Nihal Nomer Karaman Cemali ve Divan?n?n tenkidli metni 1988 431 Ali Alpaslan Doktora
Göster 10643 Ali ?ir Nevayi Bedayi'u'l-Vasat (inceleme-metin-dizin) 1988 938 Mustafa Canpolat Doktora
Göster 4915 Saadet ?anl? 1989 207 Ali Alpaslan Doktora
Göster 5636 1989 437 Ali Alpaslan Doktora
Göster 5946 Hasan Kolcu 1989 385 Doktora
Göster 6503 Cengiz Aydemir 1989 262 Doktora
Göster 6964 Kudret Altun 1989 588 Ali Alparslan Doktora
Göster 7221 Safayi ve Tezkiresi (3 cilt) 1989 1161 Alparslan Ali Doktora
Göster 7377 Emine Yeniterzi Divan ?iirinde na't (2 cilt) 1989 930 Doktora
Göster 7402 Mustafa Cemilo?lu 1989 565 Doktora
Göster 7417 Yakup Karasoy ?iban Han Divan? (inceleme-metin) (2 cilt) 1989 859 Ahmet Bican Ercilasun Doktora
Göster 7547 Ceval Kaya Altun Yaruk (Suvarnaprabhasottama-Sutra) giri?-metin-dizin (2 cilt) 1989 779 Muharrem Ergin Doktora
Göster 7730 ?pek Bilgen 1989 186 Talat Tekin Doktora
Göster 8151 Hasan Akay 1989 859 Zeynep Kerman Doktora
Göster 8957 Zehra Toska 1989 766 Ali Alparslan Doktora
Göster 9088 Mustafa Argun?ah Muhammed Bin Mahmud ?irvani Tuhfe-i Muradi (inceleme-metin-dizin) 1989 671 Mehmet Akal?n Doktora
Göster 9091 Mehmet Emin A?ar 1989 1104 Mehmet Akal?n Doktora
Göster 9094 1989 386 Doktora
Göster 10122 "Peyami Safa" imzal? romanlarda fiktif yap? 1989 546 Sad?k Kemal Tural Doktora
Göster 10127 Erdo?an Erol 1989 320 Doktora
Göster 10826 1989 1360 Mustafa Canpolat Doktora
Göster 15391 Mehmet Kahraman Divan edebiyat? tart??malar? (1930-1940) 1989 304 Orhan Okay Doktora
Göster 19633 Memduh ?evket Esendal -insan ve eser- 1989 460 Doktora
Göster 19636 Ahmet Buran 1989 382 Doktora
Göster 19717 Abdulkadir Hayber 1989 581 Bilge Ercilasun Doktora
Göster 9335 1990 587 Muharrem Ergin Doktora
Göster 9351 Yunus Emre'nin eserlerinin tahlili 1990 465 Bilge Seyido?lu Doktora
Göster 9375 Ali-?ir Nevayi, Sedd-i ?skenderi-metin inceleme-dizin (2 cilt) 1990 1129 Kemal Eraslan Doktora
Göster 9379 Asuman Akay 1990 203 Mertol Tulum Doktora
Göster 9380 1990 765 Mertol Tulum Doktora
Göster 9381 1990 304 Kemal Eraslan Doktora
Göster 9396 1990 344 Muharrem Ergin Doktora
Göster 9543 Abdullah Azmi Bilgin 1990 310 Kemal Eraslan Doktora
Göster 11750 Ali Osman Co?kun Simke?-Zade Feyzi Divan? (inceleme-metin-indeks) 1990 589 Cemal Kurnaz Doktora
Göster 11752 Kamil Akarsu Za'ifi Divan? metin, tahlil ve sistematik endeks 1990 582 Ayten Akmandor Doktora
Göster 11762 Mehmet Kiremit 1990 572 Ahmet Bican Ercilasun Doktora
Göster 11771 Yunus Emre Divan? (inceleme-metin) (2 cilt) 1990 1284 Doktora
Göster 11861 1990 471 ?smail Parlat?r Doktora
Göster 11950 Nilay I??ksalan 1990 415 Doktora
Göster 11986 Mahmut Kaplan Hayriyye-i Nabi (inceleme-metin) 1990 423 Doktora
Göster 12254 ?brahim Altunel 1990 664 Saim Sakao?lu Doktora
Göster 12434 Osman Horata 1990 697 Tulga Ocak Doktora
Göster 14530 M.Murat Yurtsever ?smail Hakk? Divan? (inceleme-metin) 1990 762 Mustafa Kara Doktora
Göster 14531 Sabiha Gemici 1990 633 Co?kun Ak Doktora
Göster 14865 1990 432 Doktora
Göster 17754 Mehmet Arslan Divan edebiyat?nda manzum surnameler (inceleme ve metinler) 1990 833 Doktora
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son