:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 122878 Ahmet Pek?en 2002 21 Muhammet Yelten
Göster 42564 Necdet Tozlu A??k Kul Nuri`nin hayat? sanat? ?iirleri 1995 29 Hayrettin Rayman
Göster 93798 2000 34 Zikri Turan
Göster 19224 Ru?en Deniz 1993 35 Mertol Tulum
Göster 36920 Muharrem Kesik 1994 42
Göster 17893 Mehmet Kalpakl? Divan ?iirinin edisyonunda bilgisayar kullan?m? metoduna giri? ve Fevri Divan?'n?n elektronik formu 1991 43 Ali Alparslan Doktora
Göster 103848 2001 45 ?erif Ali Bozkaplan
Göster 26068 Mehmet Uzman 1993 46 Hidayet Kemal Bayatl?
Göster 64344 Yukio Kodaka 1997 46 Tunca Kortantamer
Göster 102029 Meral Bulut A Comparative study of death in Turkish and English literatures 2000 47 ?ngilizce
Göster 54373 Zehra Piro?lu Yetimi (hayat?, eserleri, edebi ki?ili?i ve divan?n?n tenkidli metni) 1996 48
Göster 334 ?smet Cemilo?lu 1986 49 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 137178 17. yy ?airlerinden Fehim, Na?ili ve Ne?ati divanlar?nda kozmik unsurlar 2003 49 ?ener Demirel
Göster 4757 1988 51 Mertol Tulum
Göster 26555 1993 51 Hidayet Kemal Bayatl?
Göster 140563 Ak?n Tek 2003 51
Göster 17110 Erhan Kara Figurative language in modern Turkish literature: Polysemy based on metaphors 1991 52 ?ngilizce
Göster 53335 Meltem Kutay 1996 52 Nail Bezel ?ngilizce
Göster 61513 Mustafa Y?ld?z Nogay halk y?rlar? (metin-gramer) 1997 52 Naile Hac?yeva
Göster 96004 Nam?k Kaya 2000 52 Mesut Tek?an
Göster 4733 1988 53 Mertol Tulum
Göster 144005 2004 53
Göster 32187 1994 54 Yavuz Demir
Göster 42079 1995 55 Mustafa Asl?er Sanatta Yeterlilik
Göster 9741 Filiz Alsancak 1990 56
Göster 191007 Halime Ta?c? 2006 56
Göster 205936 2005 57 Ay?e ?lker
Göster 8887 1989 58 Nevin Selen
Göster 25539 A.Mevhibe Co?ar 1993 58 Mertol Tulum
Göster 36797 Esra Durmaz ?eyyad Hamza'n?n Ahval-? K?yamet'i 1994 59 Metin Akar
Göster 132618 Arzu Taran Ula?d?r 2003 59
Göster 102508 2001 60
Göster 42374 Amme tefsiri -metin-inceleme- 1995 61 Mehmet Ayd?n
Göster 42763 Ali Albayrak 1995 61
Göster 43636 Niyazi Sezen 1995 62 Naile Hac?yeva
Göster 43634 Ahmet Demirhan 1995 63 Naile Hac?yeva
Göster 108747 Nurjan Puka?ev 2002 64 Kenan Acar
Göster 41321 1995 65
Göster 71706 1998 65 Tunca Kortantamer
Göster 87279 1999 65 Halim Serarslan
Göster 104924 Ya?ar Kemal`in Ku?lar`da Gitti adl? eserinde devrik yap? 2001 65 Musa Duman
Göster 32226 1993 66 ?smet Cemilo?lu
Göster 116861 Ahmed Begdilla 2002 66 Cevdet ?anl?
Göster 142641 Orhan Pamuk roman?nda atmosfer 2003 66
Göster 220410 2008 66
Göster 1476 Bezmi Nusret Kaygusuz'un hayat? 1987 67
Göster 9697 Yakup Kavas Muallim Sadi (hayat?-?ahsiyeti ve edebi eserleri) 1990 67
Göster 12114 1990 68 Tunca Kortantamer
Göster 95942 ?smail Erbek Nef`i ve Naili divanlar?nda ?ikayet unsurlar? 2000 68
Göster 211449 2007 68
Göster 31777 Nalan Eren Language variation in "Three Popular Turkish Plays" 1994 69 ?ngilizce
Göster 315 Himmet Biray 1985 70 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 1554 Hayrettin Rayman Karacao?lan'?n ?iirlerinde ahenk 1987 70
Göster 32070 1994 70
Göster 103703 2001 70 ?ngilizce
Göster 108696 Asuman Omay 2001 70 Tunca Kortantamer
Göster 204532 Esra Cengiz 2006 70 Hasan Alt?nzencir
Göster 188691 2007 70
Göster 218411 2007 70
Göster 15641 Didar Akar WH-questions in Turkish 1990 71 ?ngilizce
Göster 15438 Alaaddin Korkmazlar 1991 71
Göster 51235 Emin Akkaya Michael A.H. Ende`nin "Momo" ve Peyami Safa`n?n "Matmazel Noraliya`n?n Koltu?u" eserlerinin anlat?m teknikleri, mekan ve zaman bak?m?ndan mukayesesi 1996 71
Göster 51934 Sibel Turga 1996 71 Sabiha Gemici
Göster 52605 Recai Y?ld?z 1996 71 Cemal Kurnaz
Göster 72413 Zobaideh Shadkam 1998 71
Göster 101782 Kaz?m Birin 2001 71 Erdo?an Boz
Göster 102024 Beyhan Uygun Temiz Halide Edip Ad?var ve feminist yaz?n 2001 71
Göster 117341 Sevil Tomur 2002 71 Talat Halman
Göster 208380 Fuzuli ve ?eyh Galib divanlar?nda ney metaforu 2007 71
Göster 27082 Necip Faz?l'da de?erler 1993 72 Bayraktar Bayrakl?
Göster 36619 Dursun Da?a?an 1994 72 Sad?k Tural
Göster 52556 1996 72 Mustafa ?sen
Göster 94122 Memnune Dane Tu?altay TRT`de haber dili 2000 72 Efrasiyap Gemalmaz
Göster 12230 ?afak Baran Ahmed Yesevi'nin hayat? eserleri ve eserlerindeki bilgi meselesi 1990 73 Fahreddin Olguner
Göster 16134 Ali Ta?tekin Varl?k Dergisi'nde edebiyat tarihi tart??malar? 1991 73 Yavuz Akp?nar
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son