:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 141278 Metin Akar 1980 515 Doktora
Göster 1101 Ahmet Sevgi 1984 107
Göster 160846 Ay?e ?lker 1984 122
Göster 163278 Pakize Erci? 1984 466 Doktora
Göster 470 Mehmet Ali Uyar 1985 79
Göster 162010 1985 232
Göster 162085 1985 725 Doktora
Göster 162237 Hatice Uzunal Kad? Burhaneddin Divan? (s. 1-30)`n?n gramatikal indeksi 1985 204
Göster 1626 Cengiz Ketene Ahmet Midhat Efendi'nin romanlar?nda mekan 1987 228 Doktora
Göster 19712 Mehmet Kara 1988 242
Göster 6503 Cengiz Aydemir 1989 262 Doktora
Göster 12683 Kenan Erdo?an Fuzuli Divan?'nda kozmografya ve tabiat 1989 155
Göster 19632 Nazan Kulo?lu 1989 369
Göster 19633 Memduh ?evket Esendal -insan ve eser- 1989 460 Doktora
Göster 19636 Ahmet Buran 1989 382 Doktora
Göster 11986 Mahmut Kaplan Hayriyye-i Nabi (inceleme-metin) 1990 423 Doktora
Göster 15641 Didar Akar WH-questions in Turkish 1990 71 ?ngilizce
Göster 19197 Esma ?im?ek 1990 865 Doktora
Göster 19210 1990 582 Doktora
Göster 17117 C.E. Faroe 1991 373
Göster 17224 Ramazan Korkmaz Sabahattin Ali-?nsan ve Eser- 1991 372 Doktora
Göster 20415 Zeki Co?kun 1992 276 Doktora
Göster 20992 Ali Duymaz 1992 683 Doktora
Göster 21216 Berat Demirci 1992 124
Göster 24185 1992 183 Doktora
Göster 30381 1993 162
Göster 30620 1994 241
Göster 53241 ?hsan Safi 1951-1955 y?llar? aras?ndaki edebi faaliyet (4 Cilt) 1996 1569
Göster 110054 Ali Eri?ik 2002 145
Göster 110500 2002 94
Göster 210904 Salih Sevim 2003 203
Göster 210634 Aliya Bashenova Kazak destanlar? (transkripsiyon, aktarma, metinin grameri) 2007 487
Göster 140772 Adnan Oktay 2003 354 A. Azmi Bilgin
Göster 215064 Bilal Alpayd?n Refi-i Kalayi Divan? ( inceleme-metin) 2007 456 A. Azmi Bilgin
Göster 215068 Emrullah Yakut 2008 262 A. Azmi Bilgin
Göster 333 K.Mehmet Gece 1985 111 A. Bican Ercilasun
Göster 32498 Ceyhun Vedat Uygur 1994 771 A. Bican Ercilasun Doktora
Göster 52229 U?ur Av?ar 1996 96 A. Deniz Abik
Göster 64250 M. Ali Kuruta? 1997 314 A. Deniz Abik
Göster 64854 1998 280 A. Deniz Abik
Göster 125305 Evrim Topak 2002 280 A. Deniz Abik
Göster 125323 2002 455 A. Deniz Abik
Göster 125682 Alp Karatay 2003 286 A. Deniz Abik
Göster 74127 1998 228 A. Emel Kefeli
Göster 94410 Nuray ?ahin Ahmed ?akir Pa?a Divan? , metin-inceleme 2000 319 A. Hilmi ?mamo?lu
Göster 219366 Esma Karaka? Raculi, hayat?, edebi ki?ili?i ve divan? 2008 348 A. ?rfan Aypay
Göster 207472 Leyla Yi?it 2007 324 A. Mecit Canatak
Göster 219980 Sami Akbulut Ziya Osman Saba'n?n ?iiri 2008 137 A. Mecit Canatak
Göster 1702 Orhan Yavuz 1986 355 A. Mertol Tulum Doktora
Göster 2658 Shawky Hassan Ahmed Abdo Shaban 1987 402 A. Mertol Tulum Doktora
Göster 13468 1991 995 A. Mertol Tulum Doktora
Göster 14436 Arslan Tekin 1991 1182 A. Mertol Tulum Doktora
Göster 25610 Kamil Tiken 1993 273 A. Mertol Tulum Doktora
Göster 25878 1993 112 A. Mertol Tulum Doktora
Göster 36793 Ahmet Zeki Yunuso?lu Fuzuli'nin gazallerinde manevi unsurlarla ilgili mazmunlar 1994 119 A. Necla Pekolcay
Göster 52278 Bat? uygarl??? ve edebiyat? kar??s?nda Halit Ziya U?akl?gil 1996 191 A. Necmi Ya?ar
Göster 81341 Zekiye Ceyda Arslan Approaches to wh-structures in Turkish 1999 94 ?ngilizce
Göster 53038 Dr. Bayramirza Hayit. Hayat? ve eserleri 1996 165 Abdulkadir Donuk
Göster 53225 Abdurrahman Kaplan 1996 128 Abdulkadir Donuk
Göster 191414 Murat Aytekin 2006 286
Göster 211502 Baki'nin gazellerinde te?bih 2007 128
Göster 215319 Kadir Ay Lise birinci s?n?f edebiyat ders kitaplar?ndaki tanzimat sonras? yaz?lan ?iirlerin e?itimdeki yeri 2006 213 Abdulkadir Hayber
Göster 19716 1989 308 Abdulkerim Abdulkadiro?lu
Göster 19854 Mehmet Sar? 1992 376 Abdulkerim Abdulkadiro?lu Doktora
Göster 41106 Avni Erdemir Anadolu sahas? musiki?inas divan ?airleri 1995 751 Abdulkerim Abdulkadiro?lu
Göster 52632 Hakani Mehmet Bey hayat?, eserleri, edebi ki?ili?i ve divan?n?n tenkidli metni 1996 708 Abdulkerim Abdulkadiro?lu Doktora
Göster 63025 Asiye Duman 1997 263 Abdulkerim Abdulkadiro?lu Doktora
Göster 87529 Avni Erdemir Muslihu`d-din Mustafa ?bn Vefa hayat?, eserleri, tesirleri ve manzum eserlerinin tenkidli metni 1999 368 Abdulkerim Abdulkadiro?lu Doktora
Göster 92926 Pevane Abdulhaligova 2000 228 Abdulkerim Abdulkadiro?lu
Göster 133837 ?evkiye Kazan 2003 464 Abdulkerim Abdulkadiro?lu Doktora
Göster 134924 Sava? Uzun 2003 344 Abdulkerim Abdulkadiro?lu
Göster 140110 Bilge Kaya 2003 1136 Abdulkerim Abdulkadiro?lu Doktora
Göster 63017 1997 510 Abdulkerim Abdulkerimo?lu Doktora
Göster 332 Ali Osman Co?kun 1985 185
Göster 43937 Cihat Erol 1995 295
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son