ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 
HABERLER

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

Türk edebiyatı, Türk dili, lehçeleri ve ağızlan, Türk cumhuriyetleri ve toplulukları, Türk tarihi, Türk sanatı, halk kültürü alanlarında araştırma yapmak, bu alandaki çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek amacıyla 1996 'da kurulan ÇÜTAM, yetkili kurulları oluşturularak 1997 yılında çalışmalarına başlamıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.01.1999 tarih ve 1413 sayılı yazılarında belirtilen konularda Merkezimiz ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur:

a) Merkezimizin Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi'nin 4. katında bir bürosu ve bir salonu bulunmaktadır. Bu salonda bağış, değişim, satın alma gibi çeşitli şekillerde sağlanan kitaplarla Türkoloji Araştırmaları Merkezi'ne ait bir kitaplık oluşturulmuştur. Türkoloji ile ilgili temel kitaplardan ve süreli yayınlardan oluşan kitaplık, bu alandan çalışan kişiler için başvuru kitaplığı haline gelmiştir.

b) Merkezimiz, Türkoloji ile ilgili yayın etkinliklerim kendi imkanlarıyla sürdürmektedir. Bugüne kadar Türkoloji Araştırmaları adıyla yayımlanan yayınlar şunlardır:

Türkoloji Araştırmaları 1997, Türk Dili ve Edeebiyatı ile ilgili çeşitli makalelerin yer aldığı kitap 1990 yılında yitirdiğimiz Yard.Doç.Dr Fuat Özdemir'in anısına ÇÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinin katkılarıyla yayımlanmıştır].

Yard.Doç.Dr. İ.Çetin Derdiyok. Cemali-Miftahü'l-Ferec, Adana, 1998

Gülseren Akalın. Milli Mücadele Döneminde Adana Basını., Adana. 1998

Yard.Doç.Dr. İ.Çetin Derdiyok. Hikaye-i Cabir, Adana, 1998

Aynca merkezimiz Türkoloji alanında dünyada ilk ve tek olan Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisini internetten yayımlamaktadır. Derginin yayın kurulunda yurt içinden ve yurt dışından tanınmış Türkologlar bulunmaktadır.

ÇÜ Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi Etkinliklerimiz


Eski Eskinlikler:


1997-1998 Yılı Etkinlikleri

İsmet İPEK, Tarihi Yerleri ve Efsaneleri ile Adana, Konferans ve Slayt Gösterisi 18 Aralık 1997

Prof. Dr. Erman Artun. Geçmişten Günümüze Türk Halk Şiirine Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından Bakış (konuşma), 12 .Şubat 1998

Okt. Ayşe BAŞÇETİNÇELİK, 21. Yüzyıla Girerken Türkçede Yabancılaşma (konuşma), Şubat 1998

Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN - Okt. Işıl Çokuğurluel, Geçmişten Bugüne Adana(Slayt gösterisi), 19 Mart 1998

Prof.Dr. Muammer TEKEOĞLl. Türkiye'nin Avrasya ile İlişkilerinden Sağlanabilecek Kazançlar (konuşma)
Yaşadığımız Kent Adana ( İl turizm rehberleri ve müze uzmanları ile birlikte kültür gezisi. 28 Mart 1998

Dr. Hamit DİKMEN. Lale Devri Şairlerinden Seyyid Vehbi (konuşma), 2 Nisan 1998

Şiir Dinletisi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, 7 Mayıs 1998

Aşıkların Dilinden Cumhuriyetimiz. Adana çevresinden davet edilen 10 aşık, 7 Mayıs 1998

Prof.Dr. Ş.H.AKALIN. Prof.Dr M.MENGİ, Prof.Dr. E.MEMEDOV, Yard.Doç.Dr. Deniz ABİK, Yard.Doç.Dr. Ç.DERDİYOK, Harf İnkılabının 70. Yıl Dönümü Açık Oturumu, 3 Kasım 1998

1999 Yılı Etkinlikleri

Prof.Dr. Şükrü Haluk Akalın ve Doç.Dr. Erman Artım 6 Nisan 1999 ve 7 Nisan 1999'da TRT Çukurova Radyosunda Türk Dünyasında Nevruz konulu söyleşiye katılmışlardır

Kıbrıs Sorununun Dünü, Bugünü. Geleceği Açık Oturumu. 3-7 Mayıs 1999

Batı Trakya'da Yaşayan Türk Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısı Açık Oturumu,9-10 Aralık 1999. Adana

Türkistan'dan Osmanlıya Türk Kültürü Bilgi Şöleni, 22-23 Kasım 1999,

Adana Batı Trakya'da Yaşayan Türk Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısı Açık Oturumu, 24 Eylül 1999, Adana

2000 Yılı Etkinlikleri

Prof.Dr. Nuri YÜCE. Türkolojimn Büyük Eserleri, 5 Mayıs 2000 Prof.Dr. Halil ERSOYLU. Türkçenin Bugünü ve Geleceği. 5 Mayıs 2000

Aşıklar şöleni, 10 Mayıs 2001 Perşembe günü saat 13.00-17.00 saatleri arası Mithat Özsan Büyük Amfisinde yapılmıştır.

2001 Yılı Etkinlikleri

Aşıklar Şöleni yapıldı.

21 Mart 2001 Nevruz Kutlandı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programına katkı sağlandı.

Bahar Şenliklerine katkı sağlandı.

19 Mayıs Atatürk!ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katkı sağlandı.

2002 Yılı Etkinlikleri

Aşıklar Şöleni yapıldı.

21 Mart 2001 Nevruz Kutlandı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programına katkı sağlandı.

Bahar Şenliklerine katkı sağlandı.

19 Mayıs Atatürk!ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katkı sağlandı

Türkoloji Araştırmaları web sitesi hazırlandı

Strateji Araştırmaları web sitesi hazırlandı.