:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 214556 Zuhal Do?an 2008 100 Fatma Erkman
Göster 214578 Derya Girgel 2008 84 Hasan Alt?nzencir
Göster 215068 Emrullah Yakut 2008 262 A. Azmi Bilgin
Göster 215104 Oktay Akraz 2008 244 Metin Y?lmaz
Göster 215644 Vildan Emre 2008 172
Göster 215724 2008 312
Göster 215740 ?sa ?evik 2008 290
Göster 215752 Arzu Polato?lu 2008 102 Mehmet Demirci
Göster 216928 Evin Ero?lu 2008 205 ?brahim K?br?s
Göster 216929 Burcu Eren 2008 87
Göster 216938 2008 151
Göster 216944 2008 158 ?brahim K?br?s
Göster 217062 Emine Seymen 2008 212 Mine Mengi
Göster 217101 Mustafa Bal 2008 119 Bedri Aydo?an
Göster 217192 2008 342 Refiye Oku?luk ?enesen
Göster 217193 Nabi Kobotarian 2008 770 Erman Artun
Göster 217214 Safiye Y?lmaz 2008 383
Göster 218217 2008 275 Ramazan Kaplan
Göster 218222 Nazl? Sa?lam 2008 182 Ramazan Kaplan
Göster 218248 2008 363 Doktora
Göster 218353 2008 109
Göster 218386 Mehmet Kaygana 2008 750 ?erif Akta? Doktora
Göster 218401 2008 1106 Doktora
Göster 218439 Leyla Ka?n?c? Nedim Divan?'nda mimari, e?ya ve k?yafet 2008 124 Ahmet Mermer
Göster 218471 Salim Pilav 2008 1014 Cemal Kurnaz Doktora
Göster 218519 ?eyda Bay?nd?r ?ehdi Divan? 2008 397
Göster 218534 2008 1126
Göster 218544 Dinara Du?sebayeva Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" ve Muhtar Avezov'un "Abay Yolu" adl? eserinin tema bak?m?ndanincelenmesi 2008 463 ?erif Akta? Doktora
Göster 218569 Ay?e Nur Mermer 2008 252 Ali Y?lmaz
Göster 218614 Emel Kaya 2008 1129 Yakup Karasoy Doktora
Göster 218624 Fatih Erbay 2008 1034 Mustafa Toker Doktora
Göster 218686 2008 302
Göster 218687 2008 243
Göster 218697 Mehmet Turgutlu 2008 235
Göster 218753 2008 334 Mustafa Toker
Göster 218791 Yasemin Yavuz Hekim Hayreddin'in Kit?b-? Akr?b?d?n'i 2008 284 Yakup Karasoy
Göster 218839 "Varl?k dergisinde ?iir ve edebi inceleme" 2008 412 Ayfer Y?lmaz
Göster 218840 2008 441 ?uayip Karaka?
Göster 218841 Zeliha Ar? 2008 323
Göster 218859 2008 205 ?smail Hakk? Aksoyak
Göster 218868 Petek Ersoy 2008 100
Göster 218874 ?mran A?ca Halit Ziya U?akligil'in romanlarinda yap? tema 2008 527 ?erif Akta? Doktora
Göster 218875 2008 762 Leyla Karahan Doktora
Göster 218944 2008 301 Fatma Ahsen Turan
Göster 218946 Ezgi Metin 2008 126
Göster 218947 Mirlanbek Nurmatov 2008 734 Naciye Y?ld?z
Göster 218950 2008 655 Doktora
Göster 218951 Sava? ?ahin 2008 175
Göster 218953 Mustafa Erdo?an 2008 910 Ahmet Mermer Doktora
Göster 218956 2008 560
Göster 218957 Janyl Myrza Bapaeva Tuva kamlar?n?n alk??lar? (inceleme - metin - aktarma) 2008 182 Ekrem Ar?ko?lu
Göster 218958 ?srafil Babacan 2008 508 Ahmet Mermer Doktora
Göster 218960 Ay?e Y?ld?z 2008 1370 Doktora
Göster 218962 Divan ?iirinde at 2008 471 Cemal Kurnaz
Göster 218963 2008 367 Mustafa Tatc?
Göster 218964 Harun Ceylan 2008 561
Göster 218970 2008 532
Göster 219001 2008 368 Ahmet Mermer
Göster 219157 2008 114 Ahmet Y?lmaz
Göster 219184 2008 132
Göster 219186 ?hsan Oktay Anar hayat?-eserleri-sanat? 2008 285
Göster 219239 Mustafa Durdu 2008 136 Ahmet Y?lmaz
Göster 219240 Melike Gedik 2008 391 Seyit Emiro?lu
Göster 219248 Hilal Do?an Kemal Tahir'in romanlar?nda kad?n kahramanlar 2008 243 Mehmet Tekin
Göster 219262 2008 123 Seyit Emiro?lu
Göster 219269 Satiye Da?? Safranbolu masallar? 2008 143 Ali Berat Alptekin
Göster 219347 Zeliha Gaddar 2008 622
Göster 219362 Afife Turgut 2008 354
Göster 219364 2008 374 Erdo?an Boz
Göster 219366 Esma Karaka? Raculi, hayat?, edebi ki?ili?i ve divan? 2008 348 A. ?rfan Aypay
Göster 219370 Emine Ada? 2008 531
Göster 219382 Ozan Ba?p?nar 2008 452
Göster 219386 2008 309
Göster 219391 Nuriye Bozdemir 2008 127
Göster 219397 ?irin Aydo?an Sel?nikli Akif Efendi?nin hayat?, edebi ki?ili?i, div?n? 2008 285
Göster 219399 2008 134 Erdo?an Boz
Göster 219827 2008 280
Göster 219839 Muhammed SELV? Selvi 2008 252 ?rfan Aypay
Göster 219881 Mehmet Mustafa Karaca 2008 163 ?ahin Barano?lu
Göster 219892 2008 251 Ahmet Nahmedov
Göster 219921 2008 195 Hanifi Vural
Göster 219980 Sami Akbulut Ziya Osman Saba'n?n ?iiri 2008 137 A. Mecit Canatak
Göster 220410 2008 66
Göster 220435 Sevgi ?ebnem Graf Memet Baydur'un oyunlar?nda uygarl?k ve uygar insan 2008 99
Göster 167872 Serap Alper 2007 368
Göster 186562 Ubeydi Divan?'nda dini ve tasavvufi unsurlar 2007 279 ?smet ?anl?
Göster 187052 Basri Y?lmaz 2007 230
Göster 187085 Arzu Yetim 2007 108 Medine Sivri
Göster 187170 2007 246
Göster 187283 Mustafa Metin 2007 177
Göster 188691 2007 70
Göster 188800 Yeditepe dergisi etraf?nda geli?en edebi faliyetler 2007 502 ?erif Akta?
Göster 189123 Necmiye Ay?im Parlaky?ld?z 2007 97 Mehmet Semerci
Göster 189674 2007 103
Göster 190275 Deniz Arzuk Vanishing Memoirs: Do?an Karde? Children's Periodical between 1945 and 1993 2007 210 ?ngilizce
Göster 190821 Varl?k dergisinin 231-281. say?lar?ndaki edebi metin ele?tirileri ve ?iirler 2007 450
Göster 190988 2007 137 ?brahim Yakar
Göster 190991 Birsen Akp?nar Sivas f?kralar?(yap?,i?lev, ba?lam) 2007 399 Ruhi Ersoy
Göster 191110 Ay?e Taylan 2007 541
Göster 191146 Mesut K?z?lca 2007 132
Göster 191180 Hatice ?a? Serhat Kestel`in hayat?, sanat? ve eserleri 2007 222
Göster 191693 2007 280
Göster 204305 Nurullah Uluta? 2007 449 Doktora
Göster 204625 Eyyup Bostanc? Nail Abbas Pa?a divan? ve tahlili 2007 217 Ali Y?ld?r?m
Göster 204644 Yi?itba?? Ahmed ?emseddin Marmaravi Usul-? Vusul-? ?lahiyye (metin-inceleme-gramatikal dizin) 2007 457 Hanifi Vural
Göster 204645 Ya?ar ?im?ek 2007 273 Turan Karata?
Göster 204647 Dilek Erta? Musa Bin ?eyh Tahir Tokadi Feyz-i Kudsiyye (metin-inceleme-dizin) 2007 145 Hanifi Vural
Göster 204648 2007 666
Göster 204649 Mustafa ?irin 2007 237 Hanifi Vural ; Ayd?n Budak ; Mehmet Mercan
Göster 204759 Murat Erdo?an 2007 173
Göster 204761 2007 231
Göster 204762 2007 158
Göster 204885 2007 149 Nesrin Bayraktar Erten
Göster 204890 2007 208 Nesrin Bayraktar Erten
Göster 204964 2007 130
Göster 205128 Ferhat Korkmaz 2007 1960 Alaattin Karaca
Göster 205138 Yakup Gelir 2007 1408 Alaattin Karaca
Göster 205139 Leyla Kapan Ay 2007 636 Zeki Ta?tan
Göster 205141 Sevda Eratalay 2007 306 Bedri Sar?ca
Göster 205144 2007 174 Seyit Battal U?urlu
Göster 205361 Hatice Korkmaz 2007 292 Y.Salih Demirbilek
Göster 205384 Mehtap Yal?n 2007 190 Turgut Karacan
Göster 205432 2007 180
Göster 205433 2007 252 Salih Demirbilek
Göster 205535 Abide Tozak 2007 423
Göster 205592 Habibe Yaz?c? Ersoy 2007 755 Doktora
Göster 205596 ?lknur Bayrak ??cano?lu 2007 210 Ahmet Bican Ercilasun
Göster 205605 2007 1211 Doktora
Göster 205606 Emel Yiyen Yeditepe dergisi etraf?nda geli?en sanat faaliyetleri (1970-1983) 2007 354 Ayfer Y?lmaz
Göster 205607 Aysel E?ri 17. yy. ?airlerinden Hikmeti ve Divan? 2007 399 Cemal Kurnaz
Göster 205608 Fatih Yerdemir 2007 206
Göster 205609 2007 350 Ahsen Turan
Göster 205643 Yasemin Kaya Olmak fiiliyle yap?lan birle?ik fiiller ve tamlay?c?larla kullan?l??? 2007 222 ?smet Cemilo?lu
Göster 205650 Seyhan Balc? 2007 113 Ferhat Tamir
Göster 205652 Sevgi Soysal'?n hayat? ve edebi eserleri 2007 459 Doktora
Göster 205655 2007 1745 ?smet Cemilo?lu Doktora
Göster 205656 Mehmet Do?an 2007 577 ?erif Akta? Doktora
Göster 205658 Nurcan Akba? 2007 210
Göster 205660 Demet Altan Mustafa Ayd?n'?n hayt?, sanat? ve ?iirleri 2007 439 Ahsen Turan
Göster 205686 Veli Sava? Yelok 2007 1403 ?uayip Karaka? Doktora
Göster 205687 2007 153 Ferhat Tamir
Göster 205713 Jasim Jasim 2007 350 ?smet Cemilo?lu
Göster 205716 Sevim Karabela ?ermet 2007 684 ?erif Akta? Doktora
Göster 205717 Sevilay Arslan Mir Yakup Duwlatof'un Oyan Kazak isimli eserinin kelime hazinesi bak?m?ndan incelenmesi 2007 330 Ferhat Tamir
Göster 205718 Mustafa Kurt 2007 458 ?erif Akta? Doktora
Göster 205809 2007 635 Doktora
Göster 205838 Pelin Ek?i Altay Naz?m Hikmet ve Attila ?lhan ?iirinde Paris imgesi 2007 81
Göster 205979 Selma Alt?nta? 2007 134
Göster 206048 Abdulbasit Sezer Murathan Mungan'?n mensur eserlerinde halk bilimi unsurlar? 2007 461 Ensar Aslan Doktora
Göster 206049 Fevzi Karademir 2007 698 Doktora
Göster 206069 2007 686 ?brahim ?ahin Doktora
Göster 206186 Sevda Undu 2007 250 Mehmet Sar?
Göster 206189 Seyfullah Kaya 2007 234
Göster 206224 Alpay Gezer 2007 136
Göster 206233 2007 137 Cemal Y?ld?z
Göster 206238 Meryem Demir 2007 168 Cemal Y?ld?z
Göster 206272 Zeynep Enhar Korkmaz 2007 314
Göster 206282 2007 130 Zeynep Uysal
Göster 206283 Fatih Altu? 2007 484 Doktora
Göster 206307 2007 424 Zehra Toska
Göster 206354 Sevim Kebeli 2007 184 Laurent Mignon
Göster 206356 Tanzimat roman?nda kamusal alan ve serbest zaman etkinlikleri 2007 159 Laurent Mignon
Göster 206357 Nathaniel Brann Riley Orhan Pamuk'un Kar'?nda epigrafik ili?kiler 2007 119
Göster 206358 2007 154 Nuran Tezcan
Göster 206359 Burcu ?afak 2007 129 Engin Sezer
Göster 206360 Seda Uyan?k 2007 106 Laurent Mignon
Göster 206410 2007 95
Göster 206411 Fatma At?c? 2007 369 ?smet ?anl?
Göster 206422 2007 279 Mustafa Apayd?n Doktora
Göster 206428 Nimeti divan? 2007 360
Göster 206500 Tracing modernity in the popular romances of the early republican period (1930-1945): the novels of kerime nadir, esat mahmut karakurt and muazzez tahsin berkand 2007 128 ?ngilizce
Göster 206526 2007 149 Ramazan Korkmaz
Göster 206573 2007 91 ?ener Demirel
Göster 206609 2007 325 Ali ?rfan Aypay
Göster 206633 2007 382
Göster 206669 Hakan Dedeba?? 2007 170 Bayram A??l?o?lu
Göster 206682 2007 196
Göster 206683 Mehmet Irk?lata 2007 241 Mine Engi
Göster 206727 2007 598 Cemal Kurnaz ; Ahmet Mermer ; Ya?ar Aydemir Doktora
Göster 206730 2007 197
Göster 206745 2007 127 Zeynep Erk Emeksiz
Göster 206752 Oktay R?fat ?iirinde de?i?im ve yenilenme 2007 105
Göster 206864 Alev Bal 2007 198 Y.Zekeriya Ba?kal
Göster 206870 2007 245 Turan Karata?
Göster 206909 Hasan Ba?c? 2007 384 Doktora
Göster 206941 ?lhan Erdem 2007 194 Erol Bar?n Doktora
Göster 206954 Kemal Uslu 2007 158 ?smet Cemilo?lu
Göster 206957 ?ener Bal 2007 293
Göster 206966 2007 164 ?smet Cemilo?lu
Göster 206980 Kemalettin Deniz 2007 259 Doktora
Göster 207001 2007 118 ?smet Cemilo?lu
Göster 207003 Bilge Ba?c? 2007 145 G?yasettin Ayta?
Göster 207010 2007 301 Asiye Duman
Göster 207023 2007 146
Göster 207041 2007 132 Leyla Karahan
Göster 207088 2007 415 G?yasettin Ayta?
Göster 207106 Yusuf Uyar 2007 162 Asiye Duman
Göster 207113 Aysultan Khairi 2007 155 Erol Bar?n
Göster 207138 Fatih Ayaz 2007 101
Göster 207176 2007 173
Göster 207200 Mehmet Y?ld?r?m 2007 324
Göster 207202 Metin Kadero?lu 2007 586
Göster 207217 ?hsan Kalendero?lu 2007 426 Doktora
Göster 207219 Merim Ryspakova 2007 270
Göster 207220 2007 390
Göster 207231 2007 199
Göster 207232 Hatice Nalbant 2007 285 Ferhat Tamir
Göster 207235 2007 218
Göster 207247 Mustafa Karl?tepe Kelami Divan? 2007 487 Ya?ar Aydemir
Göster 207253 Semra Do?ruer 2007 383
Göster 207265 Haidar A. Muhammad 2007 209 ?brahim Dilek
Göster 207275 2007 334 Fatma Ahsen Turan
Göster 207276 2007 361 Fatma Ahsen Turan
Göster 207278 Rabia Derya Tuyan Ay?ntabl? Haf?z ve divan? -inceleme-metin-dizin 2007 322 ?smail Hakk? Aksoyak
Göster 207307 Serkan ?en 2007 416 Salih Demirbilek Doktora
Göster 207311 2007 202 Y.Fatma Ahsen Turan
Göster 207346 Mehmet Demiralay 2007 243
Göster 207351 Halil Eren Y?ld?r?m A??k Yoksul Dervi??inde dini-tasavvufi unsurlar 2007 387
Göster 207390 Mehmet Ye?ilkaya 2007 360
Göster 207469 Mehtap Altunta? 2007 173
Göster 207472 Leyla Yi?it 2007 324 A. Mecit Canatak
Göster 207713 2007 323
Göster 207832 2007 900 Hasan Aksoy
Göster 208022 Pei-Lin Li 2007 309 ?smail Parlat?r Doktora
Göster 208037 Erkan Uyan?ksoy Viola Spolin'in tiyatro anlay??? ve dramay? kullan?m? 2007 140
Göster 208052 Din ve Ahlak E?itiminde Hikayenin Kullan?m? 2007 156
Göster 208053 Erdo?an Kul 2007 551 Ramazan Kaplan Doktora
Göster 208054 Mustafa Arslan Muhyi, hayat?, edebi ki?ili?i ve divan? 2007 764 Ahmet Mermer Doktora
Göster 208103 2007 401 Doktora
Göster 208369 Selmi Demirkol 2007 222 Ercan Alkaya
Göster 208370 Fariz Y?ld?r?m Turgut Uyar'?n ?iirlerinin yap? ve tema bak?m?ndan incelenmesi 2007 293 Ramazan Korkmaz
Göster 208372 2007 227 Ali Y?ld?r?m
Göster 208375 2007 282 Y.Nadir ?lhan
Göster 208379 2007 197 Ahmet Buran
Göster 208380 Fuzuli ve ?eyh Galib divanlar?nda ney metaforu 2007 71
Göster 208382 2007 231
Göster 208384 2007 662 Doktora
Göster 208524 2007 238
Göster 208614 Mefkure Nur Pakdemirli 2007 140 Halit Ev
Göster 208633 2007 349 Mustafa Tahral?
Göster 208953 Mehmet ?amil Ba? 2007 345
Göster 209002 Erhan Solmaz 2007 330 Erdo?an Boz
Göster 209024 Ferhat Erdo?an 2007 446 Erdo?an Boz
Göster 209031 Zafer Be?li 2007 247 Ali ?rfan Aypay
Göster 209032 Harun Zeybek Sinanpa?a a?z? 2007 422 Erdo?an Boz
Göster 209033 2007 1283 Celal Demir
Göster 209035 Muhammet Nurullah Yurtta? 2007 458 Ali ?rfan Aypay
Göster 209054 Ferda Zambak 2007 248 Vedat Kurukafa
Göster 209055 Faik Utkan Denizer 2007 164 Mustafa U?urlu
Göster 209062 2007 356
Göster 209317 Firuze bozkurt 2007 270
Göster 209323 2007 214 Muzaffer Akku?
Göster 209328 Sultan Kaya 2007 300
Göster 209339 2007 120 Muzaffer Akku?
Göster 209346 2007 589
Göster 209353 2007 555
Göster 209363 Hamza ?eker 2007 414 Hikmet Kora?
Göster 209365 Mehmet Alptekin 2007 131
Göster 209390 Fatma Leyla Baykoca 2007 172 Hikmet Kora?
Göster 209424 Hakan Yalap 2007 137
Göster 209458 ?brahim Halil Tu?luk 2007 935 ?smail Hakk? Aksoyak Doktora
Göster 209464 Bekta? Gazelo?lu hayat? sanat? ve eserleri 2007 678 Fatma Ahsen Turan
Göster 209474 2007 830 Cemal Kurnaz Doktora
Göster 209477 2007 293 Ekrek Ar?ko?lu
Göster 209495 Ba?kurt destanlar?n?n tipolojisi 2007 846 Doktora
Göster 209517 2007 166 Ahmet Mermer
Göster 209518 2007 280
Göster 209522 Cemile K?nac? 2007 291
Göster 209529 2007 572
Göster 209530 Elif Dirican Sehmi divan? inceleme, metin, dizin 2007 267 ?smail Hakk? Aksoyak
Göster 209550 Mehmet Murat ?ahin 2007 98 Mustafa Kemal ?an
Göster 209554 ?smail Serdar Yakar 2007 383
Göster 209624 Y?ld?z Yenen 2007 394
Göster 209628 Ya?ar Akdemir 2007 220 Hasan Kavruk
Göster 209670 2007 588
Göster 209671 2007 497
Göster 209693 Karaba? a?z?(Bu Yurd Baygu?a Galmaz)(inceleme-metin-dizin) 2007 354
Göster 209736 Ay?e Nur S?r 2007 1278 Doktora
Göster 209738 Mehmet O?uzhan Ku?o?lu 2007 541
Göster 209739 Ayse Kik 2007 468
Göster 209741 Safiye Erol'un romanlar?nda sosyal hayat 2007 336
Göster 209742 2007 516 Doktora
Göster 209759 Mestan Y?ld?r?mer 2007 244 Sebahat Deniz
Göster 209761 2007 205
Göster 209783 2007 359
Göster 209784 2007 250 Sebahat Deniz
Göster 209796 Hamide Aliyaz?c?o?lu Kenan Hulisi Koray'?n Edebi Ki?ili?i ve Hikayelerinin ?ncelenmesi 2007 189
Göster 209799 2007 387
Göster 209803 Yasemin Ay 2007 399
Göster 209805 Mehmet Ertik 2007 415
Göster 209806 2007 328
Göster 209809 2007 149 Sebahat Deniz
Göster 209810 2007 374
Göster 209835 2007 221
Göster 209867 2007 149
Göster 209868 2007 537 Doktora
Göster 209873 Ali Y?ld?z 2007 175
Göster 210035 2007 159
Göster 210081 Ebru Kavas 2007 260
Göster 210122 2007 604 Co?kun Ak Doktora
Göster 210139 2007 344 Mustafa Cemilo?lu Doktora
Göster 210147 Mehmet U?ur Ayd?n 2007 577 Sadettin E?ri
Göster 210155 Mehtap Ayd?n 2007 205
Göster 210162 2007 488 Alev S?nar Doktora
Göster 210282 Necati Kaya 2007 147 Latif Beyreli
Göster 210311 Selman Karakaya 2007 287
Göster 210314 Alpaslan Okur 2007 303 Cemal Y?ld?z Doktora
Göster 210382 Sakarya ili yerle?im yerleri adlar? 2007 317
Göster 210387 2007 190 Hasan Akay
Göster 210388 Kadir Ekinci 2007 165
Göster 210415 Emel Soyubol 2007 79 Kenan Acar
Göster 210417 Yasemin Sevindim 2007 333
Göster 210420 Aylin Uysal 2007 1509
Göster 210423 2007 80 Mehmet Sait Do?an
Göster 210435 Zeynep Sezer 2007 122 Alaeddin Mehmedo?lu
Göster 210441 2007 336 Zikri Turan
Göster 210507 ?rfan Bayram 2007 164
Göster 210521 Murat Kac?ro?lu 2007 754 Doktora
Göster 210536 Ali Osman Solmaz 2007 755 Doktora
Göster 210542 2007 366 Bilge Seyido?lu Doktora
Göster 210566 Zeynep Koyuncu 2007 311 Y.Nuran Altuner
Göster 210568 2007 242 Hasan Akay
Göster 210570 Ahmet Durmu? Ta?demir 2007 455
Göster 210588 Erhan Tosun 2007 307
Göster 210606 2007 361
Göster 210623 2007 125 Musa Aksoy
Göster 210630 Fatih Yard?mc? 2007 152 Hasan Akay
Göster 210634 Aliya Bashenova Kazak destanlar? (transkripsiyon, aktarma, metinin grameri) 2007 487
Göster 210635 Zhanar Uspanova 2007 116 Alaeddin Mehmedo?lu
Göster 210647 Y?lmaz Yasemin 2007 409 Zikri Turan
Göster 210650 Abdulkadir Durmu? 2007 225 Mehmet Emin Agar
Göster 210658 Aysel Turan 2007 670 Kenan Acar
Göster 210711 2007 284 Do?an Kaya
Göster 210728 2007 436 Y.Yunus Ayata
Göster 210729 Kevser Kol 2007 335
Göster 210730 Nisari Divan?(Metin-?nceleme) 2007 203 Mehmet Arslan
Göster 210762 2007 295 Osman Kemal Kayra
Göster 210819 2007 155
Göster 210823 2007 126
Göster 210829 Ali Kaymak 2007 252 Hikmet Kora?
Göster 210865 2007 146
Göster 210866 Ruken Alp 2007 124
Göster 210867 Emine Tu?cu 2007 167 Y.Nuran Tezcan
Göster 210868 Bayram Rahimguliyev 2007 119 Nuran Tezcan
Göster 210869 Erkan Er?inci 2007 130 Laurent Mignon
Göster 210870 Serhat Demirel Ziya Osman Saba'n?n ?iirinde ev 2007 127 Engin Sezer
Göster 210876 Reyhan Tutumlu 2007 230 Doktora
Göster 210877 Ali Serdar 2007 205 Doktora
Göster 210878 2007 230 Doktora
Göster 210879 2007 244 Doktora
Göster 210880 Murat Devrim Dirlikyapan Phoenix`in evrimi: Edip Cansever`de dramatik monolog 2007 203 Doktora
Göster 210881 2007 222 Laurent Mignon Doktora
Göster 210977 2007 224 Halil ?brahim Yakar
Göster 210978 Sefer Serin Diyarbak?rl? Ali Emiri divan?, metin-inceleme 2007 353 Halil ?brahim Yakar
Göster 210987 2007 532 Murat Cerito?lu
Göster 211075 2007 115 Mitat Durmu?
Göster 211094 Figen Bulut 2007 192 Mitat Durmu?
Göster 211196 Nazire Erbay 2007 255
Göster 211245 Ataol Behramo?lu ?iiri 2007 222 Erdo?an Erbay
Göster 211247 Yasin Mahmut Yakar 2007 132 Tacettin ?im?ek
Göster 211251 Servet Tiken Ebubekir Ero?lu?nun ?iiri 2007 151 Erdo?an Erbay
Göster 211261 2007 175 Lokman Turan
Göster 211267 2007 494
Göster 211271 Aysel Adm?? Akif divan? (inceleme transkripsiyonlu metin) 2007 514
Göster 211283 Meva Bilir Kitab-? Cemali 2007 536 Hatice Emino?lu
Göster 211314 Tar?k Aksoy 2007 229
Göster 211350 Abdullah Day?o?lu 2007 261 Mehmet Tekin
Göster 211407 ?brahim Demirci 2007 601 Doktora
Göster 211443 2007 211
Göster 211447 2007 146 Halim Serarslan
Göster 211449 2007 68
Göster 211458 Sevda Altunba? Halit Ziya U?akl?gil'in romanlar?nda kad?n ve kad?n e?itimi 2007 387
Göster 211460 Nebire G?ymatdinova'n?n hikayeleri ve hikayelerdeki e?itimle ilgili unsurlar 2007 355 ?erif Ali Bozkaplan
Göster 211485 Oktay Nar 2007 205 Ahmet Sevgi
Göster 211501 Melike Kara Edip Cansever ?iirinde dil ve anlat?m 2007 106
Göster 211502 Baki'nin gazellerinde te?bih 2007 128
Göster 211532 2007 287
Göster 211541 Engin Karakoyun 2007 259 Emine Yeniterzi
Göster 211548 2007 273 Yakup Karasoy
Göster 211549 Tufan Kaya 2007 675
Göster 211558 2007 397 Orhan Yavuz
Göster 211568 ?smail Avc? 2007 576
Göster 211630 Ufuk A??k 2007 551
Göster 211631 2007 359 Mehmet Yard?mc?
Göster 211632 2007 300 Mehmet Yard?mc? Doktora
Göster 211633 Hatice F?rat 2007 417 Doktora
Göster 211645 2007 130 Nihayet Arslan
Göster 211648 Yasemin Kocaba? 2007 437
Göster 211658 2007 177 Mustafa Tatc?
Göster 211665 2007 253 Z. Fulya Temel Doktora
Göster 211686 Fatma Konuk Fakir Baykurt' ta kad?n imaj?:Irazca Kara Kezik Acar 2007 78
Göster 211714 2007 152 Mustafa Argun?ah
Göster 211715 2007 690
Göster 211751 M. Fatih Alkay?? 2007 644 Mustafa Argun?ah Doktora
Göster 211760 Mehmet ?im?ek Divan-? Belagat-Unvan-? Nazim, Yahya Nazim (III. Divan) 2007 210
Göster 211792 2007 161 Mustafa Argun?ah
Göster 211805 Canser Karda? 2007 183 Bayram Durbilmez
Göster 211822 Hilal Erdem 2007 86 Cemal Kurnaz
Göster 211829 Mehmet Temizkan 2007 420 Doktora
Göster 211921 Hakan Mucuk 2007 402 Bayram Durbilmez
Göster 211932 2007 340 Ziya Av?ar
Göster 211946 Berrin Y?ld?r?m 2007 275 Kemal Timur
Göster 211948 2007 408
Göster 211959 Nuri Erbay 2007 331 Ali Torun
Göster 211972 Bilal Uysal 2007 567 Erdo?an Boz
Göster 214147 Feryal Korkmaz 2007 256 Musa Duman Doktora
Göster 214195 2007 306
Göster 214196 Kanat Rysbay Refik Halit Karay??n eserlerinde Hiciv ve Mizah 2007 84 M. Fatih And?
Göster 214203 Selim ?leri?nin eserlerinde sinema ve edebiyat ili?kisi 2007 176 M. Fatih And?
Göster 214291 Arzu Coskunyurek 2007 261
Göster 214307 Osman Kabadayi 2007 240
Göster 214309 2007 136 Ahmet Nezihi Turan
Göster 214310 2007 216 Ahmet Karado?an
Göster 214342 Meral Deniz 2007 100
Göster 214343 2007 89 Medine Sivri
Göster 214351 Adem Uluda? 2007 242
Göster 214353 Semih Yetim 2007 115 Mehmet Semerci
Göster 214354 Emrah Kay?mkaya 2007 291
Göster 214355 Hande Toran Naz?m Kur?unlu hayat? ve tiyatro eserleri 2007 520
Göster 214358 Charles Dickens ve Kemalettin Tu?cu'nun eserlerinde toplum ele?tirisi 2007 98
Göster 214366 Muhammet Kuzuba? 2007 251 Doktora
Göster 214369 2007 161 Ali Bulut
Göster 214371 Sadiye Ertu? 2007 173
Göster 214501 Sibel Ak?c? 2007 417 Y.Safiye Akdeniz
Göster 214505 ?eref Han?m Divan?'n?n tahlili 2007 74 Aysun Eyduran
Göster 214568 Hasan Fahri Dural 2007 378 Nesime Ceyhan
Göster 214766 2007 225 Erdal ?ahin
Göster 214767 Salih Kay?k 2007 351
Göster 214778 Tahsin Y?ld?r?m 2007 158
Göster 214781 2007 861 Doktora
Göster 214783 Melek B?y?k Yapa A?ki Mustafa Divan? (edisyon kritik) 2007 716 Doktora
Göster 214787 2007 290 Ahmet Topalo?lu
Göster 214890 Nuran Da?lar 2007 208
Göster 214921 Reyika Abuduway?t? 2007 152
Göster 214987 Cafer Can Garib-name?de insan ve insan tipleri 2007 288 Kemal Yavuz
Göster 215018 Recep Y?lmaz 2007 448
Göster 215053 Fuzuli?nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinde tabiat tasvirlerinin estetik olarak kullan?m? 2007 130 Muhammet Nur Do?an
Göster 215064 Bilal Alpayd?n Refi-i Kalayi Divan? ( inceleme-metin) 2007 456 A. Azmi Bilgin
Göster 215065 Elif P?nar Kemal Tahir'in hikaye ve romanlar?nda Anadolu 2007 287 Kaz?m Yeti?
Göster 215077 2007 189 Kaz?m Yeti?
Göster 215078 2007 531 Muhammet Yelten
Göster 215087 2007 111 Musa Duman
Göster 215109 Aynur Karakurt 2007 337 Nergis Biray
Göster 215124 2007 237 Atilla Batur
Göster 215132 2007 250
Göster 215133 Hakan Alparslan 2007 255
Göster 215142 Abdullah Y?lmaz 2007 257
Göster 215143 Siham-? ?lham ( Halil Nihad Boztepe ) 2007 333
Göster 215153 Ferda Sayan 2007 216
Göster 215157 2007 141 Ali Torun
Göster 215182 Beyaz?t Alptekin 2007 152 Ali Torun
Göster 215188 Azime Akku? 2007 391 Bilal Aktan
Göster 215195 Ay?enur Alptekin Konya mutfa?? 2007 188 Ali Torun
Göster 215196 Ahmet Uslu 2007 488 Atilla Batur
Göster 215198 2007 590 Ali Torun
Göster 215199 Mustafa Tay?i 2007 213
Göster 215200 2007 156 Ali Torun
Göster 215201 2007 436 Bilal Aktan
Göster 215224 2007 384 Atilla Batur
Göster 215234 Kerim Ya?ar 2007 311
Göster 215235 Emine Alt?nta? 2007 503 Ali Torun
Göster 215237 Esma Tezcan 2007 335 Ali Torun
Göster 215238 2007 513
Göster 215253 2007 341 Bilal Aktan
Göster 215583 Abdullah Kara 2007 373 Azmi Bilgin
Göster 215612 Asl? Uygun 2007 790
Göster 215619 Mehmet Taha Ayar 2007 159
Göster 217011 2007 115 M. Fatih And?
Göster 217158 Hatice Konakl? 2007 283 Ali Berat Alptekin
Göster 217162 Anadolu folklorunda geyik 2007 287 Zekeriya Karadavut
Göster 217169 Hidayet Duyar 2007 254 Emine Yeniterzi
Göster 217292 Emine Uzun 2007 163 Fatih And?
Göster 217319 Halide Hilal Altunel Sabahattin Engin' in tiyatro eserlerinde halk bilimi unsurlar? 2007 108 Saim Sakao?lu
Göster 217380 Fahri Da?? 2007 270 Ali Berat Alptekin
Göster 217398 2007 157 Saim Sakao?lu
Göster 217400 ?erife Uzun 2007 176 Ahmet Y?lmaz
Göster 217406 Mehmet Emlik 2007 404
Göster 217408 Tarsus masallar? 2007 248 Ali Berat Alptekin
Göster 217446 Bekir Y?ld?z 2007 227
Göster 217452 Dilek Zerenler 2007 543 Doktora
Göster 217458 Dilek Ceran 2007 288 Halim Serarslan Doktora
Göster 217461 Sait Okumu? 2007 517 Doktora
Göster 217471 Metin Hakverdio?lu Edebiyat?m?zda Lale Devri ve Damat ?brahim Pa?a'ya sunulan kasideler inceleme-metin 2007 865 Ahmet Sevgi Doktora
Göster 217476 Hasmi Divan? (inceleme-metin) 2007 694 Ahmet Sevgi Doktora
Göster 217508 2007 163 Mustafa Ayd?n
Göster 217515 Erdemli masallar? 2007 398 Ali Berat Alptekin
Göster 217537 Nail Boysak 2007 499
Göster 217539 2007 222 Zekeriya Karadavut
Göster 217544 Mustafa Akil Ya??ml? 2007 187
Göster 217798 Bar?? Karacasu The end of a tradition: How the classical turned into burlesque 2007 77 ?ngilizce
Göster 218158 2007 469 Doktora
Göster 218181 Neriman Baybara 2007 189 Mehmet Akku?
Göster 218223 Farida Sakhipova 2007 1310 Doktora
Göster 218234 Abdulmecit ?slamo?lu 2007 1158 Mehmet Akku? Doktora
Göster 218255 2007 1274 ?smail Hakk? Aksoyak Doktora
Göster 218299 Celal Aslan 2007 307 Ramazan Kaplan Doktora
Göster 218313 2007 1225 Ahmet Mermer Doktora
Göster 218337 Saliha Aydo?an 2007 512 ?smail Hakk? Aksoyak
Göster 218339 Aigul Tursunova 2007 112 Halil Ibrahim Usta
Göster 218367 Fatih Demir 2007 335
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]