:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 86 Sabahat Beyzadeoğlu Zati'nin 50 gazelinin tahlili (1054-1104) 1990 132 Süreyya Beyzadeoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 302 L. Nihal Yazar Halvetiyyenin Şa'baniyye kolu ve Şa'ban-ı Veli 1985 100 Abdülkerim Abdülkadiroğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 303 Zuhal Yüksel Polatlı kerç ve çongar tatar ağızları 1985 231 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 314 Şahin İbrahim Tevfik Nezad'ın hayatı 1986 78 Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Türkçe
Göster 315 Himmet Biray Türkmen şivesinin sentaks bakımından Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması 1985 70 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 316 Mehmet Önal Vecihi Bey'in hikayelerinde fiktif yapı 1985 190 Sadık Tural Yüksek Lisans Türkçe
Göster 317 Serpil Hayber Ebubekir Hazım Tepeyran'ın hikayeleri ve romanları 1986 113 Bilge Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 318 Ayşe İlker Türkmen şivesi: Ersarı Urugu Uludepe ağzı 1985 118 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 329 Mustafa Uğurlu Munyetu'l Guzat: Metin-index 1984 299 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 332 Ali Osman Coşkun Seyrek-Zade Mehmet Asım'ın hayatı ve Zeyl-i Zübdetü'l-Eş'ar adlı eseri 1985 185 Abdulkerim Abdülkadiroğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 333 K.Mehmet Gece Azeri Şivesi Güney Azerbaycan ağızlarından Serap ağzı 1985 111 A. Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 334 İsmet Cemiloğlu Azeri Türkçesi'nin sentaks bakımından Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması 1986 49 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 337 Hüseyin Yeniçeri Türk tahkiye geleneği içinde Sergüzeşt-i Kalyopi'nin yeri 1986 243 Sadık Tural Yüksek Lisans Türkçe
Göster 343 Fatma Özkan Osmaniye tatar ağızı 1985 197 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 365 İrfan Topal Taşlıcalı Yahya Bey Divanı'nda din ve tasavvuf 1986 138 Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 366 Kamile Güner Ünal Develi ağzı 1987 143 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 367 Mustafa Özbalcı Yahya Kemal'de bedii tefekkür unsurları: 1 Kendi Gök Kubbemiz'de duygu 1985 134 Sadık K. Tural Yüksek Lisans Türkçe
Göster 391 Mustafa Çıpan Muğlalı İbrahim Şahidi hayatı, edebi şahsiyeti, eserleri divan ve Gülşen-i Vahdet (tenkitli metin) 1985 167 Abdülkerim Abdülkadiroğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 392 Ahmet Mermer Taşlıcalı Yahya Bey Divanı'nda nebatlar 1985 144 Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 393 Mehmet Kiremit Yapraklı ilçesi (Çankırı) ağzı 1986 136 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 402 Yavuz Demir Taşlıcalı Yahya Bey Divanında sevgili ve sevgiliye ait fiziki unsurlar 1986 194 Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 449 Canan Akkoyunlu Kerkük Türklerinde horyat geleneği 1986 152 Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Türkçe
Göster 451 Abdülkadir Hayber Yakup Kadri'nin romanlarında Anadolu 1985 130 Bilge Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 462 İhsan Sabri Çebi Güney-Doğu Bulgaristan Türk ağızları 1986 190 Ahmet B. Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 469 Zeki Gürel Abdullah Zühdü'nün hayatı ve hikayeleri üzerine bir araştırma 1985 144 Sadık Tural Yüksek Lisans Türkçe
Göster 470 Mehmet Ali Uyar Karahanlı Türkçesi fiilleri ile Türkiye Türkçesi fiilleri arasında fonetik ve semantik bakımlardan bir karşılaştırma 1985 79 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 523 Mehmet Sarı Hayreti Divanı'nda maddi kültür unsurları 1986 272 Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 527 Güzin Çöktü Ali Şir Nevai Mahbubü'l-Kulüb 1985 133 Ahmet B. Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 568 Nevzat Kale Kazak Türkçesi Afgan Kazaklarının ağzı 1985 136 Ahmet Bican Ercilƒsun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 570 Hasan Avni Yüksel Develi'li Aşık Seyrani ve şiirleri 1985 780 Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 583 Ali Yakıcı Niyazi-i Mısri'nin divan-ı ilahiyatı'ı 1985 226 Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 587 Ali Atalay 1908-1914 Türk Romanında konu seçimi 1986 114 Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Türkçe
Göster 838 M.Fatih Andı Servet-i Fünun'a kadar mecmualarda nazım şekilleri 1987 484 Ömer Faruk Akün Yüksek Lisans Türkçe
Göster 843 Mahmut Babacan Halid Ziya Uşaklıgil'in Servet-i Fünun Edebiyatı hakkında görüşleri 1987 123 Zeynep Kerman Yüksek Lisans Türkçe
Göster 850 Özcan Tabaklar Amme cüz’ü tefsiri -Mustafa bin Muhammed- (varak no: 111 b-121 a/143 a-154 b) 1987 235 Nuri Yüce Yüksek Lisans Türkçe
Göster 851 Ulya Nisar Amme cüz'ü tefsiri -Mustafa bin Muhammed- (varak no: 121 b-143 a) 1987 236 Nuri Yüce Yüksek Lisans Türkçe
Göster 852 Berna Karahan Taci-Zade Ca'fer Çelebi Divanı gazel şerhi (51-100) 1987 172 Ali Alparslan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 869 Cemil Ertonga Taci-Zade Ca'fer Çelebi devri-hayatı-eserleri-edebi şahsiyeti-gazelleri-şerhi 1987 192 Ali Alpaslan Yüksek LisansTürkçe
Göster 918 Sadettin Özçelik Ali Şir Nevayi Mecalisü'n-Nefayis 1986 209 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 960 Ferhat Tamir Kazak şivesi Barköl ağzı 1985 188 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 961 Abdullah Tüylü Mehmed Akif Ersoy'un şiirlerinde sosyal meseleler 1986 255 Bilge Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 985 İlyas Yağcı Devrez vadisi ağzı ses ve şekil bilgisi 1986 246 Ahmet B. Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 998 Ayşegül Celepoğlu Kendi Gök Kubbemiz'de ahenk kavramına bağlı tesbitler ve değerlendirmeler 1986 397 Sadık K. Tural Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1001 Nigar Kasap Peyami Safa'nın romanlarında eğitim meselelerinin ele alınışı 1987 123 Zeki Arslantürk Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1012 Metin Kayahan Özgül Sami Paşa-Zade Sezayi'nin Küçük Şeyler'inde fiktif yapı 1984 175 Sadık Tural Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1013 Hüseyin Özbay Özbek şivesi kunduz ağzı 1985 135 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1014 Hüseyin Tuncer Tarık Buğra'nın hikayeleri üzerinde bir inceleme 1985 171 Bilge Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1015 Mehmet Temizkan Hayreti Divanı'nda aşık 1986 287 M. Nejat Sefercioğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1020 Mustafa Tatcı Hayreti Divan'ında din ve tasavvuf 1986 225 Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1021 Süleyman Solmaz Erzurumlu İbrahim Hakkı Divan'ında aşk 1986 139 Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1040 Yakup Karasoy Ahmed-i Da'i Siracü'l Kulüb 1985 88 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1059 Leyla Karahan Erzurumlu Mustafa Darir Kıssa-i Yusuf (Yusuf u Züleyha) 1985 911 Ahmet Bican Ercilasun Doktora Türkçe
Göster 1101 Ahmet Sevgi Latifi'nin kayıp iki risalesi: Enisü'l-Fusaha ve Evsaf-ı İbrahim Paşa 1984 107 Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1102 Enver Töre 1908-1914 arası Türk edebiyatı'nda tiyatro tenkidi 1986 583 Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1104 Nadide Gürbüz Mustafa İbni Muhammed Ankaravi Yasin Suresi Tefsiri 1986 120 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1476 Mehmet Özer Bezmi Nusret Kaygusuz'un hayatı 1987 67 Ö. Faruk Huyugüzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1520 Mehmet Tekin Peyami Safa'nın romanlarının yapı ve anlatım teknikleri bakımından incelenmesi 1986 332 M. Orhan Okay Doktora Türkçe
Göster 1554 Hayrettin Rayman Karacaoğlan'ın şiirlerinde ahenk 1987 70 Fikret Türkmen Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1624 Hasan Çebi Necip Fazıl Kısakürek'in şiiri 1984 282 M. Kaya Bilgegil Doktora Türkçe
Göster 1626 Cengiz Ketene Ahmet Midhat Efendi'nin romanlarında mekan 1987 228 Doktora Türkçe
Göster 1699 Ahmet Kırkkılıç Sultan Üçüncü Murad (Muradi) hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve divanının tenkidli metni (2 cilt) 1985 685 Hüseyin Ayan Doktora Türkçe
Göster 1700 Zöhre Bilgegil Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanında üslup çalışması 1986 348 Kaya Bilofgil Doktora Türkçe
Göster 1702 Orhan Yavuz Anadolu Türkçesi ile yapılan en eski Tezkiretü'l-Evliya tercümesi ve dil özellikleri (2 cilt) 1986 355 A. Mertol Tulum Doktora Türkçe
Göster 1804 F.Güliz Kapkın Zati Divanı'ndan seçilen gazellerin (101'den 150'ye kadar olan) incelenmesi 1987 440 Ali Alparslan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1860 Kadir Atlansoy Sabayi Sırat-ı Müstakim 1987 151 Mustafa Kara Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1938 Hayati Develi Klasik Osmanlı Türkçesi devresinde -sA morfemiyle kurulan cümleler üzerinde bir inceleme 1987 75 Mertol Tulum Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1980 Hamdi Güleç Bayburt'lu Celali (hayatı, sanatı ve şiirleri) 1987 120 Fikret Türkmen Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1993 Nazım H. Polat Fecr-i Ali yazarı Şahabeddin Süleyman -insan, eser, üslup- 1984 235 M. Orhan Okay Doktora Türkçe
Göster 2028 Metin Akkuş Türk edebiyatında şehr-engizler ve Bursa şehr-engizleri 1987 207 Haluk İpekten Yüksek Lisans Türkçe
Göster 2030 Rıdvan Çanım Sakinameler ve Edirneli Revani'nin İşaretname'si 1987 286 Haluk İpekten Yüksek Lisans Türkçe
Göster 2031 Osman Gündüz Selahaddin Enis (hayatı, edebi kişiliği, hikayeciliği) 1987 228 Şerif Aktaş Yüksek Lisans Türkçe
Göster 2041 Numan Külekçi Gani-zade Nadiri hayatı, edebi kişiliği, eserleri, divanı ve şeh-namesinin tenkidli metni 1985 460 Hüseyin Ayan Doktora Türkçe
Göster 2059 Rıdvan Öztürk Osmanlıca'da isim-fiiller (XVI-XVII. yüzyıl) 1987 86 Kemal Eraslan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 2658 Shawky Hassan Ahmed Abdo Shaban Türkiye Türkçesi'nde kullanılan Arapça kelimeler üzerinde fonetik ve morfolojik bir inceleme 1987 402 A. Mertol Tulum Doktora Türkçe
Göster 2717 Vahap Kabahasanoğlu Ahmed Hamdi Tanpınar'da estetik trans (bütün eserleri) 1987 221 Ayhan Songar Doktora Türkçe
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son