:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 42413 A. Ateş Özgürler Yahya Bey Divanı gramer indeksi -2 cilt- 1994 815 Günay Karaağaç Yüksek Lisans Türkçe
Göster 142641 A. Ayşegül Uğurlu Orhan Pamuk romanında atmosfer 2003 66 Atilla Yücel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 54001 A. Cüneyt Issı Mehmed Rauf`un edebi makaleleri üzerine bir inceleme 1996 325 Mustafa Balcı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 122597 A. Cüneyt Issı Fahri Celal Göktulga, hayatı, sanatı, eserleri 2002 403 Mustafa Özbalcı Doktora Türkçe
Göster 64151 A. Ferit Taktak Sandıklılı Fikri hayatı ve divanı 1997 360 Mehmet Sarı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 72705 A. Halim Ulaş N. Ali Akkirmani, hayatı, edebi şahsiyeti ve Gavriye mesnevisi (tenkitli metin-inceleme) 1998 384 Ahmet Kırkkılıç Yüksek Lisans Türkçe
Göster 20888 A. Kerim Dinç Namık Kemal'in tiyatrosu 1992 329 Şerif Aktaş Doktora Türkçe
Göster 21280 A.İrfan Aypay Nahifi Süleyman Efendi (hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve divanının tenkitli metni) (2 cilt) 1992 1066 Hüseyin Ayan Doktora Türkçe
Göster 42571 A.Mecit Canatak Muhbir gazetesinin sistematik tahlili 1995 94 Hüseyin Çelik Yüksek Lisans Türkçe
Göster 26103 A.Melek Özyetgin Altın Ordu, Kırım ve Kazan sahasına ait yarlık ve bitiklerin dil ve üslup incelemesi: inceleme-metin-tercüme-notlar-dizin 1993 224 F. Sema Barutçu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 25539 A.Mevhibe Coşar Türkçe isim tamlamalarının tasnifi 1993 58 Mertol Tulum Yüksek Lisans Türkçe
Göster 62104 Abdul Samet Şengil Başlangıcından itibaren XVI. yüzyıl sonuna kadar kıt'a 1997 452 Mustafa İsen Yüksek Lisans Türkçe
Göster 206048 Abdulbasit Sezer Murathan Mungan'ın mensur eserlerinde halk bilimi unsurları 2007 461 Ensar Aslan Doktora Türkçe
Göster 110096 Abdulhak Halim Ulaş Klasik Dönem söz ve anlam biliminin Türkçe ve edebiyat öğretiminde fonksiyonel kullanımı 2002 509 Ahmet Kırkkılıç Doktora Türkçe
Göster 17957 Abdulhakim Koçin Zaifi ve Bustan-ı Nasayıh'ı (inceleme-tenkitli metin) 1991 317 Cemal Kurnaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 81432 Abdulhakim Mehmet Çin Tömür Batur Destanı üzerine mukayeseli bir inceleme 1999 264 Alimcan İnayet Yüksek Lisans Türkçe
Göster 204944 Abdulhakim Mehmet Uygur halk destanları (icra merkezli ve karşılaştırmalı bir araştırma) 2006 870 Metin Ekici Yüksek Lisans Türkçe
Göster 52753 Abdulhalim Aydın Un Travil compare sur les trilogies de Jean Giono et de Yaşar Kemal 1996 267 Kemal Özmen Doktora Fransızca
Göster 117932 Abdulhekim Koçin Divan şiirinde münacat 1998 787 Mustafa İsen Doktora Türkçe
Göster 122264 Abdulkadir Çelebi Anadil öğretiminde materyal geliştirme ve teknikleri (ilköğretim I. kademe) 2002 172 Kemal Yüce Yüksek Lisans Türkçe
Göster 190173 Abdulkadir Çolak Türabi'nin Manzum Battalnamesi (Battal Gazi destanı) 2006 618 Sadık Armutlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 87454 Abdulkadir Dağlı Fatma Aliye Hanım'ın "Re`fet" romanı (Tahlil ve yeni harflere aktarılması) 1999 181 Muammer Gürbüz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 210650 Abdulkadir Durmuş 1897-1910 yılları arasında çıkan eski harfli çocuk dergilerinin çeviri metinleri üzerine 2007 225 Mehmet Emin Agar Yüksek Lisans Türkçe
Göster 140396 Abdulkadir Emeksiz İstanbul manileri 2003 366 Şeyma Güngör Doktora Türkçe
Göster 72778 Abdulkadir Erkal Lami`i Çelebi Ferhad u Şirin (Ferhadname) (inceleme-metin) 1998 324 Turgut Karabey Yüksek Lisans Türkçe
Göster 19717 Abdulkadir Hayber Halide Edib, Yakup Kadri ve Reşat Nuri'nin romanlarında nesil çatışmaları 1989 581 Bilge Ercilasun Doktora Türkçe
Göster 219756 Abdulkadir Kayhan Divan-ı Fanî incelemesi 2005 198 Cihan Okuyucu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 95996 Abdulkadir Öztürk Günümüz Oğuz grubu Türkçesi ile eski Türkçenin karşılaştırmalı fiil çekimi 2000 241 Vahit Türk Yüksek Lisans Türkçe
Göster 54010 Abdulkadir; Akgündüz Gabusname: Rehim Sultanovundur-Ekrem Cefer Kabusname (25-44 bölüm) transkripsiyon, tercüme, metnin dil özellikleri, sözlük 1996 375 Zikri Turan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 191059 Abdulkerim Karadeniz Liselerde eleştirel düşünme eğitimi 2006 178 Leylâ Karahan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 30414 Abdullah Acehan Kemal Mehmet Altınkaya hayatı-eserleri-sanatı 1994 116 Halim Serarslan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 73163 Abdullah Acehan Halit Fahri Ozansoy hayatı, eserleri, sanatı 1998 578 Orhan Okay Doktora Türkçe
Göster 51855 Abdullah Arslan Bekir Fahri (İdiz) hayatı-edebi kişiliği-eserleri 1996 171 Osman Gündüz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 133812 Abdullah Aydın Fenayi Cennet Mehmed Efendi ve Divanı 2003 459 Cemal Kurnaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 9543 Abdullah Azmi Bilgin Nazmü'l-Hilafiyyat tercümesi 1990 310 Kemal Eraslan Doktora Türkçe
Göster 20810 Abdullah Bağdemir Kitab-ı İskender 200a-300b (giriş-metin-dizin) 1992 315 Hamza Zülfikar Yüksek Lisans Türkçe
Göster 62456 Abdullah Bağdemir Müzekki`n-Nüfus, giriş-metin-sözlük 1997 721 Hamza Zülfikar Doktora Türkçe
Göster 107218 Abdullah Begeç Kara Çelebi-zade Abdülaziz Efendi`nin Gülşen-i Niyaz`ı (inceleme-metin) 2001 325 Y.Sadık Armutlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 73264 Abdullah Bulut Sofyalı Yusuf Rasih hayatı, edebi şahsiyeti, divanının tenkitli metni 1998 200 M. Naci Onur Yüksek Lisans Türkçe
Göster 36851 Abdullah Çaylıoğlu Niyazi-yi Mısri Hazretleri`nin gazellerine yapılan şerhler 1994 233 Mustafa Tahralı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 108617 Abdullah Çelik Salah Birsel`in yapıtlarının eski ve yeni Türk edebiyatı açısından tematik incelenmesi 2001 438 Turgut Karacan Doktora Türkçe
Göster 211350 Abdullah Dayıoğlu İnci Aral'ın hikâyeciliği 2007 261 Mehmet Tekin Yüksek Lisans Türkçe
Göster 173300 Abdullah Demirci Türk kültüründe yedi uyurlar kültü ve edebi dönüşümleri 2006 391 Gülay Mirzaoğlu Sıvacı Doktora Türkçe
Göster 188935 Abdullah Doğan Adıyaman yöresi masalları üzerine bir inceleme 2006 335 Şeref Boyraz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 26476 Abdullah Elgün Akkışla ve yöresi ağızları: Dil-folklor-etnik unsurlar 1993 213 Ümit Tokatlı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 92209 Abdullah Eren Çankırılı İbrahim Hurrem Divanı 1999 181 Ahmet Hilmi İmamoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 189396 Abdullah Harmancı Selim İleri’nin edebi kişiliği ve öykücülüğü 2006 369 Mehmet Tekin Yüksek Lisans Türkçe
Göster 215583 Abdullah Kara İzzî Divanı (tenkitli metin-inceleme) 2007 373 Azmi Bilgin Yüksek Lisans Türkçe
Göster 122226 Abdullah Karaca Kemalpaşazade`nin Dekayık` ul-Hakayık`ı (metin-indeks) 2002 204 Adnan Karaismailoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 42396 Abdullah Kök Oğuzeli ve yöresi ağızları (inceleme-metinler-sözlük) 1995 137 Muzaffer Akkuş Yüksek Lisans Türkçe
Göster 141355 Abdullah Kök Karahanlı Türkçesi satır-arası Kur’an tercümesi (TİEM 73 1v-235v/2) giriş-inceleme-metin-dizin 2004 757 F. Sema Barutcu Özönder Doktora Türkçe
Göster 187725 Abdullah Özcan Dede Korkut hikayelerinde sıfat tamlamaları 2005 267 Şahin Baranoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 72572 Abdullah Şahin Kilis`li Abdullah Sermest (Halis) divanı (metin-inceleme) 1998 398 Abdurrahman Güzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 43662 Abdullah Tataroğlu Muhiti hayatı, eserleri ve edebi kişiliği, divanın tenkidli metni 1995 338 Gönül Ayan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 961 Abdullah Tüylü Mehmed Akif Ersoy'un şiirlerinde sosyal meseleler 1986 255 Bilge Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 215142 Abdullah Yılmaz Gaybî Sun'ullah Dîvânı'nın tahlili 2007 257 Mustafa Güneş Yüksek Lisans Türkçe
Göster 105009 Abdulmecit Canatak Cumhuriyet Devri Türk şiirinda tarih teması (1923-1960) 2001 785 Nejat Birinci Doktora Türkçe
Göster 127822 Abdulmecit İslamoğlu Himmetzade Abdullah (Abdi), hayatı eserleri ve Divan-ı Nu'üt'u 2003 206 Mehmet Akkuş Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218234 Abdulmecit İslamoğlu Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk'i (inceleme-metin) 2007 1158 Mehmet Akkuş Doktora Türkçe
Göster 160632 Abdulselam Arvas Van âşıklık geleneği 2005 285 Süleyman Turduyeviç Kayıpov Yüksek Lisans Türkçe
Göster 122278 Abduraop Polat Musa Sayrami, Tarih-i Hamidi, inceleme-metin-dizin 2002 513 Önal Kaya Doktora Türkçe
Göster 104860 Abdurrahim Elveren 15. yüzyıl şairlerinden Arif ve Hamsesi 2001 469 Muhammet Nur Doğan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 94471 Abdurrahim Karadeniz Türk düşünce ve edebiyatında Yurt ve Dünya dergisi 2000 269 Şerif Aktaş Yüksek Lisans Türkçe
Göster 191316 Abdurrahman Adak Za'fi-i Gülşeni hayatı, eserleri, edebi şahsiyeti ve divanının incelenmesi 2006 401 Ali Yılmaz Doktora Türkçe
Göster 125309 Abdurrahman Alkan Oktay Akbal'ın öykücülüğü 2002 127 Mustafa Apaydın Yüksek Lisans Türkçe
Göster 106564 Abdurrahman Bilgin Keyhusrev ve Guştasb hikayesi 2001 266 Ceval Kaya Yüksek Lisans Türkçe
Göster 127778 Abdurrahman Daş Osmanlılarda münşead geleneği, Hoca Sadeddin Efendi'nin hayatı, eserleri ve münşeati 2003 315 Nesimi Yazıcı Doktora Türkçe
Göster 54538 Abdurrahman Gümgüm Başlangıcından 16. yüzyılın sonuna kadar Türk halk şiirinde tasavvuf düşüncesi 1994 239 Ensar Aslan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 53225 Abdurrahman Kaplan Yusuf Has hacib ve Eseri Kutadgu Bilig`in yeni bir gözle tahlili 1996 128 Abdulkadir Donuk Yüksek Lisans Türkçe
Göster 209829 Abdurrahman Kaya Şeyh Aliyyü’s-sadr? El-konev? Birgiv?’nin Vasiyyet-n?me’sinin şerhi (1b-49b) (giriş – tenkitli metin – dizin) 2005 336 Gülden Sağol Yüksek Lisans Türkçe
Göster 30493 Abdurrahman Özkan Kitab-ı Mukaddime-i Ebu'l-Leysi's Semerkandi (imla-gramer-tenkitli-metin-indeks) 1994 322 Orhan Yavuz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 210423 Abdurrahman Özkan Türkiye Defteri Dergisinin (1971-1975) Türk edebiyatı ve siyasal düşüncesindeki yeri ve önemi 2007 80 Mehmet Sait Doğan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 3821 Abdurrahman Takirdaroğlu Kınalızade Hasan Çelebi'nin Tezkiretü'ş-şu Ara'sı üzerinde bir sentaks çalışması 1988 93 Efrasiyap Gemalmaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 32178 Abdurrahman Tarikdaroğlu 1928 sonrası Türk dil bilgisi kitaplarında terimler sorunu ve çözüm yolları 1994 434 Toparlı Recep Doktora Türkçe
Göster 73216 Abdusselami Yıldız Şanlıurfa`da enbiya kıssaları 1998 166 Muhsin Kalkışım Yüksek Lisans Türkçe
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son