:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 122878 Ahmet Pekşen Zeynü`l-Elhan isimli eserin metin ve sözlük çalışması 2002 21 Muhammet Yelten Yüksek Lisans Türkçe
Göster 42564 Necdet Tozlu Aşık Kul Nuri`nin hayatı sanatı şiirleri 1995 29 Hayrettin Rayman Yüksek Lisans Türkçe
Göster 93798 Engin Selçuk Batı Türkçesinde anlam değişmeleri 2000 34 Zikri Turan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 19224 Ruşen Deniz Baki'nin Me'alimü'l-Yakin fi-Sireti Seyyidi'l-Mürselin adlı eserindeki tümleme birleşik cümleler 1993 35 Mertol Tulum Yüksek Lisans Türkçe
Göster 36920 Muharrem Kesik Cenabi Mustafa Efendi'nin el-Aylemü'z-zahir fi ahvali'l-evail ve'l-evahir adlı eserinin Anadolu Selçukluları ile ilgili kısmının tenkidli metin neşri 1994 42 Abdulkerim Özaydın Yüksek Lisans Türkçe
Göster 17893 Mehmet Kalpaklı Divan şiirinin edisyonunda bilgisayar kullanımı metoduna giriş ve Fevri Divanı'nın elektronik formu 1991 43 Ali Alparslan Doktora Türkçe
Göster 103848 Gülnaz İşlek Türkiye Türkçesi İle Kazak Türkçesinde birleşik fiil ve fonksiyonları 2001 45 Şerif Ali Bozkaplan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 26068 Mehmet Uzman Türkçede şart ve emir kipinin tarih içindeki gelişimi 1993 46 Hidayet Kemal Bayatlı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 64344 Yukio Kodaka Japonya'da Türkoloji üzerine araştırmalar 1997 46 Tunca Kortantamer Yüksek Lisans Türkçe
Göster 102029 Meral Bulut A Comparative study of death in Turkish and English literatures 2000 47 Betüre Mehmedova Yüksek Lisans İngilizce
Göster 54373 Zehra Piroğlu Yetimi (hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve divanının tenkidli metni) 1996 48 Gönül Ayan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 334 İsmet Cemiloğlu Azeri Türkçesi'nin sentaks bakımından Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması 1986 49 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 137178 Jule Yentür 17. yy şairlerinden Fehim, Na’ili ve Neşati divanlarında kozmik unsurlar 2003 49 Şener Demirel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 4757 Gülnaz Genç XVI.yüzyıl metinlerinde isim cümleleri 1988 51 Mertol Tulum Yüksek Lisans Türkçe
Göster 26555 Eda Şentürk Türk dilinde gelecek zaman çekiminin tarihi gelişimi 1993 51 Hidayet Kemal Bayatlı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 140563 Akın Tek İhsan Oktay Anar`ın romanlarında üstkurmaca 2003 51 Nüket Esen Yüksek Lisans Türkçe
Göster 17110 Erhan Kara Figurative language in modern Turkish literature: Polysemy based on metaphors 1991 52 Mine İşgüven Yüksek Lisans İngilizce
Göster 53335 Meltem Kutay Irony in the poems of Thomas Hardy and Behçet Necatigil 1996 52 Nail Bezel Yüksek Lisans İngilizce
Göster 61513 Mustafa Yıldız Nogay halk yırları (metin-gramer) 1997 52 Naile Hacıyeva Yüksek Lisans Türkçe
Göster 96004 Namık Kaya Türk edebiyatında mensureler üzerine bir araştırma 2000 52 Mesut Tekşan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 4733 Mustafa Küçük Partisipli, mastarlı veya fiil-isimli bir kelime ve ondan sonra gelen yabancı asıllı bir kelime ile teşkil edilmiş ve cümlede zarf olarak kullanılan kelime grupları 1988 53 Mertol Tulum Yüksek Lisans Türkçe
Göster 144005 Gülnihal Hızlı Üşür Anlatım bozukluklarının düzeltilmesinde geri bildirimin etkisi 2004 53 Gürer Gülsevin Yüksek Lisans Türkçe
Göster 32187 Nuray Güllü Sessiz Ev üzerine bir metin dilbilim çalışması 1994 54 Yavuz Demir Yüksek Lisans Türkçe
Göster 42079 Erhan Özdilek Söz sanatına; özgün baskıresim sanatı ile yorumlar (Yunus Emre) 1995 55 Mustafa Aslıer Sanatta Yeterlilik Türkçe
Göster 9741 Filiz Alsancak Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki morfolojik ve fonetik farklar 1990 56 Nuri Yüce Yüksek Lisans Türkçe
Göster 191007 Halime Taşcı Kolektif geçiş dönemi rüyalarının kompleks rüya olarak çözümlenmesi 2006 56 Pakize Aytaç Yüksek Lisans Türkçe
Göster 205936 Muhammed Harun Gürbüz Nehcü'l-feradis'te sıfat fiilli unsurlar 2005 57 Ayşe İlker Yüksek Lisans Türkçe
Göster 8887 Asuman Ağaçsaban Kız ve erkek öğrencilerde cinsiyetten kaynaklanan farklı dil kullanımı, (Ahmet Kanatlı Lisesinde uygulama) 1989 58 Nevin Selen Yüksek Lisans Türkçe
Göster 25539 A.Mevhibe Coşar Türkçe isim tamlamalarının tasnifi 1993 58 Mertol Tulum Yüksek Lisans Türkçe
Göster 36797 Esra Durmaz Şeyyad Hamza'nın Ahval-ı Kıyamet'i 1994 59 Metin Akar Yüksek Lisans Türkçe
Göster 132618 Arzu Taran Ulaşdır XVI. yüzyıl divan dibacelerinin divan edebiyatının sanat anlayışı bakımından incelenmesi 2003 59 Süreyya Ali Beyzadeoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 102508 Betül Seven Mukaddime'de kültür ve sanat 2001 60 Selçuk Mülayim Yüksek Lisans Türkçe
Göster 42374 Necati Gül Amme tefsiri -metin-inceleme- 1995 61 Mehmet Aydın Yüksek Lisans Türkçe
Göster 42763 Ali Albayrak Cengiz Aytmatov`un eserlerinde eski Türk dini inançlarının tesbiti ve değerlendirilmesi 1995 61 Harun Güngör Yüksek Lisans Türkçe
Göster 43636 Niyazi Sezen Azerbaycan Türkçesindeki Farsça unsurlar ve bu unsurların özellikleri 1995 62 Naile Hacıyeva Yüksek Lisans Türkçe
Göster 43634 Ahmet Demirhan Azerbaycan taponomiyasındaki eski Türkçe kelimeler ve bunların araştırılması 1995 63 Naile Hacıyeva Yüksek Lisans Türkçe
Göster 108747 Nurjan Pukaşev Çağdaş Kazak Türkçesinde hal eklerinin kullanılış biçimleri 2002 64 Kenan Acar Yüksek Lisans Türkçe
Göster 41321 Özkan Öztekten Türkçedeki yerleşim kültürüyle ilgili kelimeler 1995 65 Kemal Yüce Yüksek Lisans Türkçe
Göster 71706 Sengül Toprak Neşati'nin Şerh-i Kasa`id-i Örfi'si 1998 65 Tunca Kortantamer Yüksek Lisans Türkçe
Göster 87279 Dilek Çevik Mürebbiyelik ve Türk romanında mürebbiye tipleri 1999 65 Halim Serarslan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 104924 Nabi Küçük Yaşar Kemal`in Kuşlar`da Gitti adlı eserinde devrik yapı 2001 65 Musa Duman Yüksek Lisans Türkçe
Göster 32226 Gülkız Tekeci Türkçe'de ilaveli tekrarların yapısı üzerine bir etüd 1993 66 İsmet Cemiloğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 116861 Ahmed Begdilla Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesindeki yapım ekleri 2002 66 Cevdet Şanlı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 142641 A. Ayşegül Uğurlu Orhan Pamuk romanında atmosfer 2003 66 Atilla Yücel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 220410 Alev Adıgüzel Göçmen edebiyatı bağlamında Güney Dal ve Zafer Şenocak Küçük "g" Adında Biri ve Tehlikeli Akrabalık romanlarının içerik bakımından karşılaştırılması 2008 66 Cevat Çapan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1476 Mehmet Özer Bezmi Nusret Kaygusuz'un hayatı 1987 67 Ö. Faruk Huyugüzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 9697 Yakup Kavas Muallim Sadi (hayatı-şahsiyeti ve edebi eserleri) 1990 67 Ö. Faruk Huyugüzel Yüksek Lisans Türkçe
Göster 12114 Atabey Kılıç Üskübi'nin "Şerh-i Telhis" i 1990 68 Tunca Kortantamer Yüksek Lisans Türkçe
Göster 95942 İsmail Erbek Nef`i ve Naili divanlarında şikayet unsurları 2000 68 M. Şehabettin Ünlü Yüksek Lisans Türkçe
Göster 211449 Ramazan Çetinkaya Türkçe öğretmeni adaylarının yeterlilik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları 2007 68 Y.Kazım Karabörk Yüksek Lisans Türkçe
Göster 31777 Nalan Eren Language variation in "Three Popular Turkish Plays" 1994 69 Güray König Yüksek Lisans İngilizce
Göster 315 Himmet Biray Türkmen şivesinin sentaks bakımından Türkiye Türkçesiyle karşılaştırılması 1985 70 Ahmet Bican Ercilasun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 1554 Hayrettin Rayman Karacaoğlan'ın şiirlerinde ahenk 1987 70 Fikret Türkmen Yüksek Lisans Türkçe
Göster 32070 Aybike Yurdürün (Tarı) Yayın tarihimizde Türk Yurdu Dergisi ve derginin dil konulu makalelerinin içerik analizi (1928-1931) 1994 70 Edibe Sözen Yüksek Lisans Türkçe
Göster 103703 Özge Soylu Nahid Sırrı Örik, Kıskanmak, and psychoanalysis 2001 70 Süha Oğuzertem Yüksek Lisans İngilizce
Göster 108696 Asuman Omay Zati Süleyman Efendi, Miftahü`l-mesa`il 2001 70 Tunca Kortantamer Yüksek Lisans Türkçe
Göster 204532 Esra Cengiz Nef'i divanında gazellerin söz ahengi 2006 70 Hasan Altınzencir Yüksek Lisans Türkçe
Göster 188691 Serdar Üney Nedim Gürsel ve tarihsel roman 2007 70 Mükremin Yaman Yüksek Lisans Türkçe
Göster 218411 Yeliz Özay Metinlerarası ilişkilerde Türk halk hikâyeleri 2007 70 M. Öcal Oğuz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 15641 Didar Akar WH-questions in Turkish 1990 71 Yüksek Lisans İngilizce
Göster 15438 Alaaddin Korkmazlar Talas ve yöresi ağızları (inceleme metinler-sözlük) 1991 71 Tuncer Gülensoy Yüksek Lisans Türkçe
Göster 51235 Emin Akkaya Michael A.H. Ende`nin "Momo" ve Peyami Safa`nın "Matmazel Noraliya`nın Koltuğu" eserlerinin anlatım teknikleri, mekan ve zaman bakımından mukayesesi 1996 71 Arif Ünal Yüksek Lisans Türkçe
Göster 51934 Sibel Turga Necati Bey Divanı'ndan seçme gazellerin dilinin incelenmesi 1996 71 Sabiha Gemici Yüksek Lisans Türkçe
Göster 52605 Recai Yıldız Türk edebiyatında terkib-bend ve terci-bendler (13-16 y.y.) 1996 71 Cemal Kurnaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 72413 Zobaideh Shadkam Kazakça ve Türkçe`deki çekim eklerinin karşılaştırılması 1998 71 İclal Ergenç Yüksek Lisans Türkçe
Göster 101782 Kazım Birin Türkiye Türkçesi gramerinde sıfat sorunu 2001 71 Erdoğan Boz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 102024 Beyhan Uygun Temiz Halide Edip Adıvar ve feminist yazın 2001 71 Süha Oğuzertem Yüksek Lisans Türkçe
Göster 117341 Sevil Tomur Kişilerden uzak bir köy romancısı:Abbas Sayar 2002 71 Talat Halman Yüksek Lisans Türkçe
Göster 208380 Mahmut Bolkar Öztekin Fuzuli ve Şeyh Galib divanlarında ney metaforu 2007 71 Sabahattin Küçük Yüksek Lisans Türkçe
Göster 27082 Ahmet Koç Necip Fazıl'da değerler 1993 72 Bayraktar Bayraklı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 36619 Dursun Dağaşan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri`nden (Azerbaycan-Özbekistan-Kazakistan) gelen öğrencilerin Türkiye Türkçesi'ne intibakta karşılaştıkları güçlükler 1994 72 Sadık Tural Yüksek Lisans Türkçe
Göster 52556 Bilal Çakıcı Eski Türk edebiyatında kaside nazım şekli (16. yüzyıl) 1996 72 Mustafa İsen Yüksek Lisans Türkçe
Göster 94122 Memnune Dane Tuğaltay TRT`de haber dili 2000 72 Efrasiyap Gemalmaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 12230 Şafak Baran Ahmed Yesevi'nin hayatı eserleri ve eserlerindeki bilgi meselesi 1990 73 Fahreddin Olguner Yüksek Lisans Türkçe
Göster 16134 Ali Taştekin Varlık Dergisi'nde edebiyat tarihi tartışmaları 1991 73 Yavuz Akpınar Yüksek Lisans Türkçe
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son