:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 72231 ?mran Azakl? 1998 234 Mustafa ?sen
Göster 96134 Levent Do?an 2000 759 Mahmut Ka?garl? Doktora
Göster 89810 Hatice Yi?itba?? 1999 546 Mahmut Ka?garl? Doktora
Göster 120618 Mualla Murat 2002 295 Doktora
Göster 12543 M. Emin Eren Zonguldak ili a??zlar? (ses ve ?ekil bilgisi) 1991 260 Ahmet Bican Ercilasun Doktora
Göster 27162 M.Sad?k Erda?? Ziyaeddin Seyyid Yahya Gencine-i Hikmet (inceleme-metin) 1993 236 Hasan Kavruk
Göster 120550 M. Fatih Alkay?? 2002 301
Göster 6904 Ziya Pa?a'n?n ?iirini yapan unsurlar 1989 419 ?erif Akta?
Göster 210870 Serhat Demirel Ziya Osman Saba'n?n ?iirinde ev 2007 127 Engin Sezer
Göster 219980 Sami Akbulut Ziya Osman Saba'n?n ?iiri 2008 137 A. Mecit Canatak
Göster 102532 Kerim Sandal Ziver Divan 2001 262 Ahmet Topalo?lu
Göster 104714 Muhsin Korkmaz 2001 175 Muhammet Yelten
Göster 122878 Ahmet Pek?en 2002 21 Muhammet Yelten
Göster 98556 2000 626 Doktora
Göster 121872 Zenanname Enderunlu Faz?l 2002 191
Göster 217009 2006 314 Fatih And?
Göster 162951 Zekeriya Sertel'in dergicili?i 2005 670 Ali ?hsan Kolcu
Göster 64515 Zekai Divan? 1997 292
Göster 100314 Berrin Uyar Akal?n 2001 943 Dursun Y?ld?r?m Doktora
Göster 102586 2001 548 Orhan Bilgin Doktora
Göster 100495 Vildan Serdaro?lu ?i?man 2001 410 Doktora
Göster 116934 Yakup Poyraz Zati`de maddi unsur 2002 246 Sad?k Armutlu
Göster 71574 Sad?k Armutlu 1998 788 Mustafa ?sen Doktora
Göster 86 Sabahat Beyzadeo?lu Zati'nin 50 gazelinin tahlili (1054-1104) 1990 132
Göster 14716 Filiz Hatipo?lu Zati'nin 50 gazelinin tahlili (1004-1053) 1991 115
Göster 108696 Asuman Omay 2001 70 Tunca Kortantamer
Göster 5049 Salih Seyhan Zati Divani (1-50 gazeller aras? 50 gazelin ?erhi) 1988 245 Ali Alpaslan
Göster 123007 Ferit Sipahi Zati Divan?`ndan yetmi? be? gazelin ?erhi 2002 279 Ziya Av?ar
Göster 41218 Orhan Kurto?lu 1995 268 Mustafa ?sen
Göster 1804 1987 440 Ali Alparslan
Göster 6996 Zati Divan?'ndan 50 gazelin ?erhi (301-350) 1989 162 Ali Alpaslan
Göster 64531 S. Ahmet ?ahino?lu Zati Divan?'ndaki soyut kavramlar 1997 210 Muhammed Nur Do?an
Göster 32198 Zati Divan?'nda (1206-1257) 50 gazelin tahlili 1994 155 Ka?if Y?lmaz
Göster 11696 Bedri Selimhocao?lu Zati Divan? 401-450 gazeller aras? 50 gazelin ?erhi 1990 148 Ali Alpaslan
Göster 3749 Mehmet Akkaya Zati Divan? 251-300 gazeller aras? elli gazelin ?erhi 1988 206 Ali Alpaslan
Göster 4852 Zati Divan? 151-200 gazeller aras? elli gazelin ?erhi 1988 110 Ali Alpaslan
Göster 32192 Zati Divan? 1258-1308 aras? 50 gazelin tahlili 1994 158 Ka?if Y?lmaz
Göster 42883 Vedat Nuri Turhan 1995 196
Göster 43936 Gazi Akar Zarflar?n fonksiyonlar? ve yap?lar? 1995 178 Leyla Karahan
Göster 117030 Muhammet Karaatmaca Zamirlerin tarihsel geli?imi 2002 91
Göster 210435 Zeynep Sezer 2007 122 Alaeddin Mehmedo?lu
Göster 122904 Zaman (1918-1919) ve Son Saat (1925-1928) gazetelerindeki dil ve edebiyat yaz?lar?n?n incelenmesi ve ?iir metinleri 2002 385 M. Fatih And?
Göster 219921 2008 195 Hanifi Vural
Göster 211541 Engin Karakoyun 2007 259 Emine Yeniterzi
Göster 17957 Zaifi ve Bustan-? Nasay?h'? (inceleme-tenkitli metin) 1991 317 Cemal Kurnaz
Göster 117662 2002 282 Mustafa Canpolat
Göster 209739 Ayse Kik 2007 468
Göster 11752 Kamil Akarsu Za'ifi Divan? metin, tahlil ve sistematik endeks 1990 582 Ayten Akmandor Doktora
Göster 191316 Abdurrahman Adak 2006 401 Ali Y?lmaz Doktora
Göster 112740 Asl?han Y?ld?z Acar 2001 220
Göster 3245 Yusup Beg-Ahmet Beg Destan? 1987 441 Dursun Y?ld?r?m Doktora
Göster 122093 Yusuf-? Hakiki?nin Mahabbet-name adl? eserinin tenkitli metni ve incelenmesi 2002 554 Mehmet Arslan Doktora
Göster 205846 Murat Baycanlar 2006 220 Mustafa Apayd?n
Göster 36281 ?rfan Murat Y?ld?r?m 1994 188 Yavuz Akp?nar Doktora
Göster 98834 Bayram Zengin 2000 162 Cihan Okuyucu
Göster 61414 ?aban Er 1997 170 Recep Duymaz
Göster 219157 2008 114 Ahmet Y?lmaz
Göster 53225 Abdurrahman Kaplan 1996 128 Abdulkadir Donuk
Göster 99813 Yusuf Hakk? Divan? 2000 191 Ali Torun
Göster 188332 2005 175
Göster 160476 2005 172
Göster 162100 Orhan O?uz 2005 225
Göster 128012 Hamza Aydo?du Yusuf At?lgan ve O?uz Atay'?n eserlerinde yabanc?la?ma 2003 144
Göster 120704 2002 168 Ramazan Kaplan
Göster 61940 Erdal ?ahin 1997 470
Göster 43631 1995 112
Göster 64249 Sultan Bozku? 1997 203
Göster 9351 Yunus Emre'nin eserlerinin tahlili 1990 465 Bilge Seyido?lu Doktora
Göster 209628 Ya?ar Akdemir 2007 220 Hasan Kavruk
Göster 133816 2003 193
Göster 11771 Yunus Emre Divan? (inceleme-metin) (2 cilt) 1990 1284 Doktora
Göster 19210 1990 582 Doktora
Göster 19197 Esma ?im?ek 1990 865 Doktora
Göster 73261 1998 421 Ali Berat Alptekin
Göster 3246 1987 379
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son