:::Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi:::

 

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Anasayfa   Makale Bilgi Sistemi

YÖK No Yazar Tez Yıl Sayfa Danışman Tür Dil
Göster 158375 Genç Osman Geçer Türk romanında sokak çocukları (1920-1970) 2006 453 Dursun Yıldırım Doktora Türkçe
Göster 160051 Talat Dinar Başmakçı ve Dazkırı ağzı 2006 378 Erdoğan Boz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 162631 Aysun Aktaş Ümit Yaşar Oğuzcan hayatı, sanatı,eserleri 2006 352 Gonca Gökalp Alpaslan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 169370 Emine Gültekin Aşık edebiyatında peygamber kıssaları 2006 296 Mehmet Özçelik Yüksek Lisans Türkçe
Göster 172756 Hayat Aras Toktaş Tuvaca "Alday-Buuçu" destanının dil yönünden incelenmesi 2006 517 Mehmet Ölmez Yüksek Lisans Türkçe
Göster 172773 Mevlüt Sağlam Ün dergisinin halk bilimi açısından incelenmesi 2006 200 Öcal Oğuz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 172785 Hakan Çelik 17. yüzyıl halk şiirinde inançlar 2006 284 Hamiye Duran Yüksek Lisans Türkçe
Göster 172811 Nesime Ceyhan İkinci Meşrutiyet dönemi Türk hikâyeciliğinde tema (1908-1918) 2006 431 Belkıs Altuniş Gürsoy Doktora Türkçe
Göster 172815 Banu Durmuş Hayat mecmuası etrafındaki fikri faaliyetler (1927) 2006 432 Belkıs Gürsoy Yüksek Lisans Türkçe
Göster 172842 Ömer Saraç 16. ve 17. yüzyıl Türk halk şiirinde toplumsal yergi 2006 157 Bekir Şişman Yüksek Lisans Türkçe
Göster 172897 Önder Yeral Hasan Ali Toptaş'ın 'Gölgesizler' romanı ve olanaksızlık 2006 111 Fatma Erkman Yüksek Lisans Türkçe
Göster 172902 Özlem Öztuncer Uygur şiveleri sözlüğü (A'dan Z'ye kadar transkripsiyonlu metin) 2006 150 Necmi Akyalçın ; Mehmet Ölmez Yüksek Lisans Türkçe
Göster 172906 Kamile Çetin Râşid (?-1310?-1892) ve dîvânı inceleme-tenkidli metin 2006 312 Selami Turan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 173224 Yavuz Gözen Karabük Demir Çelik Fabrikası'ndaki işçilerin batıl inançları 2006 147 Özkul Çobanoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 173300 Abdullah Demirci Türk kültüründe yedi uyurlar kültü ve edebi dönüşümleri 2006 391 Gülay Mirzaoğlu Sıvacı Doktora Türkçe
Göster 173312 Sıdıka Gökçelik Peyami Safa'nın Cumba'dan Rumba'ya adlı romanının kişiler arası ilişki yaklaşım ve kuramlarına göre incelenmesi 2006 150 Abide Doğan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 173395 Ali Doğaner Osmaniye yöresinde yaşayan Ulaşlı Türkmenlerinin geçiş törenleri 2006 368 Gülay Mirzaoğlu Sıvacı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 173446 Mutlu Özgen Tokat kentinin ticaret mekanları "19.- 20. yüzyılda meydan semti" 2006 181 Ziyat Akkoyunlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 173485 Deniz Çağlayan Türk masallarında hayvan motifleri 2006 295 Özkul Çobanoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 173937 Bayram Asuman Güfti ve Gam-name'si (İnceleme-Metin) 2006 138 Osman Horata Yüksek Lisans Türkçe
Göster 173940 Özgül Görür Ritüel drama açısından Çukurköy kına geceleri 2006 175 Gülay Mirzaoğlu Sıvacı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 173985 Safiye Yüksel Ödemiş II. Meşrutiyet dönemi romanlarında yabancı tipler 2006 176 Abide Doğan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 173991 Özlem Akkaymak Edebiyat sinema bağlamında Fikrimin İnce Gülü ve Sarı Mersedes 2006 150 Abide Doğan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 174044 Ferruh Ağca Eski Uygur Türkçesiyle yazılmış eserlerin ses ve şekil özelliklerine göre tarihlendirilmesi 2006 584 Dursun Yıldırım Doktora Türkçe
Göster 174875 Buket Şafak Ciğeroğlu Hilmi Yavuz'un şiirlerinde lirizm 2006 265 Abide Doğan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 174906 Bayram Yıldız Nutuk'un fikri ve edebi açıdan incelenmesi 2006 438 Bilge Ercilasun Doktora Türkçe
Göster 174915 Başak Sipahioğlu 1980 sonrası fantastik Türk romanı 2006 320 Sıddıka Dilek Yalçın Yüksek Lisans Türkçe
Göster 174934 Danojla Barjaktaroviç Sancak bölgesinde Boşnak epik destan geleneği 2006 161 Özkul Çobanoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 174936 Gülnaz Çetinkaya Gırgır dergisinin Türk halkbilimi açısından incelenmesi 2006 218 Nebi Özdemir Yüksek Lisans Türkçe
Göster 174951 Mehmet Akif Korkmaz Türkü türü ve Doğu Karadeniz türkü kültürü 2006 250 Dursun Yıldırım Yüksek Lisans Türkçe
Göster 174962 Betül Korkmaz "Ege Bölgesi halk mutfağında, sebze ve ot yemeklerinin beslenme kültüründeki yeri ve karakteristiği" 2006 240 Özkul Çobanoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 174963 Hakan Köktürk Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ndeki halkbilimi unsurları 2006 525 Ziyat Akkoyunlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 174966 Gül Soydan Koç Attilâ İlhan'ın şiirlerinden mekân 2006 350 Gonca Gökalp Alpaslan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 174967 Veda Nilgün Güven Uygulamalı halkbilimi açısından Antalya ve çevresi kültür turizmi ve kültür animasyonları 2006 120 Nebi Özdemir Yüksek Lisans Türkçe
Göster 174986 Sebiha Taştekin Özdede Kışaş-ı enbiya 2006 250 Emine Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 175009 Sadık Baykara Uygurların tarihi halk koşakları 2006 527 Ülkü Çelik Şavk Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186016 Özlem Kayabaşı Burhan Cahid Morkaya (hayatı ve eserleri üzerine bir araştırma) 2006 383 Ali Torun Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186053 Simay Erden Tuğlu Türkçe ve Çince`nin ses yapıları açısından karşılaştırılması 2006 97 Bülent Okay Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186062 Zhaziran Otyzbayeva Kazak yazar Dükenbay Dosjanov`un İpek Yolu romanında 2006 304 Melek Erdem Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186088 Fatima Devrisheva Ahıska Türkleri (sözlü kültür bağlamında) 2006 283 Hasan Özdemir Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186108 Hakan Özdemir Cumhuriyet tarihinde Hukuk dilindeki değişmeler ve gelişmeler 2006 379 Hamza Zülfikar Doktora Türkçe
Göster 186166 Burhan Alıç Sermet Muhtar Alus`un romanları üzerine bir inceleme 2006 147 Bilge Seyidoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186188 Cem Bico Liberating narratives of Yaşar Kemal: The Other face of the mountain trilogy 2006 173 Duygu Köksal Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186207 Nevin Elitok Muş ilinden derlenen maniler üzerine bir inceleme 2006 251 Enver Aras Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186208 Ahmet Gecekuşu Güzel adlandırma 2006 170 Ahat Üstüner Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186216 Umay Selcen Yılmaz Bahaeddin Özkişi'nin romanlarının tematik ve yapı bakımından incelenmesi 2006 115 Tarık Özcan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186267 Hülya Nazif Türkçe' de Nazal "N" (sağır KEF) 2006 167 Tuncer Gülensoy Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186268 Hilal Kılıç Manas Destanı' ndaki Türkiye Türkçesine benzer kelimeler 2006 149 Suzan Suzi Tokatlı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186277 İlknur Aygün Kocaoğlu Cengizname üzerinde şekil ve cümle bilgisi çalışmaları 2006 222 Tuncer Gülensoy Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186278 Nergül Küçükarıkan Muhammed Hulüsi' nin Divançesi (Metin İnceleme Sözlük) 2006 116 Suzan Tokatlı Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186314 İbrahim Ethem Özkan TDK Yz. A-19 numarada kayıtlı Türkçe İncil tercümesi 2006 1265 Ümit Tokatlı Doktora Türkçe
Göster 186322 Neslihan Demirkol Can Yücel`in Shakespeare çevirilerinde "Sadakat" 2006 168 Laurent Mignon Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186417 Erol Kuyma Wilhelm Radloff' un Sibirya' dan adlı eserinin açıklamalı kavram dizini 2006 225 Aktan Müge Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186459 Mehmet Güngör Aleksandr Soljenitain ve Alev Alatlı' da özgürlük (analitik bir karşılaştırma) 2006 88 Ali Gültekin Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186555 Jale Gülgen Reşad Ekrem Koçu' nun tarihi romanları 2006 300 Abdullah Şengül Doktora Türkçe
Göster 186601 Ahmet Topal Adni Receb Dede, Nahl-i Tecelli (inceleme-metin) 2006 253 Orhan Kemal Tavukçu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186604 Hasan Aktaş Abdurrahman Gubari, Yusuf u Züleyha 2006 245 Orhan Kemal Tavukçu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186617 Yusuf Ziya Sümbüllü Kemal Tahir`in tarihi romanları üzerine oluşumsal yapısalcı eleştiri bakımından inceleme 2006 904 Bilge Seyidoğlu Doktora Türkçe
Göster 186652 Kaan Yılmaz Burgazi Fütüvvetname dil incelemesi-metin-sözlük 2006 245 Zikri Turan Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186752 Mehmet Soğukömeroğulları Reşat Enis Aygen'in romanlarında toplumcu gerçekçilik 2006 120 Ahmet Ağır Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186753 Elif Gültekin Nehcü'l-feradis'te yardımcı sözler 2006 179 Murat Ceritoğlu Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186755 Muhammet Nurullah Cicioğlu Geçit ritleri bağlamında ölüm: Gaziantep örneği 2006 110 Fuzuli Bayat Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186758 Mustafa Sertkaya Nesîmî divanı anlam çerçevesi 2006 171 Fatma Sabiha Kutlar Oğuz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186759 Gülşah Gaye Öztürk Fidan Mevlana Müzesi'nde bulunan Bir Mevlevi Şiirleri Mecmu'ası (Mecmu'a-i Eş'ar) 2006 255 Fatma Sabiha Kutlar Oğuz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186773 Arzu Yıldırım Üsküdarlı Hakkı Bey Divanı, inceleme-metin 2006 274 Bayram Ali Kaya Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186774 Zafer Topak Ahmet Müsellem Efendi ve Divan'ın tenkitli metni 2006 203 Hüseyin Yorulmaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186794 İsmail Halıcıoğlu Mustafa Rumi Efendi Divanı'nda dini ve tasavvufi unsurlar 2006 262 Hüseyin Yorulmaz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186811 Çiğdem Topçu Divanü Lügati`t Türk ve Anadolu ağızlarının söz varlığında ortaklaşan filler 2006 398 Zikri Turah Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186857 Elsev Brina Çağdaş Kosova Türk edebiyatından İskender Muzbeg ve eserleri üzerine bir çalışma 2006 400 Alemdar Yalçın Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186861 Özer Şenödeyici Fevzi Divanı inceleme-metin-indeks 2006 356 İsmail Hakkı Aksoyak Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186863 Mehmet Baştürk Türk Dili dergisi üzerine inceleme (1950-1955) 2006 310 Belkıs Gürsoy Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186866 Ahmet Demir Sosyal gerçekçilik anlayışı ve Sadri Ertem'in roman ve hikayelerinde yapı, tema, anlatım 2006 944 Şerif Aktaş Doktora Türkçe
Göster 186876 Tuba Özkan Bey Böyrek anlatılarının kahramanın yolculuğu açısından incelenmesi 2006 91 M. Öcal Oğuz Yüksek Lisans Türkçe
Göster 186886 Meral Demiryürek Sermet Muhtar Alus hayatı-sanatı-eserleri 2006 568 Şerif Aktaş Doktora Türkçe
Göster 186892 Leniyara Selimova Kırım Tatar Türk ağızları (Akmescit, Bahçesaray, Güney kıyı bölgesi) (ses bilgisi) 2006 820 Gülsüm Killi Doktora Türkçe
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son