ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4.sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2514 Tuncay Türkben Bat? Edebiyat?nda Tiyatro Ele?tirisinin Genel Seyri 15.07.2019
2513 Hüseyin Durgut Romanyal? Türk ?air Mehmet Niyazi'nin Sag?? Adl? ?iir Kitab?n?n Söz Varl??? Üzerine Yorumlar 12.05.2019
2512 M. Said Arbatl? Kays?n Kuliyev'in ?iirlerinde Vatan Kavram? 04.05.2019
2511 M. Said Arbatl? Kays?n Kuliyev'in ?iirlerinde Vatan Kavram? 04.05.2019
2510 Salim Çono?lu Cengiz Da?c??n?n Romanlar?nda Ata Miras? Topra?a Ba?l?l?k 26.04.2019
2509 Salim Çono?lu Cengiz Da?c??n?n Romanlar?nda Ata Miras? Topra?a Ba?l?l?k 26.04.2019
2508 Dr. Mustafa Kurt ?lhami Bekir Tez?in ?Herhangi Bir Roman ?lhami Bekir Tez?in ?Herhangi Bir Roman Kitab?d?r? Adl? Eseri Üzerine Bir ?nceleme 13.04.2019
2507 Serdar Akarkan Uysal, Y?k?c?: Romanc? Ve Feminist Fatma Aliye 24.11.2018
2506 Yerlan Zh?yenbayev Ma?can Cumabayev?in ?iirinde ?nsan 24.11.2018
2505 Serdar Akarkan Nazan Bekiro?lu?nun Son Roman? Mücella 24.11.2018
2504 S. Dilek Yalç?n Çelik Halide Edip Ad?var??n Son Eseri?nde Müfide Kadri?nin Ad?n? Ya?atmak 24.11.2018
2503 Yahya Kemal Beyito?lu ?deal Bir Toplum Yaratmak: Ömer Seyfettin?in Hikâyelerinde Toplumsal Ele?tiri 09.07.2018
2502 Esra Soy Hermenötik Yakla??mla Michael Cunningham??n Saatler Roman?ndan Virginia Woolf?un Mrs. Dalloway Roman?na Uzanan Çizgide: Okurun Anlad??? 09.07.2018
2501 Mustafa Karabulut Disiplinleraras?l?k Ba?lam?nda Trt ve ?iir (1968-2008) 09.07.2018
2500 Mustafa Karabulut - ?pek Güvenç Roman Tekni?i Bak?m?ndan Tahsin Yücel?in ?Yalan? Roman? 09.07.2018
2499 Mustafa Karabulut Necip Faz?l K?sakürek?in ?iirlerinde ?Fikir Sanc?s?? 09.07.2018
2498 Mustafa Karabulut Necip Faz?l K?sakürek?in ?iirlerinde ?Allah? (c.c.) Alg?s? 09.07.2018
2497 Veysel ?ahin Turgut Uyar??n ?iirlerinde ?Ben ve ?Öteki?nin Özgürlük ve Kaç?? ?tkisi 05.07.2018
2496 Mustafa KARABULUT Mekân?n Poetikas? Ba?lam?nda Necip Faz?l K?sakürek?in ?Otel Odalar?? ?iiri Üzerinde Bir ?nceleme 19.05.2018
2495 Mustafa KARABULUT YAHYÂ KEMÂL??N HATIRALARINDA VE ???RLER?NDE ?ANNE? ?MAJI 19.05.2018
2494 Serdar Demircan Bat? Penceresinden Kendi Toplumuna Bakan Bir Yazar: Fazl? Necip?in Saraylarda Mecnunlar Roman?nda Oto-Oryantalizmin ?zleri 24.04.2018
2493 Mustafa Karabulut Necip Faz?l K?sakürek?in ?iirine Dair Baz? Tespitler 24.04.2018
2492 Mustafa Karabulut - ?brahim Biricik Postmodern Roman?n ?Nas?l?L??? Ba?lam?nda Orhan Pamuk?un ?K?rm?z? Saçl? Kad?n? Roman? 24.04.2018
2491 Mustafa Karabulut ?stiklâl Mar???na Kur?an-? Kerim Ba?lam?nda Bir Bak?? 24.04.2018
2490 Mustafa Karabulut - Ufuk Sar?ta? Postmodern Bir Roman ?ncelemesi: Galîz Kahraman 24.04.2018
2489 Erol Gök?en Tanp?nar??n Kitaplar?na Girmeyen Bir Yaz?s? 20.04.2018
2488 Veysel ?ahin 'Sevgilerde' ?iiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi 13.04.2018
2487 Veysel ?ahin Halide Edip Ad?var??n ?Yeni Turan? Roman?n? Yeniden Anlam(land?rm)a 29.03.2018
2486 Veysel ?ahin Tahsin Yücel'in Öykülerinde ?nsan? Sonsuzlu?a Ta??yan Kap?/Ölüm Temi 22.03.2018
2485 Veysel ?ahin Sezai Karakoç'un ?iirlerinde Kur(t)ulu? De?erleri ve Dirili? Esteti?i 22.03.2018
2484 Veysel ?ahin Dede Korkut Hikâyeleri'nde Mekân Alg?s? ve Kurgusu 21.03.2018
2483 Veysel ?ahin Turgut Uyar??n ?iirlerinde ?Ben? ve ?Öteki?nin Ba?kald?r?s? 21.03.2018
2482 Veysel ?ahin Ahmet Hamdi Tanp?nar??n ?iirlerinde ?mge 21.03.2018
2481 Veysel ?ahin Ahmet Ha?im'in ?iirlerinde Ate?in Dili 21.03.2018
2480 Veysel ?ahin Ömer Seyfettin'in 'Ba??n? Vermeyen ?ehit' Adl? Öyküsünde Kendilik Bilinci 21.03.2018
2479 Veysel ?ahin Aytmatov'un Beyaz Gemi Roman?nda Ötelerin Ça?r?s? ve Kaç?? 21.03.2018
2477 Bahir Selçuk - Mesut Algül Hüseyin Raci Efendi?nin ?lcâm-? H?sâm ve ?lzâm-? ?Avâm?? 28.01.2018
2475 Bahir Selçuk Millî Mücadele?nin Elaz???dan Yükselen Sesi Satvet-? Milliye?nin Edebî Yönü Üzerine 28.01.2018
2474 ?lyas Üstünyer - Aysel Kamal Ahmet Hamdi Tanp?nar??n Eserlerinde Rus Olgusunun Anlam Evreni 12.01.2018
2473 Ramis Karabulut Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Kad?nlar Dünyas? 04.01.2018
2472 Mehmet Özmen Kurtulu? Sava?? Y?llar?n? Anlatan Ankara'n?n Ta??na Bak Türküsünün Bir De?i?kesi Üzerine 04.01.2018
2471 Bedri Aydo?an Adana Ticaret Rehberi Adl? Kitab?n Reklam Ya da ?lan K?sm? 03.01.2018
2469 ?emseddin Koçak "Çal?ku?u" Roman?nda Notre Dame De Sion (Türk E?itim Tarihi Aç?s?ndan E?itimin Ö?eleri Üzerine Bir ?nceleme) 03.01.2018
2468 Mustafa Karabulut Necip Faz?l K?sakürek‟in ?iirlerinde Daüss?la 27.12.2017
2467 Mustafa Karabulut Mehmet Akif Ersoy?da ??deal ?nsan? ve ?Müslüman? Tipi 27.12.2017
2466 Mustafa Karabulut Necip Faz?l K?sakürek?in ?iirlerinde Üslûp Üzerine 27.12.2017
2465 Bahanur Garan Kapak K?z?'n?n Varolu?çu Feminist Okuma Denemesi: Kapak K?z?'n?n Kad?nlar? 02.12.2017
2464 Bahanur Garan Gök?en - Erol Gök?en 1923?ten 1960?a Kadar Ankara?da Ç?kan Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergileri Üzerine Tan?t?c? Bir Kaynakça Denemesi 02.12.2017
2462 Mahfuz Zariç Kerime Nadir'in A?k Hasreti Adl? Roman? Üzerine Bir ?nceleme 06.11.2017
2461 Mustafa Karabulut - Necla Da? Ütopik Bir Mekan Aray??? Olarak Deniz (Denizin Ça??r??? Örne?i) 30.10.2017

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4.sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

Sonraki sayfa