ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4.sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2444 Oktay Yivli Metaforların Yorumlanması Sorunu 15.08.2017
2443 Mahfuz Zariç Aşk-ı Memnu’da Karakterlerin Çatışmaları, Tercihleri ve Akıbetleri 28.07.2017
2442 Veysel Şahin Refik Halit Karay’ın ‘İstanbul’un Bir Yüzü’ Romanında Yapı 04.07.2017
2441 Yurdagül Cihangir-Elza Alışova Demirdağ Pembe Marmara'nın Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri 10.02.2017
2440 Veysel Şahin Rasim Özdenören’in Öykülerinde Kendine Dönüş İzlekleri 17.01.2017
2439 Veysel Şahin Sosyolojik Açıdan Ağır Hayatın “Ağır Roman”ı ve Metin Kaçan 17.01.2017
2438 Mustafa Karabulut Bir Milli Hikâyeci: Şevket Bulut (Vefatının 20. Yılında) 17.01.2017
2437 Mustafa Karabulut Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerindeki Söz Varlığının Üslûpbilim Açısından İncelenmesi 17.01.2017
2436 Veysel Şahin Yahya Kemal’in Şiirlerinin Simge Kurgusu ve Görüntü Düzeyleri 12.01.2017
2435 Veysel Şahin Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Kimlik Kurgusu ve Benlik Algısı 12.01.2017
2434 Abide Doğan Bahanur Garan Nabizade Nazım'ın Çocuklara Yönelik eserleri ve Çocuk Edebiyatımızdaki Yeri 12.01.2017
2433 Oktay Yivli Buket Uzuner’de Retorik Olarak Kişilik Bölünmesi 12.01.2017
2432 Oktay Yivli Sözde Anlatıcı 12.01.2017
2431 Mustafa Karabulut Şiir ve Bilinçaltı: Edip Cansever Örneği 12.12.2016
2430 Mustafa Karabulut Şevket Bulut’un Hikâyelerinde “İnanç” Teması Üzerine Bir İnceleme 12.12.2016
2429 Mustafa Karabulut Türk Hikâyesinde Milli Bir Ses: Şevket Bulut 12.12.2016
2428 Aslı Yüksel Amat Romanında Yeni Tarihselcilik 12.12.2016
2427 Cennet Yarşı Fantastik Bir Anlatı: Tek Kanatlı Bir Kuş 12.12.2016
2426 Aysun İlhan "Eşik" Öyküsüne Göstergebilimsel Yaklaşım 12.12.2016
2425 Senem Gezeroğlu Ferit Edgü'nün "Yazar ve Yazman" Adlı Öyküsünde Yaratıcı Yazarlık Bağlamında Benlik Algısı 12.12.2016
2424 Seda H. Sayğılı Leylâ Erbil'in Öykülerinde Evlilik Teması 12.12.2016
2423 Birsel Sağıroğlu Tehlikeli Oyunlar'a Biçimci Yaklaşım 12.12.2016
2422 Emrah Çelikhan Çokkültürlülük Açısından Sait Faik Öykülerinin Çocuk Edebiyatındaki Yeri 02.12.2016
2421 Oktay Yivli Ethem Baran'ın "Emanet Gölgeler Defteri"nde Temel Sorunsallar 02.12.2016
2420 Bahanur Garan Gökşen-Erol Gökşen 1923’ten 1960’a Kadar Ankara’da Çıkan Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergileri Üzerine Tanıtıcı Bir Kaynakça Denemesi 02.12.2016
2419 Bahanur Garan Gökşen Menemenlizade Mehmet Tahir'in Kaleminden 1897 Türk-Yunan Savaşı 02.12.2016
2418 Bahanur Garan Gökşen İbrahim Alaettin Gövsa'nın Balkan Harbi Şiirleri 02.12.2016
2417 Salih Uçak Stilistik Açıdan Süleyman Nazif Şiiri 01.11.2016
2416 Orhan Güdek “Halka Doğru’’ Mecmuasında Balkan Savaşlarının Yansımaları Üzerine Bir İnceleme 01.11.2016
2415 Orhan Güdek Orhan Kemal’in ‘’Bereketli Topraklar Üzerinde’’ Adlı Romanında İdeolojik Arka Planın Bir Yansıması Olarak İnsan Bedeninin Sömürüsü 01.11.2016
2414 Orhan Güdek “Aykırı Bir Yolculuk”: Cemal Şakar’ın Öykücülüğüne Genel Bir Bakış ve Yolculuk Öyküsünün Tahlili 01.11.2016
2413 Bahanur Garan Gökşen Tüketim Çağında Sanat: Aziz Bey Hadisesi'nde Tamburilik ve Tambur 01.11.2016
2412 Mustafa Karabulut Türk Edebiyatında Bir Anadolu Hikâyecisi: Şevket Bulut 20.10.2016
2411 Mustafa Karabulut Vefatının Yirminci Yılında Türk Hikâyesinde Milli Benliğin Sesi: Şevket Bulut 20.10.2016
2410 Mustafa Karabulut Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Su” İmgesi 20.10.2016
2409 Mustafa Karabulut (Vefatının 20. Yılında) Bir Anadolu Hikâyecisi: Şevket Bulut 20.10.2016
2408 Mehmet Ulucan Orhan Veli’nin Şiirlerinde Çocuksu Söylem 20.10.2016
2407 Serdar Demircan Ömer Seyfettin’in Bazı Hikâyelerinde Dönemin Eğitim Anlayışındaki Kimi Aksaklıklar: İnsan-Mekân 03.10.2016
2406 Necati Tonga Rengarenk Bir Gökkuşağı: Hilmi Yavuz'un Şiirlerinde Metinlerarası İlişkiler 21.09.2016
2405 Necati Tonga Hikayenin Peşindeki Hikaye 21.09.2016
2404 Servet Karçığa ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ İronik Dilli Bir Eser mi? 21.09.2016
2403 Metin Turan Kıbrıs Türk Romanında Çıkarma Harekâtı 21.09.2016
2402 Oktay Yivli Anlatıcı ve Perspektifte Yeni Bir Sınıflandırma Girişimi 01.08.2016
2401 Oktay Yivli Modern Türk Öyküsünde Alt Türler (1890-1950) 01.08.2016
2400 İlyas Kayaokay “Recâî-zâde Mahmûd Ekrem’in Ders Notları: Kudemâdan Birkaç Şâir” 15.07.2016
2399 Mustafa Apaydın İlhan Berk'in "İskenderiye'de Bir Homeros Yazısı" Şiirine "Etkilenme Endişesi" Merkezli Bir Yaklaşım 30.06.2016
2398 Necati Tonga Behçet Necatigil'in Kitaplarına Girmemiş ve Derlenmemiş Üç Yazısı 16.06.2016
2397 Necati Tonga Orhan Veli İmzasıyla Yayımlanmış Bir Şiir Üzerine 16.06.2016
2396 Necati Tonga Orhan Veli'nin Kitaplarına Girmemiş Bir Yazısı İstanbul'un En Güzel Yeri 16.06.2016
2395 Oktay Yivli İkinci Yeni Şiirinde Tematik Kriz 16.06.2016

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4.sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

Sonraki sayfa