ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 
PROF. DR. MEHMET ÖZMEN ARMAĞANI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

Prof. Dr. Mehmet Özmen Armağanı

Önsöz (Nurettin Demir, Faruk Yıldırım)

Prof. Dr. Mehmet Özmen

Çocuklarının Gözüyle

 

MAKALELER


No Yazar Makale Tarih
1 A. Deniz Abik Seyf-i Sarayi'nin Gülistan Tercümesinde -lsAr ve Düşündürdükleri 29.06.2015
2 Sema Aslan Demir Türkmencede Sınır Sonrası Bakış ve -Andır: -{l)pdlr Rekabeti 29.06.2015
3 İbrahim Ahmet Aydemir Türk Hukuk Dili Üzerine Araştırmalar II: Söylem Tipleri Üzerine Bir İnceleme 29.06.2015
4 Bedri Aydoğan Sabahattin Ali'nin Yaşamı ve Yapıtlarına Genel Bir Bakış 29.06.2015
5 Erdoğan Boz Ağız Sözlüklerinde Sözlükbirimlerin İçerik Planı Üzerine Öneriler 29.06.2015
6 Nazmiye Çelebi Türkiye Türkçesinde Bildirme Ekinin İşlevleri 29.06.2015
7 Engin Çetin Türkçenin Tarihsel Derlemi 29.06.2015
8 B. Erdem Dağıstanlıoğlu Keşfü’l-Hüdâ Doğu Türkçesiyle Yazılmış Bir Kaside-i Bürde Şerhi 29.06.2015
9 Nurettin Demir-Melike Üzüm Çankırı Poşaları 29.06.2015
10 Mevlüt Gültekin Özbekçede Şimdiki Zaman Biçimleri ve -ishda Biçiminin Durumu 29.06.2015
11 Ayşe İlker Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Hazırlanırken "Zamirler, Edatlar ve Zarflar" Nasıl Değerlendirilmelidir? 29.06.2015
12 Bahattin Kahraman Hurȗfî Arşî Divânı Alfabetik Şiir Dizini 29.06.2015
13 Çiğdem Kalegeri Girişik Birleşik Tümce Konusunda Öne Çıkan Tartışma: Eylemsiler Yargı Bildirir mi? 29.06.2015
14 Leyla Karahan Ahmet Cevat Emre'nin Dil Bilgisi Öğretimiyle İlgili Görüşleri 29.06.2015
15 İbrahim Kaya-Mevlüt Erdem Sȗdî: 16. Yüzyılda Bir Tercüme Ustasının Türkçe Türetim Gücü 29.06.2015
16 Mine Mengi Fes ya da Püsküllü Bela ve Şiir 29.06.2015
17 Birsel Oruç Aslan Kutadgu Bilig'de Geçen Kızıl Til ve Kara Baş Kavramlarının Anlamlandırılması 29.06.2015
18 Nigâr Oturakçı İkinci Yeni Şiirinde Anlık Oluşumlar 29.06.2015
19 Jale Öztürk Hatay İli Samandağ İlçesinde İki Dilli Konuşurların Ağız Özellikleri 29.06.2015
20 Müberra Seydi Ertek Ağız Araştırmalarında Görüşme ve Gözlem Tekniğinin Kullanılmasına Bir Örnek: Ankara Ağzı Araştırması 29.06.2015
21 Mehmet Güneş Şahbaz Metinlerarasılık ve Yunus Emre'nin Ahmed Yesevî'den Alıntıladığı Şiiri 30.06.2015
22 Yeter Torun Tarama Sözlüğü Verilerine Göre Türkçede Çokluk Bildiren Fiiller ve Birlikte Kullanıldığı İsimlerle Sayılabilirlik Bağlamında Görünümleri 30.06.2015
23 Sibel Turhan Tuna Muğla'da Nazar, Büyü, Fal Üzerine Su Kültürüyle İlgili İnanç ve Pratikler 30.06.2015
24 Emine Yılmaz

Ferec ba'd eş-şidde, Behcetü'I Hadâyık ve Kısas-ı Enbiya Temelinde Eski Anadolu Türkçesinin Sözvarlığına Katkılar: II

30.06.2015
25 Muna Yüceol Özezen-Ömer Anıl Düşmez

Türkçeden Örneklerle Dilde Sıradışılıklar / Dilsel Saçmalıklar

30.06.2015