ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yayınevi alanına göre listelenmiştir.

Yayınevine göre listeleArama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 857

Sonraki Son kayıt

No Soyad Ad Yıl Kitap Adı Yayınevi Yayın Yeri
14 Alptekin Ali Berat 1989 Prof. Dr. Saim Sakao?lu (Hayat? Yay?nlar? Ve Yaz?lar?ndan Seçmeler) - Konya
83 Dilçin Dehri 1944 Edebiyat?m?zda Atasözleri - Ankara
90 Dulkadir Hilmi 1997 Kars Günlü?ü Tarih ? Folklor ? Halk Edebiyat? Ara?t?rmalar?2 - Mersin
96 Düzün Dilaver 1997 Ziyaeddin Fahri F?nd?kl?o?lu?nun Folklor Ve Halk Edebiyat? ?le ?lgili Çal??malar - Ankara
133 Haf?z Nimetullah 1985 Kogouz Türk Halk Edebiyat? Metinleri2 - Pri?tine
155 Kara Ruhi 1994 Erzincan Manileri - Ankara
288 Yavuz Muhsine Helimo?lu 1971 Azerbaycan Halk Edebiyat? ?le Türkiye Halk Edebiyat? Aras?ndaki Benzerlikler - -
295 Yorganc?o?lu O?uz M. 2000 K?br?s Türk Folkloru - Ma?usa
309 Alt?nkaynak Erdo?an 1998 Â??k Veysel ?ahbazo?lu - Ankara
380 ?vgin Hayrettin ? Bozyi?it Ali Esat 1998 Â??klar Dünyas?nda A?-Der - Ankara
451 Tanr?kulu Nâz?m ?rfan 2000 Â??klar Divan? - ?stanbul
453 Ta?tepe Mehmet 2001 Halk Ozan? Mehmet Ta?tepe - Kadirli
455 Tekin Mehmet - Hatayl? Â??k Mehmet Sakar Hayat? ?iirlerinden Seçmeler - Hatay
517 Ergün Mustafa 1991 Yunus Emre?de Tasavvuf Ve E?itim - Malatya
629 Erden Attila 1998 Anadolu Giysi Kültürü - -
484 Avc? A. Haydar 1998 Alevi Tarihinden Bir Kesit Kalender Çelebi Ayaklanmas? Aaa Yay?nlar? Ankara
671 Tan Nail 1997 Folklor(Halkbilimi) Genel Bilgiler Abo Bas?m ?stanbul
400 Kaya Do?an 1999 Ac?yurtlu Halk ?airleri Ac?yurt Köyü Kalk?nma Ve Dayan??ma Derne?i Yay?nlar? Sivas
678 Yard?mc? Mehmet 1993 Halkbilim Ve Edebiyat Yaz?lar? Aç?kgöz Yay?nlar? Malatya
170 Kaz?nc? Osman-Mehmetyard?mc? 1993 Hekimhan Folkloru Ve Hekimhanl? Halk ?airleri Aç?ksöz Yay?nlar? Malatya
48 Boratav Pertev Naili 1958 Zaman Zaman ?çinde Tekerlemeler ? Masallar Ve Masal ?le Tekerleme Üzerine Bir ?nceleme Adam Yay?nlar? ?stanbul
50 Boratav Pertev Naili 1992 Az Gittik Uz Gittik Adam Yay?nlar? ?stanbul
104 Emre Mustafa 1994 Geçmi?ten Gelece?e Çukurova?da ?iir 2. Cilt Adana Büyük?ehir Belediyesi Alt?n Koza Yay?nlar? Adana
330 Babacano?lu Demirel 1992 ?nsan Hayran?y?m ? Â??k Haydar Aslan ? Ya?am? ?iirleri Adana Büyük?ehir Belediyesi Matbaas? Yay?nlar? Adana
242 Taceman Ahmet 1991 Bulgaristan Türkleri Adana Türk Oca?? Yay?nlar? Adana
243 Tacemen Ahmet 1991 Y?lba?? Bayramlar? Ve Manileri Adana Türk Oca?? Yay?nlar? Adana
450 Taceman Ahmet 1991 Bulgaristan Türkleri Adana Türk Oca?? Yay?nlar? Adana
612 Yüksel Murat - Çukurova?da Türk ?slam Eserleri Ve Kitabeler Adana Türk Oca?? Yay?nlar? Adana
204 Onar Mustafa 2002 Kurulu?undan Kurtulu?una Saimbeyli2 Adana Valili?i Kültür Yay?nlar? Adana
33 At?lgan Halil 1998 Çukurova Türküleri 1 Adana Valili?i Yay?nlar? Ankara
299 Yüce Ça?r? Kür?at 2002 Medeniyetler ?ehri Kozan Adana Valili?i Yay?nlar? Adana
326 At?lgan Halil 1999 ?ki Ta?tan ?baret Kadirlili Abdulvahap Kocaman Adana Valili?i Yay?nlar? Ankara
616 At?lgan Halil 1998 Çukurova Türküleri 1 Adana Valili?i Yay?nlar? Ankara
60 Onaran ?erif Alim 1992 Binbir Gece Masallar? 2 (Çev.) Afa Yay?nlar? ?stanbul
61 Onaran ?erif Alim 1992 Binbir Gece Masallar? 3 (Çev.) Afa Yay?nlar? ?stanbul
62 Onaran ?erif Alim 1992 Binbir Gece Masallar? 6 (Çev.) Afa Yay?nlar? ?stanbul
63 Onaran ?erif Alim 1992 Binbir Gece Masallar? 7 (Çev.) Afa Yay?nlar? ?stanbul
64 Onaran ?erif Alim 1992 Binbir Gece Masallar? 8 (Çev.) Afa Yay?nlar? ?stanbul
65 Onaran ?erif Alim 1992 Binbir Gece Masallar? (Çev.) Afa Yay?nlar? ?stanbul
66 Onaran ?erif Alim 1993 Binbir Gece Masallar? 1 (Çev.) Afa Yay?nlar? ?stanbul
67 Onaran ?erif Alim 1993 Binbir Gece Masallar? 10 (Çev.) Afa Yay?nlar? ?stanbul
68 Onaran ?erif Alim 1993 Binbir Gece Masallar? 11 (Çev.) Afa Yay?nlar? ?stanbul
69 Onaran ?erif Alim 1993 Binbir Gece Masallar? 13 (Çev.) Afa Yay?nlar? ?stanbul
70 Onaran ?erif Alim 1993 Binbir Gece Masallar? 14 (Çev.) Afa Yay?nlar? ?stanbul
71 Onaran ?erif Alim 1993 Binbir Gece Masallar? 9 (Çev.) Afa Yay?nlar? ?stanbul
507 Do?rul Ömer R?za 1928 Kur?an-I Kerimin Tercüme Ve Tefsir-? ?erifi Tanr? Buyru?u C.1 Ahmet Halit Yasaro?lu Kitapç?l?k Ve Ka??tç?l?k ?stanbul
508 Do?rul Ömer R?za 1928 Kur?an-I Kerimin Tercüme Ve Tefsir-? ?erifi Tanr? Buyru?u C.2 Ahmet Halit Yasaro?lu Kitapç?l?k Ve Ka??tç?l?k ?stanbul
667 Sürür Ayten 1983 Ege Bölgesi Kad?n K?yafetleri Ak Yay?nlar? ?stanbul
672 Tansu? Sabiha 1985 Türkmen Giyimi Ak Yay?nlar? ?stanbul
272 Türkmen Fikret 1992 Türk Halk Edebiyat?nda Ermeni Kültürünün Tesiri Akademi Kitabevi ?zmir

Sonraki Son kayıt
 

Arama formuna dönüş