ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yıl alanına göre listelenmiştir.

Yayınevine göre listeleArama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 857

Sonraki Son kayıt

No Soyad Ad Yıl Kitap Adı Yayınevi Yayın Yeri
7 Akıcı Nihat - Bütün Yönleriyle Osmaniye Biberoğlu Matbaası Osmaniye
88 Dokuzoğlu Ahmet - Çukurova’dan Fıkralar Medyasan Matbaacılık Adana
97 Eberhard Wolfram - Güneydoğu Anadolu’dan Âşık Hikâyeleri(Çev. Müfide Kocaoğlan Van Der Hoeven) Tdk Yayınları Ankara
135 Halıcı Mehdi - Konya Sazı Ve Türküleri Özden Matbaacılık Ve Grafik Konya
179 Kunos Ignacz-Tuncer Gülensoy - Türk Halk Edebiyatı Üçbilek Matbaası Ankara
305 Akkaya Âşık Cumali - Özledim Adanam Seni – Fekeli Halk Ozanı – Âşık Cumali Akkaya Öz Akdeniz Ofset Adana
422 Öz Güloğ - Anı Makale Ve Röportajlarla Âşık Veysel Antolojisi Uyum Yayıncılık Ankara
424 Özçelik Mehmet - Âşık Deli Hazım Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Yayınları Ankara
442 Siligünlü Mehmet - Çukurovalı Âşık Karamehmet Şiirleri Ekrem Ofset Matbaacılık Adana
455 Tekin Mehmet - Hataylı Âşık Mehmet Sakar Hayatı Şiirlerinden Seçmeler - Hatay
460 Uçuran Hüseyin - Dostlar Seni Unutmuyor Âşık Veysel Kültür Derneği Kültür Bakanlığı Katkılarıyla Ankara
499 Çelabi Celaleddin - Hz. Mevlânâ’da İlim Arı Ofset Matbaacılık Konya
509 Dulda Mustafa - Yunus Emre Sergisi Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
532 Gülvahaboğlu Adil - Hacı Bektaş Veli Yorum Matbaacılık Tesisleri Ankara
554 Menekşeoğlu H. Ali - Kur’an-I Kerim Ve Tefsirlere Göre Eshab-I Arif Ofset Matbaacılık Adana
601 Yalıncaklı Hasan - Kul Himmet Ustadım Rem Ankara
611 Yüksel Hasan Avni - Türk İslam Tasavvuf Geleneğinde Rüya Meb Ankara
612 Yüksel Murat - Çukurova’da Türk İslam Eserleri Ve Kitabeler Adana Türk Ocağı Yayınları Adana
736 Daküki İbrahim - Irak Türkmenleri – Dilleri Tarihleri Ve Edebiyatları Güven Yayınları -
185 Lutfi Muzaffer 1928 Türk Atalar Sözü Matbaai Ebüzziya -
507 Doğrul Ömer Rıza 1928 Kur’an-I Kerimin Tercüme Ve Tefsir-İ Şerifi Tanrı Buyruğu C.1 Ahmet Halit Yasaroğlu Kitapçılık Ve Kağıtçılık İstanbul
508 Doğrul Ömer Rıza 1928 Kur’an-I Kerimin Tercüme Ve Tefsir-İ Şerifi Tanrı Buyruğu C.2 Ahmet Halit Yasaroğlu Kitapçılık Ve Kağıtçılık İstanbul
361 Fuat Köprülüzade Mehmet 1930 Xvı Ncı Asır Sonuna Kadar Türk Saz Şairleri Evkaf Matbaası İstanbul
175 Köprülü M. Fuad 1935 Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi Türkiyat Enstitüsü Burhaneddin Yayınları İstanbul
339 Bayrı Mehmet Halit 1937 Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar Burhaneddin Basımevi İstanbul
108 Ergun Sadettin Nüzhet 1938 Halk Edebiyatı Antolojisi İstanbul Devlet Basımevi İstanbul
269 Toros Taha 1938 Çukurova’da Etili Şairler Seyhan Basımevi Adana
457 Toros Taha 1938 Çukurova’da Etili Şairler Seyhan Basımevi Adana
40 Boratav Pertev Naili – Hali Vedat Fıratlı 1943 İzahlı Halk Şiiri Antolojisi Maarif Matbaası Ankara
83 Dilçin Dehri 1944 Edebiyatımızda Atasözleri - Ankara
516 Ergun Sadeddin Nüzhet 1944 Bektaşi Şairleri Ve Nefesleri İstanbul Maarif Kütüphanesi Matbaası İstanbul
699 Koşay Hamit Zübeyr 1944 Türkiye Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme Maarif Vekilliği Eski Eserler Ve Müzeler Umum Müdürlüğü Yayınları Ankara
52 Caferoğlu Ahmet 1945 Güney Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar Bûrhaneddin Erenler Matbaası İstanbul
559 Oytan M. Tevfik 1945 Bektaşiliğin İç Yüzü C.1 Anadolu Matbaası İstanbul
98 Eberthart W. – P.N. Boratav 1953 Türk Destanlarında Tip Kataloğu Milli Folklor Enstitüsü Kütüphanesi Ankara
813 Solok Cevdet Kudret 1953 Eşreften Hicviyeler Yeditepe Yayınları İstanbul
686 İnan Abdülkadir 1954 Tarihte Ve Bugün Şamanizm Materyaller Ve Araştırmalar Ttk Yayınları Ankara
473 Akseki A. Hamdi 1955 İslam Dini Örnek Matbaası Ort. Ankara
500 Çelebi Asaf Halet 1957 Mevlana Ve Mevlevilik Nurgök Matbaası İstanbul
48 Boratav Pertev Naili 1958 Zaman Zaman İçinde Tekerlemeler – Masallar Ve Masal İle Tekerleme Üzerine Bir İnceleme Adam Yayınları İstanbul
221 Ramiz Mustafa 1958 Rumeli Türküleri Hadise Yayınevi İstanbul
26 Arsunar Ferruh 1962 Gaziantep Folkloru Meb Yayınları İstanbul
311 And Metin 1962 Dionisas Ve Anadolu Köylüsü Elif Yayınları İstanbul
492 Bilmen Ömer Nasuhi 1962 Kur’ân-I Kerîm Ve Türkçe Meâli Âlisi Akçağ Ankara
716 And Metin 1962 Dionisos Ve Anadolu Köylüsü Elif Yayınları İstanbul
107 Ergin Muharrem 1964 Dede Korkut Kitabı Ankara Üniversitesi Basımevi Ankara
765 İlaydın Hikmet 1964 Türk Edebiyatında Nazım İnkılap Ve Aka Yayınevi İstanbul
819 Tarlan Ali Nihad 1964 Edebi Sanatlar Güven Basım Ve Yayınevi İstanbul
11 Aksoy Ömer Asım 1965 Atasözleri Ve Deyimleri Tdk Yayınları Ankara
231 Sevengil Refik Ahmet 1965 Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri Atlas Kitabevi İstanbul

Sonraki Son kayıt
 

Arama formuna dönüş