ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Soyad alanına göre listelenmiştir.

Yayınevine göre listeleArama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 857

Sonraki Son kayıt

No Soyad Ad Yıl Kitap Adı Yayınevi Yayın Yeri
188 Meb Genel Müdürlüğü 1971 Türk Atasözleri Meb Yayınları İstanbul
189 Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü 1992 Türk Atasözleri Ve Deyimleri I Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İstanbul
190 Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü 1993 Türk Atasözleri Ve Deyimleri Iı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İstanbul
317 Âşık Ali İlhami 2001 İnce İnce Âşık Ali İlhami İlhan Yayınları Adana
318 Âşık Derdi Derya 1990 Âşık Derdi Derya’nın Hayatı Ve Şiirleri Eser Matbaa Ve Cilt Evi Adana
319 Âşık Eserî 1998 Yayla Yolunda Dilek Ofset Matbaacılık Afyon
320 Âşık Hafize Fidan 1998 Kaderin Sırrı Arıkan Ofset İstanbul
321 Âşık Sefil Kadimi 1997 Can Bağı Yaylacık Matbaası İstanbul
449 T.C. Kültür Bakanlığı 1994 Nizami Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi Ankara
471 Abdulkadiroğlu Abdülkerim 1991 Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli Deli Eşref Veya Hacı Eşref Thk Basımevi Ankara
1 Abdullah Kemal 1997 Gizli Dede Korkut Ötüken Yayınları İstanbul
2 Acaroğlu M. Türker 1999 Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
3 Acaroğlu Tüker – Fitrat Ozan 1978 Folklora Doğru Özel Sayı Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Süreli Yayını İstanbul
301 Acaroğlu Türker – Fıtrat Ozon 1978 Türk Halk Ozanları Ve Destanları Kaynakçası (1928 – 1973) Folklora Doğru Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Süreli Yayını Özel Sayı İstanbul
701 Acaroğlu Tüker – Fıtrat Ozan 1972 Türk Halkbilgisi Ve Halk Edebiyatı Üzerine Seçme Yayınlar Kaynakçası Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara
702 Acevit Mehmet – Hasan Artuk 1992 G. Altın Koza Kültür Sanat Festivali – Adanalı Şairler Antolojisi Koza Kültür Sanat Ve Turizm Hizmetleri Adana
703 Acoğlu M. Türker 1999 Bulgarların Aldığı Türkçe Adlar Ve Soyadlar Sözlüğü Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları Ankara
704 Açıkgöz Namık 1990 Riyâzi Divanından Seçmeler Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
302 Adalı Bilgin 1972 Âşık Garip Tdk Yayınları Ankara
303 Adalı Oya 1973 Dadaloğlu2 Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara
705 Ağaoğlu Adalet 1970 Çatıdaki Çatlak / Sınırlarda Bilgi Yayınları Ankara
706 Ağaoğlu Adalet 1973 Üç Oyun – Bir Kahramanın Ölümü – Kozalar – Çıkış Yankı Yayınları İstanbul
4 Ahundov Ehliman 1994 Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri (Çe. Semih Tezcan) Tdk Yayınları Ankara
5 Akalın L. Sami 1990 Türk Dilek Sözlerinden Alkışlar Kargışlar Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları Ankara
472 Akalın Şükrü Haluk 1990 Saltuk - Nâme Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
707 Akalın Şükrü Haluk– Aslan Abidin – Atilla Adale 1991 Adana İl Yıllığı Baskı Kemal Matbaası A.Ş. Adana
708 Akalın L. Sami 1984 Edebiyat Terimleri Sözlüğü Varlık Yayınları İstanbul
304 Akarsu Kamil 1993 Rumelili Zaifi Hayatı San’atı Eserleri Ve Divanından Seçmeler Meb İstanbul
6 Akata Ahmet 1997 Adana’nın Yolları Taştan Hece Yayınları Adana
7 Akıcı Nihat - Bütün Yönleriyle Osmaniye Biberoğlu Matbaası Osmaniye
305 Akkaya Âşık Cumali - Özledim Adanam Seni – Fekeli Halk Ozanı – Âşık Cumali Akkaya Öz Akdeniz Ofset Adana
679 Akkaya Nevin 1995 Gelenek İnanç Ve Toplum Alem Basım Yayınları Balıkesir
8 Akkoyunlu Ziyat – Suphi Saatçi 1991 Irak Muasır Türk Şairleri Antolojisi Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
709 Akmaz Ahmed 1994 Rus Yayılmacılığı Karşısında Kafkasya Müdirzm Hareketi Doğuşu Bizim Gençlik Yayınları Kayseri
710 Aksal Sabahattin Kudret 1966 Kahvede Şenlik Var Varlık Yayınları İstanbul
9 Aksan Doğan 1999 Halk Şiirimizin Gücü Bilgi Yayınevi Ankara
473 Akseki A. Hamdi 1955 İslam Dini Örnek Matbaası Ort. Ankara
10 Aksoy Halil 2000 Dilden Gönülden Senirkent’ten Derlemeler Sen-Der Ege Bölgesi Senirkentliler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Yayınları İzmir
11 Aksoy Ömer Asım 1965 Atasözleri Ve Deyimleri Tdk Yayınları Ankara
306 Albayrak Nurettin 1998 Gevherî Timaş Yayınları İstanbul
307 Albayrak Nurettin 1999 Dadaloğlu Timaş Yayınları İstanbul
12 Alkan Naim 1973 Türk Halk Edebiyatı Yargıçoğlu Matbaası Ankara
474 Alperen Abdullah 2003 Sosyolojik Açıdan Türkiye’de İslam Ve Modernleşme Çağımız İslam Dünyasında Modernleşme Hareketleri Ve Türkiye’deki Etkileri Karahan Kitabevi Adana
712 Alpöge Atila 1968 Çürük Elma De Yayınevi İstanbul
13 Alptekin A. Berat 2002 Halk Hikâyeleri Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi C.2 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları Ankara
14 Alptekin Ali Berat 1989 Prof. Dr. Saim Sakaoğlu (Hayatı Yayınları Ve Yazılarından Seçmeler) - Konya
15 Alptekin Ali Berat 1993 Fırat Havzası Efsaneleri Tesfa Yayıncılık Antakya
308 Alptekin Ali Berat 1993 Âşık Hacı Karakılçık Hayatı Sanatı Ve Şiirlerinden Örnekler Kültür Ofset Basımevi Hatay
833 Alptekin Ali Berat – Esma Şimşek 1992 Posoflu Âşık Müdamî Bibliyografyası Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara
834 Alptekin Ali Berat 1986 Türk Halk Şairleri Bibliyografyaları 6 Erzurumlu Emrah Bibliyografyası (Hayatı Sanatı Ve Şiirlerinden Örnekler) Kültür Ve Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara

Sonraki Son kayıt
 

Arama formuna dönüş